Recent Random Flashcards Preview

Vocab > Recent Random > Flashcards

Flashcards in Recent Random Deck (48):
1

Stick stamps on

Kitte o haru

2

Intruded by

Irareru

3

(She) wants a toy

Toy o hoshi garimas

4

(She) wants to eat

Tabetai garimas

5

Always wants to play

Asobitai gate iru

6

Try to go

Itte Miru

7

Advance

Susumu

8

Proceeding

Susunde

9

Progressing

Susunde iru

10

Team lost

--- make des

11

Stand out

Medate iru

12

Each gets 2

Hitori 2 Mai zutsu

Hitori futatsu

13

Exit hospital

Taiin suru

14

Watched kids

Mite kuremashita

15

We're coming and going

Ittari kitari shite imashita

16

After I moved to Japan

Nihon ni hikoshite kara...

17

Have responsibility

Sekinin o motte iru

18

Do paper work

Shorui shigoto o suru

19

License

Unten menkyou

20

I wait to receive it

Morau tameni matte imas

21

Too far

Iki sugiru

22

Less than 2

(1 only)

2 miman

23

2 and less

2 inai

24

2 and more

2 ijou

25

R rated)

18 and over

18 sai miman

26

How do I find out?

Doo yate mitsukemas ka?

27

Organized person

Seiri dekiru hito

28

Organize a room

Heya o seiri suru

29

Organize my head

Atama o seiri suru

30

Have you packed?

(Organized)

Nimitsu o matomemashita ka?

31

Every night I sleep well, but sometimes I wake up early.

毎晩よく寝ていますがときどきはやくおきます。

Mai nichi yoku nete imas ga tokidoki hayaku okimas

32

Also on a Saturday, j cannot sleep late

Doyobi mo asa osoku made neraremasen

33

Start to smile

Warai hajimemas

34

Play/thestre

Gakugeikai

35

Due date

Shime kiri des

36

J borrowed my clothes

J wa w no fuku o kashite moraimashita

37

When do we need to bring ---?

---- o itsu made ni motte kitara ii desks?

38

Was winner

Kachimashita

39

Vote

Touhyou

40

You won!

Anata no Kachi!

41

Activity

Katsudou

42

Couldn't find it

Mitsukerarenakata

43

Shouldn't be scared

Kowanakatta hooga ii deshou

44

Japan also has Amazon

Amazon wa nihon ni mo aru

45

Feels hot

Atsuku kanjiru

46

Use apt until he moves

Hikosu made no aida
Apt o tsukaimas

47

Not so much

Amari....nai

48

Don't care what other people think

Hito ga watashi o doo omou ka kini shimasen