Jelita Flashcards Preview

Moja patomorfo > Jelita > Flashcards

Flashcards in Jelita Deck (57)
Loading flashcards...
1
Q

Reaktywne zapalenie stawów -SARA

A

niebakteryjne

do miesiąca po infekcji przewodu pokarmowego

2
Q

Choroba Whipple’a

A
bakteryjna (Tropheryma whippelii)
nie jest wrodzona
poza układem pokarmowym charakteryzuje się m. in.:
zmianami stawowymi
biegunką tłuszczową
3
Q

Choroba trzewna zawsze wymaga silnej immunosupresji

A

Fałsz

4
Q

Gruźlica jelit

A

pierwotna przy zakażeniu prątkiem bydlęcym nieprzygotowanego mleka
owrzodzenia poprzecznie do długiej osi jelita

5
Q

Choroba Leśniowskiego-Crohna

A
spiralne, głębokie owrzodzenia
zmiany zapalne w końcowym jelicie kretym
cała grubość ściany +tkanki okołojelitowe, 
częste przetoki
zmiany są segmentowane 
P-ANCA
6
Q

gdzie najrzadziej wystepują gruczolakoraki

A

jelito cienkie

7
Q

zapalenie uchyłka Meckela może imitować

A

zap wyrostka

8
Q

szczelinowate owrzodzenia jelita

A

salmonelloza

9
Q

Leśniak-Crohn charakterystyczne zmiany

A

ropnie międzypetlowe
przetoki
zapalenia otrzewnej
ziarniniaki nabłonkowatokomórkowe

NIE polipy

10
Q

enteropatia glutenowa ( celiakia ) wzost ryzyka

A

chłoniaka przewodu pokarmowego
raka przewodu pokarmowego
raka sutka

11
Q

uchyłek Meckela główny objaw

A

masywne krwawienie

12
Q

Celiaklia musi być leczona immunosupresją

A

Fałsz

13
Q

Lesniak-Crohn - czestośc wzrasta z wiekiem

A

Fałsz

14
Q

celiakia - może powodować zmiany skórne

A

Prawda:

zapalenie opryszczkowe skóry(choroba Duhringa)

15
Q

przyczyna zapalenia jelita po podaniu antybiotyku

A

clostridium difficile

przebieg może być bardzo ciężki

16
Q

gdzie występuje zanik kosmków i hiperplazja krypt

A

celiakia

17
Q

Rewanż Montezumy

Słodka zemsta Sułtana

A

biegunki podróżnych:

Campylobacter (zima), E. Coli (jesień), Salmonella

18
Q

Abetalipoproteinemia

A

buegunka
upośledzenie odżywiania
niedobór A, D, E, K
akantocyty

19
Q

W FAP występuje m.in. polip zapalny

A

Fałsz

20
Q

Największe ryzyko zezłośliwienia polipa

A

villosum - kosmkowy

21
Q

Sporadyczny rak jelita grubego, dochodzi do ciągu następujących mutacji:

A

APC
p53
K-ras

22
Q

Predyspozycja do raka jelita grubego

A
Gruczolaki z dużym utkaniem kosmkowym
gruczolaki powyżej 3cm
zespół rodzinnej polipowatości FAP 
gruczolaki płaskie (nieuszypułowane)
CU
Lynch
zespół złego wchłaniania
przewlekłe biegunki
23
Q

Peutz-Jeghens

A

wzrost ryzyka neo poza PP (np. jajnika)
mnogie polipy hamartomatyczne
hiperpigmentacja skóry i błon śluzowych - może dawać obraz morfologiczny kawy z mlekiem

24
Q

Colitis ulcerosa

A
tworzenie polipów rzekomych
poszerzone krypty
limfocyty i plazmocyty w nacieku
Równoległa z osią jelita zmiana owrzodzeniowa 
zmiany ciągłe
zajęcie jelita grubego
rzadko daje ropnie okołopętlowe
zmiany zapalne zajmują przede wszystkim błonę śluzową
25
Q

patomechanizm zaparć

A

hipokaliemia

hiperkalcemia

26
Q

rak jelita grubego w stopniu B2 ( Astler-Coller) oznacza

A

naciek całej grubosci ściany
brak przerzutów do wezłów
55% przeżycia 5 lat ( B1 nie przekracza błony mięśniowej)

27
Q

Czynniki prognostyczne w raku jelita grubego

A

staging i lokalizacja

28
Q

masywne krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

A

angiodysplazja (najczęściej, starsze osoby)

29
Q

Zesp. Turcota

A
polipowatość j.grubego 
nowotwory CSN (GLEJAKI)
30
Q

Zesp. Gardnera

A
polipowatość jelita grubego
mnogie kostniaki
fibromatozy
torbiele naskórkowe
rak tarczycy
szkliwiaki
31
Q

Najczęstszy nowotwór w wyrostku robaczkowym

A

neuroendokrynny (rakowiak) - złośliwy, ale ma dobre rokowanie):
mogą mieć łagodny lub złośliwy przebieg
przypadki w jelicie cienkim częściej przerzutują

32
Q

FAP (polipowatość rodzinna)

A
AD
mutacja genu APC
dużo polipów
100% szansa, że będzie kiedyś rak jelita grubego- dlatego profilaktyczna kolektomia
rak tarczycy
polipy trawiencowe żoładka
rak brodawki Vatera
33
Q

FAP rodzaj polipów

A

gruczolak cewkowy

34
Q

Rak okrężnicy rozwija się z

A

polipów gruczołowych
wytwarza CEA
nie powoduje największej ilości zgonów

35
Q

niewielki wzrost CEA

A

nie wskazuje na raka okrężnicy, ale może on się za kilka lat rozwinąć (rak okrężnicy ma znacznie podwyższony CEA)

36
Q

najczestszy polip jelita grubego

A

polip hiperplastyczny

37
Q

ostre zapalenie wyrostka, krucha, czarno-sina ściana z włóknikiem, zakrzepica naczyń

A

appendecitis gangrenosa ( zgorzel wyrostka)

38
Q

klasyfikacja Astler-Coller i Ann Arbor

A

klasyfikacje zaawansowania klinicznego

39
Q

polip gruczolakowy

A

zawsze dysplazja
łagodne
uszypułowane lub płaskie
z nabl gruczołowego

40
Q

największa śmiertelność wśród mężczyzn ma rak jelita grubego

A

Fałsz - płuc

41
Q

uchyłkowatosc najczęściej

A

jelito grube

najczystsze powikłanie to krwawienie i zapalenie

42
Q

uchyłek jelita grubego najczesciej gdzie

A

esica ( błona śluzowa i podśluzowa)

43
Q

śluzak rzekomy otrzewnej nastepstwo

A

nowotworu śluzotwórczego o niskiej zlośliwości wyrostka robaczkowego

44
Q

choroba niedokrwienna jelita grubego

A
zmiany ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej 
starsze osoby chore na: 
miazdzyce
zator t. krezkowe
zakrzep w żyłach krezkowych
wstrzas
mechanicznie

u młodych też czasem, gdy mają jakieś wady wrodzone

45
Q

APC

A

gen supresorowy, mutacja FAP

46
Q

CU aktywna faza

A

pseudopolipy

mikroropnie

47
Q

Hirschprung

A

w większości wrodzone
odcinkowy brak kom zwojowych - brak perystaltyki
zawsze zajęta prostnica - zasięg w pozostałych odcinkach różny
Rozpoznanie: biopsja z rectum ok. 2cm powyżej linii zębatej oraz drugi wycinek ok. 5cm wyżej; jeśli to nie wystarczy - wycinek obejmujący całą grubość ściany jelita, wraz ze splotem Aurebacha

48
Q

stopien zaawansowania raka jelita grubego

A

staging ( Astler-Coller)

49
Q

zróżnicowanie raka jelita grubego

A

skala Dukesa

50
Q

rzekomobłoniaste zapalenie jelit

A

powikłanie niedokrwienia jelita
antybiotyki (klindamycyna)
wysięk włknikowo-ropny na powierzchni błony śluzowej i masy martwicze
część przypadków zgon

51
Q

powikłanie ostrego zap wyrostka

A

perforacja wyrostka
zapalenie otrzewnej
ropień wątroby
ropnie okołowyrostkowe

52
Q

Zespół Lyncha II

A
wzrost ryzyka trzon macicy
jajnik
skóra
żołądek
nerki
53
Q

rakowiak jelita grubego rokowanie

A

dobrze rokuje

54
Q

Angiodysplazja

A

nabyta anomalia naczyniowa po 50 r.ż.
owrzodzenia, krwawienia
najczęściej kątnica i wstępnica

55
Q

uchyłkowatość najczęściej w

A

esicy

56
Q

Zespół Lyncha I

A

rak dotyczy tylko jelita grubego

57
Q

Mutacje w Lynchu

A

geny hMSH2 i hMLH1