VC - Beroende och Missbruk Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC - Beroende och Missbruk > Flashcards

Flashcards in VC - Beroende och Missbruk Deck (22)
1

Vilka sex kriterier gäller för beroende enligt ICD-10?

Minst 3 av 6 symptom senaste 12-månader
* Sug
* Toleransökning
* Kontrollförlust
* Prioriterar substans högre än andra aktiviteter
* Fortsätter bruka substans trots skadlig effekt
* Abstinenssymptom

2

Vad gäller för missbruk enligt DSM-IV?

Minst 1 av följande kriterier under en 12 månaders period
* Upprepad användning som leder till misslyckande att fullfölja förpliktelser
* Upprepad användning i riskfyllda situationer
* Upprepade kontakter med rättsväsendet
* Fortsatt användning trots återkommande problem

3

Vad innebär ett standardglas alkohol?

Ca 12 gram ethanol (ca ett glas vin)

4

Vad har man satt för gränser för riskbruk av alkohol?

Kvinnor: 9 standardglas/vecka (4/tillfälle)
Män: 14 standardglas/vecka (5/tillfälle)

5

Nämn två verktyg du kan använda dig av för att uppskatta om det föreligger riskbruk för alkohol:

* AUDIT
* CAGE

6

Vad står CAGE för?

* Cut-Down : försökt dra ned på konsumptionen
* Annoyed : Irriterade över andras kommentarer
* Guilt : Känt skuld över sitt bruk av alkohol
* Eye-opener : tagit alkohol för att komma igång

7

Vad består AUDIT av och hur tolkar man resultatet?

* 10 Frågor i fullständigt AUDIT (första 3 för riskbruk)
* Poäng mellan 0-40 där högre är sämre. 16-19 Kräver rådgivning och uppföljning. Över 20 kräver fördjupad diagnostik, uppföljning och ev. remiss.

8

Nämn 4 laboratorierprover som man kan använda vid diagnostik av alkoholkonsumption:

* Ethanol i blodet, försvinner snabbt
* Gamma-GT, enzym som läcker ut vid leverskada
* ASAT/ALAT
* MCV, låg sensitivetet (90%)

9

Ungefär hur stor del av vuxna män respektive kvinnor beräknar man ha ett riskbruk för alkohol i Sverige?

Kvinnor: 10%
Män: 16%

10

Nämn några somatiska problem som alkoholöverkonsumption kan leda till?

* Dyspesi
* Hypertoni
* Hjärtklappning
* Infertilitet/Impotens
* Hudsjukdomar
* Gikt

11

När skall du som allmänläkare remittera/diskutera patienter med specialiserad beroendevård?

* Komplicerade fall, långvariga sjukskrivningar, blandmissbruk
* Frågor gällande kökort, flygcertifikat, vapenlicens
* Behandling av abstinens där risk för kramper/delirium föreligger
* Utredning/Behandling av narkotikamissbruk
* Vid drogkontroller

12

Alla alkoholmissbrukare lider brist på en viktig kompontent i kroppen. Vad ger du för att motverka detta och vad måste du tänka på när du ger den?

* Vitamin B1
* Tiamin/Oralovite/Neurobion(även B6 och B12)
* Skall alltid ges innan patienten får någon form av kolhydrater.

13

Vilka tre områden skall du täcka in i behandling av akut intoxikation/omhändertagande av missbrukare?

* Vitaminer
* Krampskydd
* Abstinensbehandling

14

Vad kan du ge som krampskydd i öppenvård?

T. Tegretol 200mg 1x2 i 5-7 dagar

15

Vad kan du ge som abstinensbehandling i öppenvård (måttlig abstinens) och slutvård (svår abstinens)?

* Öppenvård: Gutt. Theralen 20-40 mg x 2-3 alt. T. Atarax 25 mg x 3-4.
* Slutenvård: T. Stesolid 10mg x 3-4 (ev. högre) alt. K. Heminevrin 300 mg x 3-4

16

Nämn tre läkemedel som du kan behandla alkoholberoendet med?

Akamprosat (Campral)
Naltrexon
Disulfiram (Antabus)

17

Vad bör du också tänka på vid behandling av alkoholberoende?

* Sömnproblem (Sömnhygien, Zopiklon/Propavan)
* Ångest/Oro (Theralen, Atarax)

18

Nämn tre läkemedel du kan förskriva vid rökavvänjning:

* Nikotinläkemedel (plåster, tuggummi m.m)
* Vareniklin (Champix)
* Buproprion (Zyban)

19

Hur instruerar du en patient som skall försöka sluta röka med Vareniklin eller Buproprion?

Man tar respektive läkemedel under ca 7 dagar (Vareniklin enligt upptrappningsschema) och därefter slutar man röka på den 8 dagen.

20

Nämn tre symptom som kan uppkomma vid rökstopp?

* Viktuppgång
* Förstoppning
* Depression

21

Vilka sex delar ingår i förändringsprocessen i teorin bakom motiverande samtal?

1. Ointresserad, ej beredd
2. Osäker/ambivalent
3. Beredd
4. Handling
5. Vidmakthållande
6. Återfall

22

Vilka två områden bör man kartlägga initialt ett i motiverande samtal?

1. Angelägenhetsgrad: "Hur viktigt är det för dig att ändra dina vanor på en skala mellan 1 och 10"
2. Tilltro till förmåga: "Hur säker är du på att du kan ändra dina vanor på en skala mellan 1 och 10"