Hjertekredsløb Flashcards Preview

MKR store husdyr > Hjertekredsløb > Flashcards

Flashcards in Hjertekredsløb Deck (90):
1

Hvordan står kvæg ofte ved smerter i brysthulen?

Med abducerede albuer

2

Hvem får hyppigst endokarditis, og hvornår?

Ofte nykælvere og primært i staldperioden

3

Hvad er patogenesen ved endokarditis?

Primær infektion f.x. trykninger, tilbageholdt efterbyrd eller mastitis giver anledning til pyæmi og hjerteklapperne inficeres sekundært. Oftest pulmonal og trikuspidal klapper (dvs. højresidig). Emboliske processer spredes herfra til lungerne.

4

Hvad er agens ved endokarditis?

A. pyogenes, streptokokker og staphylokker

5

Hvad ses klinisk ved endokarditis?

- Lang latensperiode (1-2 mdr)
- Svingende feber, ædelyst , ydelse ,vægt
- Høj puls/respiration
- evt. hoste, evt. mislyde
- venepuls (især ved trikuspidalinsufficiens)
- ødemer (sjældent)

6

Hvad laboratoriediagnostik kan man lave på endokarditis?

Pos. glutaraldehyd
Leukocytose
Neutrofili

7

Kan endokarditis behandles med antibiotika?

Gunstig effekt af antibiotika i tidlige stadie, men ofte residiv efter seponering.

8

Hvad er prognosen ved endokarditis?

Dårlig

9

Hvad er patogenesen ved traumatisk perikarditis?

Fremmedlegemepenetration fra netmave. Eksudativ perikarditis. Komprimering af diastolen (højresidig hjertesvigt).

10

Hvad er symptomerne på traumatisk perikarditis?

Almentilstand stærkt påvirket, stiv ryg, feber, høj puls/respiration, stasesymptomer.
Dæmpninger ved perkussion, perikardielle mislyde (plaskelyde, klokkebøjetoner). Kronisk høres fjerne hjertetoner.

11

Hvad laboratoriediagnostik kan man lave på traumatisk perikarditis?

Positiv glutaraldehyd, leukocytose

12

En mulig differentialdiagnose til traumatisk perikarditis?

Pleuritis

13

Hvad er prognosen ved traumatisk perikarditis?

Dårlig

14

Hvad er de mest normale mislyde?

Tricuspid regurgitation (TR)
Mitral regurgitation (MR)
Aortic regurgitation (AR)
Ventricular septal defect (VSD)

15

Hvad er de mest normale arrytmier?

Atrial fibrillation (AF)
Supra ventricular premature complexes (SVPC) Ventricular premature complexes (VPC)

16

Der er tre typer af mislyde, hvilke?

Funktionelle, fysiologiske og patologiske

17

Hvad er en funktionel mislyd?

Turbulent blodflow i roden/starten af aorta/pulmonale. Ofte hørt over hjertebasis i væddeløbsheste.

18

Hvad er en fysiologisk mislyd?

Ændret viskositet eller øget cardiac output firer til turbulent blodflow. Ofte i heste med kolik, dehydrerede, hæmorragi eller høj feber.

19

Hvad er en patologisk mislyd?

Erhvervet eller medfødt hjerte malformation som resulterer i tubulent blod flow. Ofte grundet valvulær regurgitation.

20

Er valvulære stenoser og valvulær regurgitaion, normalt hos hest?

Valvulær stenos er extreme sjældent hos best, mens valvulær regurgitation er meget normalt

21

Hvad er de mest normale systoliske mislyde, for hhv højre og venstre side?

Venstre:
- Functional murmur (racehorses)
- Mitral regurgitation (MR)
- Physiological murmur (dehydration, colic)
Højre
- Tricuspid regurgitation (TR)
- Ventricular septal defect (VSD) (may be heard on the left hemithorax as well)

22

Hvilken historie kommer en hest tit ind med hvis den har MR?

Ofte: Fundet ved tilfælde
Mindre ofte: Motions tolerance nedsat

23

Hvilke kliniske fund gør man ved en hest med MR?

Auskultation: Ofte en holosystolisk mislyd (nogen gange kortere). PMI ved hjerte apex.

Afhængigt af sværhed: Tachycardi og tachypnø ved afslapning, distention eller pulsering af jugularis, ødem, arrytmi, nasal skum, motionsintolerance

24

Hvilke sekundære konsekvenser kan MR have?

Forstørret venter atrium => øger risikoen for supraventrikulær arrytmier (fx SVPC eller AF)

Volume overload i venter atrium => øger pulmonary tryk => højresidig hjertesvigt

Eccentrisk hypertrofi af venter ventrikel => øget risiko for hjertefejl

25

Hvornår vil man lave parakliniske tests ved MR, og hvilke er der?

Paraclinical tests needed if:
- Resting HR > 45 bpm Arrhythmia
- Murmur > grad III/VI

Tests:
- Echocardiography
- Resting and exercise ECG

26

Which murmur is the most important valvular condition affecting athletic performance?

MR

27

Den hyppigste mislyd hos fuldblods og standard væddeløbsheste, er?

Tricuspid regurgitation (TR)

28

Påvirker TR hestens performance?

Nej

29

Hvilke kliniske fund medfører TR?

Auskultation: Bånd-formet, ofte holosystolisk, mislyd. PMI er ved højre hemithorax.
Differentiér fra VSD ved radiering (retningen). Sjældent distension eller pulsering af jugularis.

30

Hvad er den mest normale medfødte hjertemalformation?

Ventricular septal defect (VSD)

31

Hvilken del af septum er oftest ramt ved VSD?

Den membranøse del

32

Hvilke kliniske fund ses ved VSD?

Auskultation: Systolisk misled over høhre hemithorax, radierende cranoiventralt. Ofte systolisk mislyd over pulmonær klap på venstre hemithorax pga pulmonær stenose.

Afhængighed af sværhed: Resting tachycardi øg tachypnø, distension eller pulsering af jugularis, ødem, motions intollerance

33

Hvad er målet med echocardiografi af VSD?

Estimer størrelse af defect, kompensatorisk hjertedilatation og trykgrafient

34

Hvornår er prognosen god ved VSD?

Echocardiografien viser:
- Shunt < 2.5 cm
- Shunt velocity > 4 m/sec
- Ingen ventriculær forstørrelse

35

Hvilken klap er den eneste vigtige når man snakker diastolisk mislyd?

Aorta regurgitation (AR)

36

Hvad er den mest normale valvulære regurgitation hos ældre heste, og den mest normale tilstand diagnosticeret med patologiske ændringer?

Aorta regurgitation (AR)

37

Hvordan opdages AR oftest?

Oftest tilfældigt, sjældent ses dog nedsat motions tolerance, og i svære tilfælde ataxi eller kollaps.

38

Hvilke kliniske fund ses ved AR?

Auskultation: Diastolisk de-crescendo eller hård misled med PMI over aorta clap. Ofte hurt over højre hemithorax også.

Afhængig af sværhed: systolisk mislyd (MR), springende plus (water hammer) ved palpering af a. facialis, arrytmier og i svære tilfælde hjertefejl.

39

Hvilke sekondære konsekvenser kan ses som følge af AR?

Volume overload af venstre ventrikel => excentrisk hypertrophy, øget slag volumen og arbejde for hjertet

Forstørring af mitral annulus => MR og forstørring af LA => øget risiko for supraventrikulær arrytmi

Reduceret diastolic tryk => nedsat coroner perfusion => øger risiko for ventrikulære arrytmier

40

Hvornår han man behov for flere parakliniske tests ved AR? Hvilke parakliniske test er brugbare?

- Young horse <10 yrs
- Cardiac arrhythmias
- Water hammer pulse
- Exercise intollerance, ataxia, collapse

Tests:
- Echocardiography
- Resting and exercise ECG

41

Hvordan er prognosen generelt for AR hos ældre heste?

Ofte progressiv, men langsomt dog.
Prognosen generelt god.

42

Der er et rigtig nice skema over hvad man kan auskultere hvor - hvad diagnosen er og hvad behandling/diagnostisk plan er. For stort til at tage med her med rigtig god oversigtsmæssigt!!

18/32 i slideshow om Mislyde og Arrytmier

43

Er arrytmier hos hest normale? Hvorfor?

Relativt normalt pga høj vagus tonus

44

Er arrytmier hos hest ofte benigne eller maligne?

Benigne

45

Hvad skal der gerne ske med arrytmier ved motion?

De bør forsvinde

46

Hvad er de mest normale arrytmier der påvirker præstation?

Atrial fibrillation (AF)
Supra ventricular premature complexes or contractions (SVPC)
Ventricular premature contration (VPC)

47

Hvad er patogenesen for AF?

Ændret funktion af ion kanaler i atriets myocytter, enten pga forstørret atrium uden patologisk prædisponering (Primær eller "Lone AF"), eller sekundært pga MR, TR eller aR med sekondær dilatation af atrierne (Sekondær AF).

48

Hvilke hæmodynamiske konsekvenser ses som følge af AF?

Tab af atrie bidrag i den normale ventrikulære fyldning. Under motion bliver det signifikant, men ingen effekt ved hvile.

49

Hvilken historie kommer en AF hest ofte ind med?

Fundet tilfældigt bed hobby heste, associeret med epistaxis eller reduceret motions kapacitet

50

Hvad kan auskulteres ved AF?

Irregularly irregular rhythm (chaotic rhythm)

51

Hvilke to typer af AF findes der?

Paroxysmal og Kronisk

52

Hvem rammes oftest af Paroxysmal AF?

Mindre heste

53

Hvordan er varigheden af arrytmi ved Paroxysmal AF?

Varer mellem få minter og få dage.
Episoder kan forekomme gentagne gange, så stoppe spontant, eller det kan udvikles til kronisk AF

54

Hvem rammes oftest af Kronisk AF?

Store heste, eller heste med underliggende hjertesygdom

55

Hvordan er varigheden af arrytmi ved Kronisk AF?

Over længere tid

56

Hvornår må man behandle AF?

Kun når der ikke er noget bevis for underliggende hjertesygdom

57

Hvilket farmaka kan bruges til at behandle AF? Hvordan virker det?

Class 1a antiarrhythmic (Quinidine sulphate)

Blokerer Na kanaler og øget refraktærperioden. Vagolytisk effekt som øget AF-nodal ledning og HR.

58

Hvilke sideeffekter er der ved brug af quinidine sulphate?

Ikke livstruende: Tachycardia, anorexia, nasal edema
Livstruende: HR > 100 bpm, increased QRS duration, colic, diarrhea, laminitis, collapse, ventricular arrhythmias

59

Præmature hjerteslag er associeret med?

Hypoxi, toxæmi, elektrolyt og metabolik forstyrrelser eller hjertesygdom

60

Skal man tænke hjertesygdom med det samme når man hører præmature slag?

Nej. Først efter man har R/O alle de ikke-hjertesygdoms relaterede tilstande må man overveje primær hjertesygdom.

61

Der er to typer premature complekser. Hvilke?

Supraventrikulære (SVPC) og ventrikulære (VPC)

62

Hvor oprinder SVPC fra?

Atrie? Junction? Ja, det er så et af livets helt store mysterier.. Men spændende.. Det er det i hvert fald

63

Hvornår sker SVPC?

Before SA nodes fires

64

Behandling af SVPC?

Hvis muligt, ret den underliggende årsag. Hvis relateret til ydeevne, kan steroider prøves

65

Hvad er VPC og hvor stammer de fra?

Spontane premature ventrikulære depolariseringer som har ophav i ventrikler og medfører abnorme QRS-T komplekser

66

Hvornår ses VPC?

Ofte som følge af ventrikulær sygdom eller dilatation. Kan også ses ved maximal motion, anæmi, høj feber, samt elektrolyt og væske forstyrrelser

67

Beskriv en diagnostisk plan for præmature komplekser

Fuld klinisk undersøgelse inkl. blodprøver (cTnI, MB-CK).
Grundig auskultation (mislyde)
ECG bed hvile: supraventrikulært eller ventrikulært
ECHO: Mislyde eller hjertedilatation
ECG ved motion: Forsvinder de, bliver de ved eller bliver de værre?

68

Hvordan behandles præmature komplekser?

Ingen bevist effect af terapi, men prøv hvile og steroider

69

Hvad kan VPC'er udvikle sig til?

Risiko for ventrikulær tachycardi (VT), ventrikulær fibrillation (VF) og pludselig hjerterelateret død

70

Forslag til akut behandling af VF/VT?

Lidocain

71

Af de mest normale hjertesygdomme, er der kun få der muligt kan resultere i dårlig performance, disse er?

Murmurs:
Mitral regurgitation (MR)
Aortic regurgitation (AR)
Ventricular septal defect (VSD)

Arrhythmias:
Atrial fibrillation (AF)
Ventricular premature beats (VPC)
Ventricular tachycardia (VT)

72

Hvad er en hests HR, slag volumen, CO?

Heart rate 28-250 bbm
Stroke volume 8-900 ml (v. motion op til 1.7 liter)
Cardiac output 30-300 l/min

73

Hvordan kan alderen være behjælpelig ifm hjertesygdoms diagnostik?

Congenital sygdomme typist unge heste, eller måske først ved tilridning
Aortic regurgitation (AR) typisk ældre heste

74

Hvordan kan race/størrelse være behjælpelig ifm hjertesygdoms diagnostik?

Små heste/ponier får sjældent atrial fibrillation (AF)

75

Hvordan laver man en klinisk undersøgelse af det perifære vaskulære system?

- Slimhinder
- Palpation af perifær pulse (forskel mellem systole og diastole)
- Venøs stase og fyldningstid (normalt 1/3-1/2 jug.)
- Dependent (ventralt) ødem
- Systemisk venøs tryk øget pga biventrikulær fejl initieret af venstre ventrikelfejl
- Nasal flåd

76

Helt generelt er det perifære system så tit ramt ved hjertesygdom hos hest?

Nixen bixen Karen Blixen. Sjældent det perifære system er ramt ved hjertesygdom hos hest.

77

Hvorfor plaperes hjerteslaget på venstre hemithorax (apex beat, mitral klap)?

Location, thrill and intensity

78

Hvad baseres diagnosen på ved klinisk undersøgelse af hjertemislyde?

Intensitet
Timing og varighed
PMI
Form
Kvalitet

79

Hvordan klassificeres intensiteten af en mislyd?

Fra 1 til 6:
1 + 2: Svær at høre, lokaliseret område
3 + 4: Nemt at høre
5 + 6: Nemt at høre, palperbar 'thrill' på thorax

80

Hvornår snakker man om en hhv diastolisk og systolisk mislyd?

Systolisk: Mellem S1 og S2 (mellem lub og dub)
Diastolisk: Efter S3

[De høres: S4 -> S1 -> S2 -> S3]

81

Hvad er forskellen på pan- og holosystolisk?

Det det samme. Begge mislyde rækker hele systolen (S1 til S2)

82

Hvad er PMI?

Point of Maximum Intensity - der hvor man kan høre mislyden højest

83

Hvad er indikationerne for et ECG?

Arrytmi i hvile og under/efter motion. Kan ikke sige noget om hjertemasse eller kammerstørrelser

84

Hvad er indikationerne for Echocardiography?

Hjertemislyde
Evaluering af hjertestrørrelse og funktion
Endokardielle masser eller pericardiel akkumulation

85

Hvilke biomarkører siger noget om hjertesygdom?

Cardiac troponin I (cTnI)
Myocardial isoform of creatine kinase (CK-MB)
Atrial natrium peptide (ANP)

86

Hvad er fordele og ulemper ved en "field test"?

Fordele:
- Undersøgelse lavet under normale forhold
- Rytter interaktion
- Fysisk kan hesten testes hårdere her

Ulemper:
- Svært at standardisere
- Simultane blodprøver ikke muligt

87

Hvad er fordele og ulemper ved en "treadmill test"?

Fordele:
- Standardiser hastighed, hældning og længde
- Øvre luftveje, blodgasser og ECG samtidig
- Stress echocardiografi efter testen

Ulemper:
- Hest skal fragtes til løbebåndet
- Behov for en masse folk og sikkerhedsforanstaltninger
- HR og laktat tyisk lavere her end field test
- Svært at fremprovokere rytter-relaterede problemer

88

HR for hhv fuldblod, dressur og showjump heste kan ses i slidet. Der er en tabel over tommelfingerregler for hvad HR må være ved gang, trot, canter og alt muligt andet.

Klinisk undersøgelse slides, slide 22/23

89

Hvis man hører arrytmi, så skal man..?

ECG!

90

Hvis man hører mislyde, så skal man..?

Echocardiografi!