Random 32 Flashcards Preview

Vocab > Random 32 > Flashcards

Flashcards in Random 32 Deck (31):
1

Just in case

Nen no tameni

2

Instead of summer

Natsu no kawari ni

3

I miss the thing I cannot drink

Nomenakute sabishi des

4

I'm sad that I cannot eat

I'm sad that I cannot see you

Taberarenakute sabishi des

Ainakute sabishi des

5

To smell

Kagimas

6

¥1000 bill

¥10000 bill

Sen en satsu

Ichi man en satsu

7

Distinguish

Diff to distinguish between the girls sometimes

(A to B o ) Kubetsu suru no ga toki doki muzukashi des

8

(Duty) don't want to swim but must

Oyoganai wake niwa ikemasen

9

Want to swim but can't

Oyogu wake niwa ikkimasen

10

Don't want to but I must

Yaranai wake niwa ikkimasen
(Shinai...)

11

I want to attend the meeting but I can't
(Can't attend)

Meeting ni deru wake niwa ikkimasen


(Have to attend...)
...denai wake niwa ikkimasen

...denaikute wa ikenai kamishiremasen
(Might not go)

12

Train starts to move

Densha ga ugoki hajimemas

13

Scattered pieces

Bara bara des

Bara bara ni narimas

14

Can I pay separately?

Betsu betsu ni harate ii deska?

15

Fake

Nisemono

16

Where wash hands?

O te arai doko deska?

17

Can I leave it here?

Oitoite ii des ka?

18

I'll leave it here

Oitokimas

Oit(e) okimas

19

Please place it here

Koko ni oite kudasai

20

Please leave it here

Oitoite kudasai

21

Please buy in advance

Katoite kudasai

(Katte oite kudasai)

22

Leave me alone

Hotoite kudasai

(Houte okimas)

23

Leave it alone

(To kids: don't touch)

Soni mama hotoite (kudasai)

24

None of your business

Kankenai deshoo

25

Fight

Kanke

26

Life is various

Jinse iro iro des

27

(A good answer like 'chotto')

Betsu ni

28

Sexy

Iro-ppoi

29

Gift

Tamamono

30

Have from bottom to top (quality)

Pin kara kiri made arimas

Pin - top
Kiri - bottom

31

Good luck

Kouno