Reproduktionsfysiologi, handyr Flashcards Preview

MKR store husdyr > Reproduktionsfysiologi, handyr > Flashcards

Flashcards in Reproduktionsfysiologi, handyr Deck (69):
1

Hvad er funktionen af testiklerne?

Spermatogenesen! Producerer også testosteron, der sørger for de sekundære hanlige kønskarakteristika.

2

Hvad er funktionen af epidydimis?

At opbevare og modne sæd.

3

Hvad er funktionen af de accesoriske kønskirtler?

At danne overflade-coating samt metaboliske substrater. Bl.a. noget med, de laver let basisk pH for at modstå hundyrets sure pH.

4

Hvad er funktionen af penis?

P for pleasure. Derudover "delivery system"; Erektion og ejakulation.

5

Hvorfor er ornen og tyrens penis drejet?

Fordi so og hunkos cervix er snørklet, så for at penis kan "sidde ordentligt fast".

6

Hvilke dyr har musculocavernøs penis?

Hingst og hund. Og menneske.

7

Hvilke dyr har fibroelastisk penis?

Tyr, vædder, orne.

8

Hvilken del af det autonome nervesystem står for erektion?

Parasympaticus.

9

Hvilken del af det autonome nervesystem står for ejakulation?

Sympaticus.

10

Hvad er forskellen på emission og ejakulation?

Emission: Bevægelse af sæd og sædplasma ind i urethra.
Ejakulation: Sæd ud af urethra.

11

Hvilket signalstof sørger for vasodilatationen v erektion?

NO.

12

Hvilket hormon sætter gang i den parasympatiske innervation v erektion?

Oxytocin.

13

Hvor sidder ejakulationscentret?

Rygraden (spinal) ??

14

Hvad er stimuli til ejakulation?

Tryk, tactile sensation og temperatur.

15

Hvad er hhv. spermacytogenese og spermiogenese?

Spermacytogenese: Spermatogonier udvikles til spermatocytter og videre til spermatider.
Spermiogenese: Spermatider differentierer til spermatozoa.

16

Hvad er epithelial cell cycle?

The time period between identical constellation germ cells in Tubuli seminiferi contorti.

17

Spermatogenesen reguleres hormonelt. Hvor mange gange dagligt peaker GnRH (som dermed giver ophav til pulsatilt koncentrationsmønster af FSH og LH)?

4-8 gange om dagen.

18

Hvor mange peaks har testosteron på en 12timers periode?

4, mellem 4 og 6 ng/ml.

19

Hvor i testis ligger de mest differentierede celler?

Ud mod lumen.

20

Hvad hormoner laver Sertoliceller?

Inhibin og ABP (Androgen binding Protein)

21

Hvilke receptorer har Sertoliceller?

FSH og testosteron-receptorer.

22

Hvor ligger Sertolicellerne anatomisk?

Ligger i basalmembranen af tubuli seminiferi.

23

Hvilke hormoner laver Leydiske celler?

Steroidhormoner, Androgener; Testosteron.

24

Hvilke receptorer har Leydiske celler?

LH-receptorer.

25

Hvor ligger Leydiske celler anatomisk?

Mellem tubuli seminiferi.

26

Hvad er LH's rolle i spermatogenesen?

Stimulerer hypertrofi af de leydiske celler og stimulerer de leydiske cellers produktion af androgener.

27

Hvad er FSH's rolle i spermatogenesen?

Omdanner testosteron til DHT og E2 (Som har længere halveringstid end testosteron) og stimulerer Sertolicellernes produktion af inhibin og ABP, samt stimulerer spermatogenesen og frigivelsen af spermatozoer.

28

På hvilke celler virker androgener, inkl testosteron, stærkt?

Sertoliceller.

29

Hvad er androgenernes funktion?

Effekt på muskler, accesoriske kønskirtler, produktionen/modningen af sæd.

30

Hvordan reguleres androgener?

Negativ feedback, hypothalamus og hypofysen; Inhiberer LH-release.

31

Hvorfor har bodybuildere, der tager anabolske steroider, små kugler?

Fordi exogent testosteron via negativ feedback hæmmer LH-release samt endogen testosteronproduktion; Atrofi af testiklerne.

32

Hvad er koncentrationsgradienten af testosteron lokalt/systemisk?

45:1

33

Hvad er effekten af at give GnRH?

Stimulerer den endogene testosteronprodukion uden at forskyde lokal/systemisk-balancen af androgen.

34

Hvor lang tid tager det fra spermatogon til fuldt ud differentieret spermatid?

2 måneder ca.

35

Hvad hedder de forskellige celledifferentieringer fra spermatogon til spermatid?

Spermatogon (A1,A2,A3,A4,B),
Primære spermatocytter
Sekundære spermatocytter
Spermatider.

36

Hvor mange meioser er der i udviklingen af sædceller og på hvilke stadier?

2 meioser, fra primær til sekundær spermatocyt og fra sekundær spermatocyt til spermatid.

37

Hvad er forskellen på mitose og meiose?

Ved mitose fordobles arvemassen, så der er den samme mængde arvemasse i de to datterceller som i fadercellen, når cellen deles. Ved meiose er en fadercelle med 2 kopier af kromosomer fra både faren og moren (diploid), som så rekombineres under første meiose og så deles ud til 4 genetisk unikke celler med halvt så mange kromosomer som fadercellen (haploide).

38

Hvad sker der i cap phase af spermdifferentieringen?

Golgi vandrer mod caudale celledel, flagellen dannes.

39

Hvad sker der i acrosomal phase af spermdifferentieringen?

Nucleus elongeres, acrosomer, hals og annulus dannes.

40

Hvad sker der i maturation phase af spermdifferentieringen?

Spiral af mitokondrier rundt om flagellen dannes, postnuclear cap dannes, annulus danner broen mellem hoved og krop.

41

Hvis et handyr har været syg, hvor længe går der så, før hans sædkvalitet er i top igen?

2 måneder, da spermatogenesen tager så lang tid.

42

Hvor længe tager passagen af sæd gennem epididymis?

8-14 dage. (45 meter lang).

43

Hvilket hormon er nødvendigt for passagen af sæd gennem epididymis?

DHT (spaltningsprodukt af testosteron)

44

Hvilke karakteristika har en moden, vital spermatozo?

Progressiv motilitet, intakte membraner, normal morfologi, capacitation, acrosome reaction o.a.

45

Hvordan mistes spermatozoer i den hunlige kønstragt?

Tab ved retrograd transport og phagocytose af neutrofile.

46

Hvilket mineral er vigtig for capacitation, sæd-oocyt kontakt og akrosomreaktion?

Calcium!

47

Hvad er the acrosomal reaction?

Udskillelse af hydrolytiske enzymer, der nedbryder zona pellucida, når sædcellen rammer ægget.

48

Hvad er trinene i fertilization?

Penetration af zona pellucida (minutter), tilhæftning til zona pellucida og frigivelse af enzymer, flagellen presser sædcellen igennem, fusion mellem oocyttens plasmamembran og the equitoral segment, sædcellens kernemembran forsvinder og nucleus dekondenserer, og den anden meiotiske deling er færdiggjort!

49

Kig evt på slide

nummer 33.

50

Hvilke accesoriske kønsstrukturer har hunden, hvor vigtige er de?

Ampul: (+)
Prostata: +++
Gl vesicularis: -
Gl bulbourethralis: -

51

Hingstens accesoriske kønsstrukturer og vigtighed?

Ampul ++,
Prostata ++
Gl. vesicularis ++
Gl bulbourethralis +

52

Tyr og vædder, accesoriske kønsstrukturer og vigtighed?

Ampul (+)
Prostata ++
Gl. vesicularis +++
Gl. bulbourethralis +

53

Orne, accesoriske kønsstrukturer og vigtighed?

Ampulla -
Prostata +
Gl. vesicularis ++
Gl. bulbourethralis +++

54

Kat, accesoriske kønsstrukturer og vigtighed?

Ampulla -
Prostata ++
Gl. vesicularis -
Gl. bulbourethralis ++

55

Hvad er funktionen af ampullae og hvilke dyr har den ikke?

Orne og kat har den ikke, den er sædreservoir og ergothionin hos hingst.

56

Hvilke dyr har ikke gl. vesicularis, og hvad er funktionen?

Hund og kat har den ikke, funktionen er citrat, fructose (tyr) og inositol (orne).

57

Hvad er funktionen af prostata?

Zink -sædcellekromatinstabilisator.

58

Hvad er funktionen af gl. bulbourethralis, og hvilket dyr har den ikke?

Hund har den ikke, "cleaning" af urethra med vandig sekretion inden coitus. Siaolmucin; gelfraktion (orne).

59

Hvad er fordelene ved artificiel insemination (AI)?

Øget genetisk fremgang,
Mindsket risiko for sygdom,
Gode individers arvemasse kan spredes mere.

60

Hvilke typer AI-sæd findes?

Råsæd, frisk sæd, køle/transport-sæd, frostsæd.

61

Hvad er proporties for råsæd?

Er ikke tilsat "stabilisatorer"/extended, skal bruges indenfor 10-15 min, alle arter.

62

Proporties for frisk sæd?

Extended semen (stabilisatorer), rumtemperatur, skal bruges indenfor 4 timer.

63

Proporties for køle/transport-sæd?

Hund, hingst: 5 grader,
Orne: 16-18 grader,
Skal bruges indenfor 48 timer.

64

Hvad er proporties for frost sæd?

Flydende nitrogen; -196 grader.
Godt for tyr, hund og vædder.
Ikke super for hingst.
Dårligt for orne.

65

Hvad bruger man til at fortynde sæd, der skal bruges til AI?

Semen extender, buffer pH 6,8-74; Citrat f.eks.
Membranstabiliserende (mælkeproteiner),
Fastholder det osmotiske tryk (kulhydrater, proteiner),
Energi (Kulhydrater),
Antibiotika,
Evt. cryoprotectiva.

66

Hvorfor nedkøler man sæd?

Metabolisk aktivitet sættes i stå. Pas på med at køle for hurtigt, da der så kan ske kølingsskader, hvor cellemembranerne går fra flydende fase til gelfase.

67

Hvad bruger man som cryoprotection?

Glycerol, DMSO (begge cellepenetrerende),
Ikke penetrerende: Casein, lipoprotein.

68

Hvornår inseminerer man?

Man inseminerer så tæt på ægløsningstidspunktet som muligt, så spermierne skal være i sædreservoiret så kort tid som muligt, så man ikke har brug for så mange spermier, som hvis man inseminerede længere væk fra ovulationstidspunktet.
Derfor man også inducerer ovulation, så man har tjek på, hvornår hundyret ovulerer.

69

Billede af slide

55.