AMM - Metalltoxikologi Flashcards Preview

Individ och Hälsa > AMM - Metalltoxikologi > Flashcards

Flashcards in AMM - Metalltoxikologi Deck (12)
1

Vad skall man tänka på gällande metallförgiftning?

Dos och upptagssätt (ex. Zink går bra i mat men inte som inhalation) samt individuell variation.

2

Vilka två metaller kräver lagstadgade kontroller vid hantering?

Bly och Kadmium

3

Får man arbete med bly när man är gravid?

Nej

4

Kuriosa: vad finns det för koppling mellan bly och portvinstå?

I Portugal hällde man bly-socker i portvinet som då gav gikt.

5

Vad gäller för absorption och upplagring av Bly?

Absorption: vuxna 10%, barn upp till 50%.
Upplagras i skelett och tänder vilket ger en lång halveringstid.

6

Vilka symptom ger blyförgiftning?

* CNS/PNS-problem
* anemi
* njurskador
* kan ge akut encephalopati hos barn.

7

Hur kan man mäta kicksilvernivåer hos en människa och vad är det man mäter?

* Urin: mäter metall-delen av Hg
* Hår: mäter metylerat Hg
* Blod: mäter blod och metylerat Hg

8

Varför är det viktigt att veta att det finns två typer av kvicksilver man kan mäta?

Vid exponering av metalliskt kvicksilver exponeras man för metal (typiskt genom jobbet). Metylkvicksilver får man i sig genom maten (östersjö-fisk) och påverak främst foster hos gravid kvinnor.

9

Vad får man för symptom av kort respektive lång exponering av kvicksilver (metallvarianten)?

Kort: njurskada, tremor (övergående)
Lång: CNS-påverkan (stirrig, koncetrantionssvårigheter, påverkat rörelsemönster)

10

Hur exponeras man för kadmium?

Yrke: batteritillverkning, glas- och emaljfärger, viss plasthantering
Livsmedel: finns i de flesta födoämnen, ffa. rotfrukter, mejeriprodukter, spannmål.
Rökning: tobaksplantan har tar upp mycket kadmium.

11

Vilka sjukdomar kan hög kadmiumexponering leda till?

* Lungcancer
* Lungödem
* Emfysem
* Osteomalacia, Osteoporos

12

Vad är genesen bakom Osteomalacia och Osteoporos vid kadmiumupptag?

1. Minskad hydroxylering av D-vitamin i njurcortex
2. Minskad återreabsorption av calcium i njurtubuli.
3. Minskad benuppbyggnad