Endokrynologia Flashcards Preview

Moja patomorfo > Endokrynologia > Flashcards

Flashcards in Endokrynologia Deck (71)
Loading flashcards...
1
Q

Przyczyną braku laktacji i miesiączkowania po porodzie jest

A

zespół Sheehana

2
Q

guz przysadki moze wywołać:

A

nadczynność przysadki
niedoczynnosć przsadki
zaburzenia widzenia
krwawienia mózgu

3
Q

K, 19 lat, brak miesiączki, poszerzona szyja, duszność, krwawienia z nosa, bolesne skurcze mieśni przy wysiłku, serce powiekszone, tetno słabsze na kończynach dolnych, jakie badanie

A

tomografia komputerowa (bo w zespole Turnera jest niedorozwój jajników)

4
Q

Hiperprolaktynemia kiedy

A

ciaża
zaburzenia szlaków dopaminergicznych
leczenie rezerpiną

5
Q

Najczęstszą przyczyną zespołu nieodpowiedniego wydzielenia ADH (zespół SchwartzaBartera) jest

A

rak drobnokomókowy oskrzela

6
Q

Somatostatyna nie hamuje wydzielania prolaktyny

A

Prawda

7
Q

prolaktynoma

A

brak miesiączki

mlekotok

8
Q

nowotwór z komórek zasadochłonnych przysadki powoduje

A

Cushinga

9
Q

somastynoma

A

splachnomegalia (powiększenie narządu)

prognathia (wysunięcie żuchwy)

10
Q

niedoczynnośc przysadki

A

gdy zniszczone 75%

11
Q

Goitrogen powoduje hamowanie syntezy

A

T3, T4

12
Q

Goitrogeny

A

substancje antyodżywcze

13
Q

rak pęcherzykowy

A
otorebkowany
NIE przenosi się przez chłonkę
przenosi się przez krew
przerzuty do: płuc, kości, watroby
NIE do węzłów

przypomina prawidłowy miązsz tarczycy
badanie cytologiczne NIE rozpozna
minimalnie inwazyjny rokuje podobnie jak klasyczny wariant brodawkowateg

14
Q

biopsja tarczycy

A

diagnoza zapaleń

charakterystyczny obraz mikroskopowy raka brodawkowatego

15
Q

raki tarczycy od najłagodniejszego

A

brodawkowaty, pęcherzykowy, anaplastyczny

16
Q

najczęstsza przyczyna wola endemicznego

A

niedobór jodu

17
Q

najczęstszy nowotwór tarczycy

A

gruczolak

18
Q

najczęstszy rak tarczycy

A

brodawkowaty

19
Q

guzki zimne

A

gruczolak

raki tarczycy

20
Q

przejsciowa nadczynność tarczycy

A

ostre lub podostre zapalenie tarczycy

na początku Hashimoto

21
Q

wole to

A

każde powiększenie tarczycy, niezależnie od przyczyny

22
Q

obrzek przedgoleniowy

A

objaw Gravesa-Basedowa

nie jest częsty

23
Q

niedoczynnośc tarczycy

A
blada, zimna skóra
spadek wyrzutu sercowego
apatia
zmeczenie
spadek sprawności intelektualnej (kretynizm)
24
Q

profilaktyka jodowa zmniejsza czestość

A

kretynizmu

25
Q

nadczynność tarczycy, następstwo

A
operacji
przewlekłego zapalenia tarczycy typu Hashimoto (przejściowo)
leczenia jodem
gruczolak tarczycy (Plummer)
gruczolak przysadki produkujący TSH
potworniak jajnika
kosmówczak
zaśniad groniasty
26
Q

gruczolak tarczycy

A

pojedynczy, otorebkowany guz uciskający przylegajacy miąższ tarczycy o odmiennej budowie, dobre rokowanie

27
Q

nadczynność tarczycy

A

Gravesa-Basedowa
kosmówczak
amiodaron

28
Q

rozpoznanie raka pecherzykowego

A

naciek torebki i angioinwazja

29
Q

po wybuchu w Czarnobylu wzrost częstosci

A

raka brodawkowatego tarczycy

30
Q

przejściowa nadczynnośc tarczycy

A

ostre i przewlekłe zapalenie tarczycy

31
Q

niedoczynnośc tarczycy w krajach rozwiniętych najczęstsza

A

Hashimoto

32
Q

rak brodawkowaty

A
mutacja RET
dobrze rokuje
nowotwór dorosłych i dzieci  
skutek napromieniowania szyi
jako pierwszy może dawać przerzuty do węzłów chłonnych
33
Q

rak rdzeniasty tarczycy

A
mutacja RET
NIE tworzy głównie tyreoglobuliny
odkłada się w nim amyloid
jest neurosekrecyjny
rodzinny jest mniej agresywny i produkuje kalcytoninę
34
Q

zapalenie tarczycy

A

Hashimoto

tendencja do metaplazji onkocytarnej (chłoniak Bkomórkowy)

35
Q

kiedy włóknienie i guzki tarczycy

A

wole wieloguzkowe Plummera (nadczynność

36
Q

Jeśli u 30-letniej kobiety, zdrowiejącej po grypie, pojawia się bolesna, powiększona tarczyca, to prawdopodobnie jest to

A

podostre ziarniniakowe zapalanie tarczycy (bo limfocytowe jest autoimmunologiczne)

37
Q

Najbardziej powiększy się tarczyca w

A

wolu guzowatym

38
Q

guzek gorący

A

zmiana limfocytarno-nabłonkowa (przyjmuje jod)

39
Q

Usuwamy płat tarczycy mężczyznie z tyreotoksykozą, a tam guzek 2 cm, pojedynczy otorebkowany. Cóż to?

A

gruczolak pęcherzykowy

40
Q

ciałka piaszczakowate

A

w raku brodawkowatym tarczycy (ponoć jak brodawkowaty w nazwie to zawsze te ciałaka są!!)

41
Q

przerzuty do okolicznych wezłów mogą być pierwszym objawem

A

raka brodawkowatego tarczycy

42
Q

nowotwór złośliwy u dzieci i młodych dorosłych

A

rak brodawkowaty tarczycy

43
Q

komórki tarczycy na języku

A

choristoma (odpryskowiak - zmiana nienowotworowa)

44
Q

najczęstsze przerzuty do tarczycy pochodzą z:

A

nerki

45
Q

wtórna nadczynnośc przytarczyc przyczyny

A

przewlekła niewydolność nerek
niedobór wit.D
resekcja czegoś w przewodzie pokarmowym
żółtaczka bo mniej wit D się wchłania

46
Q

gdzie są widoczne objawy nadczynności/niedoczynności przytarczyc

A

nerki, kości

47
Q

leczenie nadczynności pierwotnej przytarczyc

A

chirurgiczne usunięcie

48
Q

najczęstszy objaw nadczynności przytarczyc

A

kamica moczowa

49
Q

gruczolak przytarczyc

A
NIE wystepuje często w formie rozsianej
najczestszy przy nadczynnośći przytarczyc
moze być w śródpiersiu
najczesciej u młodych mężczyzn
wywołany przez napromienienie
50
Q

Hiperaldosteronizm zwiazany z gruczolakiem nadnerzy to

A

zespół Conna

51
Q

zespół Addisona

A

może powstac jako nastepstwo gruźlicy

52
Q

we wtórnej niedoczynności kory w porównaniu do pierwotnej NIE ma

A

hiperpigmentacji skóry

niedoboru aldosteronu

53
Q

Grasiczaki często współistnieją z

A

miastenią gravis

54
Q

Guzy z kom. Steroidowych

A

zazwyczaj łagodne, kryształy Reinkego (charakterystyczne dla Leydigoma)

55
Q

krwotok do nadnerczy

A

zespół Waterhouse-Friderichsen

56
Q

pheochromocytoma - Guz chromochłonny

A

wystepuje razem z MEn2A i MEn3 razem z rakiem rdzeniastym tarczycy i hiperplazją przytarczyc

57
Q

MEN1 co występuje

A

rozrost przytarczyc
wyspiaki trzustki
adenoma przysadki

58
Q

Utkanie tarczycy znajdziesz w

A

torbiel środkowa szyi

potworniak dojrzały jajnika

59
Q

Rak rdzeniasty tarczyczy normalny vs występujący z MEN

A

związek z MEN, gorsze rokowanie, wczesne występowanie

60
Q

Kiedy w tarczycy włóknienie

A

Hashimoto - wariant włókniejący 10% przypadków

Plummer też w sumie częściej

61
Q

Najbardziej na pojawienie się osteoporozy wpływa

A

Cushing

62
Q

Cytosteatonecrosis - Martwica tłuszczowa

A

ostre zapalenie trzustki

63
Q

Kobieta, rak brodawkowaty tarczycy, rozsiane zasadochłonne zmiany

A

wapnienie dystroficzne

64
Q

Chłoniak typowo indolentny

A

B - komórkowy strefy brzeżnej

65
Q

Neuropatia w cukrzycy ma charakter

A

odsiebna, symetryczna polineuropatia czuciowa lub czuciowo ruchowa, przewlekła

66
Q

Insulinoma

A

powikłanie: hipoglikemia
nowotwór wywodzący się z komórek wewnątrzwydzielniczych
NIE jest zawsze w trzustce
NIE jest zawsze złośliwy

67
Q

Endokrynopatia w zespole McCune’a-Albrighta

A

przedwczesne dojrzewanie płciowe

68
Q

co ma wspólnego GB i Hashimoto

A

przeciwciała przeciw TSH rec
wole spoiste
towarzyszą inne choroby autoimmunologiczne

69
Q

oncocytoma (gruczolak kwasochłonny nerki)

A

może powodować nadciśnienie tętnicze

70
Q

Rak trzustki PanIN (neoplazja) co się dzieje?

A

skrócenie telomerów

mutacja Kras

71
Q

Vipoma

A

najczęściej lokalizuje się w trzustce (jak wszystkie wyspiaki)