Reproduktionsfysiologi hundyr Flashcards Preview

MKR store husdyr > Reproduktionsfysiologi hundyr > Flashcards

Flashcards in Reproduktionsfysiologi hundyr Deck (60):
1

Hvordan er østrogens forløb i hhv. proøstrus, østrus, metøstrus og diøstrus?

Proøstrus: Markant stigning fra start til slut

Østrus: Peaker

Metøstrus: Markant fald, falder til minimum 2/3 dele inde i metøstrusen

Diøstrus: Flatlinet under hele diøstrus

2

Hvordan er progesterons forløb i hhv. proøstrus, østrus, metøstrus og diøstrus?

3

Hvornår ses der ovulation?

Umiddelbart lige efter østrus

4

Hvornår ses luteolyse under den østrale cyklus?

5

Hvornår ses den follikulære fase?

Proøstrus

Østrus

6

Hvornår ses den luteale fase ?

Metøstrus

Diøstrus

7

Hvad ses på kønsorganer under proøstrus?

• Uterus
– Forstørres, ødem i endometrie, forøget kirtelsekretion

• Vagina
– Hyperæmi
– Forøget antal epithelceller, forhorning

• Vulva, hund
– Ødem
– Blodigt flåd

8

Hvad sker der med ovarierne under proøstrus?

• Follikelvækst og østrogen produktion
• Regression af corpus luteum i polyøstrale dyr

9

Vil parring blive accepteret under proøstrus?

Nej

10

Hvad ses på kønsorganer under østrus?

• Uterine, cervicale og vaginale kirtler secernerer mucus
• Hyperæmi af vagina og endometrium
• Cervix bliver blødere
• Ovulation i slutningen af brunst

11

Hvad sker ved ovarierne under østrus?

Follikelvækst

Østradiol (“østrogen”, E2) sekretion

12

Vil parring accepteres under østrus?

Ja

13

Hvad ses i ovarierne under metøstrus?

• Overgang fra østradiol (E2) til progesteron (P4) dominans
• Granulosa celler bliver til luteinceller
• Corpus luteum dannes
• Begyndende P4 sekretion

14

Hvad ses under østrus?

• Funktionelt corpus luteum – Progesteron
• Vækst af uterine kirtler
• Cervix lukkes

15

Hvad ses ved post-østrus hos ko?

• 24-48 timer efter brunst
• Blodigt flåd
• Blod primært fra uterine karunkler

16

Hvor længe varer cykluslængden hos dyr?

Dyr: 21 dage

17

Hvor lang er folikkelfasen hos dyr?

Dyr: 3-7 dage

18

På hvilken dag ses ovulation?

Dag 0

19

Hvor lang er cykluslængden hos kat og hund?

Kat: 17 dage

Hund: 6 måneder

20

Hvad er transition?

Overgangen fra anøstrus til cyklisk aktivitet

21

Hvordan er FSH's forløb under østruscyklus?

22

Hvordan sendes der et signal til foreste del af hypofysen om udskillelse af hormoner?

Hypothalamus -> GnRH -> Hypofyse

23

Hvilke 3 reproduktionsrelevante hormoner udskilles fra hypofysen?

FSH

LH

Prolactin

24

Hvordan kommunikeres der til hypofysens baglap?

Neurohormonet oxytocin deponeres direkte

via axoner fra den paraventrikulære nucleus (PVN)

i kapillærsystemet

25

Hvordan hænger melatonin og GnRH sammen?

Melatonin – corpus pineale
– Påvirker GnRH frigivelse

26

Der er 2 systemer står for udkskillelsen af GnRH hvad hedder de og hvordan virker de?

• Tonic center: kontinuerlig basal sekretion af gonadotropinerne

• Surge center: kortvarig massiv sekretion af gonadotropinerme, især LH - ovulation

27

Hvordan hænger LH og GnRH udskillelsen sammen?

De følges og peaker samtidig

28

Hurtige GnRH bølger stimulerer ?

LH

29

Langsomme GnRH bølger stimulerer ?

FSH

30

Hvad kan syntestisk GnRH bruges til?

– Buserelin (Receptal)
• Induktion af cyclicitet (effekt tvivlsom)
• Ovulationsinduktion (effekt tvivlsom)
• Ovulationssynkronisering (ikke i DK)
• Follikelcyster (effekt varierende)
• Prevention of embryo mortality (effekt tvivlsom)

– 6-12% øget chance for drægtighed givet samtidig med AI
– -3.9 – 12% øget chance for drægtighed givet på dag 11-13


– Deslorelin (Suprelorin)
• Kemisk kastration af hanhund

31

Hvor udskilles FSH fra og hvilken effekt har det i hhv. hun og handyr?

• Hypofyseforlap

• Hundyr
– Follikeludvikling
– Granulosaceller
   • Østradiolsyntese

 Handyr
– Testikler
• Stimulerer spermatogenese
• Sertolicellefunktion
   – Østradiolsyntese – rolle ukendt

32

Hvilke kvindelige celler svarer sertoliceller til?

Granulosa celler

33

Hvor udskilles LH fra og hvilken effekt har det i hhv. hun og handyr?

• Hypofyseforlap

• Hundyr
– Follikelmodning
– Theca interna receptorer
– Ovulation
– Dannelse af CL
– Luteinceller
• Progesteronproduktion

• Handyr
– Testikler
  • Leydigske celler
    – Progesteron, der konverteres til testosteron

34

Hvilke kvindelige celler svarer leydigske celler til?

Theca celler

35

Nævn 2 FSH præparater og hvad de kan bruges til?

Brunstinduktion hos so:
• Suigonan (Intervet)

Superovulation hos kvæg:
• Pluset (ScanVet)

36

Hvilket LH præparat findes der og hvad kan det bruges til?

hCG

 

Ovulations induktion hest og ko

37

Hvad ses ved høj konc. af prolaktin?

Initierer mælkesekretion

38

Hund og kat bruger prolaktin til hvad?

Opretholdelse af corpus luteum

39

Hvad bruges prolaktion inhibitor til ?

Pseudodrægtighed hos hund

40

Hvilke hormoner kommer fra gonaderne?

• Østrogen
• Progesteron
• Testosteron

41

Hvilke funktioner har østradiol på kønsorganerne?

Brunst
Øget blood flow til vagina og vulva
Uterint ødem
Uterin motilitet
Øger både amplitude og frekvens af kontraktioner
Afslappelse af cervix i østrus
Stimulerer mitose
  - Vækst af endometriekirtler
  - Vækst af kirtler i yver
  - Histologiske forandringer i vaginalepithel hos hund

42

Hvordan påvirker østradiol andre hormoner og hvordan bliver det påvirket?

Negativ feedback på FSH udskillelse
LH har positiv effekt på E2 udskillelse, hvilket igen trigger LH bølgen
Potentierer effekten af oxytocin og PGF2 α

43

Hvad er funktionen af progesteron?

• “pro gestatio” – nødvendig for opretholdelse af drægtighed
• Dannes af corpus luteum
• Hindrer brunst tegn
• Cervix lukket
• Udvikler endometriets sekretoriske evne
• Nedsætter uteruskontraktioner
   – Progesteron blok
 

44

Hvordan påvirker og påvirkes progesteron af andre hormoner?

• Progesteron har positiv feedback på FSH og negativ effekt på LH

45

Hvad bruges progesteron ligende præparater til?

• Altrenogest
– Opretholdelse af drægtighed hos hest (?)
– Adfærdsregulation hest


• Medroxy progesteron acetat
– Løbetidsudsættelse og afbrydelse

• Osateronacetat
– Benign prostata hypertrofi
– Progestagen og anti-androgen effekt
– Hæmmer effekt af testosteron

46

Hvad er effekten af androgener?

• Testosteron stimulerer spermatogenesen og modning i epididymis
• Stimulerer accessoriske kønskirtlers sekretoriske aktivitet
• Udvikler maskuline sekundære kønskarakteristika
• Stimulerer muskeldannelse – anabolsk effekt
• Stimulerer libido
• Negativ feedback på hypothalamus og hypofysen

47

Hvad gør activin og inhibin?

Activin:
Aktiverer udskillelsen af GnRH

Inhibin:
Inhiberer udskillelsen af GnRH
Nedregulerer FSH sekretion sammen med østradiol

48

Hvor produceres inhibin?

Produceres af granulosaceller i antrale follikler

49

Hvad menes med Metafase I og II?

Det stadie oocyten er i, i forbindelse med ovulation

50

Hvilken metafase ovulerer de fleste dyr?

Metafase II

51

Hvilken metafase ovulerer hund og hvilken betydning har det?

Metafase I

Betyder at oocyt skal modne 2 dage efter ovulation før vi inseminerer

52

Hvordan foregår stadierne af follikel udvikling?

• Pool af primordial, sovende follikler
• Initial rekrutering - initiering af vækst
• Cyklisk rekrutering
• Selektion af dominant follikel
•Ovulation
•Luteinisering

53

Hvor mange follikel bølger er der mellem 2 østrus?

3 bølger

54

Hvorledes sker selektionen af dominant follikel?

Primodial selektion (ukendt) ->

Tidlig størrelses fordel af dominante follikel ->

Mindre gonadotropin til små follikler ->

Inhibion og østradiol sænker FSH niveau ->

Subordinate follikler kan ikke opretholdes ->

Dominante follikel støttes af LH ->

Udvikling af LH receptorer på dominante follikel ->

Udskillelse af parakrine faktorer

55

Hvad er spontan ovulation og hvilke dyr har dette?

– Regelmæssigt interval
– Hormonelt reguleret


• Ko, so, får, ged, hoppe, kvinde

56

Hvad er induceret/reflex ovulation og hvilke dyr har dette?

– Kopulation stimulerer sensoriske nerver i cervix/vagina
– Påvirker surge centers neuroner i hypothalamus til frigivelse af GnRH, som resulterer i LH top
– Kræver parring før ovulation


• Kattedyr
• Kanin
• Mink
• Kamel

57

Beskriv samspillet mellem alle kønshormonerne

58

Hvordan hænger oxytocin receptorer sammen med luteolyse?

Efter østrus vil antallet af receptorer falde og oxytocin vil ikke kunne binde og lave luteolyse.

Optil østrus vil antallet af receptorer stige og oxytocin vil binde, danne prostaglandin og 

der vil ske luteolyse

59

Hvad bruges prostaglandin præparater til ?

• Brunst induktion
• Brunst synkronisering
• Abortinduktion
• Fødselsinduktion
  – obs obs ikke alle dyr
  – Kombiner gerne med glucocorticoid
• Pyometra
• Uterus kontraktion

60

Hvorfor kan prostaglandin bruges til pyometra?

Giver det ved lukket pyometra så fjerner det CL ->

Dermed åbnes pyometraen og man kan rense ud.