Smertebehandling Flashcards Preview

MKR store husdyr > Smertebehandling > Flashcards

Flashcards in Smertebehandling Deck (32):
1

Hvordan kan smerte klassificeres?

- Akut fysiologisk smerte
- Kronisk smerte

- Somatiske smerter
- Viscerale smerter

- Neuropatiske smerter
- Referred pain

2

Hvorfor give smertestillende?

3. af de "Five Freedoms"
"Freedom from Pain, Injury or Disease - by prevention or rapid diagnosis and treatment."

• Smerte medfører lidelse, angst, og depression
• Akut smerte kan blive kronisk
• Den væsentligste årsag til kronisk smerte humant, er underbehandling de første 5-7 døgn
• Smerte kan medføre ukonstruktiv aktivering af de fysiologiske homeostatiske mekanismer – det endokrine metaboliske stressrespons

3

Forklar det endokrine metaboliske stress respons

• Øget sympatisk tonus
• Øget hjertefrekvens
• Øget metabolisme og iltforbrug
• Nedsat GI tonus
• Øget cortisol og catecholaminer
• Sænket insulin
• Hyperglycemia
• Øget muskel protein metabolisme
• Øget lipolyse
• Psychologiske effekter
• Ændret adfærd
• Angst

4

Smertebehandlings principper bygger på hvilke farmaka man bruger ved hvilke smerteintensiteter. Forklar.

Niveau 1 (lavest smerteintensitet)
- NSAID

Niveau 2
- NSAID
- Opioid

Niveau 3
- NSAID
- Opioid
- Alfa-2-agonist
- NMDA antagonist
- Lokalanalgetika
- administrationsform
- bolus/kontinuerlig

Niveau 4 (højeste smerteintensitet)
- NSAID
- Opioid
- Alfa-2-agonist
- NMDA antagonist
- Lokalanalgetika
- Sekundære analgetika
- administrationsform
- bolus/kontinuerlig

5

Hvilke administrationsveje er der for analgesi?

• IV injektion
• IV kontinuert infusion
• IM – kan forlænge varigheden
• SC – kan forlænge varigheden
• PO – let at administrere
• Topical application (plaster, crème)
• Lokalblokader
• Infiltrationsanalgesi
• Ledningsanalgesi – ofte bedre end infiltration,
f.eks. til sårmanagering på lemmerne

6

Hvad er MRL ?

Det er maksimal grænseværdi for aktivstoffer som indgår i lægemidler til produktionsdyr.
Det gør at der er begrænset udvalg af farmaka til dyr der indgår i konsum. Chipmærkede heste er ikke til konsum og derfor ikke ramt af MRL reglerne.

7

Hvad bruger man til smertebehandling hos svin?

NSAID’s og glucocorticoider er de eneste realistiske i en normal produktionssituation, da stoffet skal kunne udleveres til landmanden

8

Hvordan virker lokalanalgetika?

Blokering af natriumkanaler i alt excitabelt væv
⇒ reversibel nedsættelse af elektriske impulser
⇒ ingen signaler videreføres = desensibilisering

9

Hvad er fordele og ulemper ved lokalanalgetika?

Fordele
• Let at administrere
• Effektiv metode til blokering af alt afferent input

Ulemper
• Komplet nerveblokade!
• Kan medføre blokering af motorneuroner eller nedsat proprioception/ataxi
• Kort varighed – godt til kirurgiske indgreb, ineffektivt som analgesi
• Vævsirriterende
• Vasodilatation (undtagen ropivacaine = vasoconstriction)

10

Nævn farmaka til smertebehandling af hest

• Flunixin meglumin – ry for at være det bedste
• Phenyl butazone – billigste og ældste
• Meloxicam – bedst accepterede PO
• Vedaprofen – mindst populære
• Ketoprofen – mindst lokalirriterende
• Firocoxib – bedste cox-2 selektivitet

11

Hvornår bruges Overfladeanalgesi og hvad bedøves?

Topikal applikation som gel eller plaster; ved kirurgi/smertebehandling
Transdermal samt på cornea.

12

Hvornår bruges Infiltrationsanalgesi og hvad bedøves?

Ved kirurgi.
Bedøver det infiltrerede område med hurtigt ”onset” (3-5minutter).
Kan være vævsirriterende.

13

Hvornår bruges Ledningsanalgesi og hvad bedøves?

Perineural applikation; diagnostisk/terapeutisk/ved kirurgi.
Bedøver strukturer distalt for blokaden.
Hurtigt ”onset” ved tynde distale nerver (5-10min) til langsomt ”onset” ved tykkere mere proximale nerver (20-30 min).

14

Hvornår bruges Intrasynovialt analgesi og hvad bedøves?

Diagnostisk/terapeutisk/ved kirurgi
Bedøver initielt kunden injicerede struktur
Hurtigt ”onset” (2-5 minutter)
• Senere diffusion til omkringliggende strukturer

15

Hvornår bruges Epiduralanalgesi og hvad bedøves?

Ved kirurgi (smertebehandling).
Bedøver de berørte nerve-rødder.
Langsomt ”onset” (10-30 minutter).

16

Hvilket lokalanalgetika er det hyppigst anvendte, billigste, samt pt. eneste lovlige til konsumdyr?

Lidokain

17

Lokalanalgetika virker generelt hvordan på kar?

Lokalanalgetika virker generelt vasodilaterende, men ropivacain virker vaso-konstriktorisk

18

Hvornår er det vigtigt med kirurgisk klargøring før lokalanalgesi?

Er der tale omsynoviale strukturer, risiko for at ramme synoviale strukturer eller epidural analgesi skal der foretages kirurgisk præperation inden injektionen foretages!

19

Lokalanalgesi ved laporatomi, kvæg, hvordan?

Infiltrationsanalgesi.
Der appliceres subcutant og videre i dybden i vifteform – nå så meget som muligt per indstik.
Gentages i hele incisionens længde.
Kan evt. suppleres med caudal epidural xylazin i NaCl.

20

Hvilken nerve skal blokeres ved afhorning af kvæg?

N. cornualis

21

Hvad er godt ved epidural analgesi?

• Godt til obstetriske indgreb / kirurgi i perineal området
• Yderst effektivt ved bagbens- / bagpartssmerter
• Minimale bivirkninger i forhold til systemisk behandling

22

Hvilke farmaka anvendes til epidural analgesi hos hest?

Morfin og enten Narcoxyl 17 eller Domosedan.
Opblandet i NaCl.

23

Hvorfor er smertebehandling af kolikheste vigtigt?

- Det er vigtigt at kunne undersøge hesten under sikre forhold (både for hest og dyrlæge).
- Heste med kraftige koliksmerter kan forvolde stor skade på sig selv.
- Smerten kan være selvforstærkende.
- Øget sympatikus tonus kan i sig selv kan være med til at hæmme tarmmotiliteten!

24

Hvordan kan smertebehandling være farligt for hesten?

1. Brug af NSAID i store doser har stor effekt på temperatur og slimhinder og kan derfor være med til at sløre hestens egentlige status
2. NSAIDS til heste med hypovolæmi => nyreskade
3. Sedation med α2 agonister og/eller opioider -> depressivt på kredsløbet -> forværre situationen hos en hest med hypovolæmi
4. Sedation med α2 agonister og/eller opioider -> depressivt på tarmmotiliteten
– Ja og nej:
Smertebehandlingen vil være med til at
hæmme sympatikus og dermed hjælpe
tarmmotiliteten

25

Dekomprimering af ventrikel og caecum hos hest, er godt fordi?

Det har en analgetisk effekt men kan også kan være livreddende!

26

Giv forslag til eksempler på systemisk analgesi af hest

1. Metadon + Torbugesic
2. Morfin + Xylazin
3. Buprenorfin
4. Voltaren (øjendråber til øjensmerte) + atropin og NSAID systemisk

27

Ved smertebehandling af hest, hvor NSAIDs ikke er nok, hvad suppleres der med?

Opioid eller alfa2 (fentanyl plaster fx)

28

Smertebehandling af traume-/hypovolæmiske patienter, specielt vigtigt at tænke på?

Alfa-2 agonister og acepromazin giver kraftigt blodtryksfald – dog ikke så slemt hvis de administreres sammen.

NSAID kan give nyreskade. NSAID kan give øget blødning.

μ-agonister resp.depression og derfor kan de være kontraindiceret ved endotoxemisk og septisk shock samt traume med øget intracranielt tryk.

29

Hvilke fysiologiske parametre kan hjælpe os i smerteevalueringen?

Hjertefrekvens
Respirationsfrekvens
Temperatur
Blodtryk
Serumcortisol

(husk at flere af værdierne også påvirkes af meget andet)

30

Husk ved smerteevalueringen af heste/køer er byttedyr. Hvorfor er dette vigtigt?

Kan være en fordel at skjule smerte for ikke at blive udsat.

31

Hvilke adfærdsændringer kan hjælpe os i smerteevaluering?

Øget/nedsat aktivitet
Reflekser
Flugt/Afværgre
Lav hovedholdning
Nedsat ædelyst
Nedsat social kontakt
Smasken/tyggen
Tænderskæren
Flehmen
Halthed
Nedsat self-grooming
Halepres
Nedsat/øget liggetid
Nedsat drøvtygning
Beskytter det smertefulde område

32

Smerteadfærd ved akut kolik?

• Looking at flank
• Kicking at abdomen
• Increased HR and RR
• Rolling
• Stretching
• Dullness/depression
• Vocalization
• Toothgrinding
• Lying flat