Urinvejslidelser Flashcards Preview

MKR store husdyr > Urinvejslidelser > Flashcards

Flashcards in Urinvejslidelser Deck (64):
1

Hvad er akut nyresvigt hos hest ofte grundet?

Udsat for nephrotoxiner
Vasomotorisk nephropati (hypoperfusion, iskæmi)

2

Hvilke grunde er der ofte til toksisk nephropati?

Aminoglycosider
 NSAIDS

3

Hvilke læsioner ses grundet toksisk påvirkning af aminoglycosider?

Akut tubulær nekrose

4

Hvad er med til at øge den toksiske effekt af aminoglycosider?

Akkumulering
Nedsat renal perfusion (NSAID)
Nedsat hydrering (diarre, septikæmi)

5

Hvordan kan man forhindre den toksiske effekt af aminoglykosider?

Forhindre hypokalæmi og lavt calcium
Supplere med NaCl og KCl (øger diurese)
Overvåge creatinin

6

Hvilke kliniske tegn ses ved toksisk påvirkning af aminoglycosider?

Uforklarlig depression
Anorexi
Først polyuri så oligouri
Mild stranguri

7

Prognose for toksisk nephropati grundet aminoglycosider?

Generet god ved kortvarigt akut nyresvigt

8

Hvad kan disponere for de toksiske påvirkninger af NSAIDS?

Høj dosis
Dehydering eller hypovolæmi
Langvarig behandling

9

Hvilke læsioner ses ved toksisk nephropati grundet NSAIDS?

Medullær bækken nekrose i nyre

10

Hvilke kliniske tegn ser man ved toksisk nephropati grundet NSAIDS?

Skal være meget slemt før vi ser kliniske tegn
Hæmaturi
GI sygdom

11

Hvilke kliniske tegn ses ved akut nyresvigt hos hest?

Depression
Anorexi
Anuri
Forstørret og dolent nyre

12

Hvad ses på ultralyd ved akut nyresvigt?

Perirenal ødem
Utydeligt ved corticomedullære junction
Dilatation af pelvis renalis

13

Hvilke laboratoriske fund ses ved akut nyresvigt?

Svært øget creatinin
Øget BUN (blod urea nitrogen)
Hyponatræmi
Hypochloræmi
Hypocalcæmi

Urinundersøgelse ses:
Lav vægtfylde
Hæmaturi
Nedsat GFR

14

Hvordan behandles akut nyresvigt?

Væskebehandlng
- Erstat manglende væske
- Korrektion af elektrolytter og syre/baser

15

Hvordan behandles akut nyresvigt med oliguri?

Monitorering af væske og Na administration
Oliguri over 12 timer:
Furosemid
Mannitol (anuri)

16

Hvordan er prognosen for akut nyresvigt?

God prognose - hvis creatinin tilbage til normal
Slet prognose - hvis usuccesfuld efter 72 timer

17

Nævn 4 årsager til kronisk nyresvigt?

Proliferative glomerulonephritis
Kronisk interstitiel nephritis
Pyelonephritis
Andre: neoplasi, amyloidosis

18

Hvordan behandles kronisk nyresvigt?

Hvis muligt fjernes reversibel komponent:
- Nephrotoxiner
- Infektion
- Caluculi
Ellers
Væsketerapi
Nutritionel støtte
Diuretika - ved ødem

19

Hvilke 2 overordnede former for urinvejslidelser findes der?

Øvre og nedre

20

Hvilke risikofaktorer er der til urinvejslidelser?

Blæreparalyse
Samtidig urolitiasis
Urethralskade (foling, neoplasi, habronemiasis)
Urethras placering

21

Nævn 2 hyppige bakterier forbundet med urinvejslidelser

E. coli
Proteus
Klebsiella
Staphylococcus

22

Nævn 5 kliniske tegn på nedre urinvejsinfektion

Dysuri, stranguri, pollakiuri
Inkontinens
(Feberm vægttab)
Urinsvedninger
Hæmaturi (caliculi)

23

Nævn 3 kliniske tegn på øvre urinvejsinfektion

Feber
Vægttab
Hæmaturi
Ofte også alle tegn fra nedre urinveje

24

Hvilke laboratoriske fund kan ses ved urinvejsinfektion?

Inflammatorisk respons (øvre urinveje)
Øget total protein og globulin
Azotæmi (hvis bilateralt)

25

Hvordan behandles urinvejsinfektion?

Antibiotika
- Nedre > 1 uge
- Øvre 2-6 uger
(Korrektion af anatomisk problem)

26

Nævn 3 årsager til uroperitoneum

Blære ruptur
Urachal urin lækage
Uretrale defekter

27

Hvilke kliniske fund ses ved uroperitoneum?

Stranguri, trænginger
Depression
Abdominal distension
Nedsat nursing
Kolik

28

Hvilke laboratoriske fund ses der ved uroperitoneum?

Hyponatræmi
Hypocloræmi
Hyperkalæmi
Azotæmi
Arrytmier
Peritonal væske: creatinin/serum ratio 2:1

29

Hvordan behandles uroperitoneum grundet blæreruptur?

Palliativ behandling
 IV 0.9% NaCl / 5% Glucose
Langsom drænage af urin fra abdomen
Bredspektret antibiose
Kirurgisk lukning af defekt (efter stabilisering)

30

Hvordan behandles uroperitoneum grundet urachal urin lækage?

Kirurgisk fjernelse af urachus, lukning af blære apex

31

Hvordan behandles uroperitoneum grundet ureteral defekt?

Kateter placeres i ureteres under cystotomy
Reparation af defekt ved placering af stent ind i ureter i 7-10 dage

32

Urolithiasis hos ruminanter rammer oftest ?

Hanner og kastrater
Unge

33

Hvilke 4 typer urolitter findes hos ruminanter?

Phosphatic urolithiasis
Silica urolithiasis
Calcium carbonate urolithiasis
Calcium oxalate urolithiasis

34

Nævn 3 faktorer der kan påvirke dannelsen af urolitter

Dehydrering
Foder og miljø
pH i urin
Vit A mangel
(Urinvejslidelse)

35

Nævn 4 mulige konsekvenser af urolithiasis

Akut urethral obstruktion
Urethral ruptur
Blære ruptur
Kronisk partiel urethral obstruktion 
Ureterolithiasis & nephrolithiasis

36

Hvilke kliniske fund ses ved akut urethral obstruktion

Stranguri
Kolik grundet distenterede blære
Anuri
Urindrypning
Tachycardi
Tachypnø

37

Hvor sætter urolitter sig hyppigst hos hhv. kvæg og får

Kvæg: Sigmoid flexur
Får: Urethral processus

38

Nævn 3 Dx til akut urethral obstruktion

Gastrointestinal kolik
Encephalopathier
Tenesmus
Primær urinvejslidelse
Kongenitale abnormaliteter i unge dyr (ektopiske ureteres)

39

Nævn 2 Dx til urethral ruptur

Umbilicalt / scrotal hernie
Penilt hæmatom

40

Hvilke kliniske fund ses ved blæreruptur?

Ophør af stranguri
Bilateral distention af abdomen
Depression
Anorexi
Dehydrering
Shock

41

Nævn 3 Dx til blæreruptur

Diffus peritonitis
Vagal indigestion
Ascites sekundært til lever fibrose
Hypoproteinæmi

42

Hvad er følgerne til kronisk partiel urethral obstruktion?

Blærevæg hypertrofi
Hydroureter
Hydronephrose

43

Hvilke kliniske fund ses ved kronisk partiel urethral obstruktion?

Urin drypning
Lethargi
Anorexi
Lav BCS

44

Nævn 3 Dx til ronisk partiel urethral obstruktion

Neurologisk lidelse
Kongenital abnormaliteter
Kronisk infekton
Neoplasi
Ulcerativ posthitis

45

Hvilke kliniske fund ses ved ureterolithiasis og nephrolithiasis?

Svær kolik
Kyfose
Kollaps
Stress
Distenderet ureter, venstre nyre
Azotæmi
Uroperitoneum

46

Hvilke diagnostiske test kan man lave ved urolithiasis?

Ultralyd
Røntgen
Abdominocentese

47

Hvilken klinisk patologi vil man se ved akut urethral obstruktion?

 Hæmatologi og biokemi: måske normalt
Hyperglycæmi, stress leukogram
Azotæmi, hæmaturi, proteinuri, crystalluri

48

Hvilken klinisk patologi vil man se ved blære ruptur?

Uroperitoneum
Hyperfosfatæmi
Leukocytose
Hyperfibrinogenæmi

49

Hvilken klinisk patologi vil man se ved urethral ruptur?

Leukocytose
Hyperfibrinogenæmi
ellers samme men mildere tegn end blæreruptur

50

Hvilken klinisk patologi vil man se ved kronisk partiel ruptur?

Hyponatræmi
Hypocloræmi
Hypocalcæmi
Hyperfosfatæmi
Svær azotæmi (tyder på hydronephrose)

51

Behandling af urolithiasis?

Slagtning før azotæmi
Medicinsk behandling:
- Fjern obstruktion
- Afslappende til at rette sigmoid flexur ud
- Korrektion af væske og elektrolyt balance

52

Hvad bør foretages preoperativt ved urolithiasis?

Stabilisering af hypovolæmi og elektrolytter
Calcium efter behov
Glucose
Langsom drænage af urin fra abdomen
Perioperativ antibiose

53

Nævn 5 kirurgiske muligheder ved urolithiasis

Amputation af obstruerede urethral process
Penectomi
Perinal urethrostomi
Prepubical urethrostomi
Urethrostomi
Cystotomi
Tube cystotomi
Blære marsupialisering
Urethral catheterisering & retrograd skylning
Ureterotomi
Unilateral nephrectomi
Multiple stab incisioner i hud og sc væv

54

Hvornår ses eversion af blære?

Ofte efter fødsel

55

Hvilke kliniske tegn ses ved eversion af blære?

Synlig mucosal overflade af blære
Ureteral åbning muligt synlig
Palpation mærkes protrusion

56

Hvilke kliniske fund ses ved prolaps af blære?

Synlig serosal overflade af blære
Palpation af vagina - revne i væg
FNASP - urin

57

Hvordan behandles eversion af blære?

Manuel reduction umulig hvis ødem
Laparatomy kan være nødvendigt for at vurdere hernierede tarm
Subtotalt cystectomy hvis traume og nekrose
Antibiose

58

Hvordan behandles prolaps af blære?

Sæt flexibel katerer i urethra og fjern urin ->
Reduction af blære
Put blære ind i abdomen
Suturer vaginal revne
Antibiose

59

Hvilke kliniske tegn er der på cystits?

 Dysuri
Pollakiuri
(Hematuri & pyuri)
Svingen med hale og bøjet ryg
Smertefuld og tyk blære ved palpation

60

Hvilke kliniske tegn er der på akut pyelonephritis?

Nedsat foderindtag og mælkeproduktion
Feber
Depression
Mild kolik
Forstørret nyre
Vomatoni

61

Ved urinvejslidelse hos kvæg, hvordan vil hæmatologi og urinus se ud?

Neutrofil leukocytose
Hyperfibronenæmi
Anæmi
Azotæmo

Hæmatur (sjælden)
Proteinuri
Urinkultur

62

Nævn 2 Dx til urinvejslidelser hos kvæg

Gastrointestinal kolik
Enzootisk hæmaturi
Urolithiasis
Vaginitis

63

Hos hvem ses urinvejslidelser hyppigst?

Hun
- Kortere urethra
- Kontamination ved fødsel
- Anatomisk dårlig konformitet

64

Hvordan behandles urinvejslidelser?

Antibiose - 3 uger