Øjenlidelser Flashcards Preview

MKR store husdyr > Øjenlidelser > Flashcards

Flashcards in Øjenlidelser Deck (37):
1

Hvilke undersøgelser bør foretages i lys?

Menace respons
Lys refleks
Syn

2

Hvilke undersøgelser bør foretages i mørke?

– Pupildilatation
– Nerveblokader
– Overfladeanalgesi
– Tonometri
– Skrab og dyrkning
– Farvning

3

Hvilke af øjets ydre strukturer kan visualiseres direkte?

• Konjunktiva
• Cornea
• Forreste øjenkammer
• Miosis
• Iris
• Synecchier

4

Hvilke af øjets indre strukturer kan visualiseres direkte?

• Linse
• Glaslegeme
• Fundus

5

Hvilke 3 typer lamper/skop findes der?

Finoff lampe
Direkte/ indirekte oftalmoskop
Spaltelampe

6

Hvad ser man med en Finoff lampe?

Se ting på oversiden af Cornea (koldt lys)

7

Hvad ses man med direkte ofthalmoskop?

Bagkammeret, nethinde og n. opticus

8

Hvad kan ses med en spaltelampe?

Kan vurdere Corneas tykkelse, laver tværsnit gennem øjet

9

Hvordan korrigeres entropion på føl?

Der sættes sutur i der trækker cilierne udad.

10

Nævn 4 årsager til hævelse af palpebrae

Inflammation
Neoplasi
Tumor
Ødem
Hæmatom
Melanom (ses tit hos skimler)
Sarkoid (okkult sarkoid / sarkoidose)

11

Hvad bør cilievinklen være i forhold til cornea?

90 grader

12

Hvorledes behandles en øjenlågslaceration?

• Undgå debridement
• Brug sutur 4-0 eller 5-0
• 1. sutur: 8 – tal ved margin - aldrig ved basis!
• Sørg for det sys super præcist
• Pas på cornea - ingen penetrerende suturer.
• Ingen sutur ender ind mod cornea

13

Hvordan er prognosen for en øjenlågslaceration?

God

14

Hvornår bør øjenlågslacerationer heles per sekundam?

Aldrig - bør altid sy

15

Ved manglende fraløb fra tårekanal kan man gøre hvad?

Ilægge kateter

16

Hvad er ERU?

Equine recurrent uveitis

17

Hvilke symptomer vil man se ved ERU?

– Smerte, tåreflåd, rødme af konjunktiva
– Miosis
– Lavt tryk (IOP < 15? )
– Negativ fluorescein farvning eller et ulcus!
– Indhold i forreste kammer
• Hypopyon, flare, hyphema
– Retina degeneration, "butterfly lesions“,
– Pinealitis.

18

Hvis der ses hypopyon er det så altid en septisk inflammation?

Nej

19

Hvad er en butterfly læsion?

Læsion der opstår efter uveitis
Butterfly ligende struktur og n. opticus

20

Hvordan behandles uveitis medicinsk?

– Flunixin meglumine: 1 mg/kg i 7 dage,
derefter lavdosis NSAID i 4- 6 uger.
– Lokal steroid behandling – fx Depomedrol
depot subconjunktivalt.
– Atropin som øjendråber til effekt.
– Systemisk antibiotika kur

21

Hvad er synecchier og hvad er de tegn på?

Rester af iris adhererer til linse
Tegn på tidligere infektion i linse som følge af uveitis

22

Hvad er forskellen på uveitis og ERU?

• Sygdommen vender tilbage inden for 2 år!
• Sygdommen er potentielt blindende
• Behandlingsmuligheder: begrænsede

23

Hvordan er det normale cornea opbygget?

• 6 – 10 lag epitelceller
• ca 0,7 – 0,8 mm stroma
• 1 lag endotelceller

24

Hvordan heler cornea?

– vaskularisering
– fibroblastsyntese
– kollagen re-syntese
– re-epitelialisering

25

Hvilke 3 typer ulcus ses i cornea?

• Superficielt
• Mid-stromal
• Descemetocele

26

Hvad er et smeltende ulcus og hvad skyldes det?

Stroma væv der er fyldt med vand.
Lysozymer fra hvide blodlegemer opløser cornea stroma
Holdes det ikke i skak opløses det nærmest.

27

Snakker vi om blå i forbindelse med cornea er det?

Corneaødem

28

Snakker vi om hvid i forbindelse med cornea er det?

Keratomalaci

29

Hvad er teknikken for cornea cytologi?

• Nerveblokade
• Overfladeanalgesi
– Oxybuprokain
• Skrab dybt: basis og kant

30

Hvad skal man altid huske ved behandling af ulcus?

• Fjern ydre årsag (hvis den er tilstede) fx
– Fremmedlegeme ( 3. øjenlåg)
– Entropion – distichiasis ect.
– Lavagesystemer
– Andre iatrogene faktorer, fx børn

31

Hvordan behandles ulcus medicinsk?

Medicinsk behandling
– Antibiose
– Anti-kollagenase (serum)
– Tålmodighed, evt. steroider !
– Evt. Uveitis forebyggelse

32

Hvilke 3 kirurgiske metoder er der ved corneaulcus?

• Keratectomi
– Fjern nekrotisk cornea
• Konjunktivalflap
• Cornea- transplantation

33

Hvornår er det indikeret af lave kirurgi?

• Manglende respons på medicinsk behandling.
• Intraktable smerter.
• Svær uveitis, syn truet.
• Dybe ulcera med prolabs risiko
– Descemetocele.

34

Pink eye hos kvæg er?

Infektiøs bovin keratokonjunktivitis

35

Hvilken bakterie står bag infektiøs bovin keratokonjunktivitis?

Moxarella Bovis

36

Hvordan foretages kirurgisk debridement?

Med bagkanten af skalpel skrabes overflade af ulcus

37

Hvad forventes af en færdig dyrlæge mht. øjne?

• Øjenlågene - entropin og laceration
– Evt. andre traumer
• Tårekanalen, herunder skylning af tårekanaler
• Uveitis, diagnose
• Ulcus, diagnose
• Behandlingsprincipper for uveitis og cornea ulcus
• Visse typiske øjen-infektioner