Płuca Flashcards Preview

Moja patomorfo > Płuca > Flashcards

Flashcards in Płuca Deck (86)
Loading flashcards...
1
Q

Rak drobnokomórkowy

A

zwykle występuje we wnęce - NIE obwodowo

2
Q

Rak gruczołowy

A

położenie obwodowe

kobiety, osoby niepalące

3
Q

Hamartoma w płucach

A

Łagodny nowotwór - nie wada rozwojowa
w płucach chrząstka, tk tłuszczowa
u dorosłych

4
Q

Rozedma jest powikłaniem płatowego zap. płuc

A

Fałsz

5
Q

Mukowiscydoza

A

Częste zap. płuc wywołane opurtunistycznymi zakażeniami

6
Q

Histiocytoza (X) z kom. Langerhansa

A

Najczęstsza w płucach
izolowana postać płucna związana z paleniem
odkładanie estrów cholesterolu
białko S-100

7
Q

Przyczyna rozstrzeni oskrzelowych

A

mukowiscydoza

8
Q

-letnie dziecko, nawracające zakażenia dróg oddechowych, polipy w nosie z dużą ilością kom. jednojądrzastych, w podścielisku torbiele i wydzielina, co robić?

A

Diagnostyka w kierunku mukowiscydozy

9
Q

Rodzice zgłaszają się z -letnim synkiem, który ma: kaszel, gorączkę, płacz, chrypkę. W czasie oddychania słychać świsty, śluzówka gardła zaczerwieniona. Podano glikokortykosteroidy i lek przeciwgorączkowy. Następnie objawy ustąpiły. Był to:

A

Wirus paragrypy

10
Q

Komórki wad serca

A

makrofagi z hemosyderyną w płucach - w pęcherzykach, razem z nabytymi wadami zastawkowymi serca

11
Q

Pylica węglowa, azbestowa i krzemowa mogą towarzyszyć RZS w

A

zespole CAPLANA

12
Q

Powikłania mukowiscydozy

A

zapalenie płuc

niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki

13
Q

Jaki amyloid w płucach

A

AA

14
Q

Płaskonabłonkowy rak dużych oskrzeli nie jest usuwany operacyjnie ze względu na lokalizację

A

Fałsz

15
Q

Obrzęk neurogenny płuc powstaje na skutek

A

uwolnienia z uszkodzonego mózgu substancji adrenergicznych przez podwzgórze

16
Q

Zespół Hammana-Richa

A

ostre, śródmiąższowe zapalenie płuc
idiopatyczne
w RTG obraz mlecznego szkła

17
Q

Co wywołuje zapalenie olbrzymiokomórkowe zrębu płuca

A

metale ciężkie

opiłki Fe

18
Q

Torbielowata malformacja adenomatoidalna jest:

A

rzadką wadą rozwojową płuc

19
Q

Częstość występowania raka płuc

A

Najczęstszy wśród mężczyzn w Polsce

20
Q

rak płuca przerzuty

A

nadnercza
wątroba
mózg
kości

21
Q

kobieta, nie pali, w RTG mleczna szyba z rozedmą

A

włóknienie następuje przez prod IFN

22
Q

objawy większości zatorów płucnych

A

bezobjawowe, mogą byc przeoczone

23
Q

sekcja martwego noworodka, płyn owodniowy w pecherzykach

A

zmarło w mechanizmie śmierci wewnątrzmacicznej

niedotlenienie

24
Q

zator tłuszczowy przyczyny

A

90% przyczyn to złamania kości ( rozległe)

25
Q

rak we wnęce, wczesny rozsiew, nieoperacyjny

A

rak anaplastyczny drobnokomórkowy (najgorszy rak płuca)

wykrywany w stadium zaawansowanym

26
Q

najczesciej w infekcjach ropnych płuc

A

streptococcus

27
Q

materiał zatorowy głównie

A

skrzepliny

28
Q

przyczyna włóknikowego zap opłucnej

A
zap płatowe płuca
zawał krwotoczny płuca
SLE
mocznica
rozedma
29
Q

rak anaplastyczny, drobnokomorkowy

A

ma zróżnicowanie neuroendokrynne (wywodzi się z kom Kulczyckiego)
zwiazek z paleniem
wrażliwy na chemie i radio ale i tak słabe rokowanie bo się odradza jak feniks z popiołów

30
Q

pneumocytosis

A

infekcja oportunistyczna

zakażenie grzybem

31
Q

zasiedlanie jam pogruźliczych

A

Aspergillus

32
Q

zespół paraneoplastyczny najczesciej w

A
raku płuca:
ADH
ACTH
PTH
kalcytonina
bombezyna
5-HT
gonadotropiny
33
Q

palenie, azbest, wzrost ryzyka

A

raka płuc

34
Q

mesothelioma - międzybłoniak jest wywoływany przez

A

azbest

35
Q

ziarniniak Wegenera

A

martwica skrzepowa w płucach

Płuca są pierwotnym miejscem rozwoju choroby

36
Q

atelectasis

A

niedodma

37
Q

pylica węglowa

A

skąpe objaw

najczęściej u górników

38
Q

zator raczej nie wywodzi się z żył powierzchniowych kończyn dolnych

A

Prawda

39
Q

Rak oskrzela - pierwsze objawy

A
zapalenie skórnomięśniowe
Cushing
miastenia
zap wielomięśniowe
rogowacenie czarne
palce pałeczkowate
odczyny białaczkowe
obwodowe neuropatie
40
Q

przeciwciała przeciw GM-CSF

A

proteinoza płucna

41
Q

płatowe zapalenie płuc

A

neutrofile w świetle pecherzyków
cały płat/część płata
zapalenie toczy się w całym lacie jednocześnie i cechuje się fazowością:
stadium nawału -> zwątrobienia czerwonego -> zwątrobienia szarego -> zwątrobienia żółtego

42
Q

rodzaje zatorów

A
prosty
skrzyżowany
opadowy
typowy
nietypowy
43
Q

Przykłady materiałów zatorowych

A
skrzeplina
nowotwór
hepatocyty w gestozie ( zatruciu ciążowym)
tłuszczowe
wody płodowe
powietrze
azot
(ze szpiku nieistotny klinicznie)
44
Q

rozedma płuc u palaczy typ

A

centrotubularny - środkowej części zrazika (najczęstszy, najistotniejszy klinicznie)

45
Q

Przewlekłe zapalenie oskrzeli jest powikłaniem zapalenia płuc

A

Fałsz

46
Q

Goodpasture - przeciwciała przeciw

A

błonom podstawnym

47
Q

rak Pancoasta

A

rak naciekający splot szyjny,barkowy
powoduje objawy Hornera
w szczycie płuca

48
Q

zapalenie płuc u alkoholików

A

Klebsiella pneumoniae

49
Q

Pneumocystis jiroveci

A

śródmiąższowe zap płuc

50
Q

Zespół Letterer-Siwe

A

histiocytoza u małych dzieci

51
Q

Zastawkowe zapalenie zastawki mitralnej nie jest powikłaniem bakteryjnego zapalenia płuc

A

Prawda

52
Q

rak płaskonabłonkowy płuc

A
operacyjny
we wnęce płuca 
najczęstszy pierw rak płuca
głównie duże oskrzela
związek z paleniem
53
Q

Następstwem zatoru tętnicy płucnej jest zawał serca

A

Fałsz

54
Q

Przyczyny obrzęku płuc

A

zespół nerczycowy
niewydolnośc lewokomorowa
mocznica
wady serca

55
Q

który zator nie ma konsekwencji

A

ze szpiku

56
Q

źródłem przerzutów do mózgu jest najczęściej

A

rak oskrzela

57
Q

wzrost szansy na RDS (Zespół zaburzeń oddechowych noworodka) u ciężarnej

A

glikokortkosteroidy i T4 pomagają

insulina szkodzi

58
Q

ziarniniak w pylicy

A

berylowej (typu jak w sarkoidozie):

- wzrost ryzyka raka oskrzela

59
Q

przed rozpoczeciem leczenia z guzem oskrzela

A

trzeba ustalić typ histologiczny (drobno/niedrobnokomórkowy)

60
Q

Serce płucne

A

następstwo rozedmy płuc

61
Q

typowe dla RDS

A

wysięk włoknikowy na obrzeżach pecherzyków

62
Q

Do zespołu rakowiaka zaliczamy przerost gruczołów śluzowych oskrzela

A

Fałsz

63
Q

rakowiak

A

kom neuroendokrynne w oskrzelu

miejscowa złośliwość

64
Q

rozszezrzenie oskrzeli

A

mukowiscydoza

zapalenie oskrzeli

65
Q

histologia ARDS

A

błony szkliste
wynaczynienie do pęcherzyków
rozsiana niedodma
wybroczyny krwawe

66
Q

Kiedy możemy oczekiwać pleuritis fibrinosa (włóknikowe zapalenie opłucnej)

A

nad zawałem płuca

67
Q

Krupowe zapalenie płuc to

A

włóknikowe zapalenie płuc

68
Q

drobne zakrzepy w obwodowych tetnicach płuc

A

mogą pozostać niezauważone

69
Q

zakażenie Aspergillus

A

eozynofilia
krwotok
nadwrażliwość

70
Q

nawracające odoskrzelowe zapalenie płuc wskazanie do badan w kierunku

A

raka oskrzela

71
Q

Dermatomyositis (zap skórno-mieśn)

A

wiąże się z reakcją humoralną

występuje jako zespół paraneoplastyczny w raku drobnokomórkowym płuca

72
Q

Rodzaje niedodmy

A

Pierwotna (całkowita) - u noworodków martwo urodzonych

Wtórna (częściowa)

73
Q

Makroskopowo ARDS

A
Płuca:
powiększone
sino-czerwone
ciężkie
mokre
74
Q

Zawały krwotoczne płuca

A

zazwyczaj mnogie
płaty dolne
przekrwienie bierne płuc + zator w tętnicy płucnej

75
Q

Ognisko zawału krwotocznego płuca

A

ma kształt piramidy (podstawa do opłucnej)
kolor sino-czerwony, niemal czarny
opłucna nad zawałem - zapalenie włóknikowe

76
Q

Najczęstszy typ zapalenia płuc

A

Zapalenie zrazikowe odoskrzelowe

77
Q

Atypowe zapalenie płuc

A
np. grypa hiszpanka
wirusy
Mycoplasma
Chlamydiae
Coxiella burnetti
78
Q

Grzybicze zap płuc

A

aspergiloza
kryptokokoza
kandidioza

79
Q

Ropień płuca lokalizacja

A

zwykle dolne płaty płuca prawego

80
Q

Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy

A

rodzaj raka gruczołowego
wolny przebieg
rzadkie, późne przerzuty

81
Q

Objaw Azopardiego

A

rak drobnokomórkowy anaplastyczny - komórki łątwo ulegają martwicy, a pozostałe DNA widać w postaci niebieskiego zabarwienia hematoksyliną ścian naczyń i niektórych innych struktur tkankowych

82
Q

Hydrothorax

A

płyn w opłucnej niezwiązany z zapaleniem

najczęstsza przyczyna - niewydolność serca

83
Q

Chylothorax

A

limfa w jamie opłucnej

uszkodzenie przewodu piersiowego

84
Q

Haemothorax

A

krew w jamie opłucnej

uraz, pęknięcie naczynia

85
Q

Pneumothorax

A

odma opłucnowa

pęknięcie opłucnej

86
Q

Zespół Meigsa

A

płyn w PRAWEJ jamie opłucnowej i otrzewnej - następstwo otoczkowiaka jajnika