Modern Hebrew Vocab - Part 04 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 04 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 04 of 26 Deck (500):
1

שיתוף

shituf cooperation / collaboration

2

רחב

rakhav wide

3

לשנת

lishnat for the year [X] / for the year of / for the sleep of

4

אירוע

eru'a event

5

הוקמו

hukmu were established / were built (m.pl.)

6

עולי

olei immigrants of

7

הוועד

hava'ad the committee / the board

8

המתים

hametim the dead (m.pl.)

9

רואים

ro'im see (m.pl.)

10

משפחתו

mishpakhto his family

11

לפגוע

lifgo'a to hit / to damage / to offend

12

הקשה

hakashe the difficult / the hard (m.s.); hakasha the difficult / the hard (f.s.)

13

בעונה

be'ona in a season; ba'ona in season

14

הסביבה

hasviva the area

15

כנסת

kneset Knesset (the Israeli parliament)

16

נאלץ

ne'elats was forced / was compelled (m.s.)

17

משמעותית

mashma'utit significant (f.s.) / in significance

18

יחידת

yekhidat unit of / squad of

19

תור

tor line / turn

20

אודות

odot about

21

הופיע

hofi'a appeared / performed (m.s.)

22

בפארק

bepark in a park; bapark in the park

23

ניסיונות

nisyonot trials / attempts

24

נקודת

nekudat point of

25

ריכוז

rikuz concentration

26

בתולדות

betoldot in the history of

27

כחלק

kekhelek as part

28

ברמה

barama at the height / at the level; berama at a level

29

שנתיים

shnatayim two years

30

הביולוגיה

habiologia the biology

31

פחמן

pakhman carbon

32

הוסיף

hosif added (m.s.)

33

הילדים

hayladim the children

34

בבוקר

baboker in the morning

35

המשפחה

hamishpakha the family

36

המשיכה

hameshikha the pull / the attraction / the withdrawal / gravity; hemshikha continued (f.s.)

37

חומות

khomot walls

38

אחיו

akhiv his brother

39

דמות

dmut image / figure / shape / character

40

צמחים

tsmakhim plants

41

אש

esh fire

42

מנהיג

manhig leader

43

כאמור

ka'amur as aforesaid

44

פגיעה

pgi'a hit / impact / damage / offense

45

הפוליטי

hapoliti the political (m.s.)

46

נמוכה

nemukha low / short (f.s.)

47

המשטר

hamishtar the regime

48

בנייה

bniya construction

49

המהפכה

hamahapekha the revolution

50

תנועות

tnu'ot motions / movements

51

האתר

ha'atar the site

52

המקרא

hamikra the Bible / the legend

53

הפטרוסלינון

hapetrosilnon the parsley

54

הדלת

hadelet the door

55

המלכה

hamalka the queen

56

יוצא

yotse going out / coming out / goes out / comes out (m.s.)

57

עלים

alim leaves

58

גשם

geshem rain

59

איננה

einena is not / is not here (f.s.)

60

הברזל

habarzel the iron

61

בהרבה

beharbe in much / in many

62

טרם

terem before

63

השחקנים

hasakhkanim the players / the actors

64

הציג

hetsig introduced / displayed / presented / exhibited (m.s.)

65

האסלאם

ha'islam the Islam

66

דומים

domim similar / resembling (m.pl.)

67

בפיקודו

befikudo under his command

68

במבצע

bemivtsa in an operation / on sale

69

דת

dat religion

70

בפועל

bafo'al actually

71

התא

hata the cell

72

גידול

gidul growth / increase / tumor

73

באוניברסיטת

be'universitat at the university of

74

העלילה

ha'alila the plot / the deed / the libel / the false charge

75

כזאת

kazot like this (f.)

76

השחורה

hashkhora the black (f.s.)

77

ילד

yeled child (m.) / boy

78

חייב

khayav must / owes / debtor(m.s.); khiyev forced / obligated / charged (m.s.)

79

משפחה

mishpakha family

80

נמשך

nimshakh continues / continued / lasted / was pulled / was attracted / was withdrawn (m.s.)

81

עסק

asak dealt / engaged / worked (m.s.)

82

חבלה

khabala sabotage / bruising

83

הגבוה

hagvoha the high / the tall (m.s.)

84

תולדות

toldot history

85

אירועים

eru'im events

86

האור

ha'or the light (m.s.)

87

חופש

khofesh freedom

88

הידע

hayeda the knowledge

89

בהדרגה

behadraga gradually

90

ממוצא

mimotsa from an origin

91

כללו

kalelu included (pl.)

92

בכוח

beko'akh forcefully

93

מתקופת

mitkufat from the period of / from the era of

94

שימשו

shimshu were used for (pl.)

95

גישה

gisha attitude / access / approach

96

בקרבת

bekirvat close to

97

מסוימות

mesuyamot specific (f.pl.)

98

ניכרת

nikeret obvious / evident (f.s.)

99

המקורי

hamekori the original (m.s.)

100

סרט

seret movie / ribbon / strip

101

מאפיינים

me'afyenim characteristics

102

ללמוד

lilmod to learn / to study

103

עבודתו

avodato his work;

104

Hebrew

Transliteration English

105

פועלים

po'alim workers / operate (m.pl.)

106

מולקולות

molekulot molecules

107

בודאי

bevadai certainly

108

האלון

ha'alon the oak

109

למות

lamut to die

110

גבעת

giv'at hill of

111

מדוע

madu'a why

112

הנשים

hanashim the women

113

חיות

khayot living / alive (f.pl.) / animals; khayut vitality

114

כעבור

ka'avor after [time period]

115

שחור

shakhor black

116

חסר

khasar lacking (m.s.)

117

ממשלה

memshala government

118

האמינו

he'eminu believed (pl.)

119

מכונה

mekhona machine; mekhune called

120

לעיל

le'el aforementioned

121

כאחד

ke'ekhad as one

122

היחידות

hayekhidot the units / the squads / the only / the single (f.pl.)

123

השפעות

hashpa'ot effects / influences

124

הראשית

harashit the main (f.s.)

125

בנות

banot girls / daughters; bnot the girls of / the daughters of

126

בברית

bivrit pact / alliance / covenant / circumcision

127

חיילי

khayalei soldiers of

128

הצלחה

hatslakha success

129

טוען

to'en claim / argue / charge / load (m.s.)

130

נפשי

nafeshi my soul / my spirit / my life

131

נקבה

nekeva female; nikba tunnel

132

בערב

ba'erev in the evening

133

שזה

sheze that this (m.)

134

רעיון

ra'ayon idea

135

המועצה

hamo'etsa the council

136

יוכל

yukhal will be able (m.s.)

137

משטר

mishtar regime / reign

138

הליגה

haliga the league

139

האדום

ha'adom the red

140

במדינה

bemedina in a state; bamedina in the state

141

באשר

ba'asher regarding / wherever (biblical)

142

אחוז

akhuz percent / percentage / is held (m.s.); ekhoz hold (m.s. Imperative)

143

ביצע

bitsa performed / executed (m.s.)

144

בגטו

begeto in a ghetto; bageto in the ghetto

145

מנחם

menakhem comforting / comforts (m.s.)

146

חיידקים

khaydakim bacteria

147

לשוב

lashuv to return

148

נפל

nafal fell (m.s.)

149

היד

hayad the hand

150

פורסם

pursam was published / was advertised (m.s.)

151

שיעור

shi'ur lesson

152

הטובים

hatovim the good (m.pl.)

153

ראוי

ra'ui worthy of / suitable / deserving / eligible / appropriate (m.s.)

154

מוות

mavet death

155

לקח

lakakh took (m.s.)

156

נעשו

na'asu were done / became (pl.)

157

גל

gal wave

158

נאלצו

ne'eltsu were forced / were compelled

159

סירב

serav refused (m.s.)

160

מצויים

metsuyim are [at] / common / available (m.pl.)

161

לוח

lu'akh board

162

לפרוץ

lifrots to break into / to breach

163

לבעל

leva'al to an owner of / to a husband; laba'al to the husband

164

נכתב

nikhtav was written (m.s.)

165

המברק

hamivrak the telegram

166

שלטונו

shiltono his rule / his reign

167

בשבי

beshevi in captivity; bashevi in [the] captivity / in [the] prison; bishvi in captivity of

168

אזורים

azorim areas / regions / zones

169

ימינו

yemino his right; yameinu our days

170

עליית

aliyat rise of / increase of / immigration of

171

בסרט

beseret in a movie / with a ribbon/strip; baseret in the movie / with the ribbon/strip

172

עדויות

eduyot evidence (pl.) / testimonies

173

בעיות

be'ayot problems

174

חוזר

khozer returns (m.s.) / repeats (m.s.) / returning / repeating / circular

175

סוגים

sugim kinds / classes / types

176

יהודית

yehudit Jewish (f.s.)

177

אווירניים

aviraniyim aerobic (m.pl.)

178

תודה

toda thanks / gratitude

179

לכם

lakhem to you / for you (m.pl.)

180

בעד

be'ad in favor of

181

שקט

sheket silence; shaket quiet / silent (m.s.); shakat calmed down / became quiet (m.s.)

182

להישאר

lehisha'er to stay / to remain

183

להבין

lehavin to understand

184

המצוי

metsuya that is [at] / common / available (f.s.)

185

מצא

matsa found (m.s.)

186

לאל

le'el to a god; la'el to the god; le'al [to set at] nought

187

חדר

kheder room; khadar penetrated / intruded (m.s.)

188

משפט

mishpat sentence / trial

189

חברים

khaverim friends / members (m.)

190

החוץ

hakhuts the outside

191

הלבן

halavan the white (m.s.)

192

התרופות

hatrufot the medications / the drugs

193

מורכב

murkav complex / composed of (m.s.)

194

הגישה

hagisha the attitude / the access / the approach

195

במערכת

bema'arekhet in a system / in an editorial board; bama'arekhet in the system / in the editorial board

196

סרטן

sartan cancer (disease) / crab

197

היחסים

hayakhasim the relations

198

ציוד

tsiyud equipment

199

חומרי

khomrei materials of

200

כפר

kfar village

201

היכל

heykhal palace / temple

202

בעונת

be'onat in the season of

203

משנות

mishnot from the years of

204

האלקטרונים

ha'elektronim the electrons

205

האנזים

ha'enzim the enzyme

206

עמדתי

emdati my position; amadeti I stood / I was going to / I succeeded

207

לבקש

levakesh to ask / to request

208

אחריו

akharav after him

209

שאפשר

she'efshar that [it is] possible (adv.); she'ifsher that enabled / that facilitated (m.s.)

210

לשאת

laset to carry / to marry

211

להציג

lehatsig to introduce / to display / to present / to exhibit

212

שנערך

shene'erakh who prepared / who made arrangements / that was held / that was edited (m.s.)

213

קשים

kashim difficult / hard (m.pl.)

214

הלחם

hilakhem fight (m.s. imperative)

215

החומר

hakhomer the material

216

הכללית

haklalit the general (m.pl.)

217

בכפר

bekfar in a village; bakfar in the village

218

בסגנון

besignon [in] a style of / [in] a manner of

219

ניצחון

nitsakhon victory

220

תמורת

tmurat in return for / in exchange for // change of / transformation of

221

ולבסוף

ulvasof and finally / and eventually

222

פעלו

pa'alu acted / operated (pl.)

223

ענק

anak giant (m.s.) / necklace

224

יין

yayin wine

225

לכוחות

lekokhot to powers / to forces / to strengths; lakokhot to the powers / to the forces / to the strengths

226

תורה

tora Torah / theory / her turn

227

אמנים

omanim artists

228

חברה

khavera friend / member (f.s.); khevra company / society

229

הדרומית

hadromit the southern (f.s.)

230

באתר

be'atar on a site; ba'atar at the site

231

בהר

behar [on] a mountain; bahar [on] the mountain

232

הנהר

hanahar the river

233

לקרב

lekarev to bring close; lakrav to the battle

234

ציור

tsiyur painting / drawing

235

הערים

ha'arim the cities

236

בהיסטוריה

bahistoria in history

237

עשויים

asuyim might / made (m.pl.)

238

חוזה

khoze contract / prophet

239

בפעילות

bif'ilut in activity

240

נקבע

nikba was determined / was fixed / was set (m.s.)

241

תופעה

tofa'a phenomenon

242

הופיעו

hofi'u appeared / performed (pl.)

243

האנושי

ha'enoshi the humane (m.s.)

244

משתנה

mishtane varies / changes (m.s.) / variant (stat.)

245

מרוב

merov from most / of most / so many

246

עיניו

einav his eyes

247

שמש

shemesh sun; shamash attendant

248

הטובה

hatova the good (f.s.) / the favor

249

ואשר

va'asher and that / and regarding

250

קרן

keren beam / ray / fund / horn / bugle

251

חולים

kholim patients / sick (m.pl.)

252

משפחות

mishpakhot families

253

יכולות

yekholot abilities / capabilities

254

להניח

lehani'akh to assume / to place

255

קיבלה

kibla received / accepted (f.s.)

256

בסדרה

besidra in a series; basidra in the series

257

הכלכלי

hakalkali the economic (m.s.)

258

מחנות

makhanot camps / groups; makhnot park (f.pl.)

259

יחידה

yekhida unit / squad / only / single

260

ידועים

yedu'im known (m.pl.)

261

ורבים

verabim and many; veravim and fight (m.pl.)

262

כחול

kakhol blue (m.s.)

263

דרש

darash required / demanded / preached / interpreted (m.s.)

264

במילים

bemilim in words; bamilim in the words

265

בגוף

beguf in a body; baguf in the body

266

החזית

hakhazit the front / the frontier

267

שטחי

shitkhei areas of / fields of / territories of; shitkhi superficial

268

מדרום

midarom from the south

269

לקיים

lekayem to hold / to fulfill / to carry out / to maintain

270

הידועים

hayedu'im the known (m.pl.)

271

עקרונות

ekronot principles

272

יצירת

yetsirat formation of / creation of / artistic work of / composition of

273

להצלחה

lehatslakha for success; lahatslakha for the success

274

מהמאה

mehame'a from the century

275

שימור

shimur conservation

276

עקרון

ikaron principle

277

המסורת

hamasoret the tradition

278

האנושית

ha'enoshit the humane (f.s.)

279

הפרעות

hafra'ot disturbances / interferences / interruptions

280

החיל

hekhil applied (m.s.); hakhayil the corps

281

מופיעה

mofi'a appears / performs (f.s.)

282

הלווייתן

halivyatan the whale

283

מצאתי

matsati I found

284

נשמע

nishma sounds / sounded (m.s.) / we will hear

285

יושב

yoshev sit (m.s.)

286

יהיו

yihiyu will be (pl.)

287

שיכול

sheyakhol who/that can

288

התחתון

hatakhton the bottom / the lower / the inferior (m.s.)

289

האחרות

ha'akherot the other (f.pl.) / the others (f.)

290

איום

iyum threat; ayom terrible / horrible (m.s.)

291

משחקים

miskhakim games; mesakhakim play (m.pl.)

292

מהלך

mahalakh move / step / distance

293

להוכיח

lehokhi'akh to prove

294

בסך

basakh in procession; besakh [hakol] total / only

295

שנעשה

shena'asa that was done

296

האב

ha'av the father

297

ביניהן

beynehen between them (f.)

298

למשך

lemeshekh for a period of

299

לרבות

lerabot to/for many (f.pl.) / including

300

ובעיקר

uve'ikar and mainly / and principally / and especially

301

הטבעי

hativ'i the natural (m.s.)

302

סדרה

sidra series

303

איתי

iti with me

304

הטבח

hatabakh the cook; hatevakh the slaughter

305

המערב

hama'arav the west

306

נשלחו

nishlekhu were sent (pl.)

307

בראשות

berashut headed by / led by

308

צבאית

tsva'it military (f.s.)

309

פוליטי

politi political (m.s.)

310

החוקרים

hakhokrim the investigators / the researchers

311

התלמוד

hatalmud the learning / the Talmud

312

עליך

alekha on you / about you (m.s.); alaikh on you / about you (f.s.)

313

הצעירה

hatse'ira the young (f.s.)

314

לחשוב

lakhshov to think

315

לכתוב

likhtov to write

316

מוקדם

mukdam early / preliminary (m.s.)

317

לילה

laila night

318

שכבר

shekvar that already

319

במחיר

bimkhir at a price

320

מאמר

ma'amar article / saying

321

השוק

hashuk the market; hashok the shock / the leg (e.g., chicken)

322

אמור

amur supposed (m.s.)

323

לתפקיד

letafkid for a role / for the role of; latafkid for the role

324

שנקרא

shenikra that/who is called (m.s.)

325

בהצלחה

behatslakha good luck / successfully

326

בסיפור

besipur in a story; basipur in the story

327

טוענים

to'anim claim / argue / charge / load (m.pl.)

328

מיוחדת

meyukhedet special (f.s.)

329

מידה

mida measure / size / quality

330

תקווה

tikva hope

331

ואחרים

ve'akherim and other (m.pl.) / and others (m.)

332

חשובים

khashuvim important (m.pl.)

333

זהב

zahav gold

334

הינה

hina she is / is (f.)

335

ביקר

biker visited / criticized

336

מזו

mizo from this (f.)

337

מהיר

mahir fast / rapid / quick (m.s.)

338

יימס

yimas will dissolve

339

למדינה

lemdina to/for a state; lamedina to/for the state

340

לשחק

lesakhek to play

341

שירת

sherat served (m.s.)

342

שלט

shalat ruled (m.s.); shelet sign

343

שהביא

shehevi that/who brought (m.s.)

344

המשחקים

hamiskhakim the games

345

הוראה

hora'a order / instruction

346

הרחובות

harkhovot the streets

347

בחברה

bekhevra in a company / in a society; bakhevra in the conpany / in the society

348

קצינים

ktsinim officers

349

המקומיים

hamekomiyim the local (m.pl.)

350

מתן

matan giving

351

יסודות

yesodot foundations / bases

352

לפיה

lefiha according to her / to her mouth

353

הנהגת

hanhagat leadership of

354

הבולטים

haboltim the protruding / that/who stand out (m.pl.)

355

הסרטים

hasratim the movies / the ribbons/strips

356

המנדט

hamandat the mandate

357

אותנו

otanu us

358

לקחת

lakakhat to take

359

הולך

holekh walk / go (m.s.)

360

נראתה

nir'ata was seen / looked (f.s.)

361

לנסות

lenasot to try

362

נהרג

neherag was killed

363

נבחרת

nivkheret team / elected / selected (f.s.)

364

הנבחרת

hanivkheret the team / the elected / the selected (f.s.)

365

זוהי

zohi this is (f.)

366

המסחר

hamiskhar the commerce / the trade

367

הקו

hakav the line

368

העניק

he'enik gave (m.s.)

369

לבני

livni for my son

370

קצב

ketsev rhythm; katsav butcher

371

המשך

hemshekh continuation

372

מאפשר

me'afsher enables / facilitates (m.s.)

373

מהווים

mehavim are / constitute (m.pl.)

374

ומספר

umispar and a number

375

המזרח

hamizrakh the east

376

התקיים

hitkayem existed / took place / was held (m.s.)

377

הוציאה

hotsi'a she spent / she took out / she published

378

העולים

ha'olim the rising / the increasing / the climbing / the immigrants (m.pl.)

379

הדרכים

hadrakhim the ways / the roads

380

דמוקרטית

demokratit democratic (f.pl.)

381

גשר

gesher bridge

382

טרור

teror terror

383

נמשכה

nimshekha lasted / was pulled / was attracted / was withdrawn (f.s.)

384

נחשבת

nekhshevet is considered

385

המשלוח

hamishlo'akh the shipment / the delivery

386

צפונה

tsafona to the north

387

שכונה

shkhuna neighborhood

388

פרוץ

paruts broken open

389

הרומית

haromit the roman (f.s.)

390

לים

layam to the sea

391

קשרים

ksharim ties / bonds / links / connections

392

חזקה

khazaka strong (f.s.) / possession / power (math.)

393

אוכלוסיית

ukhlusiyat population of

394

הטלוויזיה

hatelevizya the television

395

שיחק

sikhek played (m.s.)

396

החלוקה

hakhaluka the division

397

האקלים

ha'aklim the climate

398

הארגונים

ha'irgunim the organizations

399

ההסתדרות

hahistadrut the Histadrut (the General Federation of Laborers in Israel)

400

פועלי

po'alei workers of

401

אופניים

ofanayim bicycle

402

מתרחשת

mitrakheshet happens (f.s.)

403

סיף

sayif sward / fencing

404

פירות

peirot fruits

405

שאם

she'im that if; she'em that a mother

406

רעב

ra'av hunger; ra'ev hungry (m.s.)

407

שהן

shehen that they (f.) / that are (f.pl.)

408

הקברות

[beit] hakvarot the cemetery

409

קבלת

kabalat reception of / acceptance of

410

השלום

hashalom the peace

411

במחצית

bemakhatsit at a half / at a middle; bamakhatsit at the half / at the middle

412

נפלה

nafla fell (f.s.)

413

שלח

shalakh sent (m.s.)

414

השחור

hashakhor the black (m.s.)

415

שלם

shalem whole / complete // pay (m.s. imperative)

416

שהגיע

shehigi'a that/who arrived (m.s.)

417

פרשת

parashat the affair of / the chapter of / the portion of

418

ניתוח

nituakh surgery

419

שיא

si top / peak

420

בכמה

bekhama in how many / in how much / in some

421

בגובה

begova at a height; bagova at the height

422

טבע

teva nature

423

מימי

mimei from the days of

424

מקומיים

mekomiyim local (m.pl.)

425

מבוסס

mevusas well established / well based (m.s.)

426

ישירה

yeshira direct (f.s.)

427

התנועות

hatnu'ot the movements / the motions

428

מלח

melakh salt; malakh sailor

429

סיוע

siyu'a assistance / aid

430

האיחוד

ha'ikhud the union

431

לצבא

letsava to/for an army; latsava to/for the army

432

חופשי

khofshi free

433

ירי

yeri shooting / fire

434

התושבים

hatoshavim the residents

435

ביצורים

bitsurim fortifications; beyetsurim with/in creatures; bayetsurim with/in the creatures

436

שימשה

shimsha was used for (f.s.)

437

לספירה

lesfira for a count; lasfira for the count / A.D.

438

הלאומית

hale'umit the national (f.s.)

439

נערכו

ne'erkhu prepared / made arrangements / were held / were edited (pl.)

440

ההשפעה

hahashpa'a the effect / the influence

441

תורת

torat Torah of / theory of

442

ובשנת

uvishnat and in the year [X]

443

משחקי

miskhakei games of; miskhaki my game / my play

444

ישנן

yeshnan there are (f.)

445

פצצות

ptsatsot bombs

446

עיריית

iriyat municipality of

447

חקר

khakar investigated / researched / inquired (m.s.); kheker study of / research of

448

זהה

zehe identical

449

נפוץ

nafots common (m.s.)

450

נהוג

nahug customary / conventional / driven (m.s.)

451

הקוטב

hakotev the pole

452

שאתה

she'ata that you (m.s.)

453

הכרוב

hakruv the cabbage / the angel

454

ירד

yarad went down / came down / descended / decreased (m.s.)

455

קדימה

kadima forward

456

מבית

mibeit from the house of / from the home of; mibayit from a house / from inside

457

ואפילו

ve'afilu and even / and although

458

למוות

lemavet [to] death; lamavet [to the] death

459

שבע

sheva seven; save'a satisfied / full (not hungry) (m.s.)

460

עמוד

amud page / pillar

461

עובר

over passes / crosses / goes through (m.s.); ubar embryo / fetus

462

לשלוח

lishloakh to send

463

האמת

ha'emet the truth

464

בקיץ

bakayits in the summer

465

הלב

halev the heart

466

מצאו

mats'u found (pl)

467

קשות

kashot difficult / hard (f.pl.)

468

השערים

hashe'arim the gates

469

באליפות

ba'alifut in the championship; be'alifut in a championship

470

בצבא

betsava in an army; batsava in the army

471

להגנה

lehagana for defense / for protection; lahagana for the defense / for the protection

472

פרץ

parats broke into / broke out / burst (m.s.)

473

אישית

ishit personal (f.s.) / private (f.s.) / in person

474

השתתפו

hishtatfu participated (pl.)

475

הכריז

hikhriz proclaimed / announced / declared (m.s.)

476

יחס

yakhas relation / ratio / attitude

477

לשחקן

lasakhkan to/for the player / to/for the actor; lesakhkan to/for a player / to/for an actor

478

הנוף

hanof the view / the landscape / the boughs of a tree

479

הנוער

hano'ar the youth

480

בדיקה

bdika examination

481

הפדרלי

hafederali the federal (m.s.)

482

הקבוצות

hakvutsot the groups

483

נבנתה

nivneta was built (f.)

484

ישיר

yashir direct / will sing (m.s.)

485

קצרה

katsara short (f.s.)

486

מיוחדות

meyukhadot special (f.pl.)

487

מסורת

masoret tradition

488

מודרנית

modernit modern (f.s.)

489

פלוגות

plugot companies (mil.)

490

איסור

isur prohibition / ban

491

יוצרים

yotsrim creators / artists / makers (m.)

492

תופעות

tofa'ot phenomena

493

בשדרה

basdera in the boulevard; besdera in a boulevard

494

בנחל

benakhal in a stream; banakhal in the stream

495

הפילוסופיה

hafilosofia the philosophy

496

האנרגיה

ha'energiya the energy

497

אנאבוליים

an'aboliyim anabolic (pl.)

498

אבידות

avedot losses / something which is lost (pl)

499

אנכי

anokhi I / me / myself / selfish; anakhi vertical

500

הרחק

harkhek far away