Naczynia Flashcards Preview

Moja patomorfo > Naczynia > Flashcards

Flashcards in Naczynia Deck (42)
Loading flashcards...
1
Q

cANCA

A

Wegener

2
Q

pANCA

A

Churg-Strauss

3
Q

Odczyn Kveima

A

diagnostyka sarkoidozy

4
Q

Choroba, która zajmuje tętnice średniego kalibru np. w brzuchu, krezkowe + martwica włóknikowata

A

polyarteritis nodosa - Guzkowe zapalenie tętnic

5
Q

Mężczyzna, ANCA (-), HBs (+)

A

Guzkowe zap. tętnic

6
Q

Komórki olbrzymie w zapaleniu naczyń

A

Takayasu

Wegener

7
Q

Do możliwych powikłań płytki miażdżyciwej należy

A
pękniecie
owrzodzenie
zakrzep
krwotok do płytki
tętniakowate poszerzenia naczynia krwionośnego
8
Q

guzkowe zapalenie tetnic

A

infekcja HBV sprzyja

9
Q

arteriosclerosis (stwardnienie tętnic) obejmuje

A

miazdzyce Mocklenberga
miazdzyce - najczęściej
arteriolosclerosis

NIE obejmuje thrombangitis obliterans

10
Q

miażdżyca najczęściej gdzie

A

aorta brzuszna (tam też tętniaki na podłożu miażdżycy)

11
Q

nadciśnienie tetnicze

A

nieleczone nieodrwacalnie uszkadza arteriole

12
Q

krwiak rozwarstwiający aorty

A

starsi z nadciśnieniem

młodsi z chorobami tk łącznej

13
Q

tętniak prosowaty

A

tętnice OUN (najczęściej łącząca przednia)

14
Q

dziecko, 3,5 lat,powiekszone wezły szyjne, goraczka, zaczerwienienie, obrzek dystalnych konczyn

A

Kawasaki

15
Q

rozwarstwienie aorty najmniej prawdopodobny objaw

A

ubytki kostne powstałe w skutek zaniku z ucisku

Jest:
kaszel
ból miedzy łopatkami
ból w klatce

16
Q

arteriosclerosis hyalinea

A

odkładanie sie mas białkowych w ścianie tętniczek

17
Q

W skład płytki miażdżycowej wchodzą:

A
miocyty
makrofafi
debris komórkowe
leukocyt
wewnątrz i pozakomórkowe lipidy

NIE adipocyty

18
Q

Nadciśnienie tętnicze może prowadzić do skrobawicy sercowej starczej

A

Fałsz

19
Q

Tętniak rozwarstwiający aorty powstaje rzadziej w miazdzycy niż w

A

marfanie
nadcisieniu
po cewnkiowaniu naczyn

20
Q

Bacillary angiomatosis jest

A

reaktywną proliferacją naczyń.

21
Q

Choroba Burgera

A

może dotyczyć kończyn górnych
jest bolesne bo może przejść na pęczki nerwowe
zarostowe zapalenie tętnic
wraźny związek z paleniem

22
Q

włókna Rosenthala

A

hemangioblastoma - 1 stopień
choroba Alexandra
craniopharyngioma - Czaszkogardlak

23
Q

Koarktacja aorty występuje częściej w

A

zespole Turnera

24
Q

Zapalenie naczyń z obecnością martwicy włóknikowatej w ścianie, eozynofi lią i ast-
mą oskrzelową może sugerować

A

Chorobę Churga-Straussa

25
Q

Choroba zapalna naczyń, w której najczęściej stwierdza się obecność kom. olbrzymich wielojądrzastych w nacieku zapalnym

A

Wegener

26
Q

zespół wegenera rozpoczyna się od

A

ziarniniakowe zapalenie płuc

27
Q

wędrujące zapalenie żył

A

= objaw żylny Trosseou,

zespół paraneoplastyczny w raku żołądka

28
Q

naciek z limfocytów wokół vasa vasorum

A

kiłowej zapalenie aorty

29
Q

powstawaniu tętniaków sprzyja:

A

miażdżyca
Kawasaki
Kiła III-rzędowa
guzkowe zap. tętnic

NIE: zarostowe zap naczyń

30
Q

powikłaniem rozległych zabiegów w miednicy mniejszej jest

A

zakrzepica żyły wrotnej

31
Q

przyczyna zakrzepicy żyły głownej dolnej jest

A

ucisk ciężarnej macicy

32
Q

żylaki kończyn dolnych dotyczą głownie

A

żyły odpiszczelowej

33
Q

Choroba Burgera może spowodować zapalenie kłębuszków nerkowych

A

Fałsz

34
Q

Zapalenia dużych naczyń

A

Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic

Takayasu

35
Q

Zapalenia naczyń średniego kalibru

A

Guzkowe zapalenie tętnic

Kawasaki

36
Q

Zapalenie małych naczyń

A
Wegener
Churg-Strauss
Polyangitis microscopica
Purpura Schoenlein-Henoch
Krioglobulinemia
Zapalenie leukocytarne naczyń i skóry
37
Q

Arteritis temporalis

A

jedna z najczęstszych form zapalenia (ostrego i przewlekłego) tętnic
tętnice głowy, w tym skroniowej
może doprowadzić do ślepotyy

38
Q

Ch Takayasu

A

brak tętna - obniżenie ciśnienia krwi dystalnie do zwężenia i utrata tętna, z ziębnięciem palców ręki
najczęściej duże naczynia odchodzące od aorty

39
Q

Ch Kawasaki

A

ch. ogniskowa tętnic wieńcowych

przed 4 r.ż (80%)

40
Q

Wegener triada

A

ziarniniaki dróg oddechowych
martwicze zap. naczyń
KZN

41
Q

Objaw Raynaud

A

SLE
Skleroderma
Miażdżyca
ch. Burgera

42
Q

Kłębczak

A

łagodny
pod paznokciem
zawsze bolesny (pulsujący ból)