Modern Hebrew Vocab - Part 09 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 09 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 09 of 26 Deck (500):
1

שלטון

shilton authority / reign / government

2

כדוגמת

kedugmat such as / as in the example of

3

ניסו

nisu tried (pl.)

4

אזרחים

ezrakhim citizens

5

קיבלו

kiblu received / accepted (pl.)

6

החומה

hakhoma the wall

7

הקומוניסטית

hakomunistit the communist (f.s.)

8

תיאורים

te'urim descriptions

9

הסוכנות

hasokhnut the agency / the [Jewish] Agency

10

התל

hatel the hill; hitel mocked / joked (m.s.)

11

שנית

shenit again

12

הקטן

hakatan the small / the little (m.s.)

13

כאלה

ka'ele like these / like those / such

14

נפש

nefesh soul / spirit / life

15

עומד

omed stands / is about to / endures / succeeds / insists on (m.s.)

16

חיי

khayai my life; khayei the life of

17

פתח

patakh opened (m.s.) / Fatah; petakh opening / aperture

18

האחרונה

ha'akhrona the last (f.s.)

19

פרי

pri fruit

20

הבניין

habinyan the building

21

מבחינת

mibkhinat from the aspect of

22

לגרום

ligrom to cause

23

יצרו

yatsru created / made (pl.)

24

אנו

anu we

25

האלבום

ha'albom the album

26

המחלה

hamakhala the illness / the disease

27

תיאור

te'ur description

28

הקיבה

hakeyva the stomach

29

המערכת

hama'arekhet the system / / the editorial board

30

גדולות

gdolot big / large (f.pl.)

31

הביטחון

habitakhon the security / the confidence

32

להקים

lehakim to establish

33

ספרו

sifro his book; safru counted (pl.)

34

סוג

sug kind / class / type

35

לוחמי

lokhamei the warriors of; lokhamai my warriors

36

אמצעי

emtsa'i Mean / middle

37

פיתוח

pituakh development

38

אמרתי

amarti I said

39

מלכותך

malkhutkha your kingship (m.s.); malkhutekh your kingship (f.s.); [hod] malkhutkha Your Majesty (m.s.); hod malcutekh Your Majesty (f.s.)

40

הנער

hana'ar the boy / the youngster

41

אותך

otkha you (m.s.); otakh you (f.s.)

42

העלים

ha'alim the leaves; he'elim hid / concealed (m.s.)

43

הלך

halakh walked / went (m.s.)

44

עולה

ole rising / climbing / immigrant (m.s.); ola rising / climbing / immigrant (f.s.)

45

האנשים

ha'anashim the people

46

מסוגל

mesugal capable (m.s.)

47

זכות

zkhut right / privilege

48

בניו

banav his sons

49

נמצאו

nimtse'u were found / were [at]

50

למספר

lemispar to/for a number; lamispar to/for the number

51

שהגיעו

shehigi'u that/who arrived (pl.)

52

אתר

atar site / location

53

למשחק

lemis'khak to/for a game; lamis'khak to/for the game

54

שבהן

shebahen that in them (f.)

55

פסק

pasak gave judgment / decided / rules / stopped (m.s.)

56

עיקר

ikar main point / essence

57

סגנון

signon style / manner

58

נולד

nolad was born (m.s.)

59

הלוחמים

halokhamim the warriors

60

פעיל

pa'il active

61

בספרו

bsifro in his book

62

השלטונות

hashiltonot the authorities

63

הציונית

hatsiyonit the Zionist (f.s.)

64

מתוארת

meto'eret is described (f.s.)

65

ככה

kakha so / like this / thus

66

יפה

yafe pretty / good (m.s.); yafa pretty / good (f.s.)

67

תהיה

tihiye you will be (m.s.) / she will be

68

הציע

hetsi'a proposed / suggested / offered (m.s.)

69

בנוגע

benoge'a About / in regards

70

לסייע

lesaye'a to assist / to help

71

עברו

avru passed / crossed / went through (pl.)

72

נותרו

notru were left

73

עצם

etsem object / bone / essence / -self

74

המרכז

hamerkaz the center

75

התחנה

hatakhana the station / the stop / the base

76

בבחירות

bebkhirot in elections; babkhirot in the elections

77

כללה

kalela included (f.s.)

78

הפכו

hafkhu inverted / converted / turned / become / transformed (pl.)

79

לשימוש

lashimush for the use; leshimush for use

80

כללי

klali general (m.s.)

81

הגטו

hageto the ghetto

82

דיין

dayan judge

83

החולירע

hakholera the cholera

84

קצת

ktsat a little

85

לדבר

diber spoke (m.s.) / commandment

86

בעצם

be'etsem actually / in fact / in a bone; ba'etsem in the bone

87

רואה

ro'e see (m.s.)

88

קרוב

karov close / relative (m.s.)

89

מתואר

meto'ar is described (m.s.)

90

מזג

mezeg temperament / nature; mazag poured (m.s.)

91

גדל

gadal grew (m.s.)

92

אדמה

adama land / earth / soil / ground

93

ועם

ve'im and with; ve'am and people

94

מלך

melekh king

95

הצוות

hatsevet the team / the staff

96

מבני

mivni structural; mivnei the structures of

97

יהדות

yahadut Judaism

98

בחלק

bekhelek in part; bakhelek in the part

99

ברמת

beramat at the level of

100

בסמוך

besamukh near by / close

101

הצי

hatsi the navy / the armada

102

הנשיא

hanasi the president

103

העיקרית

haikarit the main / the principal / the primary (m.s.)

104

במזרח

bamizrakh in the east / to the east

105

מערכות

ma'arakhot systems / / editorial boards

106

המודרנית

hamodernit the modern (f.s.)

107

כוללת

kolelet include (f.s.)

108

לגילוי

legilui for a discovery; lagilui for the discovery

109

הגדודים

hagdudim the regiments

110

לבי

libi my heart

111

היותר

hayoter the more

112

ואחר

ve'akher and other (m.s.)

113

הצעירים

hatse'irim the young (m.pl.)

114

האחים

ha'akhim the brothers / the siblings / the nurses (m.)

115

אליהם

eleihem to them (m.)

116

לארצות

le'aratsot to countries; la'aratsot to the countries

117

זאב

ze'ev wolf

118

לשמש

leshamesh to be used; lashemesh to the sun

119

חודש

khodesh month; khudash was renewed

120

המזון

hamazon the food

121

המרכזית

hamerkazit the central (f.s.)

122

בגיל

begil at an age / with joy; bagil at the age

123

נוצר

notsar is/was formed / is/was created (m.s.)

124

ההר

hahar the mountain

125

ובמיוחד

uvimyukhad and especially

126

המזרחי

hamizrakhi the eastern (m.s.)

127

בספר

besefer in a book; basefer in the book; basfar at the border

128

בשפה

basafa in the language / on the lip; besafa in a language / on a lip

129

במצעד

bemits'ad in a parade / in a march; bamits'ad in the parade / in the march

130

מתארת

meta'eret describe (f.s.)

131

תחרויות

takharuyot competitions

132

עיני

einei eyes of; einai my eyes

133

חושב

khoshev think (m.s.)

134

ברגע

berega in an instance / at the moment [that]

135

באה

ba'a coming / came (f.s.); ba'a next (f.s.)

136

לאכול

le'ekhol to eat

137

החורף

hakhoref the winter

138

מתאר

meta'er describes (m.s.)

139

מספיק

maspik enough

140

סיום

siyum end

141

אבא

aba father

142

מצפון

mitsafon from the north

143

שינויים

shinuim changes

144

זרים

zarim foreign / strangers (m.pl.)

145

הלבנה

halevana the white (f.s.) / the moon

146

הלאומי

hale'umi the national (m.s.)

147

דמויות

dmuyot shapes / figures / characters

148

ביטוי

bitui expression

149

סדרת

sidrat series of

150

וו

vav hook

151

טנקים

tankim tanks

152

הבירה

habira the capital; habira the beer

153

מועצת

mo'etset council of

154

שערים

she'arim gates

155

העליונה

ha'elyona the upper / the top / the utmost / the superior (f.s.)

156

הפעילות

hape'ilut the activity; hape'ilot the active / the activists (f.pl.)

157

אילו

elu which (pl.); ilu if

158

האיש

ha'ish the person / the man / the husband

159

אשתו

ishto his wife

160

דברים

dvarim words / what was/is said / things / items / matters

161

במרחק

bemerkhak at a distance

162

גרם

garam caused (m.s.); gerem object; gram gram

163

הפנים

hapanim the face; hapnim the inside / the interior; hifnim internalized (m.s.)

164

הבאים

haba'im next / the person who is coming (m.pl.)

165

לתיאור

lete'ur for a description; late'ur for the description

166

לשנות

leshanot to change

167

אב

av father

168

כלשהו

kolshehu any / of any kind (m.s.)

169

כבד

kaved heavy (m.s.) / liver

170

המורדים

hamordim the rebels

171

התנגדות

hitnagdut resistance / objection

172

בשימוש

beshimush in use; bashimush in the use

173

החזה

hakhaze the chest / the breast

174

תאים

ta'im cells

175

אמרו

amru said (pl.)

176

קטנות

ktanot small / little (f.pl.);

177

Hebrew

Transliteration English

178

תת

tat hypo- / sub- / infra-

179

לתאר

leta'er to describe

180

מראש

merosh in advance

181

לאי

la'i to the island; le'i to an island

182

שיר

shir song / poem

183

המינים

haminim the kinds / the species / the genders

184

בראשית

bereshit in the beginning / Genesis

185

נפילת

nefilat fall of

186

כהגיית

kehagiyat as the pronunciation of

187

כאילו

ke'ilu as if / like

188

כמתואר

kamto'ar as described

189

לבוא

lavo to come

190

להילחם

lehilakhem to fight

191

פשוט

pashut simple (m.s.)

192

מוצא

motse finds (m.s.)

193

אמת

emet truth

194

לחם

lekhem bread; lakham fought (m.s.)

195

שירה

shira singing / poetry

196

קווי

kavei lines of

197

בחזית

bakhazit at the front

198

נבנו

nivnu were built

199

לאזור

la'ezor to the area; le'ezor to an area

200

עובדה

uvda fact

201

מחקר

mekhkar research / study

202

אמנות

omanut art; amanot treaties / conventions

203

אלים

elim gods

204

הוקם

hukam was established / was made to stand (m.s.)

205

אפוא

efo then / consequently

206

לאט

le'at slowly

207

רגע

rega moment

208

שיח

si'akh bush / talk

209

מהר

maher fast / quickly

210

לעבור

la'avor to pass / to cross / to go through

211

עולים

olim rising / increasing / climbing / immigrants (m.pl.)

212

הניצחון

hanitsakhon the victory

213

חומר

khomer material

214

המאבק

hama'avak the struggle

215

משפחת

mishpakhat the [name] family

216

גורן

goren barn

217

התיאור

hate'ur the description

218

הביצים

habeytsim the eggs

219

אופן

ofen mode / manner / way; ofan wheel

220

עשה

asa did (m.s.)

221

עלו

alu went up / climbed / increased / immigrated (pl.)

222

התואר

hato'ar the title / the degree / the adjective / the appearance / the shape

223

המשטרה

hamishtara the police

224

הכחול

hakakhol the blue (m.s.)

225

רגל

regel leg

226

מעלה

ma'ala up; ma'ala raises / uploads (f.s.) / merit / virtue; ma'ale raises / uploads (m.s.)

227

מגיע

megi'a arrive / deserved (m.s.)

228

מצוי

matsui is [at] / common / available (m.s.)

229

הבלתי

habilti the in-, the un-, the dis-

230

טבעי

tiv'i natural (m.s.)

231

רשת

reshet net

232

לגלות

legalot to discover

233

אופי

ofi character / nature

234

להתמודד

lehitmoded to deal with / to confront

235

חלקי

khelki my share / partial

236

היסטורי

histori historical (m.s.)

237

נהגו

nahagu drove / used to (pl.)

238

גילוי

gilui discovery

239

הכנסייה

haknesiya the church

240

סרטים

sratim movies

241

שירים

shirim songs / poems

242

היצירה

hayetsira the formation / the creation / the making / the work of art / the composition

243

מוזיאון

muze'on museum

244

חמצני

khamtsani oxygenic

245

ממני

mimeni from me

246

תפוח

tapu'akh apple; tafu'akh tumid (m.s.)

247

שאת

she'et that the; she'at that you (f.s.)

248

בתור

bator in line; betor as

249

חזק

khazak strong (m.s.) / be strong

250

יחיד

yakhid only / single / individual

251

במקרים

bemikrim in cases

252

לאפשר

le'afsher to enable / to facilitate

253

מגן

magen defender / shield

254

יצירתו

yetsirato his formation / his creation / his artistic work / his composition of

255

עיר

ir city

256

סימן

siman sign

257

מדיניות

mediniyut policy

258

תואר

to'ar title / degree / adjective / appearance / shape; to'ar was described (m.s.)

259

רימון

rimon pomegranate / grenade

260

פיסול

pisul sculpture

261

המתארת

hameta'eret that/who describes (f.s.)

262

בי

bi in me

263

רע

ra bad

264

הודיע

hodi'a informed / announced (m.s.)

265

העת

ha'et the period / age

266

הלכה

halkha walked / went (f.s.); halakha Halachah (the Jewish law)

267

עלתה

alta went up / climbed / increased / immigrated (f.s.)

268

זכר

zekher memory; zakhar remembered (m.s.) / male

269

קולות

kolot voices / sounds

270

ארוכה

aruka long (f.s.)

271

האחרונים

ha'akhronim the last (m.pl.)

272

לטובת

letovat for / in favor of / for the sake of

273

הזו

hazo this (f.); hazu hallucinated (pl.)

274

המתארים

hameta'arim that/who describe (m.pl.)

275

הגדולות

hagdolot the big / the large (f.pl.)

276

אפשרות

efsharut possibility

277

חבר

khaver friend / member (m.s.)

278

גן

gan garden / kindergarten; gen gene

279

קילומטרים

kilometrim kilometers

280

הוביל

hovil led / transported (m.s.)

281

בעצמו

be'atsmo Himself / personally (m.s.)

282

בדבר

badavar regarding / in the thing; bedavar in a thing; bidvar regarding / in respect to

283

המתאר

hameta'er that/who describes (m.s.)

284

שש

shesh six; sas glad (m.s.)

285

נשיא

nasi president

286

תרבות

tarbut civilization / culture

287

רבי

rabi rabbi / my rabbi / my teacher

288

עשוי

asui might / made (m.s.)

289

המערכה

hama'arakha the battle / the campaign / the act

290

הגבול

hagvul the border / the limit

291

להגן

lehagen to defend

292

מונה

mone count (m.s.) / gauge / numerator; mona count (f.s.); muna was appointed (m.s.)

293

הידוע

hayadu'a the known (m.s.)

294

להלן

lehalan as follows / below

295

ליהודים

layehudim to/for the Jews

296

בדיקות

bdikot examinations / tests

297

הפארק

hapark the park

298

ישב

yashav sat (m.s.)

299

בתיאור

bete'ur in a description; bate'ur in the description

300

וזה

veze and this (m.)

301

רצה

ratsa wanted (m.s.); ratsa ran (f.s.)

302

כבוד

kavod honor / glory / respect / dignity

303

לומר

lomar to say

304

איננו

eineno is not / is not here (m.s.)

305

לעלות

la'alot to rise / to go up / to immigrate

306

ביקש

bikesh asked / looked for / wished (m.s.)

307

מלאה

mele'a full (f.s.)

308

משנה

meshane changes (m.s.) / matters

309

ראשית

reshit beginning

310

להפוך

lahafokh to invert / to convert / to turn / to become / to transform

311

תחילה

tkhila beginning / first

312

סדר

seder order / Passover 'seder'

313

בבתי

bevatei in [the] houses of / at the homes of

314

מטעם

mita'am on behalf of

315

היות

heyot since / given that / being

316

הכולל

hakolel that includes (m.s.)

317

השריון

hashiryon the armor

318

הרפובליקה

harepublika the republic

319

מבצע

mivtsa operation / sale

320

ומתן

umatan and giving; [masa] umatan negotiation

321

במים

bemayim in water; bamayim in the water

322

נערך

ne'erakh prepared / made arrangements / was held / was edited (m.s.)

323

הפירמידה

hapiramida the pyramid

324

שדרות

sderot boulevard

325

ענתה

anta answered (f.s.)

326

החוצה

hakhutsa [to] outside

327

אומר

omer says / saying (m.s.)

328

הקיץ

hakayits the summer

329

עצי

atsei trees of

330

אחדות

akhdut unity; akhadot units / some (f.p.)

331

ואין

ve'ein and there is no

332

ואם

ve'im and if; ve'em and a mother

333

לשעבר

leshe'avar former / ex

334

ישנה

yeshna there is (f.s.)

335

והיו

vehayu and were

336

כשהוא

keshehu when he

337

כף

kaf spoon / palm

338

ויש

veyesh and there is / and one must

339

פנה

pana turned (m.s.)

340

חסרי

khasrei lacking (m.pl.)

341

רשמי

rishmi official (m.s.)

342

להקמת

lehakamat for the establishment of / for the building of

343

פעל

pa'al acted / operated (m.s.)

344

בתהליך

betahalikh in process; batahalikh in the process

345

רובם

rubam most of them (m.)

346

היוו

hivu were / constituted (pl.)

347

סמל

semel symbol; samal sergeant

348

קיימות

kayamot exist (f.pl.)

349

הפרק

haperek the chapter / the period / the joint

350

בתואר

beto'ar [in] a title / [in] a degree / [in] an adjective / [in] an appearance / [in] a shape; bato'ar [in] the title / [in] the degree / [in] the adjective / [in] the appearance / [in] the shape

351

אורניום

oranium uranium

352

ללכת

lalekhet to walk / to go

353

הענפים

ha'anafim the branches / the fields

354

חוץ

khuts out

355

דעת

da'at mind / knowledge / wisdom

356

נשאר

nish'ar Stayed / remained / was left (m.s.)

357

הבתים

habatim the houses / the homes

358

מעשה

ma'ase deed / story / tale

359

לחזור

lakhzor to return / to repeat

360

שב

shav returned (m.s.); shev sit (m.s. imperative); sav old person

361

להשיג

lehasig to achieve / to criticize

362

ארוך

arokh long (m.s.)

363

הרעיון

hara'ayon the idea

364

הגידול

hagidul the growth / the increase / the tumor

365

בים

bayam in the sea; beyam in a sea / in the sea of

366

ברזל

barzel iron

367

נותר

notar was left (m.s.)

368

שפה

safa language / lip

369

ההתקפה

hahatkafa the attack

370

הכיבוש

hakibush the occupation

371

חלקם

khelkam their share / some of them

372

ליצירת

liytsirat for the formation of / for the creation of / for the artistic work of / to/for the composition of

373

שיטה

shita method

374

דמותו

dmuto his image / his figure / his shape / his character

375

בקול

bekol [with] a voice / [with] a sound / loudly

376

השיב

heshiv replied / returned [something] (m.s.)

377

העניין

ha'inyan the matter / the interest

378

הרחוב

harekhov the street

379

עמוק

amok deep (m.s.)

380

הדברים

hadvarim the words / what was said / the things / the items / the matters

381

בימים

beyamim on [days] / in days

382

החדשים

hakhadashim the new (m.pl.)

383

מילה

mila word / circumcision

384

מחנה

makhane camp / group

385

אדמת

ademet rubella; admat the land of / soil of [type]

386

המספר

hamispar the number; hamesaper the narrator / the story teller

387

שגם

shegam that also

388

השיח

hasi'akh the talk / the conversation / the bush; hesi'akh talked / conversed (m.s.)

389

הטיפול

hatipul the treatment

390

בגין

begin because of

391

לחלק

lekhalek to divide; lekhelek to part / to/for some

392

החשובים

hakhashuvim the important (m.pl.)

393

לחימה

lekhima warfare / fighting

394

להעביר

leha'avir to pass / to transfer

395

המטבח

hamitbakh the kitchen

396

הוחלט

hukhlat has been decided

397

החי

hakhai the living

398

הכללי

haklali the general (m.s.)

399

נקרא

nikra is read / is called / was read / was called (m.s.) / we will read / we will call

400

לכבוש

likhbosh to occupy

401

האויב

ha'oyev the enemy

402

הצלב

hatslav the cross

403

משמעותי

mashma'uti significant (m.s.)

404

התפתחות

hitpatkhut development

405

האצולה

ha'atsula the aristocracy

406

בתרבות

betarbut in a civilization / in a culture; batarbut in the civilization / in the culture

407

מקובל

mekubal accepted / conventional (m.s.)

408

אלקטרונים

elektronim electrons

409

למטה

lemata downward / down; lamate to/for the headquarters / to/for the stick; lamita to bed

410

ואמר

ve'amar and said (m.s.)

411

להן

lahen to them (f.)

412

היבשה

hayabasha the land

413

בלילה

balaila in the night / at night

414

סיפר

siper told

415

לעבר

la'avar to/for the past

416

צורה

tsura shape / form / manner

417

הגורמים

hagormim the factors / the causes

418

להמשיך

lehamshikh to continue

419

שדה

sade field

420

הרגלים

hergelim habits; haregalim the pilgrim festivals

421

הסכם

heskem agreement / contract

422

בעניין

be'inyan on the matter of / with interest; ba'inyan on the matter

423

טענו

ta'anu claimed / argued (pl.)

424

לקרא

likro to read / to call

425

מעלות

ma'alot advantages / virtues / stairs

426

מרד

mered rebellion; marad rebelled (m.s.)

427

לחץ

lakhats pressure; lakhats pressed (m.s.)

428

רשמית

rishmit official (f.s.) / officially

429

הצבאית

hatsva'it the military (f.s.)

430

מנהיגי

manhigei the leaders of

431

הוקמה

hukma was established

432

תום

tom completion / perfection / wholeness / innocence / purity

433

לכנסת

lakneset to the Knesset

434

הנגיף

hanagif the virus

435

שיהיה

sheyihye that will be (m.s.)

436

באו

ba'u came (pl.)

437

לעצמו

le'atsmo for himself

438

ברחובות

barekhovot on the streets; berekhovot on streets

439

צעד

tsa'ad step

440

אישה

isha woman / wife

441

נשא

nasa carried / married (m.s.)

442

דקות

dakot minutes / thin (f.pl.)

443

פרס

pras award / prize

444

חום

khom heat; khum brown

445

בליגה

beliga in a league; baliga in the league

446

הצליחה

hetslikha succeeded (f.s.)

447

דרכו

darko his way / through him/it

448

ספרי

sifri my book; sfarai my books

449

המקור

hamakor the source / the beak

450

השתמשו

hishtamshu used (pl.)

451

הגבוהה

hagavoha the high / the tall (f.s.)

452

המילה

hamila the word / the circumcision

453

הבאות

haba'ot the next / the person who is coming (f.pl.)

454

הבסיס

habasis the basis / the base

455

הפלישה

haplisha the invasion

456

התרבות

hatarbut the civilization / the culture

457

שלב

shalav stage / phase / rung

458

היחס

hayakhas the relation / the ratio / the attitude

459

המפעל

hamif'al the plant / the factory

460

עברית

ivrit Hebrew

461

ירייה

yeriya shot

462

ביצים

beytsim eggs

463

צריכה

tsrikha need (f.s.) / consumption (of goods)

464

ביחד

beyakhad together

465

צעיר

tsa'ir young (m.s.)

466

בחיים

bakhayim alive / in life

467

ענף

anaf branch / field

468

הצטרף

hitstaref joined (m.s.)

469

מאיר

me'ir illuminates (m.s.)

470

לפיכך

lefikhakh therefore

471

ספרים

sfarim books

472

נוסעים

nos'im passengers / travelers / drive / travel (m.pl.)

473

תחרות

takharut competition

474

ספינות

sfinot ships

475

שיתוף

shituf cooperation / collaboration

476

רחב

rakhav wide

477

לשנת

lishnat for the year [X] / for the year of / for the sleep of

478

אירוע

eru'a event

479

הוקמו

hukmu were established / were built (m.pl.)

480

עולי

olei immigrants of

481

הוועד

hava'ad the committee / the board

482

המתים

hametim the dead (m.pl.)

483

רואים

ro'im see (m.pl.)

484

משפחתו

mishpakhto his family

485

לפגוע

lifgo'a to hit / to damage / to offend

486

הקשה

hakashe the difficult / the hard (m.s.); hakasha the difficult / the hard (f.s.)

487

בעונה

be'ona in a season; ba'ona in season

488

הסביבה

hasviva the area

489

כנסת

kneset Knesset (the Israeli parliament)

490

נאלץ

ne'elats was forced / was compelled (m.s.)

491

משמעותית

mashma'utit significant (f.s.) / in significance

492

יחידת

yekhidat unit of / squad of

493

תור

tor line / turn

494

אודות

odot about

495

הופיע

hofi'a appeared / performed (m.s.)

496

בפארק

bepark in a park; bapark in the park

497

ניסיונות

nisyonot trials / attempts

498

נקודת

nekudat point of

499

ריכוז

rikuz concentration

500

בתולדות

betoldot in the history of