Rättsmedicin-Barnmisshandel Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin-Barnmisshandel > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Barnmisshandel Deck (21)
1

Finns barnmisshandel som en specifik brottsrubricering i brottsbalken?

Nej

2

Vilken typ av våld drabbas barn oftast av?

Trubbigt våld (slag, sparkar, kastas mot möbler)

3

Vilken typ av våld orsakar blödningar i sclerae och conjunktivae?

Direktvåld mot ögonregionen.

4

Vilka ögonskador kan man få till följd av kraftig skakning?

Glaskroppsblödningar, linsdislokation, näthinneblödningar och näthinneavlossning.

5

Förhöjt ICP pga trauma kan orsaka vilken typ av ögonskada?

Näthinneblödning

6

Subarachnoidalblödning kan orsaka vilken typ av ögonskada?

Glaskroppsblödning

7

Vilka skador kan man se efter en örfil?

Blåmärken, ofta på ytteröronen. Trumhinneruptur.

8

Vilka egenskaper hos kraniet skiljer sig mellan vuxna och mindre barn?

Barn har öppna suturer (öppen fontanell om de är små), kraniet är mer elastiskt och tunnare.

9

Vilken är den vanligaste typen av hjärnblödning som drabbar barn?

Subduralblödning

10

Vad är den vanligaste orsaken till revbensfrakturer hos barn - olyckor eller misshandel?

Misshandel

11

Nämn en tänkbar orsak till ischemiska hjärnskador hos barn (orsakat av någon annan)

Kvävning/drunkning

12

Vilken undersökning är viktig att göra om ett barn har bettmärken?

Jämförelse mellan bettmärket och barnets egna tanduppsättning då han/hon kan ha bitit sig själv.

13

Vad är den vanligaste dödsorsaken vid barnmishandel?

Intrakraniella skador.

14

Vilken åldersgrupp har högst mortalitet vid barnmisshandel?

Barn under tre år.

15

Vad är Münchhausen syndrome by proxy?

Vårdnadshavaren skadar barnet för att få en anledning att söka vård.

16

Vad är pseudobarnmisshandel?

Kulturkrock där traditionella "huskurer", typ trycka varma mynt mot huden, ger märken som tyder på misshandel.

17

Hur ska barnet undersökas vid misstanke om misshandel?

Fullständig kroppsbesiktning
Helkroppsröntgen
Oftalmologisk undersökning

18

Vilka sjukdomstillstånd kan vara differentialdiagnoser vid misstanke om barnmisshandel?

Koagulationsrubbning
Benskörhet
Blåsbildande hudsjukdomar
Ärr efter hudsjukdomar

19

Vilka medfödda tillstånd kan vara differentialdiagnoser vid misstanke om barnmisshandel?

Mongolfläckar
Benanomalier

20

Vad är viktigt att tänka på när man funderar över om barnet kan ha ådragit sig skadorna genom en olyckshändelse?

Överväg om det är rimligt att barnet lyckats utföra det som föräldrarna påstår i förhållande till barnets utvecklingsgrad (rulla, klättra, stoppa saker i munnen, öppna burkar etc)

21

När ska man misstänka barnmisshandel?

Skadorna stämmer inte med berättelsen.
Skadorna har varierande ålder.
Vårdnadshavaren kommer in med barnet till sjukhus långt efter att skadan ägt rum.
Barnet har behövt vård för olycksskador vid ett stort antal tillfällen.