AMM-Graviditet och miljö Flashcards Preview

Individ och Hälsa > AMM-Graviditet och miljö > Flashcards

Flashcards in AMM-Graviditet och miljö Deck (30)
1

Miljögifter finns överallt i vår miljö men via vilka vägar kan vi få i oss dem?

Via maten, luften, huden

2

Varför är klororganiska miljögifter så farliga att få i sig innan och under graviditet?

Fettlösliga och svårnedbrytbara
Långa halveringstider (5-10 år)
Tas lätt upp via mage och tarm och lagras i kroppen främst i lever och fettväv
Passerar lätt placenta och BBB
Utsöndras via bröstmjölk
Har hormonliknande egenskaper

3

Vilka problem kan lågdosexponering för PCB under graviditet leda till hos barn?

Låg födelsevikt
inlärningssvårigheter
Psykomotoriska störningar
Reproduktionsstörning
Skadar immunförsvaret
Beteendestörning

4

På vilket sätt kan vi få i oss PCB via födan?

Viltfångad fisk som levt i Östersjön, Värnen, Vättern
Strömming/sill, lax, öring, sik, röding.

5

Metylkvicksilver kan passera placenta och BBB, det är inte bra för ett foster att utsättas för, vad kan det ge för negativ effekt?

Fördröjd motorisk och mental utveckling.
Påverkan på minnet
Sämre finmotorik

6

I vilken föda kan höga halter av metylkvicksilver finnas i Sverige?

Fisk från insjöar och kustnära vatten.
Aborre, gädda, gös, lake, rocka, stor hälleflundra, svärdfisk, tonfisk (ej den på burk, annan art)

7

Hur ser kostråden ut från livsmedelsverket fisk över lag till gravida?

Bör äta olika sorters fisk 2-3 ggr/ vecka

8

Hur ser kostråden ut från livsmedelsverket till gravida angående strömming och vildfångad lax från Östersjön?

Högt 2-3 ggr/år
Kan innehålla förhöjda halter av dioxin och PCB.

9

Hur ser kostråden ut från livsmedelsverket till gravida angående strömming och Aborre, gädda, gös, lake, rocka, stor hälleflundra, haj, svärdfisk, tonfisk (ej den på burk, annan art)?

Högst 2-3 ggr/år
Kan innehålla förhöjda halter av metylkvicksilver (foster är speciellt känsliga)

10

Om en gravid kvinna får en primärinfektion med Toxoplasma, vad kan hända med barnet?

I värsta fall missfall, hjärnskador eller ögonskador, dock mycket ovanligt. I många fall uppträder inte ögonskadorna förrän flera år efter födseln.

11

Vilket djur är huvudvärd för toxoplasma?

Katt, sprider smittan via avföringen.

12

Via vilken föda kan man smittas av toxoplasma?

Grönsaker, bär och frukt som kommit i kontakt med förorenad jord. Får, gris och vilt kan smittas om de får i sig parasiten från omgivningen, parasiten lagras då i musklerna.

13

Hur ska man tillaga mat för att parasiten toxoplasma skall dö?

Toxoplasmaparasiten dör vid upphettning till minst 65ºC eller djupfrysning i -18ºC i minst tre dygn. Däremot är det osäkert om parasiten dör vid gravning, torkning eller kallrökning av kött.

14

Varför avråds gravida från att äta opastöriserad mjölk och mjuka ostar?

Risk för att det skett en tillväxt av bakterien Listeria Monocytogenes. Risk även i vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivad skinka, patéer, annan kall färdig mat.

15

Hur skall mat tillredas för att Listeria Monocytogenes skall dö?

Listeria tål höga salthalter och frysning men kan inte växa i sur miljö, till exempel ättiksinläggningar. Bakterien dör vid vanlig matlagningstemperatur, cirka 70° C.

16

Varför är en infektion med Listeria oönskat hos en gravid kvinna?

Kan ge för tidig vattenavgång, för tidig förlossning.
Kan också leda till missfall och fosterdöd.

17

Varför kan inte Listeria växa i hårda ostar?

I vanlig hårdost och parmesanost kan listeria inte växa eftersom ostens pH och vattenhalt är för låg.

18

Bly kan skada ett foster, vad drabbas?

Centrala nervsystemet kan skadas redan vid låga doser. Kan leda till fördröjd utveckling, lägre IQ, beteendestörning.

19

I vilka livsmedel i Sverige kan innehålla förhöjda halter av bly?

Njura, lever, champinjoner, vallmofrön, skaldjur, vin.

20

Med hänsyn till bly, bör man äta vilt kött som skjutits med blyhagel som gravid kvinna?

Om man kan vara säker på att köttet man äter inte kommer direkt från sårkanalen som blykulan skapat så är det fritt fram att njuta.

21

Vilka yrken för förbjudna för gravida att utföra?

Arbeten under förhöjt tryck (dykning)
Rök- och kemdykning
Blyarbete
Yrken med hög risk att utsättas för rubella, toxoplasma, jonisrenade strålning, cytostatika.
Gruvarbete, om särskilda risker finns.

22

Kan en gravid kvinna arbeta på nattarbete?

Om man har ett nattarbete som är tungt både fysiskt och psykiskt ska det finnas tillgång till vilrum eller en tillfällig plats för vila.

23

Vad skall arbetsgivaren göra om en kvinnlig anställd meddelar att hon är gravid, ammar eller fött barn inom 14 veckor?

Arbetsgivaren skall göra en bedömning av arbetsmiljön.
-exponering
-risker för skadlig inverkan
-beslut om åtgärd

24

Vilka olika arbetsmiljöfaktorer skall arbetsgivaren utreda om någon arbetstagare är gravid, ammar eller fött barn inom 14 veckor?

Buller
Joniserande strålning
Extrem värme eller kyla
Belastningsergonomiska faktorer (vibrationer, stötar)
Kemiska ämnen
Biologiska ämnen
Psykiska påfrestningar, uttröttning, risk för hot och våld

25

Vad gäller angående graviditetspenning och förbjudna arbeten?

Betalas ut så länge risk föreligger och omplacering ej är möjlig. Högst t.o.m 11 dagar innan beräknad förlossning.

26

Vad gäller angående graviditetspenning och fysiskt påfrestande arbeten?

Betalas ut i högt 50 dagar och tidigast 60 dagar innan beräknad förlossning, enbart om omplacering ej är möjlig. Högst t.o.m 11 dagar innan beräknad förlossning.

27

Hur hög är graviditetspenningen?

80% av SGI, max 709 kr/dag

28

Om man är gravid och önskar bli omplacerad men det inte går, hur länge måste du fortsätta arbeta innan du kan få ut graviditetspenning?

I månad. Man måste anmäla till sin arbetgivare att man önskar omplacering en månad innan annars har man inte rätt till graviditetspenning.

29

Vid fysiskt ansträngande arbete, hur mycket måste arbetsförmågan vara nedsatt pga graviditet för att ha rätt till graviditetsenning?

Minst 25%

30

Hur ansöker man om graviditetspenning?

Till försäkringskassan. Man behöver ett "moderskapsintyg" som fås via MVC och ett "utlåtande om omplacering" där arbetsgivaren intygar att omplacering ej är möjligt eller att arbete är förbjudet.