Atros och artriter Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Atros och artriter > Flashcards

Flashcards in Atros och artriter Deck (10)
1

Vilka riskfaktorer finns för utveckling av gonartros?

Övervikt
Tung mekanisk belastning
Hög ålder
Rökning
Tidigare trauma mot leden

2

Hur behandlar vi artros?

Eliminera övervikt och rökning
Träning
NSAID mot smärta
Hjälpmedel vb

3

När kan operativ åtgärd bli aktuell vid gonartros?

Vid ihållande vilosmärta eller funktionsnedsättning.

4

En 60-årig kvinna kommer till dig på VC, hon har mycket hög feber, är allmänpåverkad och klagar över smärtor i Hö knä som är svullet och rodnat. Vad gör du nu och varför?

Misstanke om septisk artrit! Akut vidare till sjukhus för antibiotika i.v och ev spolning av leden.
Diagnosen ställs via ledpunktion där högt antal ”ledvita”, med enbart neutrofiler, i leden påvisas.

5

Ange två olika kristallartriter som ofta debuterar akut med svår smärta

Gikt-Uratkristaller
Pseudogickt-Kalciumpyrofosfatkristaller

6

Hur diagnostiserar vi borreliaartrit och hur behandlas det?

Anamnes på fästingbett el E.migrans.
Stora leder är engagerade
Antikroppar i serum.

Behandlingen: Doxycyklin 2-3 veckor

7

Ange minst 3 olika agens som kan orsaka reaktiv artrit

Shigella
Salmonella
Chlamydia trachomatis
Yersinia
Campylobacter

8

Ange minst 3 kliniska fynd som är associerade till reaktiv artrit

Konjunktivit
Irit
Uretrit
Balanit
Svullna fingrar/tår (”Prinskorvsutseende”)
Varpustler på fotsulor

9

Hur behandlas reaktiv artrit?

Symptomatisk behandling med NSAID och lagom belastning
Vid mycket svullna knän, tappa och inj kortison

Läker oftast ut inom 6 månader

10

Hur behandlas ett akut giktanfall?

*Immobilisera leden
*NSAID
*Kortison inj
*Kolkicin- obs vid nedsatt njurfunktion