Bovine lameness Flashcards Preview

MKR store husdyr > Bovine lameness > Flashcards

Flashcards in Bovine lameness Deck (64):
1

Hvad koster det at få behandlet en halt ko?

500-4000kr.

2

Hvad skyldes 90-100% af haltheder i besætningerne?

Klovlidelser.

3

Hvordan scorer man halthed hos køer, og hvor meget ydelsesnedgang er der på hver score?

Man scorer halthed fra 1-5 (1 er normal, 5 er springhalt), ydelsesnedgangen v 5 er over 35%, 4: 18-35%, 3: op til 17%. 60% af de halte køer er fra score 3-5.

4

Hvad er dyrlægens rolle v produltionssygdomme?

Rådgivning, besætningsniveau; Diagnosticering, profylakse og strategi.
Koniveau: Diagnostik og behandling.

5

Hvorfor er klovlidelser en produktionssygdom?

Fordi den største faktor i forbindelse med klovlidelser er gulvene; Beskidte, våde (urin) og hårde i forhold til bløde, "rene" græsmarker.

6

Hvilke hornrelaterede klovlidelser findes?

Hornrelaterede: Balleerosion, såleblødning, sålesår, dobbeltsål, hulvæg, tånekrose, laminitis

7

Hvilke hudrelaterede klovlidelser findes?

Hud-relaterede: Balleerision, klovspaltebetændelse, digital dermatitis, klovbrandbyld, nydannelser.

8

Der findes to teorier for, hvorfor hornrelaterede klovlidelser opstår - den metabolske og den mekaniske teori. Forklar den metabolske.

Den metabolske teori Drøvtygning af foder, der indeholder for meget stivelse og for lidt protein, fører til frigivelse af toxiner, fordi der dannes mælkesyre af mælkesyreproducerende bakterier, som dræber gramnegative bakterier, der så ved henfald frigiver deres endotoxiner. Beskadigelse af mucosaen fører til, at endotoxinerne kan komme ud i blodet, fører til prostaglandinkaskade, cirkulationsforstyrrelse og arteriovenøse shunter nede ved kloven. Dette giver iskæmi, kongestion og degeneration af læderhuden, hvilket ødelægger hornkapselen.

9

Lidt noter som vel er godt at vide

Klovkapsel: Hornvæg (produceret af læderhudskrone) og lameller, der fikserer klovben til klovkapsel. I lamellerne dannes sekundære horn, der danner den hvide linje. I ballen er der fleksibelt væv, vigtigt for stødabsorptionen. Bag ballen er den elastiske ballepude, der også er vigtig for spillet i kloven. Elastiske fedtpuder er også vigtig for spillet i kloven.
Læderhuden går i stykker (-->klovkapsel går i stykker, da læderhuden producerer klovkapslen), bl.a. bl.a. bl.a. Horn vokser 1/2 cm/måned. Hornet vokser ikke ud, der hvor læderhuden er gået i stykker - problemet.
Såleknusningssted ved tilhæftning af den dybe bøjesene.
Bageste del af kloven er den del, der bærer mest vægt - den del af sålen, der er mest udsat for skader.
Tåvinkel ofte for spids (mindre end 47 grader), hvilket resulterer i øget pres på bagerste del af kloven.
Sænkning af hele klovbenet (ikke så meget rotation, mere eq) er ofte baggrunden for såleknusning.
Multifaktorielt - race, traume, ydelse, kælvning, underlag, alder, fodring, arv, pleje = produktionssygdom.

10

Hvornår får dyrene typisk skader, når det er den metabolske teori, der skal forklare hornrelaterede klovlidelser?

Hos nykælvere, opstår et par måneder efter, der har kælvet, da det netop er i denne periode, når de er meget højtydende, at de får en masse kraftfoder, som er disponerende for dannelsen af mælkesyre, sænkning af pH, frigivelse af endotoxiner fra henfaldne gramnegative bakterier osv.

11

Hvilken klov kommer der øget pres på hos kohasede køer?

Yderkloven.

12

En såleblødning er en blødning i den hvide linje. Er oftest opstået traumatisk. Hvor længe går der, fra traumet er sket, til man kan se skaden?

8 uger.

13

Kan læderhuden stadig producere horn v sålesår?

Nej.

14

Hvad er den mekaniske teori omkring hornrelaterede klovlidelser?

At relaxin og prolaktin omkring kælving fører til blødgørelse af ligamenter omkring kælving, fører til at klovbenet drejes.

15

Hvorfor er der stor risiko for recidiv, hvis et dyr først har fået sålesår?

Fordi fedtvæv under helingen erstattes med bindevæv, der ikke er ligeså godt til at absorbere kraft og virke støddæmpende.

16

Hvad er dobbeltsål?

Dobbeltsål. 5%. Kan opstå pga belastning af læderhud, der har gjort, at den har stoppet med at producere horn, men belastningen er fjernet, og hornproduktionen er startet igen. Mildere tilstand, fordi der ikke er hul ud til gulvet, hun går på.

17

Hvad er ætiologien ved hulvæg (også kaldet white line disease)

Traume!

18

Hvordan behandles klovlidelser?

Med funktionel klovbeskæring, bortskæring af løst horn, evt. debridement af nekrotisk væv (husk analgesi), aflastning med klods, reduktion af smerte, lokal behandling/salicylsyre (keratinolytisk), forbinding!
Almen behandling ved behov; smertebehandling, væske, antibiose.
Blødt underlag og let motion.

19

Hvornår anvender man forbinding?

Ved lokalbehandling, opsuger pus og væske, beskyttelse mod forurening og trykforbinding mod blødning.

20

Hvad er risikoerne ved forbinding?

Bliver fugtigt og varmt, hindrer adgang for ilt, bakterievækst og opløser horn/hud.

21

Hvor mange procent af de hudrelaterede klovlideser er klovspaltebetændelse (Interdigital dermatitis)?

27%

22

Hvad er ætiologien ved interdigital dermatitis/klovspaltebetændelse/balleerosion?

Primært miljøfaktorer, kan også opstå sekundært til andre klovlidelser, som påvirker horndannelse.

23

Hvilke kliniske fund ser man ved klovspaltebetændelse/balleerosion/interdigital dermatitis?

Forandringer i ballehornet/huden, det kan være ømt, ses ofte som besætningsproblem, da det er miljøfaktorer (ammoniak, fugt, bakterier), der er årsagen.

24

Hvad er behandling og prognose for interdigital dermatitis/balleerosion/klovspaltebetændelse?

God prognose, man behandler med salicylsyreforbinding (salicylsyre er keratinolytisk).$

25

Hvor mange procent af hudrelaterede klovlidelser er digital dermatitis?

21%

26

Hvad er ætiologien for digital dermatitis?

Primære bakterier: Treponema, 25 forskellige (de eneste organismer dybt i sårene er Treponema).
Kræver høj fugtighed, miljøfaktorer, dårlig hygiejne. Der er ikke immunitet, da antistofferne ikke vandrer ud i epidermis. Det rammer stratum spinosum.

27

Er digital dermatitis udbredt blandt besætningerne?

Ja - 98% af besætningerne har køer med digital dermatitis.

28

Hvad er de kliniske fund/karakteristika ved digital dermatitis?

Det er en smitsom produktionssygdom, som er smertefuld, og hvor der ses skarp afgrænsning til rask væv. Lange strittende hår i kanten, sjældent hævelse og ingen feber.

29

Er digital dermatitis og interdigital dermatitis smitsom?

Digital dermatitis - Ja.
Interdigital dermatitis - Nej.

30

Fra en ko er blevet smittet med digital dermatitis, hvor længe går der så, før den udviser symptomer?

Tidligst i løbet af et par uger.

31

Risikofaktorer for produktionssygdommen digital dermatitis?

Race, alder, laktationsstadie, kælving, ydelse, velfærd, andre klovlidelser, ammoniakkoncentration, gyllehøjde i kanaler, type strøelse, strøelsens mængde, afgræsningsstrategi, gulvtype, skraber, foder, hygiejne, ventilation, klima, årstid, vejr, indkøb af dyr, staldtype, benstilling, sengebåses dimensioner, klovpleje, fugtighed, kontakt mellem dyregrupper, belægningsgrad osv.

32

Hvordan behandles digital dermatitis?

Rengøring og salicylsyreforbinding! Smertestillende. Ikke antibiotika parenteralt, da det er meget lidt antibiotika, der når ud i epidermis.

33

Hvad er et specifikt symptom ved klovbrandbyld, som man ikke ser ved andre klovlidelser?

(Høj) feber.

34

Hvad er ætiologien ved klovbrandbyld, og er det smitsomt?

Ja, det er smitsomt.
Fusobacterium necrophorum o.a.
Kan komme ind via traumer eller dermatitis.

35

Symptomer på klovbrandbyld?

Høj feber og akut halthed.

36

Hvordan behandler man klovbrandbyld?

Kirurgi! Plus antibiotika (penicillin) og NSAIDs.

37

Hvordan er prognosen for klovbrandbyld?

God ved tidlig behandling.

38

Nydannelser ala bindevævstumorer i klovspalten kan forekomme pga hvad?

Miljøfaktorer, klovlidelser, mekanisk stress af huden/fejlbeskæring.

39

Hvad er terapien for disse nydannelser?

Salicylsyreforbinding, kirurgi.

40

Hvad er prognosen for nydannelserne?

Reserveret, ofte recidiv v kirurgi.

41

Ondartet klovsyge (virulent) og ovin interdigital dermatitis (benign) - symptomer ?

Symptomer: Rød, fugtig, inflammeret hud mellem klovene, en grå pastøs hævelse mellem klovene, som underminerer hornet ved ballen, sål, tå og væg.

42

Ætiologi, ondartet klovsyge får?

Fusobacterium necrophorum og Dichelobacter nodosus.

43

Ætiologi, ovin interdigital dermatitis?

Fusobacterium necrophorum og Trueperella pyogenes.

44

Er ondartet klovsyge smitsom?

Ja, op til 100% morbiditet.

45

Hvordan behandler man ondartet klovsyge?

Antibiotika og/eller 10% zinksulfat fodbad.

46

Hvis en masse får ligger på forknæene og græsser, hvad er så en mulig diagnose?

Ondartet klovsyge - rammer ofte forklovene.

47

Hvad er ætiologi og behandling for contagious ovine digital dermatitis?

Dichelobacter nodosus og Treponema. Behandling m salicylsyreforbinding.

48

Hvad er primærårsag til white line disease/byld i den hvide linje?

Fusobacterium necrophorum og Trueperella pyogenes ascenderende gennem løs væg.

49

Hvad kan white line disease/byld i den hide linje komme sekundært til?

Komplikation af ondartet klovsyge og contagious ovine digital dermatitis.

50

Hvordan behandles white line disease/byld i den hvide linje?

Alt løst horn fjernes og der lægges salicylsyreforbinding.

51

Hvad betyder decubitus?

Liggesår.

52

Hvad er symptomerne på decubitus?

Fra lette forandringer til invaliderende halthed. Kronisk forløb, prognosen er afhængig af graden.

53

Hvordan behandles decubitus?

Korriger disponerende faktorer, evt. forbinding og behandling med antibiotika og NSAIDs.

54

Hvad ses ved decubitus/liggesår/trykning grad 1?

Hyperkeratose, ingen forandring i underliggende væv.

55

Hvad ses ved decubitus/liggesår/trykning grad 2?

Hyperkeratose og hævelse, bursadannelse. Ingen infektion.

56

Hvad ses ved decubitus/liggesår/trykning grad 3?

Betydelig hævelse med sårdannelse og suppuration samt opbrud og dannelse af granulationsvæv.

57

Kan trykninger/liggesår/decubitus være en dyreværnssag?

Ja, hvis grad 3. Disse aflives med det samme.

58

Hos hvem og hvor ser man flexor deformitet, og hvordan behandles det?

Ses hos nyfødte/unge kalve på forbenene, afficerer den superficielle eller profunde bøjesene.
Behandles med motion, skinnebandage og kirurgisk overskæring af senerne.

59

Hvilke bakterier kan give polyarthritis hos kvæg, og hvordan kommer betændelsen ofte?

Ofte infektiøs via navlebetændelse. Hos unge kalve skal man altid tænke kolostrum.
Streptococci, E. coli, Staphylococci, Trueperella pyogenes.
Behandl med antibiotika, forebyg m hygiejne.

60

Hvad kan være årsager til luksation (ledskred, ofte hofteled)?

Traume, fald, hypocalcæmi, dystoki, forsøg på at rejse sig.

61

Hvilke nerver er mest udsatte i forbindelse med lammelse?

Nn. ischiadicus, obturatorius, femoralis, radialis et peroneus.

62

Hvad kan være årsag til lammelse?

Dystoki, langliggeri, traume, hårdt underlag, hårhændet træk i kalv født baglæns.

63

Hvilke muskler rammes v udskred i hofteleddet?

Adduktorerne til hofteledet, altså selvfølgelig m- gastrocnemius og m peroneus tertius.

64

Hvilken muskel kontraheres ved spastisk parese, der giver ret has? Hvem rammes typisk?

M. gastrocnemius. Overekstension af haseleddet, der giver den rette has, progredierende stivhed hvor benet føres strakt frem, og hvor der støttes på tå. 2-9 mdr gamle.