Det nyfødte dyr Flashcards Preview

MKR store husdyr > Det nyfødte dyr > Flashcards

Flashcards in Det nyfødte dyr Deck (37):
1

PAG (Pregnancy accociated glycoproteins) Østronsulfat
Er disse høje eller lave i niveau ved dødsfødsel?

Lave ved dødfødsel: Dårlig placentafunktion!

(forstår det ikke helt så læs gerne op på det)

2

Hvordan kan man stimulere den nyfødte kalvs respiration?

Slim renses fra luftveje:
Kulde
”Kalve-genopliver”
Intubering
Farmakologisk stimulation Akupunktur.

3

Hvordan renses slim fra kalvens luftveje?

Kulde, koldt vand osv kan starte vejrtrækning
Adrenalin resorberer slim fra luftvejene (slim renses fra luftveje)

4

Kræver er en "kalve-genopliver" intubering?

Kræver ikke intubering.
Kalven ligger på siden.
Volumen indblæses 5 x.
Kalven vendes.
Behandlingen gentages

5

Hvordan kan man farmakologisk stimulere kalvens respiration?

Doxapram 2-4 ml IV eller på tungen!
Øger perifere kemoreceptorers følsomhed for CO2 efter 30 sek.

6

Kan man bruge efedrin, adrenalin og noradrenalin til at stimulere resp hos kalv?

Nej, chance for overdosering som fremkalder ventrikelflimren/død

7

Hvordan kan man bruge akupunktur til at stimulere respirationen hos kalv?

I midtplanet af mulepladen ved næseborenes
ventrale begrænsning. (man kan også nive)

8

Hvordan besluttes kalvens acidose og bicarbonat-behov?

Ud fra vitality score

9

Hvad kan man bruge til navlepleje af nyfødt kalv?

Klorhexidin eller hibitane

10

Hvorfor er kolostrum vigtigt for den nyfødte kalv?

Ikke født med antistoffer, så de tildeles via kolostrum.
Ernæring.
Fremmer afgang af tarmbeg

11

Hvilke faktorer påvirker kalven negativt ifm kolostrum indgivelse?

Tid, stress, acidose og dystoki virker negativt

12

Er niveauet af antistoffer, protein osv det samme ved 1. og 2. og 3. malkning?

Nej. Niveauet falder.

13

Kan det nyfødte lam/kid tåle kulde og træk?

Tolererer kulde - men ikke træk

14

Hvor hurtigt skal det nyfødte kid/lam have kolostrum? Hvorfor er tiden et vigtigt begreb her?

Vigtigt med kolostrum indenfor 6 timer.
Efter 8 timer er antistofoptagelsen halveret

15

Hvad skal lammet straks efter fødsel?

Lam straks til moderfår

16

Hvordan får man moderfår til at acceptere et lam? (To metoder)

Våd: Efterbyrd eller fostervand over fremmede lam
Evt stimuleres vagina og bækken (Ferguson)

Tør : Fåret opbindes i 3 dage med lam Evt stress med hund.

17

Hvilke livsvigtige opgaver er der ved fødsel hos svin?

Modning
Ilt
Næring
Varme
Føtal programmering

18

Ved fødsel skal den nyfødte gris pludselig selv stå for Respiration, Fødeoptagelse, Termoregulering og Motorisk aktivitet. Hvordan gør den det?

Cortisolen stimulerer modningen af organer som lever, nyre, hjerte, lunger og GI.

19

Hvordan er cortisolniveauet hos grise ved vaginal fødsel contra kejsersnit? Er et højt niveau godt?

Højest ved vaginal fødsel. Højt cortisolniveau medfører høj overlevelsesrate.

20

Ud over cortisolniveauet hvad er så også påvirket af om grisen fødes vaginalt eller ved kejsersnit?

Immunsystemet er komprommiteret ved kejsersnit. Grisen opbygger ikke samme niveau af antistoffer.

21

Hvordan fungerer ilttilførslen hos fosteret?

Iltet blod fra placenta gennem navlevenen tilblandes iltfattigt blod i vena cava.

Hjerne og hjerte:
Vasodilatation
Mest iltrige blod

Nederste del af fosterkroppen:
Mest tilblanding af iltfattigt

Ved iltmangel:
motorisk aktivitet nedsættes så vitale organer tilgodeses

22

Hvordan er lungefunktioen før fødsel?

Før fødsel:
Respirationsbevægelser: funktionstræning
Væskesekretion: udspiling fremmes
Surfactantproteiner: overfladespænding ned
Alveolarisering: luftskifte fremmes

23

Hvordan er lungefunktioen under fødsel?

Under fødsel:
(Høj grad af acidose og hypoxi):
P CO2 stiger og PH falder: Hypoxi (max 5 min tåles)
Væskeresorption (cortisol +adrenalin)

24

Hvordan er lungefunktioen efter fødsel?

Efter fødsel:
Normalisering på 24 timer
Brystmuskulatur trækker sig sammen: Dyb første respiration
Surfactant stabiliserer alveolerne
DA lukkes i løbet af 48 timer

25

Hvad er surfactantproteinernes funktion?

Nedsætter overfladespændingen og gør lungerne blødere ved første inspiration.

26

Hvordan er næringstilførslen før fødsel?

Vigtigste energitilførsel = Glukose
Energidepot = Leverglykogen

27

Hvordan er næringstilførslen under fødsel?

Fedtdepot lille
Leverglykogen mobiliseres

28

Hvordan er næringstilførslen efter fødsel?

Næring sikret straks
Ujævn tilførsel
Insulin umodent

29

Påvirkes leverglykogen af cortisol?

Ja nemli' ja

30

Hvornår i drægtigheden deponeres der mest leverglykogen?

Øget deponering sidst i drægtigheden

31

Er der IgG transport over placenta?

Nej

32

Hvad skal man huske ang. kolostrum og de sidst fødte grise?

Grisene fødes uden antistoffer! Kolostrums indhold er halveret 6 timer efter fødselens start:
Stor betydning for de sidst fødte!

33

Hvad er cortisols effekt ifm næringstilførsel?

Vækst af mucosa og mikrovilli.
Forøget absorption af IGg og glukose.
Forøget produktion og sekretion af fordøjelses- emzymer.

34

Hvordan etableres patteorden for grise ved fødsel? Hvordan er kampfrekvensen?

Pattesøgen: Efter faring går der ca 2 timer med at finde patterne og skabe pattekontakt.

Patte-afprøven: Fra 2 til 6 timer efter fødsel vil der være mange slagsmål da der skal kæmpes om plads ved patter samt forsvares patter.

Patte-forsvar: Efter 6 timer og et døgn frem falder antallet af kampe stødt, da det nu bare gælder om at forsvare sin pat, og så ellers sutte og sove.

Patte-fastholden: Herefter har hver gris en pat og kampene er aftaget.

35

Hvordan er diemønsteret for de forskellige dyr?

Diemønster: 5-10 minutters mælkenedlægning

Lam og ged:
Nyfødt: hele tiden
Første uge: hver 0,5 time
Senere: hver 2.-3. time

Kvæg:
Malkekvæg hver 2. time
Kødkvæg hver 3. time

36

Interval mellem og varighed af diegivninger hos gris?

Interval: ca 1 time
Varighed: 5-7 min (mælkeløb 15-20 sek med yvermassage før og efter)

37

Hvordan sker varmeproduktion hos det nyfødte dyr?

Brunt fedt: (ikke hos svin)
- tæt vaskulariseret
- mitochondrie-rigt
- varmeprod: 2 x af andet væv

Muskelsitren:
- muskelfibre udvikles
- vaskularisering optimal
- mitochondrier

Glykogennedbrydning
- lever
- muskler