Random 28 Flashcards Preview

Vocab > Random 28 > Flashcards

Flashcards in Random 28 Deck (22):
0

Attend

Ni demas

1

Clean up (kids)

Hatazukenasai

2

Same feeling

Nite iru kimochi des

3

Follow/obey

Mamorimas

Gakko o rule o mamorimas

4

School is on break bc of fall

Due to

Yuki no tame gakko wa yasumi des

5

Coincidence

Guzen ni

6

My energy is completely used up

Energi o dashi kirimashita

7

My money is used up

Okane o tsukai kirimashita

8

(Regretfully) no food left

Tabe ki chattan des

Tabe kite shimaimashita

9

Cause fall is here, I become happy

Haru ga kita kara ka ureshiku natte kimas

(Ka= not a clear cause)

10

Compassion/empathy

Doojoo

11

I have compassion

Omoiyari ga arimas

12

Mean person

Ijiwara

ijiwaru o shimas

ijiwaru no sensei

13

Selfish

Waga mama na

14

Person who has creative power

Soozoo ryoku aru hito

15

Childhood

Jidai

16

Grandparents

Sofubo

17

Life span

Inochi

18

...fly, see, ....

Tondari, mitari...

19

Beach

Kaigan

20

Not wasteful

Mura janai des

21

Carefree life

Kinishinai sekaku