Rättsmedicin-Dödsbegrepp och Likfenomen Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin-Dödsbegrepp och Likfenomen > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Dödsbegrepp och Likfenomen Deck (19)
0

När är en människa död enligt svensk lag?

När hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort.

1

Total hjärninfarkt kan vara en följd av två olika tillstånd, vilka?

Hjärtstillestånd ger total hjärninfarkt efter 10-15 min under normala förhållanden.
Förhöjt intrakraniellt tryck som omöjliggör intrakraniell blodcirkulation.

2

Vad måste ha uteslutits innan dödsförklaring får göras med det indirekta kriteriet långvarigt hjärtstillestånd?

Att ej tillstånd som kan medföra dämpning av vitala processer föreligger, ex: intox, hypotermi.

3

Med vad avser man med direkta kriterier för dödsförklaring?

Hjändöd fastställs genom neurologisk undersökning eller fyrkärlsangio.

4

Ange tre snabbt insättande likfenomen

Hudblekhet
Muskelslapphet
Ögonförändringar

5

Vilka ögonförändringar uppträder snabbt efter döden?

Kornealreflex och ljusreflex försvinner.
Medelstora pupiller.
Mjuka ögonglober.
Taches noires (dvs mörka missfärgningar transversalt över ögongloben)

6

Vad är taches noires?

Mörkbruna trianglar som bildas på ögongloben efter döden om ögonlocken ej är helt slutna, vävnaden torkar.

7

Efter ungefär hur lång tid är likfläckarna oftast fixerade?

Ca 12h efter döden

8

Ange tre orsaker till att likfläckarna är skära istället för det normala blåröda

Koloxidförgiftning
Cyanidförgiftning
Död pga hypotermi

9

Vad är vibices?

Det intravasala trycket kan bli högt efter döden på utsatta områden pga olika kroppställningar och leda till att småkärl i huden brister. Små mörkt blodröda fläckar uppstår, vibices.

10

Varför uppstår likstelhet?

Postmortala kemiska förändringar i muskulaturen, ATP sjunker, mjölksyran ökar, det leder till att actin och myosin binds samman till en rigid gel.

11

Efter ungefär hur lång tid sätter likstelheten in och när är den fullt utvecklad i normslfallet (stora variationer med klimat och muskelmassa föreligger)

Uppträder inom de första timmarna, fullt utvecklad efter 6-12 h.

12

I vilka muskler sätter likstelheten in först, stora eller små?

Små

13

Hur lång tid tar det för en kropp att svalna helt efter döden?

Som tumregel faller temperaturen i kroppen mätt via rektum med ca 1 grad/h men många faktorer i omgivningen kan ju påverka.

14

Postmortal omvandling kan ge flera olika förändringar som syns på kroppens yttre, ange minst 3

Grönaktig missfärgning, ofta först på bukens nedre del.
Marmorering.
Smutsröd vätska ur näsa och mun.
Hudblåsor med smutsröd vätska.
Avlossning av hår, naglar och överhud.
Urin och fecesavgång.
Uppdrivning ffa av ansikte, buk, scrotum och penis.

15

I vilken miljö kan en död kropp mumifieras?

Det skall vara torrt, varmt och dragigt så att kroppsvattnet avdunstar fort.

16

Vad är adipocere och när bildas det?

Likvax, kroppsfetterna hydrolyseras. Uppstår oftast då en kropp legat i vatten men även efter att en kropp legat i annan fuktig miljö.

17

Hur ser ofta skador ut efter postmortala djurangrepp då djuret närt sig på kroppen?

Naggade kanter, ingen blödning, ingen inflammation i vävnaden.

18

Finns någon bra metod för att fastställa tiden då döden inträffat vid obevittnat dödsfall?

Det finns ingen metod som kan fastställa tiden exakt. Uttalanden bör därför alltid göras med största försiktighet.