Puerperiet og Post Partum Patologi Flashcards Preview

MKR store husdyr > Puerperiet og Post Partum Patologi > Flashcards

Flashcards in Puerperiet og Post Partum Patologi Deck (49):
1

Hvad er det så, puerperiet helt præcist er?

Tiden fra sidste (tredje) stadie af drægtighed til tidspunktet hvor genitalsystemet har returneret til normal, ikke-drægtig stadie.

2

Hvorfor er puerperiet en kritisk periode?

Der er nedsat reproduktions-performance og risiko for sygdomme.

3

Hvornår begynder tredje stadie af drægtigheden?

Med fosterets fødsel.

4

Hvad skal der ske i tredje stadie?

De føtale membraner skal ud;
Myometriekontraktioner, seperation af placenta (Karunkel bliver i moderdyr og tilbagedannes) - hvis det går galt; Tilbageholdt efterbyrd,
De føtale villi skrumper,
Inversion af apex af allantochorion stimulerer abdominale muskelreflekser.

5

Har alle racer en tredje stadie af drægtighed?

Nej - ko, hest, får, ged har.
Svin: De meste af de føtale placentaer skydes ud efter sidste gris er født.
Hund og kat: Føtale placenta ud mellem fostrene.

6

At genitalsystemet skal returnere til normal ikke-drægtig stand betyder?

Uterus og cervix bliver større hos førstegangsfødende, men ellers sker der atrofi, apoptose og nekrose af endometrie/placenta, tilbage til normal uterusvæg, cyklus i gang igen, bakteriel dekontamination af uterus.

7

Hvad er definitionen på involution (sker under puerperium) hos ko?

Reduktion af genitaltragtens størrelse efter fødsel (uterus mindre (8-10 dage), cervix lukker (4 dage)).
Dagantal for køer.

8

Hvad er lochia?

Nekrotiske rester af placentomer (mest karunkler, men også kotelydoner), blod og amnion/allantois-væske. Skal ud af uterus, sker 7-10 dage efter kælving.
Det er rødbrunt/gulbrunt, 0,5-2L UDEN putrid lugt. Lochia er ikke patologisk.

9

Hvornår kommer første ægløsning efter fødsel?

I gennemsnit 21 dage efter (malkekvæg),
31 dage efter hos kødkvæg.

10

Hvad ligger der i bakteriel dekomtamination af uterus?

Uterus-lumen er "steril" under drægtighed, men efter fødsel invaderes den gennem den åbne cervix af opportunistiske patogener såsom Trueperella pyogenes, E. coli og Fusobacterium necrophorum. De fleste køer er meget resistente overfor dette, og i løbet af 6-8 uger er der "sterilt" igen.

11

Hvordan er puerperium hos hest?

Hopper skal ikke afstøde ligeså meget væv som kvæg, det går derfor hurtigere.
Lochia: En smule, 1-2 dage efter foling.
Ægløsning 5-12 dage efter fødsel.
Også hyppig bakteriel kontamination (betahæmolytiske Streptococci og coliforme).
Prægravid størrelse af uterus dag 32.

12

Hvordan er det med puerperium hos svin?

Involution færdig på dag 28. Ovarieaktivitet er hæmmet, så længe grisene patter.

13

Hvad er typiske patologier i forbindelse med puerperiet?

Tilbageholdt efterbyrd/fostre,
Uterusprolaps, traume, hypocalcæmi, ketose, endometritis og metritis, mastitis.

14

Hvad er patogenesen ved tilbageholdt efterbyrd?

Fejl i de mekanismer, der skal sikre placental seperation.

15

Risikofaktorer for tilbageholdt efterbyrd?

Abort, abnorm drægtighedslængde, dystoki, fedtlever, vitaminmangel, manglende modning af placenta, østrogenabnormaliteter, sekundær inerti (dystoki).

16

Symptomer på tilbageholdt efterbyrd? (KO)

Generelt ingen, der kan ske metritis, men der er dårlig lugt.

17

Behandling af tilbageholdt efterbyrd? (KO)

Lad det blive (kan se, om man gently kan fjerne det), behandl hvis der er metritis (uterusvægsinflammation).

18

Tilbageholdt efterbyrd hos hoppen, hvad gør man her?

Der er en livstruende situation - metritis, septikæmi, laminitis.
Behandling: Tjek om der er en tvilling, rens og desinficer vulva og perineum, giv Oxytocin!
Hvis det ikke hjælper, så prøv manuelt forsigtigt at hive det ud.
Flush, NSAIDs, bredspektret antibiotika.

19

Årsager og tegn på tilbageholdte fostre?

Årsager: Dystoki, inerti/atoni af uterus.
Tegn: Depression, feber, intoxication, flåd (putridt, purulent) fra vagina, man kan palpere fosteret. Tilbageholdte fostre undergår emphysem og maceration.

20

Hvordan behandles tilbageholdte fostre?

Aflivning,
Fostre skal frigives, antibiotika, NSAIDs, analgetika. På baggrund af moderdyrets tilstand, som generelt er dårlig.

21

Hvor ofte ses uterusprolaps?

0,3% hos ruminanter. Sjældnere hos svin, sjældent hos hoppe.

22

Hvornår ses typisk uterusprolaps?

90% af gangene mindre end 24 timer efter fødsel. Oftest begge sider hos ruminanter, mens det mere kun er et horn hos andre arter.

23

Patogenese ved uterusprolaps?

Ikke kendt, men måske noget med abdominalt stræk og uterus atoni.

24

Hvordan behandles uterusprolaps?

Koen ligges på maven eller stående, rengøring og repositionering af uterus, skylning med stor mængde varmt isoton saltvand, vandet dræneres, Bühner-sutur, postoperativt oxytocin, antibiotika og analgesi.

25

Når hvilke områder skal analgeseres kan man bruge epidural analgesi?

Halen, anus, perineum, vulva, vagina.
Reducerer iøvrigt Fergusons refleks.
Bruges ved kirurgi og manipulation af uterus og fostre.

26

Hvordan er teknikken ved epidural analgesi?

Klipper, vasker, desinficerer, indsætter nålen i midtlinjen mellem os saccrum og første caudale vertebra eller i første led mellem de caudale vertebrae.
Hos ko er det 18G, 5 cm, hest 18G 4-8cm, svin 18G 10-15cm.
Vinklen er 0-10 grader cranial retning, man indgiver 2% lidokain med adrenalin.

27

Hvor hurtig er induktionen af analgesi ved epidural blokade og hvor længe varer det?

10-20 min om induktion, varer i over 1 time.

28

Hvad er dosis v epidural analgesi?

Ko: 1ml/100kg, hest 1,5mL/100kg, svin 1mL pr 4,5 kg!

29

Når hvilke områder skal analgeseres kan man bruge epidural analgesi?

Halen, anus, perineum, vulva, vagina.
Reducerer iøvrigt Fergusons refleks.
Bruges ved kirurgi og manipulation af uterus og fostre.

30

Hvordan er teknikken ved epidural analgesi?

Klipper, vasker, desinficerer, indsætter nålen i midtlinjen mellem os saccrum og første caudale vertebra eller i første led mellem de caudale vertebrae.
Hos ko er det 18G, 5 cm, hest 18G 4-8cm, svin 18G 10-15cm.
Vinklen er 0-10 grader cranial retning, man indgiver 2% lidokain med adrenalin.

31

Hvor hurtig er induktionen af analgesi ved epidural blokade og hvor længe varer det?

10-20 min om induktion, varer i over 1 time.

32

Hvad er dosis v epidural analgesi?

Ko: 1ml/100kg, hest 1,5mL/100kg, svin 1mL pr 4,5 kg (?).

33

Kontusion og laceration af cervix eller vulva - hvad ses/kan ske/gøres?

Akutte læsioner følges ofte af nekrose og infektion (Fusobacterium necophorum kan give skededifteritis).
Komplikationer er disseminerede infektioner.
Dyret udviser smertesymptomer og trængninger.
Man behandler med antibiotika og analgetika.

34

Hvordan kategoriserer man perineale lacerationer?

1. grad: Superficiel tearing. Suturer hvis muligt.
2. grad: Muskler involveret, suturer med det muligt.
3. grad: Analsphincteren involveret; kloakdannelse. Reparer efter epithelialisering (6 uger).

35

I forbindelse med hvad ser man oftest skade på lumbosaccrale nerveplexus?

Dystoki, hvor nerverne fanges mellem foster og pelvis.

36

Hvilke nerver er involveret ved skade på det lumbosaccrale plexus?

N. obturatorius, n. ischiadicus, n. femoralis.

37

Hvad ses ved subluxation og luxation (går af led) af de illeosaccrale led?

Subluxation: Korte hoppende gang, svært ved at stå, tryksensitiv, crepitus omkring det ileosaccrale led, eleveret medialt aspekt af ala ossis ilei.
Luxation: Ligger ned, smal abdominal åbning af pelvis, deformation af pelvis/os sacrum, sænket lumbosacral spine, obstipation.

38

Kliniske tegn på kælvingsfeber?

Til start rysten og svaghed, reduceret temperatur (normal er 38,5-39), anorexi, laktering, tør fæces, efterfulgt af:
ligger på maven med hovedet mod flanken (tænk på det billede vi har set), atoni af GI, savlen,
Til sidst: Ligger på siden, tachycardi, respirationsdepression, tab af reflekser, koma og død.

39

Hvad er kælvingsfeber med et ord?

Hypocalcæmi.

40

Hvad skyldes kælvingsfeber?

Øget behov for calcium (mælk ((føtal knogleudvikling))), reduceret optag af calcium 15-20timer post partum og reduceret indtag de sidste to uger op til kælving. Forsinket mobilisering af calcium fra skelettet.

41

Hvornår ses kælvingsfeber typisk?

I dagene lige efter kælving.

42

Kliniske tegn på ketose?

Reduceret appetit, reduceret mælkeproduktion (stadig "for høj" dog), depression, nedgang i BCS, acetonelugt, evt. nervøse symptomer.

43

Behandling og forebyggelse af kælvingsfeber?

Behandling: Calcium IV (calcium borogluconat), reducer mælkeproduktion.
Forebyggelse: Giv calciumbindende compounds, f.eks. Zeolit, til foderet de sidste 2 uger af drægtigheden (dyrt, dyr skal adskilles).

44

Hvad er ketose?

En metabolisk sygdom hvor fedt mobiliseres for at dække energibehovet (hos ko grundet mælkeproduktion, hos får grundet tvillinger).

45

Hvornår ses ketose typisk?

2-4 uger efter kælving.

46

Kliniske tegn på ketose?

Reduceret appetit, reduceret mælkeproduktion (stadig "for høj" dog), depression, nedgang i BCS, acetonelugt, evt. nervøse symptomer.

47

Hvordan behandles ketose?

Få ordn i den negative energibalance; Glukose IV, propylenglycol eller lignende p.o., glycocorticoider.

48

Hvad kaldes endometritis også?

Pyometra.

49

Hvad ses ved pyometra/endometritis?

Purulent vaginalt flåd.