VC - Rörelseorganen Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC - Rörelseorganen > Flashcards

Flashcards in VC - Rörelseorganen Deck (34)
1

Hur uppstår ett diskbråck?

Disken centrala mjukare del penetrerar ut genom anulus fibrosus. Utbuktningen gör att risken är stor att nerver kommer i kläm och smärta uppstår.

2

Vilka är de två vanligaste nivåerna i ryggraden där ca 95% av alla diskbråck uppstår?

* L4-5
* L5-S1

3

Hos vilka personer uppkommer "högre" diskbråck?

Personer över 55 år

4

Nämn två vanliga orsaker till diskbråck:

* Tunga lyft
* Extremsport (t.ex. släggkastning)

5

Hur är prognosen för diskbråck?

Ofta mycket god, de flesta har gått tillbaka inom 2-4 veckor.

6

Vad skall man alltid vara uppmärksam på vid akut diskbråck?

Cauda equina symptom
* Ridbyxeanestesi
* Inkontinens
* Avsaknad av sfinktertonus

7

När kan man överväga kirurgisk behandling av ett diskbråck?

* Akut vid cauda quina
* Diskbråck med symptom > 2 mån med ngt av följande:
1. Uttalad ischiassmärta i ett ben
2. Smärta provoceras av hosta eller högt buktryck
3. Positivt Laseuge
4. Diskbråck där symptom korrelerar med nivå

8

När skall MR eller radiologi göras på misstänkt diskbråck?

När man överväger kirurgisk behandling

9

Ungefär hur många kvinnor respektive män drabbas av en kotkompression under deras levnadstid?

Kvinnor: 30-50%
Män: 20-30%

10

Vilken sjukdom är kotkompression starkt kopplat till?

Osteoporos. Kotkompression är den vanligaste osteoporotiska frakturen.

11

Vad finns för bra anamnestisk indikator på om en person har eller har haft en kotkompression?

Minskad längd jämfört med 20-årsåldern.

12

Bör man röntga en misstänkt akut kotkompression

Ja. Tidig diagnos lägger fokus på smärtbehandling men påverkar inte prognosen.

13

Vad bör ingå i behandlingen av en kotkompression?

* Farmakologisk smärtlindring
* Ev. hjälp/stöd hemma
* Aktivitet så fort som möjligt
* Ryggsäck med tilltagande vikt för att motverka kyfosering och nya kompressioner i bröstryggen

14

Vilka olika typer av mediciner är lämpliga att använda mot smärta vid en nytillkommen kotkompression?

* Opoider
* Paracetamol i höga doser

15

Vad är Lumbal Spinal Stenos?

Förträninging av spinalkanalen vilket orsakar otillräckligt utrymme för spinalutskott och dess nerver.

16

Vad är typiska symptom för Lumbal Spinal Stenos?

* Smärtor i glutealregionen
* Smärtor ned i benet/benen
* Ibland även ryggsmärtor
* Smärtorna förbättras ofta vid framåtböjning av ryggen

17

Ofta blir patienter med LSS sämre vid gång. Har detta något prognostiskt värde?

Ja. En patient som inte blir sämre vid gång har ofta ingen LSS. Graden av förträngning stämmer ofta överens med symptomen. Grovt brukar gångsträcka mindre än 300 meter innan claudicatiosymptom uppstår klassas som en relativ operationsindiktation.

18

Vilka är de vanligaste nivåerna i ryggen för spinalstenos?

* L3-L4
* L4-L5

19

När är undersökning med MR befogad för en patient med misstänkt spinal stenos?

När kirurgi övervägs

20

Nämn två icke-kirurgiska behandlingar för spinal stenos:

* Fysikalisk terapi - rörelse och styrketräning
* Traktion, TENS
* Steroidinjektioner
* Lumbal ortos/korsett

21

Vad menar man ofta med akut lumbago?

Ryggskott

22

När klassas ryggbesvär som akuta?

Vid duration mindre än 6 veckor.

23

När klassas ryggbesvär som kroniska?

Vid duration längre än 3 månader.

24

Hur är prognosen för akuta ryggbesvär och vad talar för god prognos?

* God, 60% är återställda efter 3 dagar.
* Snabbt insjuknande talar ofta för god prognos.

25

Nämn sju moment som bör ingå i undersökning av patient med ryggbesvär:

* Notera rörelsemönster (droppfot, hälta etc)
* Låt patienten visa var smärtan sitter
* Inspektera rygg och bål bakifrån och från sidan.
* Notera böjförmågan i ryggen
* Notera extensionsförmågan i ryggen
* Palpera spinalutskott i flekterat läge (spondylolistes, ömhet)
* Böjning i sidled (rotpåverkan)
* Häl och tågång (L5 och S1 rot)
* Laségues test
* Reflexer och sensibilitet
* Palpation av muskulatur

26

Vilka preparat rekommenderas för smärtlindring vid akuta ryggbesvär och i vilken ordning?

1. Paracetamol
2. NSAID + ev Paracetamol
3. Kombinationspreparat: Citodon/Tramadol
4. Muskelavslappnande bensodiazepiner

27

Vad är rekommendationerna gällande sjukskrivning för akut lumbago?

* 1 vecka vid lätt belastande jobb
* 2 veckor vid tung belastning på jobbet

28

När bör man följa upp en patient med ryggbesvär som har kvarvarande symptom?

Om symptomen kvarstår efter 2 veckor bör man följa upp patienten.

29

När rekommenderas röntgen som del i utredningen av ryggbesvären?

* Patienter med symptom mer än 4-6 veckor
* Patienter yngre än 20 år
* Patienter över 55 år

30

Ge exempel på fyra symptomdiagnoser vid ospecifika nackbesvär:

* Cervikalgi (nackvärk)
* Cervikobrakialgi (nackvärk med smärta i axel/arm)
* Cervikal ritzopati (nackvärk med smärta i en viss nervrot eller dess utbredning)
* Myofasciellt syndrom (smärta lokaliserat kring musklerna i nacken)

31

Nämn två arbetsställningar/moment där risken för nackbesvär ökar:

* Arbete med böjd/vriden bål
* Kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta)
* Kontorsarbete med dålig arbetsställning (ofta för lågt sittande skärm)
* Arbete vid synfel eller dåligt ljus

32

När kan en patient med nackbesvär vara aktuella för kirurgbedömning?

Nervrotspåverkan från nacken med besvär som kvarstår i mer än 2-3 månader. Framför allt om symptom på ustrålning i axlar arm då detta har en god prognos vis kirurgi (70-80% blir förbättrade)

33

Vad bör ingå i status vid undersökning av nackbesvär?

1. Inspektion - Vingscapula, Torticollis, uppdragen axel, framskjutet huvud
2. Rörelse i nacken
3. Palpation av muskler och spinalutskott
4. Neurologiskt status - reflexer, motorik och sensibilitet enligt nervrötter

34

Vilka rörelser är kopplade till de olika cervikala nervrötterna?

C4 - uppresning av skuldror
C5 - skulder/arm abduktion
C6 - handledsextension
C7 - handledsflexion
C8 - fingerflexion
T1 - fingerspretning