Random 30 Flashcards Preview

Vocab > Random 30 > Flashcards

Flashcards in Random 30 Deck (40):
0

Mail

Yuubin

1

Bill

Sekyiuusho

2

Genious

Tensai

3

Ugly cute

Busu kawaii

4

Something delicious

Nanika oishi mono

5

Do you have something light?

Karui mono ga arimaska?

6

For the kids, do you have something easy to eat?

Kodomo no tameni, nanika tabe yasui mono ga arimaska?

7

Bc I lost my key, I'm in trouble

Kaigi o nakushite komate imas

8

I miss you

Anatta ga inakute sabishi des

9

I'm glad kids are healthy

Kodomo wa genki de ureshi des

10

I went nowhere

Dokomo ikkimasen deshita

Dokomo (has neg)

11

Anywhere 3

Daredemo

Doko demo (add neg)

Itsu demo

12

It's only in Japan...

Nihon gurai des yo

13

Tease

Kara kaimas

Kara kau?

14

Didn't happen

Yaru yooni shimashita

15

I'm trying to learn

Narau yooni shimas

16

Not notice

Ki ga tsukimasen
Ki ga tsukanai

Kizuku (notice)

17

I'll make it happen

Dekiru yooni shimas

18

Alive

Ikite imas

19

Swing

Buranko suru

20

Get good luck

Un ga sukimas

21

Has value

Yaru kachi ga arimas

22

Looked relieved

Hoto shite mitai des

23

Go around (don't say explore)

Toyosu o mawarimashita

24

Praying for the grow of my children

Kodomo no sechoo no tameni inotte imas

25

Bloom

Sakimas

26

Even if I don't want to do, I must

Shitakunakutemo shinai to ikemasen

27

Expensive store

Takashimaya

28

Looks cute

Kawaiku miemas

29

Walked past

Aruite tori sugimashita

30

When I walked past...

Aruite tori sugi da toki...

31

Go and pay

Itte haraimas

32

Must not smoke

Suimas

Sutte wa ikemasen

33

Shop keeper

Tenin

Mise no hito

34

Looks strange

Hen na yoo des

35

Keep going?

Kono mama notte ikkimaska?

36

Kind enough to take

Motte kitte kuremasenka

37

It was supposed to happen today

Kyou yaru hazu datta

38

Instead we will do it tomorrow

Sono kawarini ashita yaru

39

Post office

Yuubinkyoku