Nowotwory Flashcards Preview

Moja patomorfo > Nowotwory > Flashcards

Flashcards in Nowotwory Deck (110)
Loading flashcards...
1
Q

Wirusy onkogenne

A

DNA wirusy:
EBV, KSHV, HPV, HBV

RNA wirusy:
HTLV-1, HIV-1, HIV-2

2
Q

Co NIE jest zmianą nowotworową

A
Hamartoma (wyjątek: płuco)
Choristoma
gruźliczak
twardziel
ziarniniak 
krwiak
3
Q

W ocenie rokowania co ważniejsze

A

Staging

4
Q

Grudkowatość bowenoidalna (łac. bowenoid papulosis) czy ulega zezłośliwieniu

A

Bardzo rzadko, ale tak

5
Q

Nowotwory miejscowo złośliwe są gwarancją dobrego rokowania

A

Fałsz - glejaki

6
Q

Zespół paraneoplastyczny przy raku nerki objawia się:

A

wzrost hematokrytu
hiperkalcemia
Cushing
wzrost ciśnienia

7
Q

Zespół paraneoplastyczny w raku żołądka objawia się

A

Zakrzepica żylna nawracająca

wędrujące zakrzepowe zapalenie żył

8
Q

Rumień stwardniały (łac. erythema induratum) czy wiąże się z nowotworami narządów wewnętrznych?

A

Nie

9
Q

Co może wywołać mutacja Rb

A
retinoblastoma
czerniak
osteosarcoma u dzieci i inne mięsaki tkanek miękkich
rak drobnokomórkowy płuca
rak sutka
10
Q

Złośliwość mięsaka

A

Zawsze złośliwy

11
Q

Liposarcoma myxoides ma komóki wrzecionowate

A

Fałsz

12
Q

Neuropatia w zespołach paraneopastycznych

A

Przewlekła
Odsiebna
Obustronna
Polineuropatia

13
Q

Guz Abrikosowa

A

Nie różnicuje się w kierunku kom. mięśniowych - rozrost rzekomonowotworowy

14
Q

Łagodne nowotwory mezenchymalne bardzo rzadko złośliwieją, poza:

A

Nerwiakowłókniak w nerwiakowłókniakowatości

15
Q

Złośliwość Lymphangioma

A

Łagodny

16
Q

Co lepsze - rhabdomiosarcoma embryonale czy alveolare?

A

Embryonale

17
Q

Z jaką infekcją jest związane MALT?

A

H. pylori

18
Q

Cechy raków drobnookrągłokomórkowych

A

Morfologicznie takie same
Leczenie inne
Osteosarcoma nie należy

19
Q

Zespół Li Fraumeni

A
mutacja TP53
guzy CSN
wzrost ryzyka mięsaków
osteosarcoma
rak sutka
ostra białaczka AML
rak kory nadnerczy
20
Q

Stan przednowotworowy

A
CU
Xeroderma pigmentosum
marskość wątroby
anemia złośliwa
NIE: stwardnienie zastoinowe płuc
21
Q

Złośliwość raka podstawnokomórkowego skóry

A

Miejscowo złośliwy

22
Q

Powikłanie CU

A

Masywne krwawienie

23
Q

Definicja stanu przedrakowego

A

Ogólny stan kliniczny, który sprzyja rozwojowi raka

24
Q

Gruczolak to

A

niezłośliwy nowotwór nabłonkowy

25
Q

Różnicuje nowotwory łagodne i złośliwe

A

naciekanie podścieliska

przerzutowanie

26
Q

Objawy bólowe w mięśniaku naczyniopochodnym

A

50%

27
Q

Rozpoznanie histopatologiczne raka płaskonabłonkowego G1 oznacza

A

Rak płaskonabłonkowy wysokozróżnicowany

28
Q

Definicja metaplazji

A

Zastąpienie jednej dojrzałej tkanki przez inną dojrzałą tkankę

29
Q

Która z kolagenoz występuje najczęściej i towarzyszy nowotworom

A

Zespół skórno-mięśniowy

30
Q

Hamartoma w płucach

A

Najczęstszy łagodny nowotwór płuc

31
Q

Clark, Dukes, Ann Arbor, Astler-Coller służą do

A

ocena zaawansowania nowotworu

32
Q

Co wywołuje mięsaka Kaposiego w HIV

A

HHV 8

33
Q

kom tarczycy w języku to przykład

A

choristoma ( odpryskowiak)

34
Q

Złamanie głowy szyjki udowej u kobiety z rakiem sutka nie jest zespołem paraneoplastycznym

A

Prawda

35
Q

Gruczolak zawsze tworzy gruczoły

A

Fałsz

Zawsze tworzy układy gruczołowe i 90% występuje w jelicie grubym

36
Q

palenie i alkohol wzrost ryzyka raka

A

przełyku, krtani, trzustki, języka

37
Q

który nowotwór tworzy perły rakowe

A

rak kolczystokomórkowy skóry

38
Q

zmianę przednowotworową - odróżnia od stanu przednowotworowego

A

wystąpienie dysplazji ( np. leukoplakia, hiperplazja atypowa przewodów sutkowych)

39
Q

Definicja zmiana przedrakowa

A

dysplazja dużego stopnia

40
Q

uchyłek Meckela nie jest stanem przednowotworowym

A

Prawda

41
Q

Odoskrzelowe zap płuc jest stanem przednowotworowym

A

Fałsz

42
Q

Płuca, wątroba najczęstsze przerzuty drogą

A

krwi

43
Q

EBV może wywołać

A

chłoniak Hodgina, Burkitta

44
Q

najczestszy zespoł paraneoplastyczy

A

hiperkalcemia

45
Q

Grading definicja

A

histologiczne zróżnicowanie ( anaplazja)

46
Q

geny ulegające amplifikacji ( wielokrotne skopiowanie) w nowotworach

A

HER2
n-myc
c-myc ( protoonkogeny)

47
Q

gruczolak kosmkowy jelita grubego, rozrost atypowy sutka t zmiany przedrakowe

A

Prawda

48
Q

nowotwory wywodzą się z jednej kom somatycznej, która uległą mutacji i dlatego zawsze są monoklonalne

A

Fałsz

49
Q

Heterotopia trzustkowa w błonie śluzowej żołądka nie jest zmianą przedrakową

A

Prawda

50
Q

Przykłady zmian nowotworowych

A

przełyk Baretta
gruczolak j. grubego
hyperplazja złożona endometrium z atypią
dysplazja z nabłonku paraepidermoidalnym w jamie ustnej

51
Q

Promieniowanie jonizujące (X) może wywołać

A
ostrą białaczkę
raka tarczycy ( dzieci)
raka oskrzeli
raka sutka
nowotwory układu chłonnego
52
Q

bcl-2 ( antyapoptoczny) nie jest genem supresowowym transformacji nowotworowej.

A

Prawda

53
Q

geny supresowowetransformacji nowotworowej

A
p53
DCC
Rb
WT-1 
APC
BRCA1,2
nF1,2
E-kadhedryna
VHL
54
Q

sól kwasu inozynowego to karcinogen

A

Fałsz

55
Q

Oceniając grading ( złośliwość histologiczną) nowotworu oceniamy

A

stopień zróżnicowania cytologicznego guza pierwotnego ( anaplazja, atypia)

56
Q

Staging to

A

ocena kliniczna nowotworu

57
Q

rak in situ - przerzuty

A

0%

58
Q

Protoonkogeny nie kodują apoptozy

A

Prawda

59
Q

zajęcie wezłów po obu stronach przepony Ann Arbor

A

III S

60
Q

HTLV to wirus DNA

A

Fałsz

61
Q

Ziarniniak (granuloma) to nowotwór

A

Fałsz

62
Q

rak definicja

A

nowotwór złośliwy z tk nabłonkowej

63
Q

rak jest najczęstszym nowotworem złośliwym

A

Prawda

64
Q

zap mięśni i kości towarzyszy wielu nowotworom

A

Prawda

65
Q

neo miejscowo złośliwy charakteryzuje

A

cechy złośliwego, bez przerzutów

66
Q

dysplazja to

A

zab. architektoniki ( zab. różnicowania i dojrzewania)

67
Q

Niezdolność komórki nowotworowej do wykonywania czynności mimo swego pozornego
podobieństwa do komórki prawidłowej to

A

kataplazja

68
Q

Wykładnikiem złośliwosci nowotworu nie jest wzrost rozprężający.

A

Prawda - anaplazja jest

69
Q

Zespół rakowiaka

A

wydziela serotoninę zarówno w układzie pokarmowym, jak i w płucach

70
Q

Wapnienie przerzutowe najczęściej

A

płuca, nerki, żołądek

71
Q

hipotonii ortostatyczna występuje w zespole rakowiaka

A

Fałsz

72
Q

jak neo bez cech złośliwości źle wpływa na organizm

A
wydzielanie hormonów
krwawienie
zamknięcie światła naczynia
ucisk na nerw
umiejscowienie w ważnym dla życia narządzie
73
Q

biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC, wykonywana igłą o średnicy

A

<0,7mm

74
Q

Rakowiak to zespół paraneoplastyczny

A

Fałsz

75
Q

trisomia 21 zwiększa szanse na

A

białaczkę

76
Q

GII

A

pośrednio zróżnicowany

77
Q

najwieksza umieralnośc wśród kobiet

A

rak płuc

78
Q

komórki sygnetowate

A

nowotworowe, jądra spychane na obwód

79
Q

popularny biomarker w badaniach przesiewowych

A

PSA

80
Q

cecha guza pierw wskazujaca najbardziej na jego złośliwosc

A

martwica

81
Q

dlaczego raki sa białe, twarde, włóknista konsystencja

A

desmoplazja - rozplem elementów łącznotkankowych podścieliska
Twardy - ze znaczną przewagą podścieliska
Miękki/rdzeniasty - skąpe podścielisko
Jest to podział w gruczolakorakach

82
Q

kachezja nowotworów

A

TnF

83
Q

cechy jader kom wskazujace na złośliwosc zmiany

A

polimorfizm
hiperchromazja
nieregularność błony jądrowej
grudowata chromatyna

84
Q

HPV wysokiego ryzyka

A

16, 18, 31, 33, 35

85
Q

hibernoma to

A

nowotwór łagodny ( zimowiak, odmiana tłuszczaka)

86
Q

TnM to

A

zaawansowanie kliniczne nowotworu

87
Q

Hiperplazja cechy

A

wzrost liczby komórek prawidłowych

odwracalna

88
Q

Ile zajmuje dysplazja małego stopnia

A

dolna 1/3 część nabłonka

89
Q

Anaplazja definicja

A

prawie całkowita utrata morfologicznych cech charakterystycznych dla tkanki dojrzałej

90
Q

Cechy dysplazji

A
pleomorfizm
hiperchromazja jąder
zwiększenie stosunku jadrowo-cytoplazmatycznego
zwiększona aktywność mitotyczna
anarchia architektoniczna
91
Q

Cechy nowotworu łagodnego

A
zbudowany ze zróżnicowanych i dojrzałych tkanek
dobrze ograniczony
często otorbiony
rośnie wolno, rozprężająco
wyleczalny
92
Q

Nowotwory łagodne pochodzenia nabłonkowego

A
gruczolak
brodawczak
torbielak
torbielakogruczolak
torbielakogruczolak brodawkowaty
93
Q

Nowotwory łagodne pochodzenia mezynchymalnego

A
Włókniak
Mięśniak gładkokomórkowy
Chrzęstniak
Kostniak
Naczyniak
Tłuszczak
94
Q

Cechy twardzieli

A

twarde jak chrząstka nacieki zapalne
nacieki rozlane lub ograniczone
ujścia otworów naturalnych GDO

95
Q

Choristoma (odpryskowiak) cechy

A

heterotopia

nienowotworowy guz będący zaburzeniem rozwojowym - prawidłowa tkanka w nieprawidłowym miejscu

96
Q

Hamartoma cechy

A

guz nienowotworowy będący zaburzeniem rozwojowym

dojrzałe tkanki normalnie występujące w danym narządzie, ale chaotycznie rozłożone często w złych proporcjach

97
Q

Nowotwory produkujące śluz dobrze reagują na promieniowanie

A

Fałsz - promieniooporne

98
Q

Rak z mikroinwacją

A

w odniesieniu do raka płaskonabłonkowego szyjki macicy/sromu, nacieka podścielisko na głębokość do 3mm

99
Q

Raki przerzutują z reguły najpierw

A

drogą limfatyczną

100
Q

Mięsaki przerzutują głównie

A

drogą krwi

101
Q

Rak śródprzewodowy i rak zrazikowo przedinwayjny sutka to

A

neoplazja wewnątrznabłonkowa

102
Q

Nowotwory miejscowo złośliwe przykłady

A

rak podstawnonabłonkowy skóry
glejak złośliwy mózgu
guz mieszany ślinianek
włókniaki powięziowe

103
Q

Chemiczne czynniki rakotwórcze

A

Nitrozaminy
Aflatoksyny
Cykliczne węglowodory aromatyczne
Aminy aromatyczne

104
Q

Definicja protoonkogenu

A

Gen obecny w prawidłowej komórce, potencjalnie (lecz nie aktualnie) zdolny do wyzwolenia procesu transformacji nowotworowej

105
Q

BRCA 1

A

rak sutka
jajnika
jelita grubego
gruczołu krokowego

106
Q

BRCA 2

A
rak sutka 
jajnika
gruczołu krokowego
sutka u mężczyzn
pęcherza moczowego
107
Q

APC

A

gruczolakowata polipowatość jelita grubego

108
Q

Zespół Trousseau

A

zespół paraneoplastyczny - współistnienie nowotworu przewodu pokarmowego i zapalenia żył

109
Q

Odróżnicowanie

A

postępująca utrata cech morfologiczno-czynnościowych

nabywanie nowych cech w wyniku zmiany genomu

110
Q

Nowotwory o złośliwości granicznej

A

Niemożliwe jest precyzyjne określenie na podstawie obrazu histologicznego jego charakteru biologicznego