Mastitis Flashcards Preview

MKR store husdyr > Mastitis > Flashcards

Flashcards in Mastitis Deck (51):
1

Hvad er betydningen af mastitis?

• Velfærdsproblem: smertefuld
• Økomisk tab
• Mælkekvalitet
• Antibiotikaforbrug

2

Hvordan udvikler mælkeydelsen før, under og efter mastitis?

Starter allerede en lille uge inden med at tabe i mælkeydelse, hvor den så peaker (lavt) ved kliniske mastitis og vender tilbage til næsten udgangspunktet efter ca 3 uger.

3

Hvad er dyrlægens rolle i mastitis sammenhæng?

Behandling af de akut syge dyr samt besætningsrådgivning!

4

Er tachycardi typisk for mælkefeber?

Nej

5

Er lammelser typisk for mælkefeber?

Nej

6

Kliniske symptomer ved Gram- negativ akut / perakut mastitis

- Ofte akut fald i mælkeydelse (fx 20-30L til 1-2L)
- Ofte ophør af fødeindtagelse
- Ofte køer med forudgående lavt celletal
- Ofte diarre
- Lav hudtemperatur på krydset
- Ofte feber første 10 timer efter infektionensstart
- Klin. symptomer først 10-12 timer efter infektionens opståen, hvor rektaltemperaturen ofte vil være subnormal
- Sekretforandringer

7

Hvilke Sekretforandringer ses ved Gram- negativ akut / perakut mastitis?

• Mælken tynd og vandig de første timer (strømningsfigurer)
• Senere ved alvorlige Gram-negative: serøs, event. let blodfarvet
• Mildere: Efter 12-14 t efter infektion (= 2-6 t efter begyndende klinik): Kirtelsvulst aftager og store klumper optræder i mælken. Senere yoghurtagtig

8

Hvad er perakut mastitis?

En form for yver inflammation med systemisk involvering der inkluderer depression, hurtig puls, dehydrering og diarre

9

Hvordan kan en mastitis beskrives?

– Apostematøs, brandig (nekrotiserende), katarrhalsk
– Perakut, akut, subakut (mild), kronisk
– Klinisk eller subklinisk
– Lokal eller systemisk
– Nyinfektion eller kronisk
– Opportunistisk/miljøbetinget eller kontagiøs

10

Hvad er forskellen på mastitis og klinisk mastitis?

Mastitis:
Infektiøs betændelse i yverkirteln = yverbetændelse.

Klinisk mastitis:
Inflammation i yverkirtelen med synlige kirtel- og/eller sekretforandringer og kan være mild, moderat eller alvorlig

11

Beskriv mild klinisk mastitis

Forandret mælk med farveændring eller klatter uden hævelse i yveret

12

Beskriv moderat klinisk mastitis

Forandret mælk og samtidig hævelse i yveret evt. lidt feber, men koen har ikke påvirket almenbefindende (normal ædelyst og
mælkemængde lidt-moderat reduceret).

13

Beskriv alvorlig klinisk mastitis

Forandret mælk, hævelse i yveret og påvirket almenbefindende med nedsat ædelyst, kraftig nedsat mælkeydelse; koen kan have feber eller være kold og have svært ved at rejse sig.

14

Kontagiøs staph. aureus mastitis, billedet klinisk?

- Typisk subklinisk infektion inden kliniske symptomer bliver synligt
- 10% klinisk, hovedsageligt subklinisk
- Perakut hvis alfa-toksin dannes, brandig mastit, hud og patterne involveret

15

Strep. uberis mastitis, billedet klinisk?

– Akut,mild (<15%klinisk)
- Kort varighed, kan blive kronisk
– Subklinisk inden klinisk
– Hyppigste fund ved nyinfektioner hos goldkøer

16

Hvad er en vigtig ko-risikofaktor ved kontagiøs staph. aureus mastitis?

Vigtig ko-risikofaktor: læsioner på patterne
- Malkemaskinen
- Manglende hudpleje

17

Hvad er en vigtig ko-risikofaktor ved strep. uberis mastitis?

Brede pattekanaler

18

Hvad er en vigtig miljøfaktor ved strep. uberis mastitis?

Renhed af gulve og liggearealer

19

Hvad er smittekilden ved strep. uberis mastitis?

Findes i fæces, rumen, skede (Smittekilde miljø)

20

Hvad er smittekilden ved kontagiøs staph. aureus mastitis?

Inficeret mælk smittekilde

21

Beskriv akut mastitis – moderat klinisk mastitis

Yverinflammation karakteriseret ved pludesligt onset, rødme, hævelse, hårdhed, smerte, synligt unormal mælk, og reduceret mælkeydelse

22

Beskriv kronisk mastitis

Yver inflamation der fortsætter over en lang periode, med progressiv udvikling af bindevæv og samtidig reduktion i mælkeydelse

23

Typisk patogen ved kronisk mastitis?

S. aureus

24

Hvornår kan man stille en ætiologisk diagnose?

Når patogen kan påvises samtidig med forhøjet celletal.

25

Hvilke patogener er typiske for subklinisk mastitis?

S. aureus, koagulase-negative stafylokokker (CNS), S. agalactiae

26

Hvad er subklinisk mastitis?

Skjult mastitis, betændelsesreaktion uden synlige kliniske kliniske forandringer i kirtel eller mælk ved inspektion og palpation.
Betændelsesreaktion opdages fx
– CMT
– Celletalsmålinger
– Ledningsevne
– bromtymolblåtpapir

27

Koagulase-negative stafylokokker (CNS) findes hvor?

Hyppig isoleret hos kvier inden og omkring kælvning, lakterende køer og goldkøer.
Naturlig forekommende på pattehud/hud.
– Hyppigst forekommende patogen i besætninger

28

Hvad er celletal per ml i følgende kirtler?
- Rask kirtel
- CNS inficeret
- S. aureus inficeret
- S.uberis eller e.coli inficeret

- Rask kirtel < 100.000
- CNS inficeret 138.000
- S. aureus inficeret 357.000
- S.uberis / e.coli inficeret > 1 mio

29

Hvornår er risikoen for klinisk og subklinisk mastitis højest?

Pas - kan være nogen af jer andre har skrevet svaret? Mastitis slide 40/46 :-)

30

Hvad er goldperioden?

• Koens hvileperiode og forberedelse til kælvningen
• Goldningen med foderreduktion og ophør af malkning
• Goldperiodens længde 7-8 uger

31

Hvad er udfordringen når mastitis behandles med antibiotika?

Det er svært for antibiotika at trænge igennem kirtelvævet
- Høj andel af fedt
- Lav pH-værdi
- Tonsvis cellulær og inflammatorisk debris

32

Hvad er det ideelle antibiotikum for systemisk behandling? (med tanke på udfordringen ved mastitis behandling)

En svag base med høj biotilgængelighed, lidt proteinbinding og er opløselig i fedt.

33

Distributionsvolumen af de forskellige typer antitiotika (Vd) - fordelt i tre grupper lav, medium og høj Vd.

Lav Vd
- Aminoglycosides
- Penicillins
- Cephalosporins
Medium Vd
- Sulfonomides
Høj Vd
- Fluoroquinolones
- Metronidazole

34

Hvorfor ikke lade være med at behandle ???

Helbredelsesrater efter antibiotikabehandling kan være frustrerende lavt, især ved S. aureus infektioner!
De fleste kliniske symptomer forsvinder i de fleste tilfælde efter 4-6 dage, behandlet eller ej.

Ja, men kun fordi kliniske symptomer er væk, betyder det ikke at koen er rask.

For de fleste patogener er spontane helbredelsesrater endnu lavere en helbredelsesrater efter antibiotikabehandling

35

Hvilke behandlingsmuligheder er der ved mastitis?

- Lav intet!!
- Behandle med antibiotika (Systemisk og/eller intramammær)
- Alternative behandlinger til antibiotika.
- Goldning af enkelte kirtler eller hele koen.
- Slagt koen

36

Yverinfektion og penicillin? God ide?

De fleste yverinfektioner i DK er forårsaget af bakterier, som er følsomme for penicillin. Penicillin er første valg!

37

Er laboratoriediagnostik en god ide?

Målrettet laboratoriediagnostik sænker antibiotikaforbruget og øger helbredelsesrater. Laboratoriet skal indgå i en anerkendt løbende kvalitetsordning.

38

Hvad er de 5 retningslinier ved mastitisbehandling?

1. I akutte tilfælde, hvor koen er syg påbegyndes behandling straks. Som udgangspunkt benyttes penicillin.
2. Ved kraftig mistanke om colimastitis evt. behandling med bredspektret antibiotika.
3. Så snart laboratoriesvar (inkl. resistensundersøgelse) foreligger, genovervejes valget af antibiotika.
4. Behandling ved milde og subkliniske tilfælde kun efter nøje vurdering af udsigten til bakteriologisk helbredelse henholdsvis med- og uden behandling inkl. koens forhistorie. Laboratoriediagnose!
5. Støttende terapi meget vigtigt især ved alvorlige tilfælde

39

Koens chancer for at blive bakteriologisk ”helbredt” afhænger af mange faktorer, hvilke?

- Patogen
- Grad af mastitis
- Infektionens varighed
- Koens immunstatus
- Ælder
- Laktationsstadie
- Effektivitet behandlingsplan
- Hurtig iværksætning af behandling
- Diagnostiske tests/laboratoriet:
- Antal prøver/kriterier for udtagning
- Volumen til dyrkning
- Sensitivitet og specificitet

40

Hvordan behandler man klinisk mastitis?

• Hyppig udmalkning
• Oxytocin
- hjælp til at tømme yveret
• NSAIDS
- sænker T
- Smertestillende (nedlægning mælk)
• Antibiotika (3-5 dage)

41

Hvorfor skal man udmalke hyppigt ifm behandling af mastitis?

Antibiotika virker meget bedre i et tomt yver, det gælder især for intramammaria.
Hyppig udmalkning af det inficerede kirtel fjerner bakterier og inflammatorisk debris mekanisk.

42

Hvad er svært når man behandler systemisk mod mastitis?

- Svært at opnå terapeutiske koncentrationer i yveret
Man bruger:
- Penethamat hydroiodid ester med benzylpenicillin
-Svag base, lipofil, god fordeling i yveret!

43

Hvad er godt ved intramammær behandling af mastitis, og hvad kan være en udfordring?

Høj koncentration af antibiotika i dele af yveret opnås med en lav dosis.
Svært at penetrere blokerede gangarealer.

44

Hvad er symptomerne ved en mildgradig mastitis, og hvad er behandlingen?

Symptomer: Unormal mælk

Behandling:
Hyppig malkning/massage/Oxytocin
Kun AB efter nøje overvejelser, laboratoriediagnostik og ingen bedring i løbet af 2-3 dage

45

Hvad er symptomerne ved en moderat mastitis, og hvad er behandlingen?

Symptomer: Unormal mælk, hævelse, smerte, ingen feber

Behandling
Hyppig malkning/massage/Oxytocin
Antibiotika IMM og systemisk
(obs: kroniske tilfælde)
NSAID ved smerte

46

Hvad er symptomerne ved en alvorlig akut mastitis, og hvad er behandlingen?

Symptomer: T >39,5, kirtel og mælk forandret, smerte

Behandling:
Udmalkning med Oxytocin
AB IMM og systemisk
NSAID

47

Hvad er symptomerne ved en toksisk mastitis, og hvad er behandlingen?

Symptomer: Alvorlig syg, dehydreret

Behandling:
Systemisk AB
NSAID
Infusioner (intravenøs og oral)

48

Helbredelsesrater ved subklinisk infektion Staph. aureus afhænger af?

• Lav hos ældre køer
• Lav hvis flere kirtler inficeret
• Lav ved højere SCC
• Lav ved kroniske infektioner:

49

Behandling af koliforme mastiter

Fokus på understøttende behandling
- Væske
- NSAID
- Antibiotika terapi anbefales ikke til milde eller moderate tilfælde.
- Høj selvhelvbredelsesrate i milde og moderate tilfælde.
- Systemisk antibiotika øger overlevelsesraten og klinisk helbredelse i alvorlige tilfælde!

50

Hvorfor goldko behandlinger?

Op til 50% af nyinfektioner opstår i goldperioden.

Goldkoterapi er effektiv til at behandle subkliniske infektioner og forebygge mastitis!!

Goldkoantibiotika virker især indenfor de første 4 uger af godperioden, afhængig af længden af goldperioden fald af koncentrationen op til kælvning!!

Tilbageholdelsestid efter kælvning: 5 dage for mælk

51

Hvis man bruger patteforsegling på en goldko, hvad er da MEGET vigtigt (især ved den interne)?

Kun ikke inficerede køer!
- Neg. Bakteriologi
- Lav celletalsværdi (1-2) eller SCC < 200.000
Hygiene ved applikation!!!