Zapalenia, martwice Flashcards Preview

Moja patomorfo > Zapalenia, martwice > Flashcards

Flashcards in Zapalenia, martwice Deck (146)
Loading flashcards...
1
Q

Zespół Di Georga

A

AD (15%, reszta mikrodelecja na 22 ch de novo)
aplazja grasicy
niedobory odporności

2
Q

Młody mężczyzna z zaburzeniami widzenia i osłabieniem mięśni kończyn. Ma zdrowe dzieci, ale chorą matkę, siostrę, brata i ciotkę. To najpewniej mutacja:

A

mitochondrialna

3
Q

Ziarniniak jest w każdym zapaleniu przewlekłym

A

Fałsz

4
Q

Ascities

A

Płyn w jamie otrzewnej

5
Q

Angina Ludwiga

A

Ropowica dna jamy ustnej
Bakterie gram -
dzieci

6
Q

Ropień może znajdować się w wątrobie i na powierzchni błon śluzowych

A

Fałsz - nie na bł. śluzowych

7
Q

Pewne oznaki śmierci

A
Rigor mortis (stężenie pośmiertne)
Livores mortis (plamy pośmiertne)
Putrefactio (gnicie zwłok)
8
Q

Relacja między tkanką włóknistą a włóknikiem

A

Blizna włóknista powstaje w miejscu zapalenia z włóknikiem

9
Q

Zesp. Reitera ( reaktywne zap stawów)

A

zap.stawów
zap cewki moczowej
zap.spojówek

10
Q

HACEK

A

bakterie G-
flora fizjo jamy ustnej
może stać się przyczyną IZW

11
Q

SARA

A

reaktywne zap. stawów wyzwalana przez Mykoplazma

12
Q

Błonica a neuropatia

A

Błonica może dawać neuropatię obwodową

13
Q

drogą płciową nie można się zarazić tularemią

A

Prawda

14
Q

powikłaniem choroby zap miednicy jest zap wyrostka

A

Fałsz

15
Q

Do infekcji wrodzonych należy poliomietis

A

Fałsz

16
Q

Najczęstsza martwica mózgu

A

Rozpływna

17
Q

zap powięi imituje

A

Mięsak

18
Q

Martwica w zapaleniu naczyń

A

włóknikowa

19
Q

Ogólnie najczęstsza martwica

A

Skrzepowa

20
Q

martwica skrzepowa cechy

A

nie zawsze ma związek z apoptozą

jak pojawi się w miesaku - złe rokowanie

21
Q

Przykłady zmian odwracalnych

A

stłuszczenie hepatocytów,

przyćmienie miąższowe (zmiana w MITOCHONDRIACH)

22
Q

przyczyna śmierci we wstrzasie

A

niewydolnośc wielonarzadowa

23
Q

geny apoptozy

A

proapoptyczne to bax, bad

antyapoptyczne bcl2 i bcl-xl

24
Q

wstrząs septyczny prowadzi do

A

ARDS ( ostrej niewydolności oddechowej)

25
Q

zawał krwotoczny gdzie występuje

A
jelito cienkie
płuca
jajnik
jądro
śledziona (gdy ma się kilka XD)
kora mózgu
26
Q

ziarniniak cechy

A

zawiera komórki nabłonkowate, otoczone przez limfocyty, plazmocyty
( gruźlica, kiła, trąd, bruceloza, koci pazur itd.)

27
Q

Proteus vulgaris nie powoduje powstania ziarniny

A

Prawda

28
Q

ziarniniaki w węzłach chłonnych nie pojawią się w mononukleozie zakaźnej

A

Prawda

29
Q

ziarniniak naczyniasty cechy

A

kobiety w ciąży

może ulec spontanicznej regresji

30
Q

najważniejsza kom w zapaleniu przewlekłym

A

makrofag

31
Q

najw kom w rekacjach anafilaktycznych

A

mastocyt

32
Q

ostre KZN to ostre zapalenie:

A

wytwórcze

33
Q

Węzły mogą ulec stłuszczeniu

A

Fałsz

34
Q

Zanokcica to

A

rodzaj ropawicy

zakażenie wałów paznokciowych - toczy się w łożysku paznokcia

35
Q

ropowica (phlegmone) definicja

A

zapalenie głebokie bez ostrych granic

36
Q

Ropowice przykłady

A

zastrzał
czyrak
angina ludwiga
zanokcica

37
Q

Panariitium

A

Zastrzał - na dłoniowej powierzchni palców i opuszkach po ukłuciu

38
Q

nagromadzenie ropy w narządach miąższowych o ostrych granicach to

A

ropień (abscessus)

np jajnika

39
Q

ropa( pus) to

A

nagromadzenie bakterii i obumarłych lub obumierających neutrofilów plus debris komórek

40
Q

Pyosalpinx to przykład

A

empyema czyli ropniak ( ropniak jajowodu)

Ropniak = zbiorowisko ropy w narządzie jamistym lub jamie surowiczej

41
Q

empyema ( ropniak) definicja

A

rozlane ropne zapalenie w ścianach naczyn rurowatych ( np. jajowód)

42
Q

pyorrhea

A

ropotok, zap ropne na pow błony śluzowej, przykład to appendicitis phlegmonosa

43
Q

anasarca

A

obrzek uogólniony tkanki podskórnej

44
Q

przekrwienie bierne przykład

A

wątroba muszkatołowa(hepar moscatum)

45
Q

przekrwienie opadowe

A

płuca

46
Q

krwiak definicja

A

krew w jamie

47
Q

ognisko krwotoczne

A

krwotok

48
Q

komórki Cornila

A

plazmocyty, które zawierają nadmiar immunoglobulin wewnątrz

49
Q

choroba Milleroya

A

wrodzony obrzęk limf kończyn dolnych

50
Q

ropnie Dubios

A

ciałka Hassala

nie jest to przykład zap ropnego

51
Q

apoptoza - np

A

złuszcanie nabłonka

52
Q

zanik ekscentryczny przykłady

A

wodonercze
wodogłowie
osteoporoza
rozedma

53
Q

necrobiosis

A

obumieranie

54
Q

escharisatio

A

zestrupienie

55
Q

ulceratio

A

owrzodzenie

56
Q

martwica skrzepowa gdzie lubi występować

A

serce

nerka

57
Q

spadek tigroidu

A

zanik starczy

zmniejszenie neurocytów

58
Q

ceroid

A

barwnik zużycia

w mózgu u starszych

59
Q

zanik starczy wiąże się z

A

wzrostem lipofuscyny

60
Q

zanikowi z wyniszczenia nie podlega

A

gonady
OUN
gruczoły dokrewne

61
Q

zanik z nadczynności

A

cukrzyca II

zanik kory nadnerczy

62
Q

Co ulega inwolucji

A
pranercze
przedercze
grasica
wezły u starszych
macica poporodowa
63
Q

hematuria

A

krew w moczu

64
Q

haemoptysis

A

krwioplucie

65
Q

haematemesis

A

krwawe wymioty

66
Q

hemascos

A

krew w otrzewnej

67
Q

panniculitis

A

zapalenie w obrebie tkanki tłuszczowej podskórnej

68
Q

melaena

A

czarne stolce po krwawieniach z górnego przewodu pokarmowego

69
Q

chylothorax

A

naciekanie przewodu piersiowego

70
Q

metrorrhagia

A

krwawienie miedzymiesiączkowe

71
Q

menorrhagia

A

bardzo obfite, przedłużające się krwawienie miesiączkowe pojawiające się w regularnych odstępach czasu

72
Q

stwardnienie zastoinowe

A

niedotlenienie tkanek

73
Q

który wstrzas najbardziej zagraża życiu

A

kardiogenny

74
Q

martwica Zenkera

A

miesien prosty brzucha

75
Q

zawał nie wystepuje w:

A
dobrze ukrwionych narządach:
tarczyca
język
macica
prącie
76
Q

necrosis

A

śmierć komórki

77
Q

krwiak podtwardówkowy cechy

A

moze okresowo krwawić i stac sie przewlekłym

78
Q

granuloma eosinophillicum jest następstwem zapalenia

A

Fałsz

79
Q

Zanik nie jest martwicą

A

Prawda

80
Q

Zblednięcie nie jest kardynalnym objawem zapalenia

A

Prawda

81
Q

rozszezrzenie naczyn obw we wstrząsie

A

septyczny, anafilaktyczny

82
Q

zap nieżytowe

A

zap błon śluzowych z wysiekiem surowiczym i domieszką śluzu

83
Q

Limfokiną są mediatorami zapalenia

A

Fałsz

84
Q

zmiany we wstrzasie

A

obrzek płuc

ogniskowe niedokrwienie jelit

85
Q

procesy naprawcze u człowieka głównie

A

organizacja

86
Q

LiB funkcje

A

pamiec immunologiczna, produkcja przeciwciał

87
Q

Zapalenie wytwórcze jest zapaleniem wysiękowym

A

Fałsz

88
Q

głównym przeciwciałem w ślinie

A

IgA

89
Q

co moze dawac zatory na obwodzie

A

zakrzepy przyścienne z serca

90
Q

regeneratio - wyrównywanie ubytku tk przez rozrost komórk tk łącznej

A

Fałsz

91
Q

Morfologiczne zmiany w komórce w martwicy

A

pyknosis( kondensacja chromatyny)
karyorrhexis ( fragmentacja jądra )
karyolysis (rozpuszczenie struktury jądra i chromatyny przez DNAzy i RNAzy

92
Q

rabek żółty w zawale tworzą

A

neutrofile

93
Q

stłuszczenie cechy

A

czeste w hepatocytach

moze zachodzić podczas uszkodzenia komórki

94
Q

krwiak nadtwardówkowy najczęściej uszkodzenie

A

tętnica oponowa środkowa

95
Q

krwiak podtwardówkowy najczęściej uszkodzenie

A

żył pomostowych

96
Q

Zanik zawsze prowadzi do pomniejszenia narządu

A

Fałsz

97
Q

purpura

A

krwawiące wybroczyny 3mm

98
Q

zestrupienie gdzie występuje

A

dur brzuszny, czerwonka , bez zwezenia światła

99
Q

Przy apoptozie nie ma

A

nacieku neutrofili

100
Q

natychmiastowy wyrzut amin biogennych

A

obrzek Quinckiego

reakcja alergiczna

101
Q

LiT charakterystyczne CD

A

CD3

102
Q

antygen + 2 czasteczki IgE

A

degranulacja mastocytów

103
Q

zap ostre, wzrost przepuszczalności małych naczyn

A

Histamina, PAF

104
Q

zespół Churg-Straussa

A

zap naczyn z martwica włóknikowata, eozynofilia, astma oskrzelowa

105
Q

bezp. po porodzie, sinica, niewydolność oddechowa, wstrząs hipotensyjny, drgawki, śpiączka

A

zator z płynu owodniowego

106
Q

wapnienie przerzutowe kiedy występuje

A

niew. nerek
nadczynność przytarczyc
nadmiar wit. D
destrukcja kości

107
Q

Oncosis

A

przedmartwicze zmiany w komórce, głównie obrzmienie (w przeciwieństwie do apoptozy - tam obkurczenie)

108
Q

Najistotniejsze w uszkodzonych komórkach do przeżycia jest

A

zachowanie integralnośći błon komórkowych
utrzymanie oddychania tkankowego (ATP)
utrzymanie syntezy białek
zachowanie integralności aparatu genetycznego

109
Q

Obrzmienie miąższowe cechy morfologiczne narządu

A

Większy
cięższy
bledszy

110
Q

Stłuszczenie (steatosis) definicja

A

gromadzenie kropli tłuszczów prostych w cytoplazmie komórek

111
Q

Otłuszczenie (lipomatosis) definicja

A

wrastanie tkanki tłuszczowej pomiędzy komórki miąższowe danego narządu

112
Q

Martwica skrzepowa

A

najczęśtrza
wywoływana przez niedotlenienie
denaturacja białek w obrzmiałej obumarłej kom
tkanka żółtawa i szarożółtawa, homogenna, matowa
np zawały
wywołuje reakcję zapalną

113
Q

Martwica rozpływowa

A

typowa dla mózgu
powodują niektóre bakterie i grzyby
pus

114
Q

Martwica serowata

A

gruźlica, kiła
białe, kruche masy
tkanka amorficzna, homogenna, kwasochłonna

115
Q

Martwica Balsera

A

enzymatyczna tk tłuszczowej

kredowobiałą tkanka, nacieki zapalne, wylewy krwawe

116
Q

Zgorzel

A

gnicie w tkance

Clostridium

117
Q

Zgorzel sucha

A

początkowo biała tkanka, potem czarna (mumifikacja martwej tk)
np stopa cukrzycowa

118
Q

zgorzel wilgotna

A

np miazga zęba, zgorzel jelita

119
Q

zgorzel gazowa

A

clostridium oedematis maligni

120
Q

Komórki apoptotyczne rozpoznawane są przez makrofagi dzięki obecności w zewnętrznej błonie:

A

fosfadyloseryny

trombospondyny

121
Q

Efekt widza

A

Gdy komórka napromieniowana doprowadza do śmierci nie napromieniowaną komórkę, głównie przez kontakt z płynem napromieniowanej hodowli

122
Q

W atrofii dochodzi do

A

zmniejszenia liczby mitochondriów

123
Q

Zespół Kartagenera

A

nieruchome rzęśki drzewa oskrzelowego (mikrotubule)

124
Q

zanik z surowiczym obrzmieniem komórem

A

tk tłuszczowa

osoby głodzone

125
Q

zanik z mnożeniem się jąder

A

mm poprzecznie prążkowane

126
Q

przerost (hypertrophia)

A

powiększenie objętości narządu/tkanki przez wzrost OBJĘTOŚCI pojedynczych komórek

fiz: przerost serca u sportowców
pato: kardiomiopatie

127
Q

Rozrost (hyperplasia)

A

powiększenie objętości narządu/tkanki przez wzrost LICZBY komórek

fiz: rozrost błony śluzowej macicy
pato: modzel, nagniotek

128
Q

Do metaplazji płaskokom nabł gruczołowego usposabia

A

niedobór witaminy A

129
Q

Rola alkoholu w steatosis

A

służy do produkcji tłuszczu w hepatocytach
hamuje enzymy lipolityczne
dezorganizacja transportu tłuszczu w hepatocytach
hamuje wydzielanie lipoprotein

130
Q

Antrocytoza

A

Reabsorbcja dużych ilości buałek przez komórki kanalików nerkowych w białkomoczu - ziarnista cytoplazma

131
Q

Ciałka Mallorego

A

agregaty keratynowe w wątrobie u alkoholików

132
Q

Ziarnistości Crooke’a

A

po podawania steroidów w przysadce

133
Q

Po rozpadzie plazmocytu pozostaje

A

ciałko Russela

134
Q

Komórki Armaniego i Ebsteina

A

komórki kanalików nerkowych w glikozurii - jasna cytoplazma

135
Q

wapnienie dystroficzne

A

lokalne zwapnienie tk zmienionych, obumierających, martwych
wewn kom - początek w mitochondriach
zewn kom - w drobnych pęcherzykach z rozpadłych błon

136
Q

Ciałka piaszczakowate

A

drobne, kuliste zwapnienia, występujące w niektórych neo

137
Q

Obrzęk płuca morfologia

A

cięższe
sinoczerwona powierzchnia
pienisty, przejrzysty płyn

138
Q

Przekrwienie czynne

A

poszerzenie tętniczek

139
Q

Przekrwienie bierne

A

zwiększenie ciś żylnego

140
Q

Przewlekłe przekrwienie płuca

A

= Stwardnienie zastoinowe
cięższe
twardsze
brunatno przebarwione

141
Q

Zgon przy krwotoku:

A

punkcikowy krwotok do rdzenia przedłużonego
rozległy krwotok do kory nadnerczy
do węzłów układu bodźcoprzewodzącego serca
tamponada

142
Q

Rąbki w zawale białym

A

Najpierw rąbek czerwony (krew) potem wewnętrznie rąbek żółty

143
Q

Podział zapaleń

A
Zapalenie uszkadzające (zwykle w sercu, wątrobie)
Zapalenie wysiękowe 
- surowicze
- włóknikowe
- ropne
- nieżytowe
- krwotoczne
- zgorzelinowe
Zapalenie wytwórcze
144
Q

Zapalenie rzekomobłoniaste

A

Zapalenie włóknikowe - głębokie

145
Q

Mięczak zakźny

A

Zapalenie wytwórcze przewlekłe

146
Q

Gojenie kości czas

A

Zależy od grubości:
najszybciej paliczek: 2 tyg
najdłużej szyjka kości udowej: 12 tyg