Płuca Flashcards Preview

Moja patomorfo > Płuca > Flashcards

Flashcards in Płuca Deck (86)
Loading flashcards...
1

Rak drobnokomórkowy

zwykle występuje we wnęce - NIE obwodowo

2

Rak gruczołowy

położenie obwodowe
kobiety, osoby niepalące

3

Hamartoma w płucach

Łagodny nowotwór - nie wada rozwojowa
w płucach chrząstka, tk tłuszczowa
u dorosłych

4

Rozedma jest powikłaniem płatowego zap. płuc

Fałsz

5

Mukowiscydoza

Częste zap. płuc wywołane opurtunistycznymi zakażeniami

6

Histiocytoza (X) z kom. Langerhansa

Najczęstsza w płucach
izolowana postać płucna związana z paleniem
odkładanie estrów cholesterolu
białko S-100

7

Przyczyna rozstrzeni oskrzelowych

mukowiscydoza

8

-letnie dziecko, nawracające zakażenia dróg oddechowych, polipy w nosie z dużą ilością kom. jednojądrzastych, w podścielisku torbiele i wydzielina, co robić?

Diagnostyka w kierunku mukowiscydozy

9

Rodzice zgłaszają się z -letnim synkiem, który ma: kaszel, gorączkę, płacz, chrypkę. W czasie oddychania słychać świsty, śluzówka gardła zaczerwieniona. Podano glikokortykosteroidy i lek przeciwgorączkowy. Następnie objawy ustąpiły. Był to:

Wirus paragrypy

10

Komórki wad serca

makrofagi z hemosyderyną w płucach - w pęcherzykach, razem z nabytymi wadami zastawkowymi serca

11

Pylica węglowa, azbestowa i krzemowa mogą towarzyszyć RZS w

zespole CAPLANA

12

Powikłania mukowiscydozy

zapalenie płuc
niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki

13

Jaki amyloid w płucach

AA

14

Płaskonabłonkowy rak dużych oskrzeli nie jest usuwany operacyjnie ze względu na lokalizację

Fałsz

15

Obrzęk neurogenny płuc powstaje na skutek

uwolnienia z uszkodzonego mózgu substancji adrenergicznych przez podwzgórze

16

Zespół Hammana-Richa

ostre, śródmiąższowe zapalenie płuc
idiopatyczne
w RTG obraz mlecznego szkła

17

Co wywołuje zapalenie olbrzymiokomórkowe zrębu płuca

metale ciężkie
opiłki Fe

18

Torbielowata malformacja adenomatoidalna jest:

rzadką wadą rozwojową płuc

19

Częstość występowania raka płuc

Najczęstszy wśród mężczyzn w Polsce

20

rak płuca przerzuty

nadnercza
wątroba
mózg
kości

21

kobieta, nie pali, w RTG mleczna szyba z rozedmą

włóknienie następuje przez prod IFN

22

objawy większości zatorów płucnych

bezobjawowe, mogą byc przeoczone

23

sekcja martwego noworodka, płyn owodniowy w pecherzykach

zmarło w mechanizmie śmierci wewnątrzmacicznej
niedotlenienie

24

zator tłuszczowy przyczyny

90% przyczyn to złamania kości ( rozległe)

25

rak we wnęce, wczesny rozsiew, nieoperacyjny

rak anaplastyczny drobnokomórkowy (najgorszy rak płuca)
wykrywany w stadium zaawansowanym

26

najczesciej w infekcjach ropnych płuc

streptococcus

27

materiał zatorowy głównie

skrzepliny

28

przyczyna włóknikowego zap opłucnej

zap płatowe płuca
zawał krwotoczny płuca
SLE
mocznica
rozedma

29

rak anaplastyczny, drobnokomorkowy

ma zróżnicowanie neuroendokrynne (wywodzi się z kom Kulczyckiego)
zwiazek z paleniem
wrażliwy na chemie i radio ale i tak słabe rokowanie bo się odradza jak feniks z popiołów

30

pneumocytosis

infekcja oportunistyczna
zakażenie grzybem