Reproduktion Hest Flashcards Preview

MKR store husdyr > Reproduktion Hest > Flashcards

Flashcards in Reproduktion Hest Deck (124):
1

Hvor lang tid er en hoppe drægtig?

340 (338-343) dage.

Kortere hos fuldblod og travere (325-340 d) end hos koldblodsheste (350-375 d)

Hopper ifolet sidst på vinter og tidligt forår har drægtighedslængde gennemsnitligt 10 d længere end dem ifolet om sommeren

2

Hvad er oocytmodning, hvor længe varer den og hvad afhænger den af?

24-36 timer før ovulationen.

Afhængig af LH stigning

Oocytmodning = cytoplasmatisk modning + kernemodning (genoptagelse af meiosen)

3

UFO (Unfertilized oocytes) kan findes i hoppens ovidukter. Hvad er en forudsætning for passage igennem UTJ (uterotubal junction)?

PGE udskillelse

4

Hvad danner hesten omkring oocyt/foster som ikke ses hos andre dyrearter?

Dag 6-7: Glykoproteinkapsel dannes mellem trophectodermen og overliggende zona pellucida.

Dag 21-23 Kapsel forsvinder igen.

5

Hvilke embryonale signaler ses tidligt i drægtigheden?

Embryo sekrerer PGE2 til transuterin mobilitet.

Conceptus kommer ind i uterus og begynder at udskille østrogener.

Conceptus sekrerer genkendelsessignaler til luteostase. '

Fixeres til sidst i et af hornene.

6

Embryonets udvikling er næsten umuligt at lave kort til.

Se slides i "Hoppe Drægtighed"

7

Hvordan er progesteron/progestogen kurven?

8

Hvordan er kurven for østrogen/relaxin/gonadotropin?

9

Chorionbælte udvikles mellem gestationsdag ? og ?

Mellem dag 25 og 36

10

Endometriekopper dannes fra dag?

35

11

Hvad står PMSG for?

pregnant mare serum gonadotropin

12

Hvilke progesteron kilder findes der og hvornår er de aktive?

Første CL producerer P4 til dag 180, sekondære CL: 40-180.

Degeneration af CL'er d. 150-200.

Placenta overtager progesteron produktion ca d. 100 og indtil fødsel.

Komplet placental formation færdig efter 150 dage.

13

Hvad bruger man til at inducere abort hos hest, og hvornår bruger man det?

Til abortinduktion: prostaglandin
fra dag (3) 5-35: 1x; østrus efter 4-5 dage
fra dag 35- 120: gentagne beh. med 12-24 h mellemrum indtil effekt
fra dag 120: gentagne daglige behandlinger med prostaglandin

14

Hvad kan man palpere i drægtighedens dag:

>14-17 ?
22-25 ?
35-45 ?
>50 ?

>14 – 17: Forøget tonus i uterus
22 – 25: Asymmetri af uterushorn – udposning
35 –45: Asymmetri af uterushorn – udposning, fluktuation
>50: Tonus falder, ovarier har mange store follikler og CLs

15

Hvad kan man palpere i drægtighedens dag:

> 3 mdr ?
> 4 mdr ?
> 5 mdr ?
> 9 mdr ?
> 10 mdr ?

>3 mdr
Uterus ikke afgrænselig
>4 mdr
Karsvirren i drægtige side
>5 mdr
Uterus synker ned i abdomen
>9 mdr
Fosterdele nær pecten ossis pubis
>10 mdr
Fosterdele ved eller i bækken

16

Dobbelt ovulationer kan være synkrone og asynkrone. Hvad er forskellen?

•Synkron ovulation < 24 timer

•Asynkron ovulation >24 timer

17

Hvad er sandsynligheden for naturlig reduktion af synkrone vesikler?

62% fixeres i samme horn → reduktion i 73% af tilfældene

38% fixeres i hver sit horn → reduktion i 10% af tilfældene

18

Hvad er sandsynligheden for naturlig reduktion af asynkrone vesikler?

85% fixering i samme horn → reduktion af 100%

15% fixering hver sit horn → reduktion af 10%

19

Hvornår kan hjerteslag og embryo proper ses på scanning?

Efter dag 22

20

Hvorfor er det vigtigt at opdage tvillingedrægtighed tidligt?

Der sker usymmetrisk udvikling hvis der skal udvikles to vesikler/embryoner.
Den ene vil ikkke udvikles så meget, vil dø og vil få dræbt den anden også.
Derfor vigtigt at fange tvillingedrægtighed tidligt, og få fjernet det ene asap

21

Hvad kan man gøre ved en dobbeltovulation inden vesiklerne fixeres (dag 16)?

Man kan lave en reduktion præ-fiksation hvor man masserer vesikel op i spidsen af uterushornet og klemmer.

22

Hvad kan man gøre mellem dag 17 og 20 ved en dobbeltovulation efter vesiklerne fixeres?

Dag 17-20:
Bilateral → Destruer med det samme
Unilateral
- Skub lidt fra hinanden...destruer
- Hvis helt tæt sammen: følg udvikling - mulighed for embryonaldød

23

Hvad kan man gøre mellem dag 21 og 30 ved en dobbeltovulation efter vesiklerne fixeres?

Dag 21-30
Bilateral → Destruer med det samme
Unilateral → Følg udvikling - mulighed for embryonaldød

24

Hvad kan man gøre mellem dag 31 og 35 ved en dobbeltovulation efter vesiklerne fixeres?

Dag 31-35:
Bilateral → Forsigtigt tryk på den ene tvilling uden at der kommer fri væske
Unilateral → Følg udvikling - mulighed for embryonaldød
• PG → hoppen tilbage i cyklus

25

Hvad kan man gøre efter dag 36 ved en dobbeltovulation efter vesiklerne fixeres?

>Dag 36
– Transvaginal aspiration (varierende succes)
– Transvaginal injektion af penicillin procain i fosteret
– Injektion af KCl intracardielt (transcutant)

26

Hvad kan medføre mælkeløb?

Placentitis og tvillingeabort

27

Hvordan kan man behandle mælkeløb?

– Antibiotika
– Sulfa-TMP
– NSAIDS
– Altrenogest

28

Torsio uteri symptomer er? og hvad er det største problem ved denne tilstand?

Let til moderat kolikuro.

Kompromitteret ilt- og ernæringstilførsel til fosteret.

29

Torsio uteri. Hvordan stilles diagnosen, hvordan behandles det og er prognosen god?

Diagnose
– Rektal palpation – ligamenter
– Præcervikalt

Terapi
– Udretning via flankesnit
– (Udretning ved rulning)

Prognose
– Lille risiko for abort ved udretning < 24-48 timer

30

Kan "vandet gå" på en drægtig hoppe?

• Allantois væske mængde reduceres under drægtigheden

• Det er svært at observere at ”vandet” går (Allantochorion brister)

• Der er mindre end 10 liter foster væske ved termin

31

Hvad kan man give når foling nærmer sig, for at vulva og ligamenter er afslappede?

Relaxin

32

Hvor længe er der til foling, når kolostrum begynder at dryppe?

Kolostrum drypper => 24-48 timer til foling

33

Foling Fase I - Opblokning. Hvor længe varer den og hvad sker der?

Varer 1-6 timer og der sker en repositionering af foster ved stigende myometriekontraktioner

34

Hvad kan opblokningen være karakteriseret ved?

• Sved
• Urinering/defekering
• Urolig/mild kolik
• Ser på abdomen
• Flehmen

35

Hvad er dystoki?

Definition: Besværet foling hvor uddrivning af føllet ikke kan finde sted uden assistance

36

Hvordan ved man at hoppen går fra 1. til 2. fase i folingen?

Fase 1 ender ved ruptur af allantochorion i cervical stjernen hvorpå fase II starter

37

Hvad er fase 2 i folingen?

Fosteruddrivningen.
15 to 30 min of very forceful expulsive efforts.

38

Hvad er fase 3 i folingen?

Afgang af efterbyrd

Normalt afgang 1-3 timer pp – hvis ikke tilbageholdt efterbyrd

39

Hvad er nr 1 årsag til dystoki hos hest?

Malposture/malposition (ben eller hals drejet/bøjet)

40

Hos hvilken hest ses dystoki oftest?

Hyppigst hos primipare/maiden hopper (førstegangsfødende)

41

Hvorfor er det vigtigt at foling sker inden for ca en halv time?

Chorions løsning fra endometriet induceres af uterus kontraktioner

Foling indenfor max. 30-40 min – ellers risiko for foetal hypoxi

42

Hvad er prematur chorion løsning, og hvad skal man gøre ved det?

Rød velvet membran ved vulva. Alarm!!
Alantochorion ikke ruptureret og skal ruptureres hurtigst muligt og føllet skal ud, for at det ikke dør af hypoxi.
En årsag til præmatur chorionløsning kan fx være placentitis hvor placenta er for tyk til at revne.

43

Hvad kan man bruge ved stående fødselshjælp?

Epidural anæstesi (Lidokain eller morfin/xylocain/NaCl)

44

Hvad er vigtigt ifm afhjælpning af dystoki hos hest?

Renlighed!, Forsigtighed!, Masser af “smørelse”, Find årsag og Hold styr på tiden!

45

Hvad kan man evt gøre hvis fosteret ligger i forlens længdeleje ved dystoki, for at afhjælpe hypoxi?

Intubere fosteret in utero

46

Hvilke typer holdningsfejl kan man komme ud for?

- Hoved i sideholdning (kigger tilbage)
- Forben over hovedet (chance for perineal udrivning)
- Bagudstrækte bagben (knæ mod blære!)
- "Siddende hund" hvor bagkroppen vender med ben nedad og bagben peger fremad

47

Når manipulation på stående hest ikke er mulig er man nødt til?

At lægge hesten i total anæstesi og hæve bagparten. Giver mere plads til manipulation.

48

Hvordan laves et kejsersnit på hest, og hvad er indikationerne?

• Midtlinie incision på hest i rygleje, uterus incision i kurvatura major

Indikationer
• Ikke udrettelig leje/stilling/holdningsfejl
• Partiel føtotomi (max 2 snit) ikke tilstrækkeligt for vaginal fødsel

49

Er kejsersnit på hest en sidste udvejs løsning?

Jo før beslutningen tages jo mindre traume - ikke kun “sidste udvej”

50

Hvad er føtotomi og hvornår kan det bruges?

Man skærer baby i stykker :-o

Anvendelig til at muliggøre vaginal fødsel, hvis manipulation ikke var tilstrækkelig. Kun på dødt foster!

51

Hvordan er proceduren for dystoki ved levende føl?

Intuberingsforsøg (2-5 min), Evt. manipulation af føl på stående hoppe
=> Hoppen kastet – manip. (max 15 min)
=> Kejsersnit hvis muligt

52

Hvordan er proceduren for dystoki ved dødt føl?

Manipulation af føl på stående eller kastet hoppe
=> Udretning ikke mulig
=> Kirurgi muligt?
=> Hvis Ja = Kejsernit, hvis Nej = Føtotomi/Aflivning

53

Hvornår starter man behandling for tilbageholdt efterbyrd, og hvad er behandlingen?

Hvis ikke afgået efter 3 timer – start oxytocin behandling hver anden time

Efter 6 timer:
– Lavage uterus
– Oxytocin
– Systemisk antibiose og NSAID

54

Hvad er indikationerne for induktion af foling?

Risiko for dystoki (baglæns længdeleje)

Fare for hoppens liv

Sygehistorie med tidl. dystoki

55

Hvornår kan man inducere foling?

Drægtighedslængde >330dage

Rektalundersøgelse

Lødning af vulva og ligamenter

Vaginaleksploration

Yver: størrelse/fylde

Mælkeelektrolytter altafgørende kriterium!

56

Hvordan kan mælkeelektrolyt niveauet hjælpe med hvornår foling kan induceres?

Hen mod foling vil Na falde og K stige. Når K er højere end Na er man tæt ved foling.

57

Hvilket farmaka giver man for at inducere foling?

Oxytocin

58

Hoppen er sæsonmæssigt polyøstral. Sandt eller falsk?

Sandt. Hoppen er sæsonmæssigt polyøstral

59

Hvordan ser hesten ud fysiologisk, i ikke-avls sæsonen (anøstrus) ?

 • Små follikler
 • GnRH, FSH og LH sekretion lav
 • Små faste ovarier
 • Uterus uden tonus
 • Afslappet cervix

60

Hvad sker der i overgangsperioden fra vinteranøstrus til avlssæsonen?

Øget dagslængde stimulerer GnRH sekretion fra hypothalamus
GnRH stimulerer FSH og LH sekretion
FSH inducerer follikkel udvikling
Østrogen produceret af follikler medfører hoppen udviser irregulær eller forlænget østrus
Forstørrede ovarier med multiple "clustered" follikler.
Skiftende ødem i uterus
Cervix blød, slap
Når LH niveauet er steget tilstrækkeligt sker årets første ovulation (tager 30-45dage)

61

Hvad sker der i efterårstransitionen?

LH falder. Man får anovulatoriske follikler.

62

Hoppens østralcyklus. Hvor længe varer de forskellige perioder?

• Pubertet 12-24måneder
• Cykluslængde 19-22 dage: gennemsnit varierer med race, årstid
• Østrus: 5-8 dage
• Diøstrus 14-15 dage

63

Forklar "follikelbølger"

1 til 2 bølger af follikler kommer gennem hver østrus cyklus
Hver bølge består af en dominant og flere subordinate follikler
Bølgerne kan være primære og sekundære

64

Hvad kan man lave af diagnostik ifm brunst- og ovulationskontrol hos hoppe?

 • Ydre brunsttegn
 • Afprøvning med hingst
 • Rektaleksploration
 • Ultralydscanning
 • Vaginal spekulumundersøgelse

65

Hvilke ydre brunsttegn findes der? Hvornår vises de?

•Dag 16-21 efter ovulation
•Hoppen opsøger hingsten
•Lader hingsten snuse
•Læner sig mod hingsten
•Hale løftes/holdes til siden
•Klart, vandigt sekret
•Små portioner urin
•Blinker med clitoris

66

Hvordan vil hoppen opføre sig i hhv diøstrus og anøstrus ved afprøvning af brunst med hingst?

• Diøstrus
– Aggresiv mod hingst
– Sparkerud
– ”Brøler”

• Anøstrus
– Ikkeaggresiv/indifferent
– Kanvisesvagetegnpåbrunst

67

Hvad kan man mærke ved rektaleksploration under brunst og ovulationskontrol?

Uterus
– Tonus
   • Diøstrus: lille, fast
   • Østrus: stor, blød, ødem
– Intrauterin væske
– Drægtighed

Ovarier
– Follikler
– Ovulationsfossa

Cervix
– Diøstrus: lille, fast
– Østrus: blød, udflydende

68

Hvad kan man bruge til at inducere ovulation?

hCG (ovulation 32-48 timer efter)

GnRH agonist

69

Hvad er målet med inseminering med frisk sæd?

Goal is to deposit semen into the uterus within 0-48 hours prior to ovulation

70

Hvad er målet med inseminering med kølesæd?

Goal is to deposit semen into the uterus within 24 to 48 hours prior to ovulation

71

Hvordan laver man kunstig inseminering (AI) med frisk sæd eller køle sæd?

Når follikel >35 mm og hoppen viser indre og ydre brunsttegn.

Hver anden dag indtil ovulation eller en enkelt gang lige før ovulation

1 gang i forbindelse med ovulationsinduktion (hCG administration)

Efterfølgende scan for ovulation og for væske i uterus

72

Hvad er målet med inseminering med frostsæd?

Goal is to deposit semen into the uterus within 12 hours prior to ovulation or within 6 hours after ovulation

73

Hvordan laver man kunstig inseminering (AI) med frostsæd?

Når follikel >35 mm og hoppen viser indre og ydre brunsttegn.

Enten laver man postovulatorisk insemination (hCG og insemination efter ovulation (ses på scanning))

Eller "fixed time AI" (hCG => Forventet ovulation cirka efter 36 t)

74

Lige en kort opridsning af AI med frost, køle og frisk sæd

Frisk Sæd og Kølesæd AI
– Præovulatorisk insemination
– Hver anden dag til ovulation eller
– Timed med hCG

Frostsæd AI
– Post ovulatorisk insemination
– Timed med hCG

75

Hvorfor skal der ske regression af corpus luteum? Og hvordan sker det?

Ikke drægtige hopper skal tilbagedanne CL for at kunne initiere en ny østrus cyklus.
Varigheden af CL funktion i den ikke drægtige hoppe er 14-16 dage. På dag 14-16 efter ovulation vil der udskilles PGF hvilket eliminerer funktionen af CL.

76

Hvad kan man give for at inducere luteolyse?

Prostaglandin.

Man kan altså afkorte diøstrus (brunst efter 3-5 dage)

77

Hvad gør progestagen? og hvornår er det kontraindikeret at bruge?

Inhiberer LH release
– Forlænger diøstrus
– Mindsker østrus symptomer
– Forsinker følbrunst
– Synkronisation


Progesteron sænker det uterine forsvar. Derfor er progesteronbehandling kontraindiceret hos hopper med infektion i uterus.

78

Hvad kan man bruge til brunst udskydelse?

Gonadotrophin-releasing hormone vaccin

Indikation: Kontrol af østrus hos hvinske hoppper

Giver langtids suppression af østrus

79

Hvilke lukkemekanismer findes i genitaltragten?

Naturlige lukninger/segl mod kontamination fra det eksterne miljø
• Labiavulvae
• Vulvo-vestibulum
• Cervix

80

Hvad er forskellen i østrus og diøstrus på lukkemekanismerne i genitaltragten?

Alle tre lukninger er lukkede i Diøstrus.

Både Vestibulær og Cervix lukningen er lidt åbne i Østrus

81

Hvad kan det medføre at labia vulvae lukningen ikke er tæt?

Ved insufficent Labia vulvae lukning:
• Pneumovagina
• Kronisk irritativ vaginitis
• Evt. endometritis

82

Hvad er den optimale vulvakonformation?

Anus og vulva i lodret
Over 80% af vulva under ischium
Vertikal position (anus-vulva)
< 10 - 25 graders hældning fra lodret

83

Hvad kan en suboptimal konformation af vulva medføre?

Prædisp. windsucking og fækal kontam.

84

Hvad kan prædisponere for vulva konformation?

• Arvelig, genetisk anlæg
• Race relateret
• Fuldblod, varmblods-racer, travheste
• Sjældent ponyer, trækheste
• Alder
• Huld

85

Hvilken suboptimal vulvakonformation er typisk for ældre multipare hopper

Cranial fremadtrækning af anus

86

Hvad kan det medføre hvis mere end 20% af rima vulva placeret over ischium?

Insufficient lukning af vestibulum sphincter!

87

Hvordan kan man diagnosticere pneumo-uteri?

Ultralydsscanning

88

Hvad kan en årsag til kronisk irritativ vaginitis være?

Insufficient labia vulvae funktion

89

Hvilke kliniske tegn kan ses ved kronisk irritativ vaginitis?

• Dårlig vulva lukning
• Pneumovagina
• Dermatitis perinealt
• Vaginitis (hyperæmi vaginal slimhinde)
• Evt. endometritis
• ”Hvinskhed” = overfølsomhed/hypersensitivitet
     • Hypersensitiv i flankerne, bagpart, perinealregion
     • Stereotyp adfærd
     • Halepisken

90

Hvordan stiller man windsucking diagnosen?

• Windsuckingtest
• Ultralydsscanning (pneumouterus)
• Anamnese
   • ”Problemhoppe”
   • Drægtighedstab
   • ”Hvinske”/hypersensitive hopper
      • Ophørt smertestimulus (op til 6 mdr)

91

Hvordan behandler man windsucking?

Vulvoplastik (caslick operation)

92

Hvordan laver man en Caslik Vulvoplastik operation?

Begynd ventralt i niveau med ischium
Klip med buet saks på pigmenteret linie i slimhinde
Suturer
Helet efter ca 10-12 dage

93

Hvad er urovagina?

Pooling af urin cranialt i vagina.

94

Hvad kan prædisponere for urovagina og hvad kan urovagina medføre?

Prædisponerende faktorer: vulvakonformation, pneumovagina og alder

Evt forårsage:
• Vaginitis
• Cervicitis
• Endometritis
• Degenerative endometrie forandringer

95

Hvordan behandler man urovagina?

Vaginoplastik (urethral extension)

96

Hvad er hyppigste årsag til infertilitet hos hopper?

Hyppigst
- Kronisk infektiøs endometritis
- Persisterende endometritis induceret af inseminering/bedækning

Men kan også være
- Seksuelt overført endometritis
- Kronisk degenerative endometritis

97

Symptomer på endometritis?

• Asymptomatisk (dog infertilitet)
• Væske i uterus
• Flåd fra vulva, på hale eller bagben
• Infertilitet

98

Hvilke former for diagnosticering af endometritis er der?

Bakteriologi: Svaber, biopsi, skylleprøve
Cytologi: Svaber, biopsi skylleprøve
Histopatologi: Biopsi

99

Hvordan bør innat immun respons ved deponering af sæd i uterus fungere?

Som svar på bakt. og sædceller i uterin lumen => PGF2α => Myometrie kontraktioner => Uterin clearance 24-36 timer

100

Hvad går der galt hos "problem-hopper" ifm innat immun respons ved deponering af sæd i uterus?

Som svar på bakt. og sædceller i uterin lumen => PGF2α => Akk. af væske inflammatoriske produkter => ”Persistent post mating endometritis”

101

Hvad gør man hvis der er mangelfuld myometrie aktivitet efter deponering af sæd i uterus?

Man behandler med oxytocin.

102

Hvordan kan man diagnosticere ”Persisting mating induced endometritis”?

Ultralyd. Væske i uterus inden for 24 timer efter bedækning => vigtigt tegn på persisterende endometritis.

103

Skade på cervix kan komme som følge af?

Føtotomi, fødselshjælp, foling kan medføre lacerationer.

Cervix er også forholdsvist udsat for inflammationer ifm med fødsel

Cervix skader kan medføre at sæd deponeres i vagina istedet, og at hoppen kan have folings problemer.

104

Hvad er patologien ved endometrose ?

Inflammation,
Periglandulær fibrose (kirtler i endometrie fibroseres),
Cystisk glandulær distention
Lymfekar: Lymfatiske lacunae

 

105

Hvad er Kenney kategorier ifm Endometrose?

I) Normalt endometrium evt. med få forandringer

IIa) Moderat inflammation og/eller multifokal fibrose m. 3 lag fibroblaster periglandulært

IIb) Moderat inflammation. Multifokal-diffus fibrose m. >4 lag fibroblaster periglandulært. Rededannelser

III) Svær inflammation med massiv rededannelse og periglandulær fibrose

106

Falder eller stiger folingsprocenten (%) med øget endometrosis (fibrose)?

Falder selvfølgelig

107

Hvad er endometriecyster?

Enten glandulære eller lymfatiske

108

Hvad medfører lymfatiske endometriecyster og endometriecyster generelt?

Lymfatiske medfører okklusion af de lymfatiske gange.

Alle endometriecyster nedsætter den placentale aktive overflade/kapacitet → nedsat frugtbarhed

109

Hvad er en rigtig vigtig differentialdiagnose til tidlig drægtighed?

Endometriecyster.

Derfor kortlægning af cyster inden bedækning. Og cyster er ikke mobile, cyster vokser ikke så tjek igen efter 2-3 dage

110

Kontagiøs equin metritis (CEM) - hvad er ætiologi og patogenese?

• Taylorella equigenitalis – gram negativ coccobacillus
• Venerisk sygdom (bedækning, AI)

111

Kan man være asymptomatisk carrier af kontagiøs equin metritis (CEM)?

Ja:

Hingst asymptomatisk bærer (fossa urethralis)

Hoppe med purulent endometritis 10-14 dage efter bedækning => Symptomer ophører uden behandling => Kronisk carrier (Bærer i mediane sinus clitoridis)

Føl født af hopper inficeret med T. kan blive persistent inficeret og asymptomatisk indtil kønsmodenhed

112

Bliver en hoppe med CEM drægtig?

nej

113

Hvad er vigtigt at huske ved CEM (Taylorella equigenitalis) ?

Anmeldepligtig sygdom

114

Hvordan behandler man for CEM?

Clitoris, fossa og sinuses renses med klorhexidin.

Intrauterin lavage og penicillin.

115

Beskriv de tre grader af perineum udrivning

Første grad
• Mucosa vestibuli og/eller den dorsale vulva kommissur
• Nogle kan hele selv, andre kræver suturering (Caslick)

Anden grad
• Mucosa og submucosa vestibuli samt vulva og perineal muskulaturen
• Bør oftest repareres, da heling per secundam kan trække dorsale vulva kranialt

Tredje grad
• Fra vestibulum gennem alle muskler i perineum, penetrerer til rektum og kan overrive anal sphincter musklen

116

Hvordan opstår en tredje grads perineum udrivning?

• Oftest hos primipare hopper
• Holdningsfejl?
• For stort foster?
• Føl hov eller mule fanges i dorsale vulvo-vaginale fold
• Veer presser føllet igennem

117

Hvordan behandler man perineum udrivning?

Straks: Antibiotika, NSAID og Tetanus-profylakse

Kirurgisk korrektion efter tidligst 2-3 uger
• Umuligt at vurdere blod forsyningen til vævet umiddelbart efter udrivningen
• Risiko for at der dannes en rekto- vaginal fistel efter tidlig kirurgisk korrektion
• Afvente nekrose og afstødning af beskadiget væv

118

Granulosa/theca celle tumor - Diagnosticeres efter hvilke punkter?

- Adfærd
- Palpation
- Scanning
- Evt hormonmåling

119

Hvad kan adfærdsmæssigt være med til at stille diagnose om granulosa/theca celle tumor?

 • Persisterende østrus, nymfomani
  • Granulosaceller – Østrogen producerende
 • Agressiv, hingste-adfærd
  • Thecaceller – Androgen producerende
 • Persisterende anøstrus

120

Hvordan kan hormonmålinger være med til at stille diagnose om granulosa/theca celle tumor?

Hormonproduktion afhængig af hvilke celletyper involveret:

 • Inhibin (Granulosaceller)
  • Forhøjet i 90% af hopper
  • Negativt feed back på FSH
  • Assay? (ingen EU labs udfører denne analyse!)
 • Testosteron (Thecaceller)
  • Forhøjet i 50-60% af hopper
  • > 50 pg/ml: signifikant men ikke specifikt
  • >100 pg/ml – hingstet adfærd. Evt øget muskelmasse.
 • Progesteron
  • Sædvanligvis <1 ng/ml

121

Hvordan kan man behandle for persisterende anovulatorisk follikel?

• Ingen
• hCG til luteinisering af follikel
• Prostaglandin til luteiniseret follikel (GOD EFFEKT!!)
• Aspiration af ikke-luteiniseret follikel?

122

Nævn årsager til persisterende CL

• Sen diøstral ovulation (<3-5 dage før prostaglandin release)
• Embryonaldød efter maternal recognition
• Kronisk uterin infektion med destruktion af endometriet → utilstrækkelig prostaglandin release (sjældent!)

123

Hvordan diagnosticeres og behandles et persisterende CL?

Hhv Ultralyd og Prostglandin

124

Oocyter fra gamle hopper er af dårligere kvalitet. Sandt eller falsk?

Sandt