Kalvesygdomme Flashcards Preview

MKR store husdyr > Kalvesygdomme > Flashcards

Flashcards in Kalvesygdomme Deck (95):
1

Hvor tidligt og hvilke mængder kolostrum skal en kalv have?

2-3 liter med det samme (inden 2 timer)
6 liter indenfor 6 timer
Gives med kalvesonde

2

Hvordan kan man måle kvaliteten af kolostrum?

Kolostrometer
Refraktometer
Glutaraldehyd test

3

Hvor meget antistof skal kolostrum indeholde?

Mellem 50 og 75 mg/ml IgG

(Koens serum koncentration 20mg/ml IgG)

4

Hvor høj serum konc. af antistoffer skal kalven gerne opnå på et døgn?

Ved god passive transfer opnår kalven en
serum konc efter 24 t på min. 20mg/ml IgG.
Gerne højere!

5

Hvornår begynder kalven selv at danne antistoffer?

36t begynder kalven selv at producere IgG. Men der går længe inden den alene kan opretholde de 20 mg/ml.

6

Et sted det ofte går galt er fodring. Hvad skal en kalv have adgang til?

Mælk
Rent vand
Stråfoder
Kraftfoder

7

Hvorfor er det bl.a. vigtigt at kalve får mælk?

Bollerenden skal aktiveres. Det gør den gennem sutterefleks, protein, temperatur, forventning. Forventning er faktisk meget vigtig og hvis man skaber nogle rutiner (Pavlov) så er de andre mindre væsentlige.

8

Hvad er stråfoderet med til at sørge for?

At der bliver etableret en normal vomflora.

9

Hvornår kan en kalv nedbryde stivelse, og hvornår fungerer dens system fuldstændig?

Kan først begynde at nedbryde stivelse efter 7 dage. Fungerer helt efter ca. 3 uger.

10

Hvor meget sigter man efter en 6 uger gammel kalv skal veje?

100 kg

11

Høj tilvækst i kalveperioden kan medføre gode ting som?

Nedsat alder ved drægtighed og højere mælkeydelse.

12

Hvad skal man tænke hvis man hører vomatoni inden for de første to uger af kalvens levetid?

Ikke normale kontraktioner, så det er ikke vomatoni!

13

Hvornår kan man høre normale lyde fra vommen?

Efter 8 uger er der normale lyde i vommen.
Kan høre de to lag i vommen byttes rundt.

14

Hvordan er det med størrelsen på abomasum og rumen, i takt med kalven vokser?

Abomasum fylder 70% af maven de 2 første leveuger, og her fylder rumen de sidste 30.
Efter 3-4 mdr fylder abomasum 25% og rumen 75%.
Når kalven er fuldt udvokset vil abomasom fylde < 10% og rumen > 90%.

15

Hvordan kan det være negativt for koen at kalven går længere sammen med den?

Fald i ydelse. Og selvf. smitte fra ko til kalv (mycobakt. og paratuberkulose - udvikles først ved 2 års alderen)

16

Management/hygiejne mæssigt er det vigtigt at kalven får hvad?

- Ko-kalv kontakt
- Rene velstrøede arealer
- Kalv-kalv kontakt (mindst én)
- All-in all-out
- Biosecurity (fx mobile udendørshytter så underlaget er nyt når nye kalve kommer ud)

17

Hvorfor er det vigtigt med korrekt ventilation af stalden?

Frisk luft ind - Varm luft ud - Ingen træk

Mangelfuld ventilation medfører skadelige gasser og ophobning af patogener.
Bevægelse af luft – fra ældre til yngre fører til kalve exponeres for patogener.

18

Er det bedst med for varme eller for kolde stalde?

Ikke glade for temp over 16 grader => heat stress => nedsat ydelse og nedstemte.
Tolererer kulde rigtig godt når de er raske!

19

Hvad er vigtigt at huske ifm stress påvirkning og immunitet hos kalve?

Det er additivt. Hver gang kalven udsættes for en ny stressfuld situation vil den ryge ned på et nyt niveau immunitet.
Kastration, fravænning, foderskift, transport, afhorning...

20

Hvilke to typer trommesyge findes der?

Rumen bloat og abomasal bloat

21

Hvad kan årsager til rumen bloat (trommesyge) være?

- Fejlgæring
- Vomalkalose/vomforrådnelse

22

Hvordan behandler man rumen bloat (trommesyge)?

- Behandling ofte med god effekt
• Sondering
• Trokarisering (sulfo ved skum!!)
opvaskemiddel tager overflade-
spændingen, så gassen kan
komme ud
• Vompodning
• Optimere mælkefodring

23

Hvad kan årsager til abomasal bloat (trommesyge) være?

– Akut opstået
– Ukendt årsag, fodring og opformering af bakterier

24

Behandling af abomasal bloat?

– Behandling ofte udsigtsløs
– Shock og død

25

Hvordan kan man teste for om det er abomasal eller rumen bloat?

Test for om det er vom eller løbe: pH test (abomasum 2-3 og vom 7)

26

Hvad kan medføre navleinfektion?

Mangelfuld navledesinfektion.
Mangelfuld hygiejne i kælvningsboks.
– Systemisk infektion (Septikæmi, absecesser i hjerte, hjerne, øje, lever og led)

27

Terapi og prognose for navleinfektion?

Terapi: Antibiotika, NSAID
Pronose: slet

28

Hvad kan medføre navleabscess?

Mangelfuld navledesinfektion.
Mangelfuld hygiejne i kælvningsboks.

29

Terapi og prognose for navleabscess?

Terapi: Lokal behandling/desinfektion, NSAID
Prognose: God

30

Hvad er vigtigt at have i tankerne ved navleabscess?

Intakt bugvæg, ingen brokport => vigtigt at differentiere fra navlebrok

31

Hvad skal man altid tænke ved polyarthritis hos unge kalve?

Kolostrum!

32

Hvad kan en navlebetændelse medføre?

Infektiøs polyarthritis bl.a.

33

Hvordan er det med koens lungekapacitet?

Kapacitetenforrespirationerbegrænsethoskvæg sammelignet med andre arter.
En stor del af lungekapaciteten er nødvendig til at dække basale behov. En lille del er tilrådighed ved sygdom.

34

Enzootisk pneumoni hos kalve er en multifaktorial sygdom - hvad spiller ind?

Virus (BRS, Corona, PI3, BVD, IBR/IPV)

Bakterier (A. pyogenes, H. somnus, P. multocida, M. haemolytica, Mycoplasma)

Management (Stress, Opstaldning, Sæson, Fugt/Ventilation, Træk, Temp, NH3 – H2S, Fodring)

35

Hvilken type virus er BRSV?

Pneumovirus – Paramyxoviridae

36

Hvilke sygdomme kan ses ved BRSV?

Rhinitis, tracheitis, bronkitis, broncheolitis, interst. ødem, emfysem og interstitiel pneumoni

37

Hvad er det typiske kliniske billede af BRSV?

Grupper af dyr – hoste – dyspnoe – feber – tørre rallelyde

38

Sekundært til BRSV ses hyppigt?

Sek. Emfysem
Sek. Bakteriel Pneumoni

39

Hvordan påvises BRSV?

Påvises ved antistofpåvisning (parrede prøver)

40

Hvad er patologien ved enzootisk kalve pneumoni?

• Kronisk progressive læsioner
• Purulent eller exudativ bronchopneumoni
• Cranioventral distribution
• Absces dannelse, nekrose og bronchiektasi
• Konsolidation (hepatization)

41

Hvordan kontrollerer man kalvepneumoni?

• Styr på det basale
• Ventilation
• Syge separat fra raske
• God management
• Korrekt anvendelse af vacciner
• Opdag og behandl tidlige tilfælde

42

Hvad er patogenesen bag kalvepneumoni?

- Virusinfektion (Immunosuppression)
- Lammelse af epithelets fimrehår
- Ophobning af slim
- Sekundær bakteriel infektion (bronchialslim, epithelceller, makrofager)

43

Hvad er kliniske fund ved interstitiel pneumoni?

Feber, anorexi, serøs næse –og øjenflåd, røde konjunktivalslimhinder, let hoste, normale auskultations –og perkussionsfund

44

Hvad er kliniske fund ved fibrinøs pneumoni?

Dyspnø, påvirket kredsløb, evt. cyanotiske slimhinder, Bronchøs resp. i kranioventrale lungeafsnit + mislyde (knitre-,pibe-, gnidelyde). Dorsal emfysem, ventrale dæmpninger.

45

Diagnostik ved kalve pneumoni?

1. Diagnostiske obduktioner
2. Indsendelse af kadavermateriale til VET-DTU
3. Trans-tracheale skylleprøver (Virus + bakterier+resistens)
4. Tracheale skylleprøver (Virus + bakterier+resistens)
5. Næsesvaberprøver (Virus)
6. Blodprøver (Titerstigning i parrede blodprøver)

46

Se slides for trans-tracheal aspiration.

Procedure osv

47

Hvornår behandler man på flokniveau?

Hvis over 20% er syge

48

Hvad skal man overveje ved valg af farmaka til behandling?

- Fordelingaflægemiddel
- Optimalekoncentrationsprofiler
- Administrationsvej
- Doseringogdoseringsinterval
- Flokbehandling

49

Hvilke aldersgrupper rammes af kalvedifteritis?

2 uger til 3 mdr

50

Agens ved kalvedifteri?

Fusobakterium Necrophorum/funduliforme (gr -, anaerob,- sporedannende)

51

Kalvedifteritis symptomer?

Lokal nekrobacillær nekrose i mund/svælg

52

Hvad betyder det at kalvedifteritis forårsages af et opportunistisk sygdomskim?

At bakterien kan være tilstede uden dyret er sygt, men kan medføre sygdom hvis den får mulighed.

53

Hvordan er patogenesen ved kalvedifteritis?

Toksiner =>
Bakterier/Virus/VitA-mangel/Tandskifte/Halm =>
Dårlig hygiejne / Fugtigt varmt klima =>
Toksinæmi/Bakteriæmi

54

Kalvedifteri symptomer?

Slimhindenekroser (stinker) =>
Stinkende stomatitis, blødninger og salivation =>
Alment påvirket og Feber, nedsat æde- og drikkelyst =>
Spredning

55

Hvad er årsagen til man får diarre?

Normal bevægelse af væske ind og ud af GI kanalen er forstyrret.
Enten normal sekretion ind i tarmen, reduceret
reabsorbtion (malabsorption).
Eller øget sekretion (hypersekretion) ind i tarmen, normal reabsorption.

56

Hvilke agens kan medføre diarreformen: Øget sekretion (hypersekretion) ind i tarmen, normal reabsorption?

E. coli K99, cholera

57

Hvilke agens kan medføre diarreformen: normal sekretion ind i tarmen, reduceret
reabsorbtion (malabsorption)?

De fleste infektiøse agens

58

Hvad medfører diarréen?

Tab af krops væske => Dehydrering
- Hudtugor øges
- Gingiva ikke fugtig
- Ekstremiteter er kolde
- Øjne er indsunkne.
- Urin sekretion falder/stopper
Tab og ubalance i kroppen
- Hjerte og skelet muskulatur påvirkes
- Depression

59

Hvilke almindelige infektiøse agens kan medføre diarre?

Bakterier
– Escherichia coli
– Salmonella serotyper dublin, typhimurium o.a.
Vira
– Rotavirus
– Coronavirus
Protozoer
– Cryptosporidier
– Coccidier

60

Hvad vil det sige at "agens er holoendemisk"?

Tilstede alle vegne

61

Hvornår ses de forskellige diarregivende agens i kalvens liv?

E. coli K99+ < 3days
Rotavirus 5-14 days
Coronavirus 5-21 days
Cryptosporidium > 5 days
Salmonella > 1 week
Cl. perfringens > 1 week
Coccidiosis > 21 days

62

Hvordan er Cryptosporidium parvums overlevelsesegenskaber?

• Overlever måneder i miljøet
• Ingen praktiske antibiotika er effektive
• Overlever de fleste desinfektionsmidler
• Komplet udtørring dræber cryptosporidier

63

Er Cryptosporidium parvum en zoonose?

Det er en zoonose, især for immuno
kompromiterede

64

Corona & Rotavirus medfører diarre hvordan?

• Virus dræber celler i tarmvilli, medfører malabsorbtion

65

Corona & Rotavirus noget der smitter?

• Kalven udskiller 10^11 virus per gram fæces 3 dage efter infektion
• Raske smittebærer (køer) udskiller lavt antal virus
• Virus overlever i miljøet i ugevis

66

Behandling/profylakse for Corona & Rotavirus?

• Vaccine er mulig
• Antibiotika er ineffektive (virus)

67

Er antibiotika ofte effektivt over for E. Coli?

Som regel ikke effektivt

68

Alle E. Coli stammer kan give coliseptikæmi. Hvad medfører dette?

Spredes gennem kalvens krop og giver absecesser i hjerne, øje, nyre og led

69

Hvordan opstår coliseptikæmi?

Opstår når kalven indtager gødning, mudder eller andet før eller samtidig med kolostrum

70

Kan en coliseptikæmi nemt behandles?

Stort set umulig at behandle

71

Hvordan forebygger man mod coliseptikæmi?

Ved hygienje, rene kælvnings bokse, rene yvere og sikre “ren” kolostrum

72

Hvordan opstår enterotoxigenisk E. coli (ETEC)?

Specifik stamme (K99) sætter sig på tarmvilli og forårsager hypersekretorisk diarre.
– Toxin tænder cellens væske pumpe

73

Hvornår i kalvens liv ser man ETEC?

Næsten den eneste diarre inden for de først 3 levedøgn. Ofte første dag

74

Hvordan forebygger man mod ETEC?

Forebygges med kolostrum indeholdende K99 antistoffer
• Kovaccine mulig (effektivitet???)

75

Patologenesen bag Enteropatogenisk E. coli (EPEC)?

E. coli stamme sætter sig på tarmvæggen og udskiller toxiner.
Forårsager både øget sekretion, malabsorbtion og har en general systemisk effekt på kalven.

76

Vaccine mod EPEC?

Ingen vaccine

77

Hvordan er slamonellas overlevelsesegenskaber?

• Salmonella overlever i miljøet i måneder
• Kun direkte sollys dræber salmonella i miljøet
• Som regel resistent mod antibiotika

78

Hvor udskilles salmonella bakt?

Fæces, urin, spyt og næseflåd

79

Antibiotika og vaccine mod salmonella diarre?

Antibiotika:
- Hæmmer normal bakterie flora, gør kalven mere
modtagelig for infektion og forlænger diarreen
- Måske indikeret ved systemisk infektion
Effekt af vacciner er usikker

80

Hvad er det vigtigste i salmonella diarre behandling?

• Diarre skal opdages før væsketabet bliver for stort til oral behandling
• Erstat tabt væske og elektrolytter i store nok mængder ofte nok så væsketabet ikke bliver svært

81

Hvordan kan man få væske i løben uden kalven behøver sutte?

Kalvesonde!

82

Hvad er der i ORS?

Oral Rehydrering Solution
Ingredienser: Dextrose, natrium bicarbonat, glycine, kalium klorid, salt, dicalcium fosfat, magnesium sulfat

83

Hvilken behandling er mindst vigtig ved diarre? Hvorfor?

Antibiotika!
Agens der giver diarre:
- Vira eller protozoer
- Bakt. der ofte er resistente for antibiotika

84

Hvad er nøglen til at bestemme behandlingen af en diarre kalv?

De tre kategorier af væsketab!
Dehydreringsgrad:
- Tidlig < 5% legemsvægt
- Moderat 7% legemsvægt
- Svær > 9% legemsvægt

85

Hvordan vil en kalv med tidligt væsketab se ud? (<5% BW)

- Stående
- Hudfold < 4 sek.
- Øjne er klare, udtryk er frisk
- Mundslimhinde er fugtig
- Sutterefleks og vil drikke fra flaske

86

Hvordan behandles en kalv med tidligt væsketab?

Hold kalven på mælk og giv flere 0.5L elektrolyt fodringer per dag indtil diarre aftager.
– OBS: Hvis mælken tages fra kalven kan den dø af sult før diarreen stopper

87

Hvordan vil en kalv med moderat væsketab se ud? (7% BW)

– Sløv, men ligger i brystleje
– Hudfold står i 5 sek.
– Øjne er lidt indsunkne
– Lemmer er kolde
– Mundslimhinde er varm men klistret

88

Hvordan behandles en kalv med moderat væsketab?

- For at overleve 2L varm høj energi elektrolyt med sonde 2 gange med timers mellemrum.
- Flyt til et varmt område, hvor den kan observeres

89

Hvordan vil en kalv med svært væsketab se ud? (>9% BW)

– Liggende flat på siden, komatøs,
– Hudfold bliver stående
– Øjne er meget indsunkne
– Mundslimhinde er kold, bleg og tør

90

Hvordan behandles en kalv med svært væsketab?

Kun IV kan rede kalven
– Oral væske vil ikke absorberes, da circulationen er for dårlig!!

91

Hvordan kan man vurdere dehydrering ud fra kliniske tegn på enophthalmi og slimhinder?

1-5%: Smule enophthalmi, fugtige slimhinder
6-8%: Øjenæble og øjenhule lidt sepereret, klæbrige slimhinder
9-10%: < 0,5cm gap (øje og øjenhule), klæbrige slimhinder
11-12%: 0,5-1cm gap, tørre slimhinder

92

Hvilken type væske skal en kalv med 0-7% tab have?

Oral væske (1-2 liter 3-4 gange dagligt)

93

Hvilken type væske skal en kalv med 7-10% tab have?

IV væske

94

Hvilken type væske skal en kalv med >10% tab have?

IV væske
HCO3 Dose = [Base Excess] X [Body Weight] X 0.5

95

Hvad beregner man væsketerapi efter?

Fluid replacement:
• Body Weight (kg) X % Dehydration
Daily Maintenance:
• 50 ml/ kg Body Weight
Ongoing losses:
• Typically close to maintenance requirements