Random 31 Flashcards Preview

Vocab > Random 31 > Flashcards

Flashcards in Random 31 Deck (21):
1

I want to try to speak

Hanashite mitai des

2

I wanted to try to speak

Hanashite mitakata des

3

Doesn't know dad very well
(Yoori)

Papa o amari (not really) yoku shirimasen

4

Another thing that surprised me was that she went to Seita

Moo hitotsu bukuri shita koto wa Seita no tokoro ni kimashita

5

Later than normal

(Ittsumo yori) Osomeni

(Fudan yori) than normal

6

More than std amount

Oomeni

7

Less than std amount

Sukunameni

8

Shoe bigger than normal

Fudan yori Ookime no kutsu

9

To give ($)

Yuuzurimas

10

Can I borrow?
(Can I lend?)

Kashite kuremasenka?

11

When I borrow...

Kariru toki...

12

Petals fall

Hanabiru o chirimas

13

Indeed

Koso

14

Also have fun this year

Koto shi koso tanoshimimas

15

If you're kind enough to give me patience, I'll be happy

Gaman shite kuretara, ureshi des

16

If I were to... (Future)

(Present) to shitara...

17

If i had not come to japan...

'N ni konaka' to shitara

18

Bc of that purpose I came

Sono tameni kimashita

19

However

Kedo

(Keredemo)

20

Hoodie

Yoto paaka

21

I'll pray for that

Soon tameni inorimas