Tandlidelser og frakturer hos hest Flashcards Preview

MKR store husdyr > Tandlidelser og frakturer hos hest > Flashcards

Flashcards in Tandlidelser og frakturer hos hest Deck (35):
1

Hvordan behandles løse eller delvist brækkede fortænder?

Åbenlyst smadrede og helt løstsiddende tænder fjernes. Saml ”puslespillet”, søg efter tand- eller knoglesequestre, udfør lavage og pak alveolen med jodvædet tampon, der fjernes dagen efter.
Lavage af caviteten m. fys. NaCl 2-3 x dagl. indtil heling og intakt gingiva. Støt m. NSAID. Heler hurtigt.

2

Hvad skal man så vidt muligt altid forsøge ved fortænder?

Anlæg så vidt muligt en tandbevarende (konservativ) strategi,- især for heste under 15 år.
Når alle forsøg herpå er udtømt foretages tandekstraktion.

3

Er kindtands frakturer hyppige?

Isolerede traumatiske tandskader på kindtænderne ses sjældent
Eventuelt iatrogent efter klipning/chipning af kroge på 06 ́erne og på 11 ́erne.

4

Hvordan behandles kindtands skader?

Behandles som udgangspunkt som ved fortænder.

Involvering af kindtænderne efter kæbefraktur er hyppig. Koncentrer indsatsen omkring frakturbehandlingen og vurdér først tandskadernes eventuelle konsekvenser, på længere sigt.

5

Hvad involverer en klinisk undersøgelse af tænder?

• Temperatur
• Puls
• Respiration
• Undersøgelse af næseflåd: Lugt eller ej!
• Undersøgelse af mundhule mhp. tandproblemer
• Perkussion over sinus
• Prøvepunktur
• Røntgen
• Scintigrafi

6

Hvilke symptomer ses ved lidelser i næsehule/sinus?

• UENS LUFTSTRØM
• NASAL STENOSELYD
• NEDSAT PRÆSTATIONSEVNE
• ASYMMETRI AF HOVEDET
• NÆSEFLÅD

7

Hvordan vurderes næseflåd?

Uni- eller bilateralt
Lugtfrit/stinkende

8

Hvilke forbindelser har sinus conchofrontalis?

Sinus conchofrontalis drænere ind i sinus maxillaris caudalis via apertura fronto- maxillary. Der er ingen direkte forbindelse mellem sinus conchofrontalis og næsehulen.

9

Hvornår er Sinus Maxillaris Rostralis et Caudalis udfyldt, og af hvad?

< 5 år udfyldt af rødder fra 3. – 6- kindtand

10

Forklar patogenesen ved sinusitis

Marginal gingivitis, periodontitis, apical periodontitis, alveolitis, empyem i sinus, eventuelt fulgt af:
- osteomyelitis, subperiostal absces, fistel eller luftvejsinfektion

11

Hvor ses sekundær sinusitis ikke?

- ved apical periodontitis på 06, 07, men obs på 08 ́erne.
- på heste, hvor den hypsodonte tand har forladt sinus.

12

Hvordan diagnosticeres sinusitis?

- Hævelse
- Unilateralt stinkende næseflåd (evt. kun ifm. motion eller lav hovedholdning)
- Dæmpninger ved perkussion

Foretag tillige klinisk mundhuleundersøgelse (evt. peridental fistulering/pusflow) og bekræft endelig den kliniske diagnose med røntgen:
- Væskespejl, dental/ossøs reaktion

13

Hvad skal bruges ifm Sinuscentesis?

• Lokalanalgesi
• Skalpel
• Bor
• Boremaskine
• Foley’s kateter
• Evt. endoskop

14

Årsager til apical periodontitis?

- Traumatisk (inkl. dental fraktur/fissur),
- Fremmedlegeme (foder, strå),
- Sekundært til diastem,
- Caries,
- Infundibulær nekrose,
- Eruptionsproblemer, (tilbageholdt tand), herunder tandkapper (unge heste)

15

Hvad er patogenesen ved apical periodontitis?

Marginal gingivitis, periodontitis, apical periodontitis, alveolitis, osteomyelitis, subperiostal absces, fistel

16

Hvad ses klinisk ved apical periodontitis?

Unilateral hævelse og fisteldannelse udfor afficeret tand

17

Hvordan stilles diagnosen for apical periodontitis?

Klinisk us. samt mundhule us. og røntgen

18

Hvordan behandles apical periodontitis?

Konservativ, tandbevarende, behandling
- jo yngre, jo vigtigere!!

Minimum 3 ugers antibiotika (S/TMP), følg op med status røntgen, og fortsæt andre 3 uger hvis tvivl om behandlingsrespons!

Sidste udvej !: Peroral tandekstraktion

19

Hvordan udføres peroral tandekstraktion?

Udføres som udgangspunkt på stående sederet og analgeseret hest.

20

Hvilke instrumenter skal bruges til en peroral tandekstraktion?

- Klinge til dyb gingival løsning (CAVE: A. Palatina!!)
- Molarspreader
- Molarforceps
- og Gaffa-tape...

21

Hvad giver en nerveblokade a N. infraorbitalis?

Tænder i overmund. Ved blokade af sidste molar placeres kanylen ca. 12 cm inde i kanalen.

22

Hvordan udføres en blokade af N. maxillaris?

via Foramen maxillaris (dorsale tandarkade)
1. 22g spinalnål
2. Lige under os zygomaticus og i linie under laterale øjenvinkel 3. Ca. 5 cm i dybden.
4. Hesten reagerer ved nervekontakt
5. Ca. 20 ml 2% lidokain

23

Hvordan udføres en blokade af N. mandibularis?

via Foramen mandibularis (ventrale tandarkade)
1. 22g spinalnål
2. Trækenliniefaøverste tandarkade og caudalt bag om mandiblen
3. Kanyle,cranialtog medialt langs mandiblen
4. 20ml2%lidocain
5. Vent15-20min.

24

Hvilken efterbehandling laves ved peroral tandekstraktion?

Alveolær pakning (dental wax eller Coe Pack) samt opfølgende NSAID og S/TMP i hhv 5 og 14 dage.

25

Hvad er Trepanation?

Laver hul ind til sinus, og foretager tandekstraktion her igennem

26

Ses underkæbefraktur hyppigt hos hest?

- Hyppigste fraktur hos hest!
- Frakturens placering kategoriseres, uni- eller bilateral

27

Hvordan ser en underkæbefraktur ud klinisk?

Alt fra asymptomatisk til symptomer som:
- spisevægring, blødning, mucosa-laceration,
halitosis, skævt bid samt dental tilskadekomst.

28

Hvordan diagnosticeres underkæbefraktur?

- Anamnese
- Klinisk undersøgelse, herunder klinisk
mundhuleundersøgelse i sedation og eventuelt med lokalanalgesi
- Røntgen (intraoral kassette, knogle- og tandoptagelser)

29

Hvordan behandles underkæbefraktur?

- Kirurgisk debridement samt sequestractomi
- Immobilisering med cerklagetråd. Tid: 4 – 6 uger.
(nedstryger, knib- og fladtang samt fil)
- Antibiotika, NSAID eller anden smertebeh.

30

Hvordan er prognosen ved underkæbefraktur?

- God prognose

31

Hvornår vælges konservativ behandling af underkæbefraktur?

Omfattende, komminutte underkæbefrakturer kan ofte behandles konservativt med et godt resultat,- konservativ beh. vælges når:
- bløddelslæsionen er lavkontamineret og begrænset i omfang
- mundhulens mucosabeklædning er intakt
- hesten fortsat æder, eller begynder på det efter få dage.

32

Hvordan er efterbehandlingen til underkæbefraktur?

• Udtag BU dybt fra såret, foretag daglig lavage tilsat AB.
• Følg op m. NSAID og systemisk antibiotika.
• Hvis infektion og sequesterdannelse udgås, ses heling på 4-6 uger. Heling følges via røntgen.

33

Er næseflåd vigtigt?

• Tag altid næseflåd alvorligt

34

Primær årsag til sinuitis?

Tandproblemer

35

Sinuitis oftest lokaliseret til?

Sinus maxilaris