June 1 Flashcards Preview

Vocab > June 1 > Flashcards

Flashcards in June 1 Deck (56):
1

Patient

Ki ga nagai

Kanyou

2

Born with

Umaretsuki

3

Other factors

Hoka no youso

4

Degree

Teido

5

But....

Shikashi

6

Research

Chyousa

7

On average

Heikin

8

I don't know how I hurt my back.

Koshi ga itai demo

Nani o shita no ka wakarimasen.

9

Lay down

Yoko ni naru

10

During the earthquake I stood up too quickly...

And hurt my back again

Jishin ga atta toki, hayaku tachiagari sugimashita

11

Short temper

Ki ga mijikai

12

As soon as it opens

Aite sugu

13

Right after it closes

Owatte sugu

14

Feeling body/lost feeling

Kankaku ga naku narimashita

15

Lost feeling/kimochi

Kimochi ga naku narimashita

16

Wait and see (on results)

Yousu o mimas

17

Health insurance

Kenko hoken

18

If continue,

Tsuzuitara,

19

Airport

Kuko

20

Relieved

Hotto shimas

21

If return to japan

Nihon ni modotara,

22

Hometown

Furusato

Inaka wa doko?

23

Did nothing in particular

Toku ni arimasen deshita

24

Celebrate

Iwaimas
O iwai shimas

25

Haven't eaten yet

Mada tabete imasen

26

I was made to wait at the hospital

Byooin de matasare/ (mashita)

Orig: mataserare/

27

I became able to understand

Wakaru yooni narimashita

28

I became UNable to understand

Wakaranaku narimashita

29

What's your favorite season?

Ichiban suki na kisetsu wa nan des ka?

30

2/3

San bun no ni

31

Say to delivery man

Gokurosamadeshita

32

Wet towel at rest.

Oshibori

33

Eyes became bad from too much looking at the computer (PC)

PC o yarisugite me ga waruku narimashita

34

Don't you think it's a good idea?

Ii idea dewa nai deshoo ka?

35

I made my husband do errands

W w Seita ni outsukaii ni ikasemas

36

You are loved (to kid)

Ai sarete iru no yo

37

Children cried (-affect on me)

Kodomo ni nakaremashita

(Pass)

38

Towa was able to eat dinner by himself

Towa wa hitori de shokuji o taberaremashita

39

Front half

Zen han

40

Latter half

Ko han

41

Nicole taught a us how to use disposable chopsticks

Nicole wa watashitachi ni waribashi no tsukai kata o oshiete kuremashita

42

Calm down

Ochitsukimas

43

Rainy season

Tsuyuu

44

If I must choose...

Erabanai to ikenakatara...

45

Second (time)

Byou

46

Beginning of June

Roku gatsu no hajime

47

Middle of June

Ryoku gatsu no nakaba, ni BBQ o ...

48

Around the End of June

Roku gatsu no owari goro

49

It's scheduled

Yotei shite imas

50


As of now I understand, but
When it comes to difficult conversation, it's difficult

Ichiyoo wakarimas ga,
Muzukashi hanashi-to-naru-to
Chotto ne

51

When it comes to eating

Taberu-to-naru-to

52

What time should we go?

Nan ji ni ikimashooka?

53

If possible come at 9

Dekireba, ku ji ni kite kudasai

54

Dirty clothes, please leave here

Yogoreta fuku wa hotoite kudasai

Koko ni oite kudasai

55

Compared to before

Mae yori

56

Ready for change

Kawari junbi ga dekite imas

Junbi- readiness