Gruźlica, Trąd itp Flashcards Preview

Moja patomorfo > Gruźlica, Trąd itp > Flashcards

Flashcards in Gruźlica, Trąd itp Deck (60)
Loading flashcards...
1
Q

Mycobacterium tuberculosis

A

najczęstsza

droga kropelkowa

2
Q

Mycobacterium bovis

A

głównie bydło
droga pokarmowa
rzadka

3
Q

Mycobacterium avis

Mycobacterium intracellulare

A

u ludzi z AIDS, immunosupresja

4
Q

Obrona przed fagocytozą w gruźlicy

A

blok fuzji fagosomu z lizosomem

5
Q

w pierwotnym ognisku gruźliczym zapalenie

A

wysiękowe

6
Q

Ognisko pierwotne w gruźlicy to

A

miejsce wniknięcia patogenu

7
Q

Ognisko pierwotne w płucach najczęściej gdzie?

A

Pod opłucną, w dobrze upowietrznionym miejscu, tuż nad/pod szczeliną między płatem górnym i dolnym

8
Q

Zespół Ghona

A

= pierwotny zespół gruźliczy:

  • miejsce pierwotne
  • okoliczne węzły chłonne z martwicą serowatą
  • naczynia limfatyczne z zakażoną chłonką
9
Q

Zołzy

A

węzły chłonne podżuchwowe, które uległy powiększeniu, serowaceniu i pakietowaniu

10
Q

Suchoty krezkowe

A

Gdy miejscem wniknięcia gruźlicy jest bł śluzowa jelita - nie widać odczynu zapalnego, powiększenie węzłów chłonnych krezkowych

11
Q

Tuberculum anatomicum

A

zgrubienie skóry, powstające na skutek odczynu zapalnego po wniknięciu gruźlicy

12
Q

Wtórne gruźlice płucne:

A
gruźlica jamista
gruźliczaki
gruźlica prosówkowa
gruźlicze serowate zapalenie płuc
gruźlica guzkowo-zrazikowa
13
Q

Gruźlica jamista (Tuberculosis cavernosa)

A

szczytowe części górnych płatów

w nieregularnych jamach postronkowato przebiegające duże naczynia -> gdy pękną krwawienie

14
Q

Gruźliczaki

A

pojedynczy twór guzowaty w górnym płacie płuca

15
Q

Gruźlica prosówkowa

A

posocznica prątkowa
ciężki przebieg
w płucach mnogie, rozsiane ogniska ziarniny
ogniska też w innych narządach miąższowych
przez naczynia limfatyczne i przewód piersiowy (prątki trafiają żyłami do prawego serca -> tt. płucne i do tk płucnej)

16
Q

Gruźlicze serowate zapalenie płuc

A

= galopujące suchoty
obecnie rzadko
nawał -> zap galaretowate -> stłuszczenie wewn. pęcherzykowe -> zwątrobienie -> serowacenie

17
Q

Gruźlica guzkowo-zrazikowa

A

rozsiane ogniska ziarniny w płucach

przebieg łagodny

18
Q

Gruźlicze zap. opon mózgowo-rdzeniowych

A

w oponach miękkich podstawy mózgu zielonkawe masy o galaretowatym wyglądzie

19
Q

Gruźlicze zap najądrza

A

może imitować nowotwór

może przejść na jądro

20
Q

Gruźlicze zap gruczołu krokowego

A

Najczęstsza postać gruźlicy męskiego ukł rozrodczego

gruczoł twardy -> można pomylić z rakiem

21
Q

Gruźlicze zap jajowodu

A

najczęściej razem z zap endometrium

22
Q

Nerka kitowata

A

zejście procesu gruźliczego z prawie zupełnym zanikiem kory i jej zmniejszenia

23
Q

Gruźlicza nadnerczy

A

główna przyczyna ch Addisona

24
Q

Ch. Potta

A

= gruźlica kręgosłupa
zniszczenie trzonów kilku kręgów -> garb
ropień opadowy/zimny (masy gruźlicze) - nie wywołują stanu zapalnego!

25
Q

Gdzie NIE występuje prosówka

A

tarczyca

Występuje: płuca, opony m-r, wątroba, śledziona, szpik kostny

26
Q

Najrzadsze miejsce inwazji prątków

A

bł śluzowa jelita grubego

27
Q

Gruźlica skórna jest zawsze pierwotna

A

Fałsz

28
Q

Gruźlica pierwotna nie manifestuje się wrzodziejącą gruźlicą jelita cienkiego

A

Fałsz - jest, ale nie pełna

29
Q

Gruźlica kości najczęsciej zajmuje

A

trzony kręgów

kości śródręcza, palców

30
Q

wrzecionowate rozdęcie

A

w przebiegu gruźlicy kości

31
Q

Najmniej korzystnym schodzeniem gruźlicy jest

A

rozmiękanie

32
Q

naciek wczesny Assmana

A

gruźlica

33
Q

Mycobacterium leprae

A

Trąd

34
Q

Postacie trądu

A

Tuberkuloidowa (gruźlicowata)
Lepromatyczna
graniczna

35
Q

Tuberkuloidowa postać trądu

A

ziarniaki, nieliczne prątki
białe plamy na skórze twarzy i kończyn
znieczulica, zanik skóry, mięśni

36
Q

Lepromatyczna postać trądu

A

u osób z anergią względem leprominy

niszczenie przegrody nosa

37
Q

komórki Irchowa

A

Lepromatyczna postać trądu - makrofagi, które zeżarły prątki

38
Q

graniczna postać trąu

A

większość chorych

39
Q

Etiologia sarkoidozy

A

nieznana, brak porozumienia między lim CD 4+ i makrofagami

40
Q

Ziarniaki w sarkoidozie

A

nie ulegają serowaceniu

41
Q

Sarkoidoza zajmuje:

A
płuca
układ chłonny
skórę
gałkę oczną
śledzionę
wątrobę
szpik kostny
42
Q

Ch. Junglinga

A

zajęcie kości paliczków przez sarkoidozę

43
Q

Ciałka w sarkoidozie

A

Schaumanna
asteroidne
Wasenberga

44
Q

Leczenie sarkoidozy

A

Kortykosteroidy

45
Q

Rokowanie w sarkoidozie

A

65% - powrót do zdrowia (regresja)
20% - pozostaje upośledzona funkcja płuc/widzenie
10-15% - umiera

46
Q

Treponema pallidum

A

Kiła

47
Q

Kiła pierwotna - pierwszorzędowa

A

3 tyg od zarażenia
stwardnienie pierwotne = wrzód Huntera
bezbolesne powiększenie okolicznych węzłów chłonnych
samo znika

48
Q

endarteritis obliterans = vasculitis luetica

A

charakterystyczne dla kiły niezależnie od okresu

49
Q

Kiła drugorzędowa

A
9-10 tyg od zarażenia - trwa do 2 lat
posocznica krętkowa
samo znika
wysypka kiłowa - osutka skóry, bł śluzowych
kłykciny płaskie
powiększenie węzłów chłonnych
50
Q

Kiła trzeciorzędowa

A
NIE ma prątków we krwi
Postacie:
 - wytwórcze śródmiąższowe zap w aorcie (80-85%) i w sercu
 - kiła OUN 95-10%)
 - kilaki
51
Q

Kiła wrodzona

A

gdy matka jest w fazie posocznicy prątkowej (2-3 lata od zarażenia)
zakażenie nie wcześniej jak w 5 miesiącu ciąży

52
Q

Kiła wrodzona wczesna

A
od razu po urodzeniu objawy
osutka plamista
zajady
sapka
rozległe zapalenie wytwórcze (głównie wątroba)
Kilaki prosowate wątrobie
Marskość kiłowa wrodzona
Zapalenie białe płuc
Kiłowe zapalenie chrzęstno-kostne
Nos siodełkowaty
Ropnie Dubois w grasicy
53
Q

Kiła wrodzona późna

A
objawy po 2 r. ż.
zmiany najczęście w kośćcu 
obraz czaszki kwadratowej
szablaste podudzia
triada Hutchinsona
kiłowe przewlekłe zap. opon miękkich mózgu -> zanik II n., uszkodzenie VIII
blizny Parrota
54
Q

M, 73 lata, zmarł, od 7 lat demencja,pomarszczona intima, zrosty w vasa vasorum

A

we krwi przeciwciała anty-Treponema pallidium ( kiła sercowo-naczyniowa, kiła trzeciorzedowa)

55
Q

Salmonella Typhi

A

Dur brzuszny

56
Q

Osutka durowa

A

w drugim tygodniu

57
Q

owrzodzenie jelita cienkiego w durze

A

3 tydzień

58
Q

Najpoważniejsze powikłania duru

A

przełom 3/4 tyg
krwotok jelitowy
perforacja jelit

59
Q

Okresy zmian morfologicznych w jelicie w durze

A
  1. Obrzmienie rdzeniaste
  2. Okres strupów
  3. Okres owrzodzeń
  4. Okres oczyszczania się owrzodzeń
60
Q

Wpływ S. Typhi na enterocyty

A

zniszczenie rąbka szczoteczkowego