Choroby dziecięce Flashcards Preview

Moja patomorfo > Choroby dziecięce > Flashcards

Flashcards in Choroby dziecięce Deck (23)
Loading flashcards...
1
Q

Rhamdomysarcoma u dzieci

A

gł botryoides

głowa, szyja, ukł moczowo-płciowy

2
Q

Najczęstszy nowotwór łagodny dzieci

A

naczyniak

3
Q

Retinoblastoma

A

gł sporadycznie
z mutacja Rb tylko w kom. siatkówki
rozetki Flexnera-Wintersteinera
białawy odblask źrenicy i zez

4
Q

Neuroblastoma

A

nowotwór typowo dla dzieci
rokowanie zależne od wieku
zazwyczaj sporadyczny
częste przerzuty do kości

5
Q

Wcześniactwo predysponuje do porażenia splotu barkowego

A

Fałsz

6
Q

Najczęstsze nowotwory złośliwe u dzieci

A

B-ALL i retinoblastoma

7
Q

Chłoniak u dzieci w żuchwie

A

Burkitt

8
Q

Przedwczesne dojrzewanie, obecność wysokich steroidów

A

Leydigoma

9
Q

Noworodek z odziedziczoną wielotorbielowatością erek umiera na

A

niewydolność oddechową

10
Q

Najczęstszy złośliwy nowotwór oczodołu u dzieci

A

Rhabdomyosarcoma embrionale

11
Q

przypadku zmiany w móżdżku u dziecka należy różnicować

A

medulloblastoma i astrocytoma pilocyticum

12
Q

zdrowe dziecko, zaburzenie

A

mozaicyzm

13
Q

zespół Di-Georga

A

dziedziczony róznie, AD, AR

zespół delecji

14
Q

M, 39 lat, umiera po pęknieciu tetniaka aorty, bardzo wysoki, wydłużone palce, wzrost ruchomości w stawach

A

defekt fibryliny ( zespół Marfana)

15
Q

8 lat, rany słabo się goją, niska, bardzo rozciągliwa skóra

A

mutacja kolagenu

16
Q

zespół Turnera - pierwszy objaw to upośledzony rozwój intelektualny

A

Fałsz

17
Q

W mukowiscydozie często

A

zapalenia płuc wywołane oportunistycznymi zakażeniami

18
Q

dzieci, grube rysy twarzy, hepatosplemomegalia, szybka śmierć, w t wiencowej zgrubienie intimy, baloon cells, zawał, zaćma, sztywnośc stawów

A

defekt alfa-2-iduronidazy (choroba hurlera) choroby spichrzeniowe

19
Q

K, 23 lata, ciężarna, ma dwoje dzieci, 1 zdrowe, drugie urodziło się martwe, do badania najlepiej

A

translokacja robertsonowska

20
Q

zap opon u dzieci najczesciej

A

haemophilus

21
Q

Klasyfikacja Shimady i Joshiego

A

Neuroblastoma

22
Q

Rdzeniak (Medulloblastoma)

A

neo drobnookrągłokomórkowy

najwyższy, IV st złośliwości

23
Q

Guz Wilmsa

A

90% sporadyczny, jednostronny