Anæstesi Flashcards Preview

MKR store husdyr > Anæstesi > Flashcards

Flashcards in Anæstesi Deck (111):
1

Anæstesi er en medikamentelt fremstillet reversibel tilstand karakteriseret ved 4 ting, hvilke?

- Bevidstløshed (hypnose, søvn)
- Smertefrihed (analgesi)
- Undertrykkelse af en række reflekser
- Muskelafslappelse (i omfang nødvendig for kirurgi)

2

Hvorfor bruger man "balanceret anæstesi"?

Intet lægemiddel kan alene fremkalde alle anæstesikvaliteter, derfor benytter man balanceret anæstesi.

3

Nævn tre anæstesiformer

Injektionsanæstesi
Inhalationsanæstesi
Lokal/regional anæstesi

4

Nævn 4 injektionsanæstetika

- Ketamin (KetaminoVet, KetadorVet)
- Thiopental (Pentocur)
- Propofol (Propofol MultidoseVet)
- Tiletamin (ZoletilVet)
(- Pentobarbital (Mebumal)) - udgået

5

Nævn 4 inhalationsanæstetika, samt hvilket der er mest benyttet veterinært.

- Isofluran (mest anvendte veterinært)
- Halothan
- Sevofluran
- Desfluran

6

Hvilke 3 anæstetika kommer vi til at skulle bruge, iflg Carsten Grøndahl?

- Zoletil
- Ketamin
- Propofol

7

Hvilke indikationer er der for injektionsanæstesi?

- Induktion af anæstesi med efterfølgende inhalationsanæstesi
- Som eneste anæstesimiddel ved kortvarige indgreb
- Som del af en TIVA løsning (gentagne bolus eller kontinuerlig infusion)
- Som supplement til inhalations anæstesi

8

Når man bruger inj. anæstesi som induktion af anæstesi med efterfølgende inhalationsanæstesi, kan man så både gøre det IM og IV?

Man bruger IM på små dyr, og IV på hunde og opefter.

9

Hvilke inj. anæstetika benyttes typisk som supplement til inhalations anæstesi

Ketamin

10

Ved TIVA løsning, hvilke medikamenter benyttes da oftest?

Alpha2, ketamin eller propofol

11

Hvad kan man gøre hvis blodtrykket under anæstesi pludseligt falder?

Skruer ned for inhal. og giver væske. Hvis det ikke virker giver man typisk ketamin oveni, som giver
bedøvelsen, så man kan fortsætte operation.

12

Inhalationsanæstesi har analgetisk virkning. Sandt eller falsk?

Falsk!

13

Hvilke indikationer er der for inhalationsanæstesi?

- Som del af balanceret anæstesi
- Som eneste anæstesimiddel (bedst i kombination med analgetika)
- Til induktion af anæstesi (kun føl)

14

Hvad er virkningsmekanismen for propofol/thiopental?

Fremkalder tab af bevidsthed ved en kompleks virkemåde – bla. GABA systemet, nogle transmissionssystemer hæmmes andre fremmes

Først ryger bevidsthed og andre centre i hjernen. Vasomotorcenter og respirationscenter lukker ned sidst.

15

Nævn fordele og ulemper af thiopental som inj. anæstetika

Fordele:
- Hurtig indsættende effekt
- Kort virkningsvarighed
- Anvendelig til de fleste dyrearter

Ulemper:
- Stærkt vævsirriterende
- Lang terminal T1⁄2
- Ikke egnet til gentagen injektion
- Resp. depression
- Negativ inotrop effekt
- Blodtryk ↓
- ÷ Analgesi
- Dyrt! bruges ikke mere

16

Nævn fordele og ulemper af propofol som inj. anæstetika

Fordele:
- Hurtig indsættende effekt
- Kort virkningsvarighed (10-15 min)
- Hurtig metabolisering (lille akkumulering)

Ulemper:
- Negativ inotrop effekt
- Blodtryk ↓
- Resp. depression spec. hos hest
- Kostbart
- ÷ Analgesi

17

Hvad er virkningsmekanismen for ketamin/tiletamin?

Blokerer afferent trans- mission fra subcortikale strukturer, herunder limbiske system, til thalamus og cortex.
"Dissociativ" anæstesi.

18

Ketamin/tiletamin er hjørnestenen i hesteanæstesi, hvorfor?

Hjørnesten i hesteanæstesi. Fordi de er blide ved resp. og BT, samtidig med analgetisk effekt.
Ikke meget refleksdæmpning dog.

19

Nævn fordele og ulemper af ketamin som inj. anæstetika

Fordele:
- Hurtig indsættende effekt
- Sympatomimetisk virkning
- BT ↔↑
- Hjerte frekv ↔↑
- God analgesi, NMDA ant.
- Eneste anæstesimiddel godkendt til konsumdyr

Ulemper:
- Dårlig muskelafslappelse og refleksdæmpning
- Øget salivation
- Risiko for hallucinationer, spec. hvis manglende sedation

20

Er ketamin god til viscerale smerter?

Nej. Ketamin er dårlig til viscerale smerter.

21

Hvad er GGE?

Et muskelrelaxantia.

22

Nævn fordele og ulemper ved GGE

Fordele
- Minimal påvirkning af respirationen
- Minimal påvirkning af kredsløbet
- Afslappelse af strukturer i øvre luftveje
- Kan kombineres med gængse anæstesimetoder

Ulemper
- Risiko for hæmolyse
- ÷ Analgesi
- ÷ Bevidsthedstab
- Kumulerende, max totaldosis 150 mg/kg
- Kræver tilladelse fra lægemiddelstyrelsen

23

Hvordan virker en neuromuskulær blokker?

Blokerer impulsoverførslen ved de motoriske endeplader (Ach) – depolarisserende / nondepolariserende

24

Beskriv medikamenter brugt ved en standard kastning af hest på kirurgi?

"Zoletil kastning"

Præmedikation: Domosedan + Plegicil + Atropin
- Blandes og gives IV

Metadon eller Torbugesic
- Gives IV

Zoletil
- Indgives IV over 15-20 sekunder

25

Hvor mange minutters anæstesi giver en standard zoletil-kastning af hest?

15-20 min anæstesi

26

Beskriv en "ketamin kastning"

Xylazin + Plegicil + Atropin
- Blandes og gives IV

Ketamin + Dormicum (eller stesolid)
- Blandes og gives IV

27

Hvor mange minutters anæstesi giver en ketamin kastning?

10-15 min anæstesi

28

Efter en ketamin kastning, kan man lave en TIVA (triple drip) - hvordan?

Ketamin + Domosedan (eller anden alpha2) + GGE

29

Hvor lang anæstesi giver en TIVA (triple drip)?

OK anæstesi op til 1 times varighed, herefter ses forlænget opvågning.

30

Beskriv medikamenter til kastning af føl

Stesolid + Dormicum
- Indgives IV (præmedikation)

Ketamin
- Indgives IV over 15 sek

31

Hvor mange minutters anæstesi giver den normale kastning af føl?

10 minutter

32

Hvordan er det med benzodiazepiner (stesolid) og deres virkning på føl?

Benzodiazepiner normalt ikke smertelindring, men det gør de hos føl.

33

Beskriv medikamenter til kastning af kvæg

Xylazin
- IM præmed.
- Koen lægger sig efter 5-7 min

Ketamin
- IV over 15-20 sek

34

Hvor mange minutters anæstesi giver den normale kastning af kvæg med xylazin og ketamin?

15 minutter

35

Inhalationsanæstetika. Induktion, ændring af anæstesidybde og opvågning, afhænger af

Hvor hurtigt man kan ændre anæstemidlets tension (partialtryk) i hjernen P(B) ,hermed også P(art), P(A)

36

Hvad er meget vigtigt at huske ang. hvordan gasser bevæger sig mellem forskellige medier?

Gasser bevæger sig mellem forskellige medier efter tensionsgradient ikke konc.gradient.

37

Optagelse og fordeling af inhalationsanæstetika afhænger af?

Indvaskningen i lungerne
- FI ag
- V(A)
Optagelsen i blodet
- Opløselighed i blod
- Intrapulmonale forhold
Optagelse i vævene
- Opløselighed i væv

38

Hvis en inhalationsgas er meget opløselig i blod, afgives det så let i hjernen?

Er det meget opløseligt, bliver det i blodet (som depot), og afgives ikke til hjernen.

39

Hvorfor er inhalationsanæstesi ikke konstant, men en dynamisk ind og udvaskning hele tiden?

Inhalationsanæstetika kommer ind over tid. Man udskifter kun få procent af luften i lungerne pr indånding. Så man kommer dybere og dybere ned, selvom man ikke skruer op.

40

Hvad er indvaskningen afhængig af?

Indvaskningen er afhængig af konc. og opløselighed af stoffet.

41

Hvis man skal holde et stabilt niveau af inhalationsanæstetika i lungerne, hvad skal man da?

Skal man holde stabilt niveau i alveolerne, skal man skrue lidt ned hele tiden

42

Stigningen i alveolær konc. (FA) af anæstesigas
i forhold til dens koncentration i inspirationsluften (FI) er hurtigere jo mere opløselig gassen er i blod.
Sandt eller falsk?

Falsk. Det omvendt jooo'..

43

Hvad er MAC, og hvordan hænger denne sammen med styrken af anæstesimiddel?

Mindste alveolære koncentration af stoffet, som giver anæstesi hos 50% af Pt.
Styrken er således omvendt proportional med MAC-værdien.

44

Hvad er meget vigtigt når man skal holde den samme MAC gennem en anæstesi?

Vigtigt at skrue ned for fordamperen undervejs!!

45

Hvad er TIVA?

Total IV Anæstesi

46

Nævn fordele ved TIVA?

Fordele
- Specifik receptormedieret virkning, i forhold til anæstesigasser der udøver en mere generel effekt.
- Normalt mindre depressiv effekt på hjerte,- kredsløb
- Mulighed for potent analgesi
- Kræver ikke væsentligt anæstesiudstyr
- God ide med en ”Hudson demand valve” m ILT

47

Nævn fordele ved inhalationsanæstesi?

Fordele:
- Præcis kontrol af anæstesidybde
- Hurtig opvågning, er relateret til ventilationen
- Mulighed for understøttelse af ventilationen og iltningen hos patienten

48

Beskriv "den nøgne" anæstesimodel til hest

Rompun IV

Vent 4-6 min
Ketamin IV

49

Beskriv "den raffinerede" anæstesimodel til hest

Pompun IV
Plegicil IV
(Atropin IV)

Vent 4-6 min
Ketamin IV

Vent til hesten ligger ned
Stesolid IV

50

Beskriv "den langsomme" anæstesimodel til hest

Domosedan IV
Plegicil IV
Torbugesic IV
(Atropin IV)

Vent 20-25 minutter
Ketamin IV

Vent til hesten ligger ned
Stesolid IV

51

Beskriv "den danske" anæstesimodel til hest

Domosedan IV (lidt ataxi)
Plegicil IV
(Atropin IV)

Vent 4-6 min (ataxi stoppet lidt)
Torbugesic IV (lidt ataxi)

Vent 4-6 min (vigtigt patienten er DYBT sederet ellers virker zoletil ikke)
Zoletil IV

52

Beskriv "den vilde" anæstesimodel til hest

(Plegicil PO) -> vent 20-30 min
Sedivet IM
Zoletil IM

ELLER

Plegicil PO -> vent 20-30 min
Domosedan IM
Plegicil IM -> vent 12-16 min
Etorfin IM
Rompun IM

53

Eksempel på TIVA hos hest

Acepromazin IM
Xylazin IV (eller dexmedetomidin)
Midazolam IV
Ketamin IV

Eller infusion i op til 2 timer:
- Acepromazin IM
- Xylazin IV (eller dexmedetomidin)
- Midazolam IV
- Ketamin IV
20 min efter endt infusion: Flumazenil IV

54

Oxygen til hest. Hvad er minimum, og hvad skal der bruges ved længere procedurer?

Som minimum ilt i næsekateter med 10-15 l/min

Ved længere procedurer bruges Hudson Demand Valve, som giver 100% inspiration af ilt og mulighed for ventilation

55

Hvis man skal supplere sin anæstesi, hvad kan man da ved hest bruge?

Rapinovet (propofol). Man giver 1/10 normaldosis og kan give den 4-5 gange, da propofol har meget lav grad af akkumulering.

Ellers kan man give thiobarbiturat som giver ca 10 min. Men dette akkumuleres mere end propofol og kan derfor max gives 2-3 gange.

56

Hvis man skal supplere sin analgesi til hest, hvad kan man da bruge?

Lokalanalgesi. Carbocain (mepivacain) eller Marcain (bupivacain), og gerne 50:50 blandet.

57

Hvad er vigtigt at huske ved et dyr der er hypovælmisk og som bruger sympatikus?

Aldrig Acepromazin!

58

Hvornår anvender man sedation til store husdyr?

Diagnostiske procedurer
- Røntgen, tænder, smed ..
Kirurgiske procedurer på stående hest
- Sår, tænder, kastration ..
Præmed. forud for anæstesi

59

Definition på sedation?

Medikamentelt fremkaldt beroligelse af patienten ved anvendelse af præparater der virker dæmpende på patientens bevidsthedsniveau.

60

Hvorfor er der færre muligheder når det kommer til sedation af gris og kvæg?

Minimum residue level filter (MRL filter) gør at der er stærkt begrænset valgmuligheder, eller at dyret ikke må gå i konsum de næste 2 år.

61

Hvordan er mulighederne for valg af sedativa til en hest der er chipmærket?

Frit valg på alle hylder. Chipmærkede heste skal ikke i konsum.

62

Det ideelle præparat til sedation skal kunne?

- Højt terapeutisk index
- Dosisrelateret respons
- Hurtig indsættende effekt
- Ikke vævsirriterende
- Praktisk volumen
- Ingen bivirkninger, ( ataxi, excitation, svedudbrud mv. .)
- Mixes med andre præparater
- Analgetisk og muskelafslappende
- Reversibel

63

Hvad skal vurderes før sedation?

- Anamnese
- Klinisk undersøgelse
- Temperament
- Vurder vægt
- Race
- Hvad vil man opnå??

64

Elefant vs hest, hvem får mest sedativa?

Dosis pr kg bliver mindre jo større dyr, derfor vil en elefant og en hest nærmest få det samme.

65

Metadon og butorphanol. Potenserer de hinanden eller modvirker de hinanden?

Metadon (my) og butorphanol (kappa)
De potenserer hinanden i mindre doser (1+1=3), men hvis man bruger dem i store mængder vil de modvirke hinanden (1+1=1,5)

66

Kan alle tåle Butorphanol og Benzodiazepiner?

JA! og er der ikke effekt nok kan man give metadon.

67

Kan effekten af Metadon og Butorphanol ophæves?

Ja! Buprenorfin (my) binder sig fast til receptoren. Kun delvis effekt, men blokerer for andre. Bruges til at ophæve effekt af metadon og delvist også butorphanol.

68

Kan man bruge butorphanols virkningskurve i forbindelse med vurdering af graden af kolik hos kolikheste? Hvordan?

Butorphanol, dens virkningskurve stiger og er meget høj i 40 min og falder så lidt og flader ud i 4 timer og derefter slutter effekten. (Man kan bruge kurven til ved kolikheste at finde ud af hvor voldsom grad det er; er der ingen effekt er det voldsom kolik, er der effekt i 40 min, er der medium smerte og er der effekt i 4 timer, er der ikke så voldsomme smerter)

69

Kan man bruge butorphanol til alle indgreb?

Ikke butorphanol hvis man vil have et stille hovede. Nogen gange er man steder hvor hesten ikke kan fikseres. Så kan den begynde at vandre.

70

Buprenorfins virkning. Hvor længe?

Buprenorfin virker først efter 20 min, og går ikke lige så højt op i virkning, men virker i 6 timer.
Findes også SL (slowrelease) der som inj. virker i 72 timer.

Virker butorphanol/metadon så fortsæt på det, for ellers modvirker man effekten med buprenorfin.

71

Morfin og fentanyl til sedation?

Morfin godt til epiduralblokade. 24 timer. Koster ingen penge.
Fentanyl holder enormt kort. Mest til under operationer (plaster).

72

Hvordan er phentiaziners terapeutiske index?

Stort! Enorm sikkerhedsmargin ved normale dyr.

73

Hvordan virker phentiaziner?

Virker i CNS - Dopamin antagonist på Dopa- exitator (DA1og2) receptorerne.
Perifer alfa-1 blokerende effekt – vasodilatation hypotension.
Blokerende effekt på hjertets katekolamin receptorer, nedsætter risiko for arytmi under inh. anæstesi

74

Hvornår giver man plegicil?

Man giver plegicil (phentiazin) med mindre noget taler imod det.

75

Hvilken klinisk effekt af phentiaziner?

- Svag sedation
- Penisfremfald (godt til kastration - testikel falder ned)

76

Eksempler på indikationer af phentiaziner?

– Mindre diagnostiske undersøgelser
– Transport
– (laminitis, myopathi)

77

Fordele og ulemper ved phentiaziner?

Fordele
– Minimal resp.depression
– Potensererandresedativae og anæstetika
– Højt terapeutisk index (ved normovolæmi)
– Svagt muskelafslappende

Ulemper
– Kraftig hypotension ved høj dosering
– Øget risiko for hypothermi
– Ingen antidot
– Ingen analgesi (men potenserer analgesi)
– Varierende effekt
– Hingst og vallak - Penisfremfald

78

Hvordan virker benzodiazepiner (stesolid)?

Indvirker på Benzodiazepin receptorer supraspinalt GABA øges.
Spinalt øges glycine – inhibitorisk neurotransmitter.

79

Hvilken klinisk effekt af benzodiazepiner?

Sedation +/-
Muskelafslappelse

80

Eksempler på indikationer af benzodiazepiner?

- Førstevalg ved epilepsi/kramper
- Føl
- Supplement til dissc.anæst
- Sedation får / ged (÷ MRL)

81

Fordele og ulemper ved benzodiazepiner?

Fordele
- Næsten umuligt at slå ihjel med
- Minimal resp. og kard. vask.depression
- Potenserer andre anæstetika
- Amnesi
- Højt terapeutisk index
- God muskelafslappelse
- Specifik antidot
- Analgesi føl?

Ulemper
– Kun mildt sederende
– Ataxi (hest)
– Ingen analgesi
– Varierende effekt

82

Hvad er antidot mod benzidiazepiner?

Flumazenil.

83

Hvordan virker alfa-2-agonister?

Binder sig til præsynaptiske alfa-2 receptorer i CNS(LC), negativ feedback på NA frigørelse
->mulighed for let til kraftig sedation.
Sedations niveau dosisafhængig, der ses dog ceiling effekt

Kardiovaskulær effekt, alfa-2 receptor binding postsynaptisk vasokonstriktion kortvarig hypertension

Senere (minutter) centralmedieret hypotension – bradykardi og reduktion af cardiac output , op til 50%

84

Bruges alfa-2-agonister alene i alle doser?

Lave doser bruges de alene.
Mellemhøje doser sammen med acepromazin.
Høje doser med acepromazin og atropin.

85

Hvilken klinisk effekt af alfa-2-agonister?

- Sedation
- Sympatolyse
- Analgesi
- Muskelafslappelse
- Diurese
- Svedudbrud (svedkirtler har alfa 2 receptorer)

86

Fordele og ulemper ved alfa-2-agonister?

Fordele
– Hurtig indsættende effekt
– Kraftig potensering af andre analgetika og anæstetika
– Potent sederende
– God muskelafslappelse
– Gode analgetika
– ”Lokal anæstetisk effekt”
– Specifik antidot (atipamizol)

Ulemper
– Alvorlig bradykardi
– Resp.depression
– Nedsat vævsperfusion
– Hypotension
– Ataxi
– Forsigtighed ved samtidig TMP

87

For at få bedre effekt af alfa 2 agonister kan man?

Suppler med en anden type = bedre effekt. De rammer forskellige udnergrupper af alfa 2 agonister. Selvfølgelig små doser, kvarte doser.

88

Hvor meget alfa 2 agonister påvirker kredsløbet afhænger af hvad?

1. perifer og central medieret effekt
2. det anvendte præparat
3. dosis
4. administrations form
5. dyreart
6. individuel

89

Butyrophenoner virker hvordan?

Virker på en række receptorsystemer herunder Dopaminreceptorerne – antagonist effekt

90

Klinisk effekt af butyrophenoner er hvordan?

Meget lig phentiazinerne

91

Butyrophenon anvendes kun til?

Schwein (og kræver endda tilladelse fra lægemiddelstyrelsen

92

Anticholinergika (atropin, glycopyrrolate) anvendes ifm sedation/anæstesi for at?

Mindske bivirkningerne af de andre farmaka der anvendes

93

Hvordan virker anticholinergika

– Blokerer Ach virkning ved de postganglionære nervefibre i det autonome nervesystem
– Sekretion i øvre luftveje ↓
– Bronchodilatation
– GI-kanalen↓
– Vagus effekt på hjertet hæmmes puls ↑
– Mindsker vasovagalt respons udløst ved manipulation af eks. øjne, larynx, testis,krøs mv...

94

Hvad bruges til en standard sedation af hest på kirurgi?

Alfa 2 agonist (domosedan)
Phentiazin (plegicil)
Anticholinerg (atropin) - kun på indikation, og ikke hvis puls er over 40.

95

Hvis man ønsker at supplere sin sedation af hest (standarden på kirurgi)

1. opioider
2. mere alfa-2-agonist
3. kombination af begge

96

Der er rigtig mange ting der fysiologisk er anderledes på føl end på hest. Nævn nogle af disse som kan være relevante ifm sedation

- Meget begrænset evne til at øge hjertets kontraktilitet
- Højt ”hjerteindex” , ringe reserve kapacitet
- Fixeret slagvolumen
- Hjertets minutvolumen er frekvensafhængig
- Manglende udvikling af sympatisk nervesystem
- Ringe vasomotorisk kontrol
- Højt iltforbrug og respiratorisk minutvolumen
- Ringe evne til at regulere kropstemperatur
- Lav fedt og muskelmasse
- Højt vandindhold, stort extracellulært væskerum
- Lav proteinbinding af lægemidler
- Ikke fuldt udviklet enzymsystem i leveren
- Ikke fuldt udviklet nyrefunktion

97

Hvad kan man bruge til at sedere et føl under 3 mdr?

Benzodiazepiner. Okay til røntgen osv

98

Hvis man skal immobilisere vilde kvier, hvad er da et goldt valg af farmaka? nævn både hvor der er og hvor der ikke er MRL

Ingen MRL:
- M99 + Plegicil eller
- M99 + Xylazin

MRL regler:
- Detomidin + Torbugesic eller
- Rompun + Torbugesic

99

Hvis man har immobiliseret vilde kvier med en Hellabruner Blanding (Rompun+Ketamin) og efterfølgende vækker den med Antisedan, hvad skal man da huske på?

Vækningen er IKKE ok ifm MRL reglerne

100

Man kan også bruge Rompun + Ketamin + Zoletil100 til kødkvæg, bisoner, kvier osv. Hvad bruger man til at vække dem igen?

Antisedan (ikke ok med MRL)

101

Hvis man vil bevare stående dyr ved sin neurolept sedation, kan man bruge?

Domosedan + Butorphanol

102

Hvis man vil have liggende dyr ved sin neurolept sedation, kan man bruge?

Xylazin + Butorphanol

103

Man kan lave TIVA til kvæg (ikke MRL godkendt), hvordan?

- Xylazin
evt komb med
- Butorphanol
- Acepromazin
efter ca 10 minutter gives:
- Ketamin
hvorefter koen lægger sig
umiddelbart efter koen har lagt sig gives:
- Domitor
og der kan suppleres med Diazepam
Sidste supplering kun Domitor
Vækkes med atipamezol

104

Sedation af får / ged svært at lave kort til

Se evt slides for stoffer der bruges

105

Hvilken alfa-2-agonist ville Grøndal vælge til får?

Medetomidin (domitor)

106

Butorphanol til får fungerer ikke godt? Sandt eller falsk

Falsk

107

Man skal bruge ret store doser ketamin til får. Hvad skal man huske?

De er meget længe om at vågne igen

108

En god kombination man kan bruge til sedation af får er?

Domitor (medetomidin) og torbugesic (butorphanol). Giver ca en time dyb sedation.
Vækkes med atipamezol (Antisedan)

109

Hvilke NSAIDs kan benyttes til sedation/analgesi af får og ged?

Carprofen og meloxicam

110

Er xylazin godt til får og geder?

Kun godt til geder.

111

En god kombination man kan bruge til sedation af får er?

Rompun (xylazin) og torbugesic (butorphanol). Giver ca en time dyb sedation.
Vækkes med atipamezol (Antisedan)