Wątroba Flashcards Preview

Moja patomorfo > Wątroba > Flashcards

Flashcards in Wątroba Deck (28)
Loading flashcards...
1
Q

Mężczyzna, żółtaczka mechaniczna, świąd, CU, ANCA (+) co to?

A

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych - PSC

2
Q

NajczęStszym nowotworem łagodnym pierwotnym wątroby jest gruczolak z nabłonka dróg żółciowych

A

Fałsz - haemanioma cavernosum (naczyniak jamisty)

3
Q

Pierwotna marskość żółciowa

A

destrukcja przewodów żółciowych

4
Q

Jakiego nowotworu nie znajdziesz w obrębie i okolicy dróg żółciowych

A

rak podstawnokomórkowy

5
Q

Rak wątrobowokomórkowy (HCC)

A

wysoko zróżnicowany może wydzielać żółć

może być z HCV, HBV, alkoholizmu

6
Q

Stłuszczenie wątroby drobnokropelkowe

A

tetracyklina
zesp. Reya
ciąża
alkoholowe zapalenie wątroby

NIE penicylina

7
Q

Stłuszczenie wątroby grubokropelkowe

A

Otyłość
cukrzyca
alkoholowe stłuszczenie wątroby

8
Q

pierwotna marskość żółciowa wątroby PBC

A

niszczenie przewodów żółciowych przez nacieki limfocytarne

morfologicznie 4 stadia

9
Q

Peliosis hepatis - prosowate wylewy krwawe wątroby

A
zaburzenie krążenia wrotnego, w wątrobie występują drobne prosowate przestrzenie wypełnione krwią
Przyczyny:
antykoncepcja
anaboliki
choroby wyniszczające
złośliwe nowotwory
AIDS
Może pękać i krwawić do otrzewnej
10
Q

Promieniowanie jonizujące może wywołać raka wątrobowokomórkowego

A

Fałsz

11
Q

niealkoholowe stłuszczenie watroby

A

glikokortkosteroidy

cukrzyca

12
Q

Czyste kamienie cholesterolowe są częste

A

Fałsz

13
Q

chlorek winylu może wywołać

A

angiosarcoma hepatis

14
Q

alkoholik

A

steatosis hepatis

rhabdomyoliza

15
Q

Typ włoknisto-blaszkowy raka wątrobowokomórkowego ma lepsze rokowanie

A

po resekcji
wystepuje u młodych dorosłych
watroba nie jest marsko zmieniona

16
Q

czy rak z komórek wątrobowych może produkować żółć?

A

Tak

17
Q

czy rak z z przewodów żółciowych może produkować żółć?

A

Nie

18
Q

Czy kamica jest stanem przed rakowym?

A

Nie

19
Q

Czy kamica + przewlekłe zap. pęcherzyka jest stanem przednowotworowym?

A

Tak

20
Q

pierwszym znakiem kamicy jest

A

cholestaza ( a nie pęcherzyk poziomkowy !!!!)

21
Q

kobieta średni wiek, świad skóry, brak żołtaczki, bilirubina OK

A

pierwotna marskość żołciowa

22
Q

homogenna substancja w hepatocytach, “glass-ground”

A

HBsAg

23
Q

cholesterolosis

A

gromadzenie cholesterolu w ścianie pecherzyka

24
Q

można chronic sie przed WZW A,B,C poprzez szczepienia

A

Fałsz

25
Q

w autoimmunologicznym zap. watroby nie stosuje się antybiotyków

A

Prawda

26
Q

wszystkie przypadki marskości są odwracalne pod warunkiem wycofania się czynnika wywołującego

A

Fałsz

27
Q

Zespół Allagille’a

A

rzadka AD
wątroba prawie prawidłowa, ale przewody żółciowe w przestrzeniach wrotnych są nieliczne/brak
cholestaza

28
Q

Zawał Zahna

A

ostra zakrzepica rozgałęzień żyły wrotnej
klinowate, dobrze odgraniczone, wiśniowe ognisko
brak martwicy
poszerzenie i silne wypełnienie krwią sinusoid