Mom Phrases Flashcards Preview

Vocab > Mom Phrases > Flashcards

Flashcards in Mom Phrases Deck (10):
0

Running competition

Kakeko shimas

1

Don't hide!

Kakuremas (hide)
Kakurenaide!

2

Hiding

Onnigoko shimas

3

Where are you hiding?

Doko ni kakurete iru, kana?

4

I must go (informal)

Ikanakucha

(Ikanakute wa ikemasen)

5

Can you give this to the teacher?

Sensei ni watashite (kudasai)

6

Clean up

Hatazukenasai

7

Do as I say

Iu (yuu) tori ni yanasai

Iu yooni yarinasai

Iu yooni shinasai

?

8

Don't enter!

Haicha dame, yo
(Haittewa ikemasen)

9

Don't see

Micha dame, yo