Rättsmedicin-Drunkning Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin-Drunkning > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Drunkning Deck (12)
0

Vad anses ha stört betydelse för dödorsaken vid drunking, syrebrist eller inandning av vatten?

Syrebristen. Mängden vätska dom återfinns i lungor och luftvägar är ofta liten, ca 0,5 L.

1

Vad är torrdrunkning?

Kraftig laryngodpasm gör att ingen vätska kommer ner i lungorna. Ffa vanligt hos barn som drunknat.

2

Vad talar för att en person avlidit av drunkning och inte bara dumpats i vatten postmortum?

Skum i luftvägarna.
Utvidgade och oelastiska lungor (ej kunnat kollapsa då skum obstruerat bronkerna)
Paltaufska fläckar
Inget av dessa är dock patognomont för drunkning och försvinner när föruttnelse inträder.

3

Vad är Paltaufska fläckar?

Konfettistora blödningar i lungparenkymet.

4

Finns någon bra metod för att avgöra om någon dött pga av drunkning?

Nej

5

Förekomst av i
Kiseldjur (diatoméer) i inre organ har framhållits som en metod för att avgöra om någon drunknat, vad är problematiskt med denna metod?

Kiseldjur finns i luft, jord och födoämnen också och kan ta sig in via tarmen till inre organ.

6

Drunkning ger upphov till elektrolyt förändringar i kroppen, varför kan man inte använda det för att avgöra om någon drunknat?

Uppkommer också snabbt efter döden, oberoende av dödsorsak.

7

Kroppar som ligger i vatten förändras, ange hur

Huden madaceras (tvätthud).
Mjukvävnaden missfärgad och uppmjukas.
Angrepp av vattendjur ger skador.
Föruttnelse sätter in.
Adipocere kan bildas, oftast efter 2-3 månader.

8

Vad gör att en drunknad person, som inte har tyngder, flyter upp till ytan efter en tid?

Förruttnelse gaser bildas.

9

Vid fynd av en människa i vattnen, vad är viktigt att minnas?

Speciellt i kallt vatten kan människor leva trots längre tid under vatten, skendöd.

10

Hur ser likfläckarna ut på en kropp som legat i kallt vatten?

Ljusröda och belägna på kroppens framsida. Stabila HbO2-komplex ger färgen. Kroppar flyter vanligen med framsidan nedåt.

11

Vad är adipocere?

Likvax. Vaxartad substans som bildad sv kroppsfetterns genom hydrolys. Ses ffa på kroppar som legat i vatten men kan även uppstå i annan fuktig miljö. Förhindrar upplösning av mjukdelarna.