Dec 3 Flashcards Preview

Vocab > Dec 3 > Flashcards

Flashcards in Dec 3 Deck (73):
1

Opportunity

Kikai

2

Experience

Keiken

3

Leave alone (j with friends)

Hotte okimas

4

Keeps wanting to play

Asobi tsuzuketai to omoi mas

5

Happy new year (after Jan 1)

Akemashite omedetou gozaimas

6

Mood

Kibun

7

Organize

Seiri Suru
Seiri ga suki

8

Try to speak

Hanashite mimas

9

Want him to learn

Manabu

Manande Hoshii des

Manabasetai
(Want to make him learn)

Learn how to eat
Tabekata o manabimas

10

Enter

... O iremas

...ga hairimas

11

Dry food (turkey)

Pasa pasa shite iru

12

Email:
I appreciate your help/compliance

Minasan tetsudai ni kansha shimas


Minasan tetstudaite kureta koto ni kansha shimas

13

No sense of direction

Houkou onchi arimasen

14

Drive right side

Migi gawa tsuukou de unten shimas

15

Right handed

Migi kiki

16

Payment

Shihari

17

Fantasy/magical

Gensoteki

18

Compliment/flattery

Oseiji

19

Don't mention it
(When someone says jouzu)

Hotonde monai des

20

If they say to me...

Emma ni ... To iwaretara

21

Can handle

Konaseru

22

Relax

Kutsurogimas

23

Encounter

Deaimas

24

Fewer than normal

Sukameni

25

Ignor

Mushi shimas

26

I don't know how much

Ikura ka wakarimasen

27

Sentence

Bunsho

28

Laugh

Waraimas

29

Reply

Hennji

30

Arrive

Touchaku

31

Check

Shirabemas

Shirabete kudasai

32

Confirm/check

Tashikamemas

33

Talk/consult

Soudan shimas

34

Parking

Chushajo

35

Top surface

Omote

36

Bottom surface

Ura

37

Delivered

Todoita

38

Apply

Moshikomimas

39

In 2 days time

Asate

40

(My) suntan

Yakeru

41

Artificial (superficial)

Jinko teki

42

Authentic

Shizen

43

Real (products)

Honmono

44

Fake (products)

Nisemono

45

Land/ground

Tochi

46

Soil

Tsuchi

47

Sand

Suna

48

Same feeling

Douka des

49

Pack

Tsumeru

50

Did not do

Deki nakata

51

Last night

Yuube

52

Tonight

Konban

53

Sensitive (skin)

Binkan

Binkan hada

54

While week

Ishuu kan

55

Time period

Kikan

56

Wuarantee

Houshou

57

Need to change it (products)

Koukan Suru

Koukan shinai to ikemasen

58

Jap reading

Kun yomi

59

Wear contacts

Contacts o tsukemas

60

When sunny

Hareru toki

61

Literally

Mojidori

62

Only complaining

Monku bakari

63

Optimist

Rakutenka

64

Typical person

Tenkei teki na hito

65

Bow

Rei

66

Spend money

Okane o tsukau

67

Careful how much I spend

Ikura tsukau ka kini shite imas

68

School term

Gaki

69

Spring term

Haru Gaki

70

At last (finally!)

Youyaku

Yatto

71

Instead

Kawari ni

72

Keep studying

Benkyou shi tsuzukemas

73

Subject

Shugo