Random 26 Flashcards Preview

Vocab > Random 26 > Flashcards

Flashcards in Random 26 Deck (12):
0

1st shop (on the left)

Hajimete mise...

1

He came first

Saishoo ni kimashita

2

Reality

Genjitsu

3

The whole time

Zenbu no jikan

4

Private (school)

Shiritsu no gakko

5

Public school

Kouritsu no gakko

6

Hometown

Furusato

7

Without effort

Do toki de nashi de

8

Try and see

Yate mimas

9

Biology

Seibutsu

10

Math

Sugaku

11

At first

Hajimeni