July 9 + Flashcards Preview

Vocab > July 9 + > Flashcards

Flashcards in July 9 + Deck (78):
1

??

Atsui mama de nomimasen

2

??

Chika zuke te o nigirimas

3

Let him enter

??

Nuin sasemashita

4

Few products

Ikutsuka

5

If no change...

Kawaranakatara,

6

15 tickets

Kippu ju go

7

Drop in / stop over

Yotte ikimashoo

Yotte ikimasenka?

8

Make a plan

Yotei o tatemas

9

Frankly

Zakubarani

10

Frank person

Zakubara na hito

11

Raise kids

Sodateru nowa

12

Conversation

Kaiwa

13

Had a difficult conversation

Muzukashi kaiwa suru koto ga arimashita

14

What age is the playground for?

Nan sai muke koen deska?

??

15

Just happened
Unexpectedly

Guzen ni

Tama tama

16

First choice restaurant

Ichiban me ni eranda no restaurant

??

17

It wasn't necessary that...

...to wa kagirimasen.

Limit=kagirimas

18

Only women

Jose no kagirimas

Jose dake

19

Single

Dokushin no hito

Dokushin des

20

Adventure

Adventurous person

Bouken

Boukenka

21

Aggressive/ defiant

Chousenteki

22

I like a challenge

Chousen shite imas

Chousen suru no ga suki des

23

If kind enough to bring

Motte kite kuretara,

24

Slide

Nagashimas

25

The first year

Ichi nen me

26

Up until that time

Sono toki niwa

27

Became to like

Kini itte shimashita

28

Ok to erase?

Keshitemo ii deska?

29

A car is behind you!

Kuruma ga ushiro ni iru yo!

30

I'm about to leave

Deru tokoro des

31

I almost forgot

Wasureru tokoro deshita

32

About to shower (so call later)

Shower o abiru tokoro des


Abite iru

33

I will try to remember the way

Ikkikata o omoidasu yooni shimas

34

I enjoy sleeping

Tanoshimi wa neru koto des

35

Stop talking please

Hanasuno o yamete kudasai

36

Walking is hot

Arukuno wa atsui des

37

I just forgot

Wasureru tokoro datta

38

I'm not sure, but I will try to do it

Yatte mimas

39

I'll make sure to do it

Yaru yooni shimas

40

Where should I pay?

Doko de haratara ii deska?

41

Impossible to become rich

Kanemochi ni naruno wa muri des

42

No matter what I eat

Nani o tabetemo

43

No matter what I do

Nani o shitemo

44

As it was told, j is not expensive

Iwareta hodo nihon wa takakunai des

45

As being said

Itta hodo

46

Just as I said

Itta tori

47

No matter how busy

Doo nani isogashikutemo

48

If you go straight, you can see it

Massugu itara, miemas yo

49

3x week

Shuu ni mika

50

Pain killer

Itami dome

51

Fever started to come

Netsu ga datte

??

52

Side of seat

Seki ni yoko

53

Dizzy

Fura fura

54

Touched shoulder

Kata o tatakimashita

55

Night mare

Yuume no naka

56

Don't have to transfer

Norikaenakutemo ii

57

Did you reserve the seat?

Nagaisu yoco ni narimashita?

??

Seki ga arimaska?

58

Free seat

Jiyuu seki

59

Reserved seat

Shitei seki

60

11 years

Ju ichi nen me des

61

Time past quickly

Jikan ga tatsuno wa hayai des ne

62

Anniversary

Kinenbi

63

Need to return

Modoranai to ikemasen

64

To my surprise

Bikuri shita koto ni

65

In the middle of reading

Yonde iru tokoro

66

Remain

Nokoto imas

67

Don't care how i sit

Suwarikata o kinishimasen

68

As soon as I make a plan, something changes

Yotei o tateru totan, nanika ga kawarimas.

??

69

Whether it rains or whether it doesn't rain

Furu ka furanai ka

70

It's difficult to push my dad in the wheelchair through people.

Hito to hito no aida ni kuruma isu de osuno wa muzukashi des

71

From this area to that area

Kochira gawa kara achira gawa made

Koko kara aso made

72

4 pieces (pottery)

Yonka

73

Each kid

Sore zore no kodomo wa...

74

Change is difficult

Kaeruno wa muzukashi des

75

Make a fire

Hi o tsukemas

76

Competitive/doesn't like loosing

Makezu girai

77

More or less

Okare-tsukuna-kare

78

??

If still hot

Atsukatara