May 35 Flashcards Preview

Vocab > May 35 > Flashcards

Flashcards in May 35 Deck (42):
1

Grad school

Dai gakku in

2

I made pater say thank you

Peter ni arigatou to iwasemashita

3

Want to make him learn

Narawasetai des

4

Calm down

Ochitsukimas

Ochi - drop/fall
Tsukimas - arrive/reach

5

Looked nervous

Doki doki shite soo des

6

Ready for change

Kawari junbi ga dekite imas

7

I told what I will do

Nani o suru ka hanashimashita

8

2nd Sunday of every month

Dai ni nichiyoobi

9

As far as I know,

W ga shiru kagiri, Towa ga san ban me no hitdes

Shiru - get to know
Kagiri - as long as

10

Classroom

Kyoshitsu

11

Separate/far (j and k classes)

Hanarete imas

12

Looks like arrive at 10

10ji kan nari soo des

13

Don't give up

Akiramenai

Akirameru (give up)

14

Short cut

Chikamichi

15

Words make me think

Kotoba ni kangaesaseraremas

16

Grey hair

Shiraga

17

Bald

Ke ga osui

18

Hair grows

Kami ga nobimas

19

I stretch

Karada o nobashimas

20

Not suitable

Ni aimasen

21

Without hesitation

Enryoo shimas kara

22

(Take, an invitation)...

Enryoo naku, dozo

23

(Want to say but I can't)

I can’t say

Iu wake niwa ikkimasen

24

(Want to eat )but I can't

Taberu wake niwa ikanai

25

(Don't want to but) I must eat

Tabenai wake niwa ikkimasen

26

The best of the bad

Kono hooga mashi des

27

Don't interrupt (kid)

Jamashinaide

28

You're interrupting

Jama shite imas

29

Kill time

Jikan o tsubushimas

Smash - tsubushimas

30

Presence

Sonzai

31

His presence

Kare no sonzai

32

Strong presence

Tsuyoi sonzai

33

System is fixed

System ga kimarimas (inT)
Kimemas (T)

34

Single

Dokushin

35

Independent

Jiritsu shite imas

36

Engaged

Konyaku shimas

37

Legalism

Riposhugi

38

If say too much

ii sugi tara

39

I must do!!

Shite wa ikemasen

40

Healthy

Kenko teki na

Kihon teki (basically)

Kojin teki (personal)

41

Mix

Mazemas

42

(Kid) want to join/mix w you

Mazete