VC - Endokrinologi Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC - Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in VC - Endokrinologi Deck (33)
1

Vilka är de tre vanligaste typerna av tyreotoxikoser (hypertyreos)?

* Graves (60-70%)
* Toxisk nodös struma (knölstruma)
* Enstaka adenom (solitärt toxiskt adenom)
* Tyreoiditer (ökad, ofta övergående, utsvämning av tyreoideahormon)

2

Nämn fem klassiska symptom vid hypertyreos?

* Hjärtklappning
* Värmekänslighet
* Viktnedgång
* Tremor
* Nervositet

3

Vad är viktigt att kontroller vid en nyupptäckt hypertyreos?

Ögonen. Hypertyreos kan ge endokrin oftalmopati med periorbital svullnad och exoftalmus. I de svåraste fallen ögonmuskelpares och optikussymptom.

4

Hur ställer man diagnosen hypertyreos? Vad är kriterierna?

Med hjälp av blodprov
* Lågt TSH (under 0.3-0.1 mlE/L)
* Högt T3/T4

5

Vad är definitionen av "subklinisk hypertyreos"?

* Oftast inga symptom
* Lågt TSH (< 0.1 mlE/L)
* Normalt T3 och T4
* Andra orsaker till lågt TSH uteslutna

6

När bör du överväga behandling av subklinisk hypertyreos?

* > 60 år eller
* autonomt adenom
* misstänkta symptom eller
* kardiella problem alt. osteoporos
Generellt har dessa kategorier ökad risk för arytmier eller osteoporos vilket är grundförutsättningen man vill förebygga.

7

Om du väljer att expektera en subklinisk hypertyreos, hur ofta bör du kontroller TSH och T3, T4?

Ca var 6:e månad

8

Vilka undersökningar kan man göra för att bestämma typ av tyreotoxikos?

* Palpation: knölar, solitär förstoring?
* Undersöka ögon av pertibialt ödem: Graves
* Teknetiumscintigrafi: diffust/isolerat upptag
* Spårjodundersökning: kvantifiera upptag av Jod
*Förekomst av TRAK-antikroppar

9

Vad är en tyreotoxisk kris och när kan den uppkomma?

* Allvarlig systemisk kris med feber, svettningar, takykardi och CNS-påverkan
* Otillräckligt behandlad hypertyreos som utsätts för stress t.ex. operation.
Intensivvårdspatienter

10

Vad ingår i behandlingen av en tyretoxisk kris?

1) Tyreostatika (propyltiouracil)
2) Kaliumjodid (6 timmar efter tyreostatika)
3) Propanolol intravenöst
4) Hydrokortison iv var 8:e timme
5) Paracetamol var 4-6:e timme

11

Vilka tre principiella behandlingsmetoder finns det för hypertyreos?

* Läkemedelsbehandling
* Kirurgisk behandling
* Radiojodbehandling

12

Vilka behandlingskategorier är aktuella för personer under 20 år som har hyperthyreos?

* Tyreostatika
* Kirurgisk behandling

13

Vad kan man ge för symptomatisk behandling mot bl.a. takykardi, oro och tremor vid hypertyreos?

Betablockare:
* Propanolol
* Metoprolol

14

Nämn en absolut kontraindikation mot radiojodbehandling

Graviditet

15

Vilka två olika principer finns för läkemedelsbehandling av tyreotoxikos?

1) Man slår ut patientens tyreoideafunktion hela med tyreostatika och substituerar sedan patienten med tyroxin (levaxin).
2) Tyreostatika ges i låg dos som ökas till patienten är eutyroid.

16

Vilka två tyreostatika finnas?

* Propyltiouracil (används primärt till gravida)
* Tiamazol (teratogent, mycket mer potent än propyltiouracil)

17

Vilken viktig biverkan får man inte missa vid tyreostatikabehandling och när skall man vara uppmärksam på denna?

* Agranulocytos
* När som helst under behandlingen men skall vara särskilt uppmärksam om patienten för feber/halsont/tecken på infektion.

18

Nämn tre patientgrupper som är lämpad för tyreostatikabehandling:

* Gravida
* Personer < 20 år
* Preoperativt för att förhindra en tyretoxisk kris (hämmar helt den egna syntesen och substituerar med tyroxin)
* Patienter med måttlig struma

19

Vad innebär hypotyreos?

Underfunktion av tyroidea som inte producerar tillräckligt med T3 och T4.

20

Vad är förhållandet mellan män i kvinnor gällande diagnosen hypotyreos?

Kvinnor 4:1 Män

21

Vad är den vanligast anledning till primär hypotyreos?

Autoimmun tyroidit

22

Nämn tre läkemedel som kan ge hypotyreos:

* Amiodaron
* Litium
* Tyreostatika

23

Vad menas med primär respektive sekundär hypotyreos?

Primär: sjukdomen/problemet härrör från tyroidea
Sekunder: Beror oftast på bristande TSH-produktion. Härrör ofta från hypofysen/hypotalamus. Benäms ofta som "central hypotyreos"

24

Nämn fyra klassiska symptom på hypotyreos

* Trötthet
* Viktuppgång
* Frusenhet
* Obstipation
* Håravfall

25

Vad är "subklinisk hypotyreos"?

* Förhöjt TSH
* Normala T3/T4
* Måttliga/Inga kliniska symptom

26

När bör man behandla en "subklinisk hypotyreos"?

* Misstänkta symptom eller
* TSH > 10 mlE/L eller
* Hög förekomst av tyreoideanatikroppar eller
* Graviditet eller graviditetsönskan

27

Vilka patienter bör man sällan behandla för en subklinisk hypotyreos?

Patienter över 85 år då subklinisk hypotyreos har visad ha en minskad mortalitet i denna åldersgrupp.

28

Vad bör ingå i utredningen av ett högt TSH?

* Fritt T4
* Palpation av tyreoidea
* Analys av TPO-antikroppar
* Eventuellt finnålspunktion

29

Hur behandlar men hypotyreos?

Tyroxin(levaxin) vilket motsvarar fritt T4, detta omvandlas i kroppen till fritt T3 efter behov. Kroppen håller själv balansen mellan T4 och T3.

30

När kan man behöva minska dosen levaxin?

* Ökad ålder
* Viktnedgång

31

Nämn tre tillstånd då man kan behöva öka dosen levaxin:

* Infektion
* Graviditet
* Malabsorbtion
* Kraftig viktökning

32

Nämn två vanliga läkemedel som kan minska upptaget av levaxin:

* Järn
* Antacida

33

Vad är en lämplig startdos för levaxin

50 mikrogram/dygn (kan börja med 12.5 - 25 mikrogram också).