Rättsmedicin-Kvävning, hängning strypning Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin-Kvävning, hängning strypning > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin-Kvävning, hängning strypning Deck (21)
0

Vad avses med dödorsak kvävning i rättsmedicinska sammanhang?

Syrebrist pga yttre orsak, mekanisk asfyxi.
Brist på syre i inandningsluften.

1

Vilket organ är känsligast mot syrebrist?

Hjärnan, står för ca 20% av kroppens syrekonsumtion.

2

Vid kvävning kan döden osakas på två olika sätt, vilka?

Syrebrist med påföljande hjärnskada.
Vasovagal reflex som leder till arytmi eller asystoli.

3

Vad menas med ett autoerotiskt olycksfall vid dödfall pga kvävning?

En person har i erotiskt syfte orsakat sig själv syrebrist men tyvärr även råkat orsaka sin egen död.

4

Vid vilka tillstånd är personer utsatts för högre risk att dö av kvävning?

Under intoxikation, ofta alkohol. Vid neurologisk sjukdom är risken för dödande bolus större.

5

Vilka är de klassiska kvävningstecknen efter dödsfall orsakade av kvävning?

Petekier i konjuktiva, ansiktet, subepikardiellt och subpleuralt.

6

Vad är Tardieu's fläckar?

Petekier i pleura visceralis.

7

Vid fynd av klassiska kvävningstecken, vilka slusatser om dödorsken kan dras?

Inga. Kan uppstå trots annan dödorsak. Uppstår inte alltid även om död orsakades av kvävning.

8

Vid undersökning av levande person som utsatts för kvävning bör något övervägas att undersökas i status utöver kroppsbesiktning, vadå?

Neurologiskt status. Ev anoxisk hjärnskada.

9

Är det vanligt med mord genom hängning?

Nej, tungt och otympligt. Vanligare att en kropp hängs upp efter strypning i ett försök att iscensätta ett självmord,

10

En person har avlidit genom hängning men ingen snörfåra finns, ange en möjlig förklaring

Snörfåran var av mjukt material och bred. Kan ge svag fåra eller avsaknad.

11

Vid hängning finns ofta petekier i ansiktet men inte alltid, i vilka fall saknad det oftast?

Vid komplett hängning då åtstramningen av blodets avflöde och inflöde varit momentan och ingen stad uppstått.

12

Hos vilka kan fraktuer på sköldbroskets horn och tungbenet uppstå vid hängning eller strypning?

Ffa hos personer >40 år

13

Hur fort blir en person medvetslös om carotiderna ockluderas?

Nästan omedelbart

14

Vid normal kroppstemperatur, hur lång tid tar det innan en person får hjärnskador respektive bli hjärndöd vid ocklusion av karotiderna?

Hjärnskador inom ca 4 min. Hjärndöd efter ca 10-15 min.

15

För en person som överlevt hängning eller strypning, vilka komplikationer kan de drabbas av?

Skador orsakade av cerebral ischemi. Skada på carotiderna kan ge upphov till trombos och embolisering.

16

Vad skiljer vanligen en snörfåra orsakad av hängning mot en orsakad av strypning med snara?

Hängning vertikalt: snett förlöpande, högt upp på halsen.
Strypning: tvärförlöpande, belägen på halsens nedre del.

17

Personen har inte avlidit av hängning/ strypning med snara men en snörfåra syns, möjlig förklaring?

Tryck av kläder kan ge upphov till falska snörfåror. Hos feta individer kan även hudveck ge upphov till falsk snörfåra.

18

Om en person utsatts för strypning med tygsnara eller mugging med klädestäckt arm, vad skall göras vid undersökningen?

Tejpning av halsen för att säkra eventuella tygfibrer.

19

Vid strypning med händerns, ge förslag på skador som kan uppstår på offret

Blåmärken och lokaliserade petekier.
Petekier i ansiktet.
Skador pga handgemäng.
Nagelintryckningar.
Hudavskrapningar orsakde av förövarens grepp eller offrets försök att lossa greppet.
Blödningar i halsens underhudsfett.
Brott på sköldbroskets horn och/eller tungbenet.

20

Stryptag kan tas av väldigt oliks anledningar, ge minst 3 förslag

Kela
Tysta
Skrämma
Döda