Nerki Flashcards Preview

Moja patomorfo > Nerki > Flashcards

Flashcards in Nerki Deck (55)
Loading flashcards...
1
Q

Rak nerki

A

objawy kliniczne późno

jasnokomórkowy rokuje gorzej od chromofobowego

2
Q

Wielotorbielowatość nerek dziedziczona AR

A

choroba noworodków i małych dzieci
zmiany w nerkach i płucach
dzieci umierają w wyniku hipoplazji płuc

3
Q

Submikroskopowe zapalenie nerek

A

Najczęstszy powód zesp. nerczycowego u dzieci

Znaczny, selektywny białkomocz

4
Q

Jednostronna torbielowata dysplazja nerek

A

jedna z najczęstszych przyczyn palpacyjnego guza jamy brzusznej u noworodków

5
Q

Najczęstszy nowotwór złośliwy nerek u dorosłych

A

rak jasnokomórkowy

6
Q

Najczęstszy nowotwór złośliwy nerek u dzieci

A

Guz Wilmsa - nephroblastoma

7
Q

Najczęstszy nowotwór złośliwy nerek u dializowanych

A

Rak brodawczakowaty

8
Q

Torbielowata dysplazja nerek

A

mogą być w nerce chrząstki i kom gładkomięśniowe
przy AD najczęstsza lokalizacja poza nerkami - wątroba i mutacja genu PKD (16p13.3)
zwykle dwustronna

9
Q

Pacjentka, udar mózgu, 5x wyższy mocznik, zwłóknienie kłębuszków i inne “złe” rzeczy w nerkach. Pacjentka cierpiała na:

A

Nadciśnienie tętnicze

10
Q

48 lat, mężczyzna, po usunięciu tarczycy (miała raka pęcherzykowatego), bolą go kości, w badaniu wyszły mu “gorące” (pochłaniające jod) ogniska w kościach, stopniowo rośnie mu mocznik, nerki są najprawdopodobniej uszkodzone bo

A

hiperkalcemia

11
Q

Germinalna mutacja MET zwiększa ryzyko

A

raka brodawczakowatego nerki

12
Q

Powikłanie ostrego odmiedniczkowego zap. nerek

A

martwica brodawek
roponercze
ropień okołonerkowy

13
Q

33 lata, kobieta, krwiomocz, ból brzucha, hematuria, proteinuria, hiperkalcuria, kryształki szczawiowe w moczu, w brodawkach nerkowych torbielowato, poszerzone przewody zbiorcze ze złogami, stan się poprawił po wypiciu dużej ilości płynów.

A

Gąbczastość rdzenia nerki

14
Q

Guz Wilmsa: postać części blastycznej - zy jest rozlana, czy ogniskowa - ma znaczenie rokownicze

A

Prawda

15
Q

Torbiele proste

A

Nie zwiększają ryzyka raka nerki

16
Q

Ostre, rozplemowe KZN

A

Najczęściej u dzieci (2-12)
po infekcji paciorkowcami
kompleksy immunologiczne - garbiki

17
Q

Często przyczyną zespłu nefretycznego jest postreptokokowe, kłębuszkowe, zapalenie nerek

A

prawda

18
Q

W obrazie histologicznym synovitis villonodularis pigmentosa jest naciek lim T

A

Fałsz

19
Q

Rak jasnokomórkowy nerki często przerzutuje do płuc - jest to związane z

A

naciekaniem naczyń żylnych

20
Q

polekowe uszkodzenie nerek

A

2-3 kh/3 lata

moze powodować wzrost raka

21
Q

najczestsza przyczyna zespołu nerczycowego u dorosłych

A

nefropatia błoniasta:

w 85% idiopatyczna

22
Q

zespoł nerczycowy

A
Znaczna proteinuria > 3,5g/1,73m/d
Hipoalbuminemia
Uogólnione obrzęki
Hiperlipidemia
Lipiduria
(prawidłowe/obniżone HDL)
23
Q

zespół nefrytyczny

A
Krwiomocz
Białkomocz (umiarkowany)
Skąpomocz
Nadciśnienie tt
Wzrost poziomu azotu pozabiałkowego i kreatyniny
24
Q

ONN przednerkowa

A

wydalanie małej ilości moczu zagęszczonego (odwodnienie)

25
Q

najczestsza glomerulopatia

A

choroba Bergera (IgA)

26
Q

proteinuria ortostatyczna u młodego męzczyzny

A

zazwyczaj nieistotna klinicznie

27
Q

Główna przyczyna odmiedniczkowego zapalenia nerek

A

E. coli

28
Q

nefropatia poanalgetyczna to nadwrazliwośc IV

A

Fałsz

29
Q

W nerce szpiczakowatej występuje metaplazja kostna z obecnością szpiku krwiotwórczego

A

Fałsz

30
Q

Torbiele nabyte u osób dializowanych zwiększają ryzyko raka nerki

A

Prawda

31
Q

stopien zróznicowania raka jasnokomórkowego nerki

A

skala Fuhrmana

32
Q

stopien zaawansowania raka jasnokomórkowego nerki

A

Robson

33
Q

zespół hemolityczno-mocznicowy

A

Onn i równoczesnie anemia hemolityczna,
czesciej u dzieci
trzeba przez chwile dializować
nagła i szybka poprzedzona objawami z przewodu pokarmowego i grypopodobnymi

34
Q

nerczyca lipidowa

A

selektywny białkomocz

u dzieci ustępuje po sterydach

35
Q

po przeszczepie, cieżkie śródmiaższowe zap nerek

A

wirus BKV

36
Q

Zespół paraneoplazmatyczny przy raku nerki:

A

nadkrwistość
hiperkalcemia
zespół Cushinga
nadciśńienie tętnicze

37
Q

M, 65 lat, nawracające gorączki, narasta od 2 lat, ciemny mocz

A

rak nerki

38
Q

nefropatia IgA = choroba Bergera

A

krwiomocz i krwinkomocz

jedna z najczęstszych glomerulopatii

39
Q

faza poliurii najbardziej grozą

A

infekcje

40
Q

meżczyzna po przeszczepie nerki, zgon, w płucach wydzielina PAS(+)-

A

pneumocystis

41
Q

Komorki Armaniego-Ebsteina w

A

cukrzycy w kanalikach nerkowych.

42
Q

niekłebuszkowe zapalenie nerek

A

ostre alergiczne polekowe
ustępuje po odstawieniu leków,
śródmiąższowe
powoduje raka miedniczki

43
Q

Uszkodzenie cewek nerkowych w

A

plazmocytomie

44
Q

obrzęki wokół oczu, jakie badania zlecamy?

A

mocz (z.nerczycowy)

45
Q

w nefropatii cukrzycowej wystepuja:

A
glomerulosclerosis nodularis (jest patognomiczny)
glomerulosclerosis diffusa
46
Q

przewlekłe KZN to

A

efekt innych glomerulopatii

47
Q

Rak jasnokomórkowy nerki przerzutuje głównie

A

naczyniami krwionośnymi
płuca 55%
kości 33% -> w tym 1/3 w łopatce

48
Q

pola tarczycowe

A

przewlekłe odmiedniczkowe zap nerki

49
Q

Wtórna nefropatia IgA u

A

chorych na celiaklię

pacjenci z chorobami wątroby

50
Q

Fazy ostrej martwicy cewkowej ATN

A
  1. Wstępna - nieznaczna oliguria, podwyższenie azotu pozabiałkowego
  2. Oligurii/anurii - objawy ostrej mocznicy
  3. Poliurii - odwodnienie, hipokaliemia, hiponatremia
  4. Zdrowienia
51
Q

OStre odmiedniczkowe zap nerek w ciąży najczęściej

A

II i III trymestr

52
Q

nerka Goldblatta

A

nerka ze znacznym upośedzeniem dopływu krwi

53
Q

typowy zawał nerki

A

blady

54
Q

“nerka pokąsana przez pchły”

A

złośliwe stwardnienie nerek

55
Q

Różne raki nerki rokowanie od najlepiej

A

chomofobowy > jasnokomórkowy, brodawkowaty > cewkowy