Reproduktion får og ged Flashcards Preview

MKR store husdyr > Reproduktion får og ged > Flashcards

Flashcards in Reproduktion får og ged Deck (91):
1

Hvad er specielt ved udviklingen af bukkens penis?

Nyfødt: Preputium og penis er hæftet sammen
3.5 mdr: Processus urethralis fri af præputium
4.5 mdr: glans fri

2

Hvad afhænger tiden for kønsmodenhed, af?

Race-, vægt-, huld- og årstidsafhængig

3

Hvad kaldes et hun lam?

Gimmerlam

4

Hvor gammel er et gimmerlam når det bliver kønsmoden?

6-15 mdr

5

Hvor gammel er en ged når den bliver kønsmoden?

4-8 mdr

6

Hvor gammel er en vædder når den bliver kønsmoden?

5-6 mdr

7

Hvor gammel er en buk når den bliver kønsmoden?

4-5 mdr

8

Hvornår kan handyr indgå i avl?

7-8 mdr alderen

9

Et gimmerlam bliver kønsmodent mellem 6 og 15 mdr gammelt. Hvorfor er der så stort et spring?

Født februar-april = brunst i efterår = 6-8 mdr

Født maj-juni = brunst næste års efterår = 14-15 mdr

10

Hvor lang er østralcyklus for hhv får og ged?

Får: 16-17d
Ged: 19-21d

11

Hvor lang er lutealfase for hhv får og ged?

Får: 13d
Ged 17d

12

Hvor lang er follikelfase for hhv får og ged?

Får og ged: 3-4 dage

13

Hvor lang er østrus for får/ged?

24-40 timer

14

Hvor lang er ovulationen hos hhv får og ged?

Får: 30 - 36 t
Ged: 12 - 36 t

15

Er får/geder sæsonmæssigt polyøstral?

Ja

16

Hvad er "stille brunst"?

Det er et begreb man bruger om sæsonens første ovulation hos får hvor der ikke er tegn på brunst

17

Hvad sker der i transitionsfasen mellem anøstrus og cyklisk aktivitet?

– Første ovulation uden brunsttegn (stille brunst)
– Evt en kort ”cyklus” på 6 - 7 dage
– LH lav amplitude
– Prematur lysis af CL

18

Hvad sker der udenfor avlssæsonen for buk/vædder?

• Ikke komplet anøstrus som hundyr
• Libido nedsat udenfor avlssæsonen
• Mindre testikler udenfor sæsonen

19

Hvornår er buk/vædder sædkvaliteten højest?

• Sædkvalitet er højest om efteråret

20

Hvad består et "fåreår" af?

• Ilæmning (Efterår)
• Drægtighed (5 mdr; vinterhalvår)
• Laktation (3-4 mdr; forår)
• Fravænning (Sommer)
• Hvile/regenerationsperiode (3-4 mdr; sensommer)

21

Hvordan ser østrus tegn ud hos ged?

- Stående brunst
- Dikker med hale, holdes i vejret
- Rastløs
- Bræger
- Opsøger buk
- Urinerer
- Krummet ryg, sænket kryds
- Rødme,lethævelseafvulva
- Klart flåd
- Springer på andre geder

22

Hvordan ser en buk ud, under østrus?

- Nusser perineum og yver
- Flehmen
- Slår til geden med forben
- Skubber til gedens sider med hovedet

23

Hvordan detekterer man østrus hos får/ged?

Man bruger en teaservædder/buk med en farvepude. Enten med forklæde eller vasektomi for at undgå bedækningsuheld.
- 1 teaser vædder per 30-40 får
- Vædder i indhegning - brunstige får samles her
Markerede får fjernes 2 gange dagligt, og farvemarkøren skiftes hver 14.-17. dag

24

Hvorfor skifter man farvemarkør på teaservædder/buk hver 14.-17. dag under østrusdetektionen?

– Detektion af omløbere
– Vædders fertilitet
– Fårs tidspunkt for læmning kan beregnes

25

Hvad er relevant at gøreomkring østrussynkronisering?

- Brunst detektion, insemination
- Drægtighedsdiagnose, holdinddeling, fodring
- Overvågning ved læmning
- Kuldudjævning - adoption
- Samtidig fravænning

26

Hvilke to måder er der at synkronisere østrus på?

- Naturlig metode – vædder effekt
- Farmakologisk synkronisering

27

Hvordan virker "vædder/buk effekt" (østrussynkronisering)?

Tilstedeværelse af vædder/buk => Øget frekvens af gonadotropin (LH) frigivelse
• Forkorter anøstrus med 1 - 2 uger
• Synkronisering
• Påvirker anovulatoriske hunner tæt på transition

28

Hvem har ikke effekt af den naturlige synkroniserings metode med vædder/buk?

• Ikke gimmerlam
• Ikke anvendelig til cykliske dyr eller dyb anøstrus

29

Hvordan udføres den naturlige østrus synkronisering m. vædder/buk?

• Lam fravænnes
• Får helt væk fra vædderei 6 – 8 uger
• 3 uger før ønsket brunst
– Indelukke med 1 – 2 m2 per får
– Vædder/teaser tilsættes i 1-2 døgn
• 2 – 3 døgn efter: ovulation med stille brunst
• 1/3 af får: brunst efter ca. 19 dage
• 2/3 af får: brunst efter ca. 23 dage
• Vædder indsættes ikke senere end 14 dage efter teaser
• Bedækning over periode på 8 – 10 dage

30

Bruges farmakologisk induktion og synkronisation af østrus i DK?

Nej, og kræver særtilladelse

31

Hvordan virker progesteron til østrus synkronisering?

• Synkronisation i avlssæsonen
• Induktion af cyclicitet udenfor avlssæson
• Nedsætter GnRH pulsfrekvens →
– Øget FSH amplitude
– Nedsat LH amplitude
– Ingen ovulation
• Ophør af P4 = release af LH

32

Virker prostaglandin både til synkronisering og induktion af østrus? Hvornår kan det bruges?

• Kun synkronisering
• Kun i avlssæsonen

33

Hvordan virker prostaglandin til østrussynkronisering?

– 2 injektioner med 10-11 dages interval
– Virker på CL fra dag 4
– Østrus
• Får: ca 40 timer
• Ged: ca 48 timer
(ikke godt til tæt synkronisering)

34

På hvilke dyrearter bruges AI?

• Malkekvæg
• Svin
• Hest
• Kødkvæg
• Ged
• Får

35

Nævn fordele og ulemper ved AI?

Fordele
– Genetisk fremskridt
– Indavl mindskes
– Reducerer sygdomsspredning
– Veneriske sygdomme

Ulemper
– Udstyr
– Arbejdskrævende

36

Hvornår skal man inseminere?

• 12-24t efter østrus start
• Mærket om morgenen => insemination aften
• Mærket om aftenen => insemination morgen

37

Hvordan ved man om man skal inseminere igen?

Hvis stående brunst 12 timer efter, insemineres eller bedækkes igen

38

Hvordan laver man en vaginal inseminering?

• Får mellem ben
• Evt afvaskning af vulva
• Aftørring
• Plastikovertræk til inseminator
• Lubrikation
• Sæden deponeres vaginalt/blindt

39

Hvordan laver man en cervikal inseminering?

• Spekulum med lyskilde
• 1 cm ind i cervix

40

Hvordan laver man en intra uterin inseminering?

"Laparoskopisk insemination"
- Sæd direkte i uterus
- I DK bruges totalanæstesi

41

Hvordan opnår man høj effektivitet af AI på får?

Jo større sæddosis desto bedre (indtil et vist niveau). Jo tættere på oocyten desto bedre.

42

Hvad kigger man på når man skal selektere en avlshan?

- Generelthelbredoghuld
- Preputium
- Penis
- Testes og epididymis
- Sædkvalitet
- Libido
- Benstilling

43

Hvor lang er spermatogenese og modning hhv?

• Spermatogenese – 49 dage
• Modning i epididymis – 10-14 dage

44

Hvad alder har sædens volumen, konc. og antal spermier nået sit max?

• Volumen, koncentration og totalt antal spermier stiger indtil 2 års alder
• Falder eventuelt efter 5 års alder

45

Hvor mange væddere bruger man pr får i DK til naturlig bedækning?

1 vædder til 50 får

46

Hvor tit kan man lave sædopsamling på hhv vædder og vædderlam?

Opsamlingsfrekvens
– Vædder: 2-3 gange hver anden dag
– Vædderlam: 1-2 gange hver anden dag

47

Hvad ser man på ved en sædundersøgelse?

• Masseaktivitet
• Individue lmotilitet
• Morfologi, vitalitet

48

Hvordan vurderer man antallet af spermatozoer?

Farven af sæden.
0: Klar Vandig
1: Skyet
2: Mælket
3: Tynd cremet
4: Cremet
5: Tyk cremet

49

Hvad skal sædparametrene være for sæd brugt til AI?

• Flødefarvet
• Densitet score 4-5
• Massebevægelse score 5
• Motile spermier >90 %
• Morfologisk normale spermier >85 %
• Motilitet efter optøning >50%

50

Hvor lang er drægtighed for får/ged?

5 måneder
– Får: 148 dage (145 – 152)
– Ged: 150 dage (147 - 155)

51

Hvordan er det for hhv får og ged med deres progesterontilførsel under drægtigheden?

Får: Efter 50 dage produceres progesteron mest af
placenta.
Ged: Progesteron fra corpus luteum igennem hele drægtigheden.

52

Hvad placentatype har får/ged?

Kotyledonær

53

Hvad er et placentom?

Placentom = Kotyledon + Karunkel

54

Hvad er formålet med at lave drægtighedsdiagnose?

– Tidlig re-breeding af ikke drægtige
– Passende fodring af drægtige. Et eller flere fostre?
– Hydrometra (ged)

55

Hvad er østradiols virkninger ifm læmning?

1. Kollagen fibres struktur ændres, så cervix bliver
blødere
2. Induktion af oxytocin receptorer i myometriet
3. Stimulerer placentomer til dannelse og frigørelse af PGF2a

56

Hvad er PGF2a virkninger ifm læmning?

1. Frigivelse af relaxin, som laver yderligere cervical afslapning
2. Luteolyse
3. Øget følsomhed for oxytocin i myometriet

57

Hvordan kan man inducere abort hos får?

PGF indtil dag 50

58

Hvordan kan man inducere læmning hos får?

Dexamethason/betamethasone im dag 144. Læmning 44 - 72 timer efter

Østradiol benzoat. OBS – må ikke anvendes i Danmark! – Læmning 39 timer efter

Dex + østradiol benzoat

59

Hvad er indikationer for læmning/abort induktion?

Drægtighedstoxæmi

60

Hvordan kan man inducere abort hos ged?

PGF efter dag 7

61

Hvordan kan man inducere læmning hos ged?

PGF+Dex efter dag 145

62

Nævn nogle tegn på læmning, og hvornår man bør overvåge dem

• Overvåg får fra dag 142 efter bedækning
• Yverudvikling, ligament afslapning hvis bedækningsdato ukendt
• Rastløs
• Skiller sig væk fra flok
• Skraber
• Flehmer – smerte

63

Hvilke tegn er der på dystoki?

Forlænget 1. stadie
– Urolig
– Skiftevis står og ligger
– Presser, men ikke som under selve læmningen

Forlænget 2. stadie
– Presser hårdt i 20-30 minutter uden lam i syne
– Presser med pauser i 30-60 minutter uden lam i syne

64

Hvad årsager er der til dystoki?

– Føtal malposition (især drejet hoved): 50%
– Obstruktion af fødselsvej (især mangelfuld opblokning): 35%
– Føtopelvic disproportion: 5%
– Føtalt monster/malformation: 3%
– Andet: 7%

65

Hvad er de to mest normale føtale malpositioner?

Lateral deviation af hoved og hals (41%)
Præsentation of to lam samtidig (17%)

66

Hvad skal man gøre ved lam/kid postpartum?

• Dræn væske fra mund, luftveje
• Hjerteslag?
• Kunstigt åndedræt
• Navlested: klorhexidin
• Lam til fårets hoved

67

Bør den nyfødte patte indenfor kort tid?

Ja, specialt hvis koldt vejr
Normalt indenfor 0,5-1 time

68

Kolostrum tidligt er vigtigt, hvorfor?

• Colostrum indenfor 6 timer
• Absorption af antistoffer falder efter 2 timer!!
• Efter 8 timer optages halvt så meget antistof som
lige efter fødsel

69

Hvad skal får/ged undersøges for post partum?

- Flere kid?
- Traume, hæmorrhagi
- Almenbefindende, muskeltonus
- Placenta tilbageholdt?
- Hypokalcæmi
- Drægtighedssyge

70

Hvornår snakker man om at placenta er tilbageholdt?

> 8-12 timer efter læmning

71

Hvad er ætiologien bag drægtighedssyge, ketose?

Energitilførsel for lav sidst i drægtigheden. Fostres glucoseforbrug højt, specielt sidste 6 uger.

72

Hvilke faktorer kan prædisponere for drægtighedssyge?

– Tvillinger, trillinger
– Dårlig foderstand
– Sygdom
– Dårligt vejr
– Flytning

73

Hvilke symptomer giver drægtighedssyge?

– Anorexi, letargi, ataxi
– Ketose
– Følger ikke flok, blindhed, hovedpressen
– Koma, død indenfor 3-5 døgn

74

Hvordan diagnosticerer man drægtighedssyge?

Ketonstoffer i urin/mælk/plasma

75

Hvordan behandler man for drægtighedssyge?

– Glucose iv
– Calcium iv
– Propylen glycol po 2 gange dagligt
– Insulin?
– Fødselsinduktion?

76

Hvor lang tid tager involution af uterus hos får/ged?

3-4 uger
- Langsommere ved abnorm læmning
- Ældre dyr langsommere end unge

77

Hvad betyder Fekunditet?

Lam pr fødsel

78

Hvad er flushing?

Man øger energi niveau af fodring 2-4 uger før bedækning
• Øger ovulationsfrekvens
• Nedsætter embryo mortalitet
• Øger antal fødte lam

79

Hvad er bedst? Flushing eller stabilt energiniveau m. god foderstand?

Bedre med stabilt energiniveau og god foderstand

80

Hvordan kan moderens huld/ernæring påvirke lammets vægt?

– Ernæring i sidste del af drægtighed påvirker
lams fødselsvægt
– Ernæring efter læmning påvirker mælkeydelse og derved lammenes tilvækst

81

Hvornår ses vaginalprolaps hyppigst?

Før læmning, sidste trimester

82

Hvilke faktorer prædisponerer for vaginalt prolaps?

Øget intra abdominalt tryk
• Forstørret uterus eller rumen
• Intraabdominalt fedt
• Liggende dyr
Kombineret med blødgøring af perineal-regionen
– Øget østrogen og relaxin
Hypocalcæmi
Tvillinger, trillinger, firlinger
Huld > 4 eller < 2
Mangel på motion
Hale for kort
Tidligeredystoki

83

Hvordan kan en for kort hale være prædisponerende for vaginalt prolaps?

Kort hale svækker ligamenter og muskler i bækken- og perinealregionen.

(Giver jo god mening, not!)

84

Hvad gør man ved vaginalt/cervikalt prolaps?

- Epidural analgesi
- Rens prolaps
- Formindske prolaps
- Lubrikation
- Bühner sutur
– Åbnes inden læmning
- NSAIDS, antibiotika, tetanusprofylakse
- Sæt ud

85

Hvornår ses uterus prolaps?

Efter læmning. Straks til få timer efter (cervix åben).

86

Prædisponerende faktorer

– Dystoki
– Tilbageholdt efterbyrd
– Uterus atoni
– Hypocalcæmi

87

Hvordan behandles uterus prolaps?

– Som ved vaginal prolaps
– Ringer laktat/saltvand i uterus
– Calcium borogluconat
– Oxytocin
– Antibiotika

88

Er pseudohermafroditter noget man ser hos ged?

Ja - Hyppigere end hos andre husdyr
Oftest hanlige pseudohermafroditter
– Testes men resten er hunkøn
– Genetisk af hunkøn
Genetisk forbundet til hornløse dyr

89

Hvornår ses pseudodrægtighed/hydrometra og hvornår ses det?

Ses i anøstrus, hvor CL er persisterende.

90

Hvad er tegn på pseudodrægtighed/hydrometra?

Uterus forstørret og væskefyldt

91

Hvordan behandler man pseudodrægtighed/hydrometra?

Prostaglandin, oxytocin efter 2-3 dage
• CL forsvinder, cervix dilateres, væske afgår