Luftvejssygdomme Flashcards Preview

MKR store husdyr > Luftvejssygdomme > Flashcards

Flashcards in Luftvejssygdomme Deck (149):
1

Hvad adskiller de 2 luftposer?

Mediale septum

2

Hvilken vigtig arterie ligger inde midt i luftposerne

A. carotis

3

Hvad er funktionen af luftposerne?

Nedkøle blodet der løber til hjernen

4

Nævn 4 sygdomme associeret med luftposerne

Tympani
Mykose
Emphyem/Chondroid
Otitis interna/media
Stylohyoid fusion / fraktur
Ruptur af longus capitus
Neoplasi
Cyster
Fremmedlegemer

5

Hos hvem ses ofte luftpose tympani?

Føl sjældent voksne

6

Hvilke kliniske tegn ses vej luftpose tympani?

Unilateralt
Retropharyngal hævelse
Respiratorisk stridor
Dysphagi

7

Hvorledes diagnosticeres luftpose tympani?

Røntgen eller endoskopi

8

Hvordan er prognosen for luftpose tympani?

God - åbner mellem de 2 poser

9

Hvad er luftpose emphyem?

Infektion i luftposer der giver anledning til pus
(Strep equi equi = kværke)

10

Hvilke kliniske tegn er der ved luftpose emphyem?

Retropharyngal hævelse
Nasalt flåd
Lymphadenopati
Respiratorisk larm
(Dysphagi)

11

Hvorledes behandles luftpose emphyem?

Skyller pus ud gennem næsebor

12

Hvad er de kliniske symptomer på luftpose mykose?

Nasalt flåd
Epistaxis
Dysphagi
Dyspnø
Neurologiske symptomer

13

Hvorledes diagnosticeres luftpose mykose?

Endoskopi

14

Hvilken struktur bliver kompromiteret ved luftpose mykose?

A. carotis!

15

Hvordan behandles epistaxis?

Okkludere den påvirkede arterie

16

Nævn 2 metoder til at okkludere en arterie

Ballon okklusion
Ligere kar

17

Hvilken neoplasi rammer hyppigst luftposerne?

Melanomer

18

Må kan kunne høre en hests ekspiration?

Ja i arbejde

19

Når hesten er i galop ved man at der er inspiration når?

Ansprings forbenet er løftet

20

Hvorfor sederes der ikke ved endoskopi af luftveje?

Afslapning af glatte muskulatur også kan man ikke se noget

21

Hvilke sygdomme kan man se på endoskopi under arbejde?

Laryngal neuropati
Dorsal displacement pallatum molle
EAE - Entrapment af epiglottis
Pharyngal kollaps

22

Nævn 2 symptomer på lidelser i næsehulen

Uens luftstrøm
Nasal stenoselyd
Nedsat præstationsevne

23

Nævn 3 sygdomstilstande i næsehulen

Atherom
Stenose af plica alaris
Nasale polypper
Tumorer
Progressive hæmatomer
Fremmedlegemer
Traume

24

Hvilke symptomer vil der være på DDPM - dorsal displacement af pallatum molle?

In og expiratoriske snorkelyde
Dyspnø
Regurgitation
Dysphagi
Hoste
Nedsat præstationsevne

25

Hvorledes stilles diagnosen DDPM?

Ved endoskopi under arbejde

26

Hvordan behandles DDPM?

Konservativ:
- Anti-inflammatorisk
- Tounge tie
- Næsebånd
- Tie forward collar!

27

Hvad gør man ved en tie forward?

Øge kontaktfladen mellem pallatum molle og epiglottis (så den ikke så let kan dislokeres)

28

Hvilke symptomer er der på ganespalte?

Regurgitation
Dysphagi
Aspirationspneumoni
Nedsat vækst

29

Hvorledes diagnosticeres ganespalte?

Endoskopi

30

Hvordan behandles ganespalte?

Kirurgi
Aflivning

31

Ca. 98% af laryngeal neuropatier er ?

Idiopatiske

32

Hos hvem ses laryngal neuropati hyppigst?

Fuldblod, varmblod, travheste
Alder 2-6 år

33

Hvilke kliniske symptome ses ved laryngal neuropati?

Inspiratorisk stenoselyd
Evt. ekspiratorisk stenoselyd
Præstationsnedsættelse
Hæs vrinsken
Langtrukken hoste

34

Hvorledes er patofysiologien ved laryngal neuropati?

Hemiparese/paralyse af N. recurrens ->
Atrofi af larynx muskulatur ->
Inspiratorisk abduktorinsufficiens ->
Inspiratorisk stenoselyd ->
Nedsat præstation

35

Hvordan stilles diagnosen laryngal neuropati?

Endoskopi

36

Hvor mange grader opdeles laryngal neuropati ?

1-4 hvor 1 er normalt

37

Hvordan behandles laryngal neuropati?

Kirurgisk:
1. Tie back
2. Ventrikulektomi

38

Hvordan er efter behandlingen til laryngal neuropati?

4 uger boksro
4 uger skridt ved hånd
4 uger lidt trav
4 uger langsom øgning af arbejdsintensitet

39

Hvilke komplikationer kan der være til behandlingen af laryngal neuropati?

Sutur kan skære sig gennem processus muscularis
Kronisk hoste
Ikke tilstrækkelig abduktion

40

Hvad er entrapment af epiglottis?

Epiglottis der er fanget i plica glossoepiglotica

41

Hvordan behandles EAE?

Kirurgi - gennemskæring af fold

42

Hvad er prognosen for EAE?

God ved normal størrelse epiglottis

43

Ved hvilke symptomer bør endoskopi overvejes?

Kronisk hoste
Nedsat præstationsevne
Ensidig / dobbeltsidig nasalt flåd
Abnorm lyd under arbejde
Besværet vejrtrækning

44

Nævn 3 sygdomme der kan give kronisk hoste

Recurrent airway obstruction (RAO)
Inflammarory airway disease (IAD)
Exercise induced pulmonary hemorrhage (EIPH)

45

Hvad er RAO?

Recurrent airway obstruction

Heste med reversibel luftvejsobstruktion induceret af organisk støv, hvor neutrofile granulocytter er den primære inflammatoriske celletype

46

Hvad er æitologien bag RAO?

Allergisk respons mod partikler i hø
• Aspergillus fumigatus (svampespore )
• Thermoactinomyces vulgaris (bakteriespore)
• Faenia retivirgula (bakteriespore)

47

Hvad er patogensen ved RAO?

Overreaktion af lungernes naturlige
forsvarsmekanismer
-> Mucus og bronkokonstriktion

48

Hvorfor hoster hesten?

Irritation, øget antal celler og ophobning af slim i de bagerste lungeafsnit
->
Aflukning af de bagerste lungeafsnit (ophobning af luft, overinflation)
->
Nedsat elasticitet
->
Forceret udånding
->
Engbrystighedsfuge
->
Respiratorisk krøbling

49

Hvad er definitionen på IAD?

Inflammatory airway disease (IAD)

Definition: Unge heste med
- Hoste
- Forøget mængde mucus i
trachea(grad > 2 )
- Forhøjet antal af inflammatoriske
celler i luftvejene
- Ikke besværet respiration i hvile
- Ingen synlige akutte respiratoriske
problemer

50

Hvad er forskellen på RAO og IAD?

Billede 1

51

Hvilke symptomer ses ved Exercise induced pulmonary hemorrage (EIPH)?

• Blod fra lungerne under/efter træning
• Blod i trachea og bronkier der er synlig ved
endoskopisk undersøgelse umiddelbart efter
træning
• Epistaksis

52

Hos hvem ses EIPH?

• Høj prævalens blandt væddeløbsheste
• Ældre heste over 5 år er i risikogruppe
• Tidligere episode af EIPH gør at hesten har
større risiko for at udvikle EIPH efterfølgende

53

Hvorfor ses der blødning ved EIPH?

Kapillærerne ødelægges pga. en stigning I det transmurale tryk over de pulmonære kapillærer

54

Hvor mange grader opdeles EIPH i?

Grad 1-4

55

Hvorledes stilles diagnosen EIPH?

• Endoskopi indenfor 90 min efter løb
• Epistaksis
• BAL/TA – hæmosiderofager (kronisk?)

56

Hvordan behandles EIPH?

Reducering af komponenter af det transmurale tryk
OBS øvre luftveje (LH)
Furosemid (teoretisk)

57

Ved TA og BAL opdeles mucus mængde i grader. Op til hvilken grad er det normalt?

Grad 2 (fra grad 0 til 5)

58

Hvad er forskellen på TA og BAL?

TA vurderer man trachea og samlede lunger
BAL er man længere nede i lungerne og kan vurdere specifikke afsnit

59

Ved hvilken farvning kan vi ses alle relevante celletyper forbundet med luftveje?

May-Gründwald giemsa

60

Hvilke komplikationer kan forekomme ved en lungebiopsi?

Almindelig: Hoste, epistaxis og lungeblødning
Sjælden: Pneumothorax, hæmatomdannelse

61

Hvorledes tages en lungebiopsi?

Transthorakalt
Ved 11. intercostalrum
Udtages under inspiration

62

Hvad vurderer man histologisk ved biopsi af lunger?

- Grad af fibrose og muskelhypertrofi
- Metaplasi af bægerceller
- Ekssudat i bronkiole lumen
- Ophobning af neutrofile granulocytter

63

Hvilke allergitest kan man foretage af hoste heste?

Måler IgE i serum (serologisk test)

Intradermal (priktest)

(Dog ikke evidens for at RAO er en allergisk betinget (IgE medieret) sygdom.)

64

Hvordan behandles hoste heste?

Miljøforbedring:
Udskift hø med wrap evt. ”vande” hø
Bedre ventilation
Bedre udmugning (ammoniak)
Mere foldtid
Evt. løsdrift/ ude hele året
Stråfoder på marken
Krybbefoder uden støv
Management (feje/ ordne stald når hestene er ude)

65

Hvordan kan man medicinsk behandle hoste heste?

Antiinflammatoriske stoffer
- Corticosteoider (inhalation)
- Glykokortikoidcorticoid (oral)
Bronkodilator
- Ventipulmin® (Clenbuterol)
Sekretolytica
- Sputolysin® (Dembrexin

66

Nævn 4 væsentlig lungelidelser hos hest i DK

Bakteriel pneumoni og pleuropneumoni hos den voksne hest
Pneumoni hos føl
Kværke
Virale luftvejslidelser
Lungeorm

67

Nævn 4 væsentlige lungelidelser hos kvæg/får/ged i DK

Bronkopneumoni
Interstitiel pneumoni
Lungeorm
Bakterielle og virale pneumonier hos får/ged inkl. Maedi Visna

68

Hvad er de 2 prædisponerende faktorer for bronkopneumoni og pleuritis hos hest?

Transport < 1 uge indenfor sygdom (Shipping fever) Anæstesi (evt. sfa. aspirationspneumoni)

69

Hvad er det hyppigste agens involveret i bronkopneumoni hos hest?

Streptoccus equi subsp. zooepidemicus

70

Hvilke symptomer vil ses ved infektion i luftvejene?

Nedsat præstation
Hoste under/efter arbejde
Næseflåd
Feber
Anorexi
Vægttab
Takypnø
Dyspnø
Pleurodyni (smerte ved palpation af intercostale områder, stiv gang, abducerede albuer)

71

Hvad vil kunne høres ved auskultation hos en hest med lungelidelse?

Forstærket vesikulær, ru, bronkøs respiration, rallelyde, pibelyde, knirkelyde (pleura), dæmpede lungelyde

72

Hvorledes diagnosticeres en bronkopneumoni?

De kliniske symptomer sammenholdt med auskultation vil ofte indikere bronkopneumoni

73

Når der er diagnosticeret bronkopneumoni, hvilke yderligere diagnostiske tiltag vil man kunne foretage?

CFU og resistensprofil
Blodprøve:
leukocytose, neutrofili, akut fase reaktanter forøges (SAA, fibrinogen, haptoglobin, immunglobuliner) eller falder (albumin), jern falder. Evt anæmi hvis lidelsen er kronisk.

74

Hvad kigger man efter ved ultralyd af lunger?

Pleuraforandringer
Væske i pleura
Atelektase
Abscesser
Comet tails

75

Hvordan behandles en bronkopneumoni hos hest?

Antibiotika
NSAID
Evt intranasal O2
Evt bronkiedilator (clenbuterol)
Korriger væskestatus, hvis dyret ikke drikker Sondefodring hvis dyret er anorektisk
Pleural lavage ved store mgd. pleuraeffusion

76

Hvad afhænger prognosen for bronkopneumoni af?

Afhænger af sværhedsgraden og sekundære komplikationer

77

Hvilken æitologi ligger bag pneumoni hos føl?

E. Coli
Klebsiella spp
Actinobacillus equuli
Salmonella spp
Streptococcus spp

78

Ses pneumoni hos ældre føl 1-6 mr. Hvilken æitologi mistænkes så?

Hyppigste:
Streptococcus Equi subsp. zooepidemicus Rhodococcus equi

Andre:
Klebsiella spp, Actinobacillus spp, Bordetalla bronchiseptica, Salmonella spp, Streptococcus spp.

79

Hvilke kliniske symptomer ses hos nyfødte føl med pneumoni?

Dyspnø i svære tilfælde
Generelt: Svag, nedstemt, nedsat suttereflex, anoreksi, evt feber, sjældent hoste

80

Hvilken terapi er der til føl med pneumoni?

Opretholde iltspænding (nasal ilttilførsel)
Antibiotika
Bronkiedilator (clenbuterol)
Anorexi kan man give væske, glukose IV

81

Hvem rammes af rhodococcus equi?

Føl smittes ved 1-4 ugers alder

82

Hvilke luftvejsrelaterede symptomer ses ved rhodococcus equi infektion?

Tidlige symptomer: let feber, let takypnø

Senere: Feber, takypnø, dyspnø, udspilede næsebor, nedstemt, anoreksi, evt hoste og næseflåd.
Auskultatoriske fund varierer
Sjældnere ses subakut form: Føllet findes dødt eller med svær dyspnø

83

Hvilke ekstra pulmonære symptomer ses ved rhodococcus equi infektion?

Kolik, diarre, led, evt halthed (polysynovitis
Abscesser i hud og diverse andre organer (f.eks. øjne, nyrer, CNS)
Ostemyelitis

84

Hvad ses på røntgen i tidlige stadier af rhodococcus equi infektion?

Interstitiel pneumoni, ingen abscesser

85

Hvad ses på røntgen i moderater stadier af rhodococcus equi infektion?

Interstitiel pneumoni
<10 mm store

86

Hvad ses på røntgen i svære stadier af rhodococcus equi infektion?

Interstitiel pneumoni
>50% lungevæv afficieret
>5 abscesser

87

Hvilket diagnostisk værktøj er relevant ved rhodococcus equi infektion?

Bakteriologisk undersøgelse fra lungeaspirater (trachealskyldning)
Dyrkning eller PCR

88

Hvilken terapi er der for rhodococcus equi infektion?

Makrolid (erythromycin, clarithromycin, azithromycin) og Rifamycin (rifampicin)

89

Hvilke komplikationer er der ved behandlingen af en rhodococcus equi infektion?

Diarre hos føl (oftest selvbegrænsende)
Mere alvorligt: Diarre hos hoppen
Oftest fatalt.
Husk informer ejer om denne risiko!

90

Hvordan er prognosen for infektion med rhodococus equi?

Reserveret til slet

91

Hvilke profylaktiske muligheder har man mod rhodococcus equi? Nævn 4

Daglig febermonitorering og respirationsfrekvens
Evt TA for bakteriologisk undersøgelse i føl uden symptomer
Ingen vaccination
Undgå tørre og støvede folde
Fjern gødning fra foldene
Nedsæt belægningsgrad
Isoler inficerede føl

92

Hvilke heste er i høj risiko for infektion med luftvejsvirus?

Den drægtige hoppe
Nyfødte føl
Føllet omkring fravænning
Ungheste der rejser meget (konkurrence)

93

Hvilke faktorer opretholder virus epidemi?

Antigenetisk drift/shift
Kort immunitet
Spredning mellem arter

94

Hvad afhænger vaccinationseffekten af?

Serotyper
Antal dyr der er vaccineret
Ændringer i vaccinestamme

95

Hvorledes er vaccinationsstrategien for føl?

Start når føllet er 6 mdr gammelt: 2 vacciner indenfor 4-6 uger.
Herefter booster vaccine 6 mdr senere. Herefter vaccination 1/årligt

96

Hvem rammer herpesvirus hyppigst?

Primært ungheste (<3 år)
Mange heste samlet, stress f.eks. transport

97

Hvilke symptomer ses ved infektion med herpesvirus?

Milde luftvejssymptomer, neurologiske og repro-symptomer

98

Hvad er problemet med herpesinfektion?

Herpesvirus giver latent inficerede dyr

99

Hvordan foretages vaccinationsprofylakse mod herpes hos hhv. drægtige hopper og føl?

5., 7. og 9. drægtighedsmåned

Første vaccination 6 mdr.
Gentages efter 4-6 uger.
Herefter hver halve år indtil 3 år gammel

100

Hvilke symptomer ses ved equin viral arteritisvirus (EVA)?

Ofte asymptomatisk
Høj feber, hoste, ødemer, conjunktivitis (pink eye) Føl: Fatal pneumoni
Hopper: Abort

101

Hvorfor fokuserer man primært EVA profylaksen om hingste?

Da disse ofte er latente bærere

102

Hvilke diagnostiske muligheder har vi ved virusinfektioner?

Næsesvaber eller trachealskylleprøver
Påvisning af antistoffer og titerstigning
Påvisning af viruspartikler/antigen (f.eks. PCR)

103

Hvad gøre ved infektion med influenza i en besætning?

Besætningen – karantæne min. 10 dage efter sidste feberdag
Besætninger i nærheden – Booster hurtigt

104

Hvad gøre ved infektion med herpes i en besætning?

Besætningen – Karantæne – min. 3 uger
Vaccination - Nej – risiko for at udløse paralyse/abort

105

Hvad gøre ved infektion med EVA i en besætning?

Besætningen – karantæne 30 dage

106

Hvilke risikofaktorer er der for kværke?

Øget antal heste i flokken
Øget trafik ind og ud af stalden
Øget sammenblanding af fremmede heste Fælles krybber og drikkekar

107

Hvilke symptomer ses ved kværke?

Feber - op til 40-41°C (meget høj)
Purulent næseflåd
Initialt hævelse af lymfeknuderne
Senere ses abscesdannelse i lymfeknuderne

108

Hvilken bakterie står bag kværke?

Streptococcus equi subsp equi

109

Hvordan diagnosticeres kværke?

Næsesvaber 2-3 efter feber er opdaget til at påvise bakterien
PCR

110

Hvilken terapi er der af kværke?

NSAID
Varm vask af evt. abscesser og kamfersalve på
Sættes et sted med ro og ikke træk
Tilbydes varmt foder, nemt at æde
Antibiotika

111

Hvilke heste med kværke skal behandles med antibiotika?

Heste i akutte stadium uden abscesdannelser
Ej hos heste med abscesdannelser, da modning protraheres
Heste med komplikationer

112

Hvordan er prognosen for kværke?

God - i ukomplicerede tilfælde

113

Hvilke forholdsregler bør foretages ved infektion med kværke?

”Åbenhed”
Al flytning af heste stoppes
Hygiejneforanstaltninger indføres dvs. vaske hænder og skifte tøj mellem raske og syge heste
Kværketilfælde og deres kontakter isoleres i velafgrænset ”urent” område
Temperaturmåling 2 x dagligt
Nyligt syge heste flyttes op til de andre syge
Ingen ud- eller indflytning af heste i de første 3 uger efter sidste hest syge hest er rask

114

Nævn 3 komplikationer til kværke

Vandrende kværke (Bastard strangles)
Brandfeber (Purpura hæmorrhagica) Luftposeempyem
Luftposesten
Strubepibning

115

Hvad er vandrende kværke?

Spredning til kroppens andre lymfeknuder
Spredning til indre organer, f.eks. lunger, lever, milt, nyrer, CNS

116

Hvad er prognosen for vandrende kværke?

Reserveret-slet (ca 50-70% dør)

117

Hvilke symptomer ses ved brandfeber?

Ikke feber
Ødemer under bug, lemmer, præputium Hudnekrose
Pettechier/echymoser
Symptomer fra GI,lunger, muskler pga vaskulitis

118

Hvordan er prognosen for brandfeber?

Reserveret - slet

119

Hvilke tre typer lungelidelser ses hos drøvtyggere?

Bronkopneumoni
Interstitiel pneumoni
Metastatisk pneumoni

120

Hvilke kliniske symptomer ses hos drøvtyggere ved bronkopneumoni?

Nedstemt, feber, tegn på sepsis, forandrede lungelyde kranioventralt

121

Hvilke kliniske symptomer ses hos drøvtyggere ved interstitiel pneumoni?

Mildt nedstemte, afebrile, forandrede lungelyde diffust udbredt.
Responderer dårligt på antibiotika

122

Nævn 3 virale agens der kan give bronkopneumoni?

IBR (kvæg)*
BRSV (kvæg, får, ged)
BVD (kvæg)
PI3 (kvæg, får, ged)
Maedi-Visna (får)*

123

Nævn 3 bakterielle agens der kan give bronkopneumoni?

Mannheimia haemolytica (kvæg, får, ged) Pasteurella multocida (kvæg, får, ged)
Mycoplasma bovis (kvæg) (I DK: 7-20% positive i tankmælksprøver. Stigende problem i DK) Mycoplasma mycoides subsp mycoides (kvæg)* Mycoplasma spp (får, ged)
Histophilus somni (kvæg)
Arcanobacterium pyogenes

124

Nævn en parasitær agens der kan give bronkopneumoni?

Lungeorm (kvæg, får, ged, hest)

125

Hvilke diagnostiske muligheder har vi for besætning med luftvejssymptomer?

Direkte påvisning af agens (tidligt)
Indirekte ved antistof identifikation og titerstigning

126

Hvordan behandles dyr med luftvejssymptomer?

NSAIDs (Metacam, Romefen, Finadyne)
Evt antibiotika. Penicillin første valg
Isolering af syge dyr i sygeboks

127

Hvilke kliniske symptomer ses ved IBR (Infektiøs Bovin Rhinotracheitis)?

Feber, anorexi, fald i mælkeydelse, pythialisme, hoste, næseflåd, dyspnø
Hyperæmi og pustler på muleplade (Red Nose) Konjuntivitis, cornea ødem og evt aborter

128

Hvilken æitologi står bag Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR)?

Bovine Herpesvirus type 1

129

Hvilken æitologi står bag oksens ondartede lungesyge?

Mycoplasma mycoides subsp mycoides

130

Hvilke kliniske symptomer ses ved oksens ondartede lungsyge?

Klinik: Høj feber, anoreksi, dyspnø, klagelyde, ødemer, dæmpninger i ventrale lungeafsnit og gnidelyde.

131

Hvilken Dx er der til oksens ondartede lungesyge?

Akut pasteurellose (f.eks. Shipping fever)

132

Hvad ses lungeemfysem og interstitiel pneumoni som komplikation til?

1) Bronkopneumoni
1) Allergisk lidelse, f.eks. mælkeallergi
2) Toksiske lidelser

133

Hvordan er prognoses når der ses lungeemfysem og interstitiel pneumoni sekundært til bronkopneumoni?

Reserveret

134

Allergisk emfysem ses formentlig grundet reaktion på følgende?

1) Inhalation af svampesporer fra muggent foder (actinomyceter), sjældent i DK
2) Allergisk reaktion overfor mælkeproteiner i forbindelse med goldning
3) Allergisk reaktion overfor græsser olign

135

Hvilke akutte kliniske symptomer ses ved allergisk emfysem?

Pludselig opstået nedstemthed, mælkeydelse falder, hoste, takypnø, dyspnø, evt. rallelyde ved auskultation, evt. urtikarier i huden, evt. emfysem

136

Hvilke kroniske kliniske symptomer ses ved allergisk emfysem?

Snigende symptomer med vægttab, fald i mælkeydelse, hoste, pibe, knitrelyde ved auskultation

137

Hvilke Dx er der til allergisk emfysem?

Toksiske årsager til luftvejslidelser, der er ikke tegn på infektion (feber, sepsis)

138

Hvilken terapi er der til allergisk emfysem?

Fjern muggent foder, dexametasonbehandling

139

Nævn 4 mulige toksiske årsager til toksisk induceret lunge emfysem

1) Omdannelse af L-trytofan i vommen til lungetoxin (“fog fever” kvæg på græs, der flyttes til nyt græs)
2) Foderforgiftninger (feks. fodring med svampeinficeret sweet potatoes)
3) toksiske planter
4) toksiske gasarter (ammoniak, hydrogensulfid, methan, røgforgiftning)

140

Hvilke kliniske symptomer ses ved verminøs bronkitis?

Larvernes første vandring i lunger giver hoste/dyspnø ved massive infektioner

Voksne orm i lungerne giver de sværeste symptomer Hoste, rallelyde, emfysem, dyspnø, vægttab

141

Hvordan diagnosticeres verminøs bronkitis?

Gødningsprøver (friskt udtaget):
Baermann Trachealskyld: Æg med L1 larver i Hæmatologi: Eosinofili

142

Hvorledes behandles verminøs bronkitis?

Ivermectin, moxidectin, levamisol. Behandling straks hoste opdages
Dyrene tages på stald i 3 uger (formål: optagelse af larver ophører, marken renses for larver på ca 3 uger).
Alternativt foldskifte
Antibiotika for sekundære bakterielle pneumonier

143

Hvordan er prognosen for verminøs bronkitis?

Reserveret

144

Hvilke kliniske symptomer ses ved verminøs bronkitis hos hest?

Kronisk hoste, næseflåd, dyspnø, forandrede lungelyde ved auskultation (dog kun hos ret få heste)

145

Hvordan behandles verminøs bronkitis hos hest?

Moxidectin, ivermectin (inkl æsler)

146

Hvilken profylakse er der til verminøs bronkitis?

Adskil heste og æsler

147

Hvilken virus skyldes Maedi Visna?

Lentivirus (retrovirus)

148

Hvilke kliniske symptomer ses ved lungeformen af Maedi Visna?

Lungeform (hyppigste):Snigende udvikling, vægttab, anstrengelsesudløst dyspnø, som forværres over måneder, evt svag/undertrykt hoste. Dyrene har ikke feber, med mindre sekundære bakterielle infektioner

149

Hvilke kliniske symptomer ses ved hjerneformen af Maedi Visna?

Hjerneform (sjælden): Ataksi, snubler. Senere udvikles parese, evt kløe