Modern Hebrew Vocab - Part 05 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 05 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 05 of 26 Deck (500):
1

האביב

ha'aviv the spring

2

המטה

hamate the stick / the wand / the headquarters

3

לגובה

lagova up / to a hight; legova to a hight of

4

הראש

harosh the head / the leader;

5

מועד

mo'ed time / holiday; mu'ad prone to (m.s.)

6

לפנות

lefanot to evacuate

7

עליהן

aleihen on them / about them / on them (f.)

8

לעזוב

la'azov to leave

9

ידועה

yedu'a known (f.s.)

10

להסביר

lehasbir to explain

11

תלוי

talui depending on / depends (m.s.) / hung

12

חייהם

khayeihem their lives

13

הסתיים

histayem ended (m.s.)

14

ברוח

baru'akh in the wind / with the spirit; beru'akh in a wind / with a spirit

15

הודות

hodot thanks to

16

החלק

hakhelek the part; hakhalak the smooth / the slippery (m.s.)

17

ההחלטה

hahakhlata the decision

18

בתים

batim houses

19

נרחב

nirkhav wide / broad (m.s.)

20

קרבות

kravot battles; krevot getting close / approach (f.pl.)

21

פרטי

prati private (m.s.)

22

אזרחות

ezrakhut citizenship / nationality

23

אזרח

ezrakh citizen (m.s.)

24

חסרת

khasrat lacking (f.s.)

25

כוחו

kokho his power / his force / his strength / the power of / the force of / the strength of

26

השפעת

hashpa'at the influence of / the affect of; hashapa'at the flu

27

הדמות

hadmut the image / the figure / the shape / the character

28

בולט

bolet protruding / stands out (m.s.)

29

רימונים

rimonim pomegranates / grenades

30

בירת

birat the capital of

31

מאנשי

me'anshei from the people of / of the people of

32

הנוצרית

hanotsrit the Christian (f.s.)

33

גרסה

girsa version

34

בסדרת

besidrat in a series of / in the series of

35

דוגמת

dugmat sample of / pattern of

36

מבוססת

mevuseset well established / well based (f.s.)

37

למעט

lema'et except; leme'at to/for a little; lame'at to/for the few

38

אישור

ishur approval / confirmation

39

אוצר

otsar treasure

40

המוסלמים

hamuslemim the Muslims

41

נוצרים

notsrim Christian (m.pl.)

42

ייצור

yitsur production

43

ערבים

aravim evenings; arevim sureties; arvim Arabs

44

נעליים

na'alayim shoes

45

הכלב

hakelev the dog

46

הצרצר

hatsratsar the cricket

47

הביתה

habaita home

48

נורא

nora awful / terrible / very (m.s.)

49

בוקר

boker morning; boker cowboy

50

ציפור

tsipor bird

51

קראו

kar'u read / called (pl.)

52

הקטנים

haktanim the small / the little (m.pl.)

53

שעבר

she'avar that passed / the last (m.s.)

54

זוג

zug pair / couple

55

כשהם

keshehem when they

56

בחדר

bekheder in a room; bakheder in the room

57

ספק

sapak supplier; safek doubt

58

וחצי

vekhetsi and half; vakhetsi and a half

59

ואלה

ve'ele and these

60

פתיחת

ptikhat opening of

61

פתוח

patuakh open (m.s.)

62

עשו

asu did (pl.)

63

חשש

khashash worry / fear

64

אחראי

akhra'i responsible / in charge (m.s.)

65

השופט

hashofet the judge

66

השאלה

hashe'ela the question; hash'ala landing

67

הבין

hevin understood (m.s.)

68

השואה

hashva'a comparison; hasho'a the holocaust

69

נפץ

nefets explosion; napats detonator

70

משמר

mishmar guard; meshamer conserves (m.s.)

71

ישירות

yeshirot directly; yeshirut directness / straightness

72

חשובה

khashuva important (f.s.)

73

גברים

gvarim men

74

טענה

ta'ana claimed / argued (f.s.) / claim / argue

75

נודע

noda known (m.s.) / became known

76

יסוד

yesod foundation / basis

77

לאדם

la'adam to/for the man / to/for the person / to/for mankind; le'adam to/for a man / to/for a person

78

להשתתף

lehishtatef to participate

79

שערי

sha'arei gates of; se'ari my hair

80

קבוע

kavu'a constant / fixed / regular / permanent (m.s.)

81

חג

khag holiday

82

הציבורי

hatsiburi the public (m.s.)

83

הסיבה

hasiba the reason

84

ספורטאים

sporta'im athletes

85

אויב

oyev enemy

86

ואנשי

ve'anshei and the people of

87

הצפונית

hatsfonit the northern (f.s.)

88

ההתנגדות

hahitnagdut the resistance / the objection

89

שכלל

shekalal that included (m.s.); sheklal that a rule / that [not X] at all

90

בספרות

basifrut in literature; besaparut in hairdressing

91

המערבית

hama'aravit the western (f.s.)

92

ביצוע

bitsu'a performance

93

הקודש

hakodesh the holiness

94

עלייה

aliya rise / increase / immigration

95

התפתחה

hitpatkha developed (f.s.)

96

הקריירה

hakaryera the career

97

המודרני

hamoderni the modern (m.s.)

98

הביטוי

habitui the expression

99

אתרי

atarei sites of

100

דגים

dagim fish (pl.)

101

בשום

beshum in no

102

לספר

lesaper to tell / to cut (hair); lesefer [to] a book; lasefer [to] the book

103

מגיעים

megi'im arrive / deserve (m.pl.)

104

גבר

gever man; gavar overcame / defeated (m.s.)

105

לעזור

la'azor to help / to assist

106

קם

kam stood up / woke up (m.s.)

107

לחפש

lekhapes to search

108

הבאה

haba'a the next / the person who is coming (f.s.)

109

בחזרה

bakhazara back / at the rehearsal

110

נכנס

nikhnas entered (m.s.)

111

חשבון

kheshbon arithmetic / account / bill

112

כתבי

kitvei the works of

113

כותב

kotev write (m.s.)

114

גורל

goral fate / destiny

115

מצליח

matsliakh succeed / successful (m.s.)

116

עונת

onat season of

117

אימה

eima fear / terror

118

התקשורת

hatikshoret the communication / the media

119

בתגובה

bitguva in response

120

ממשיך

mamshikh continue (m.s.)

121

האפשרות

ha'efsharut the possibility / the option

122

סיים

siyem finished (m.s.)

123

נרצחו

nirtsekhu were murdered

124

מעשי

ma'asi practical (m.s.)

125

ובעלי

uva'ali and my husband; uva'alei and the owners of

126

כושר

kosher fitness / capability

127

העביר

he'evir passed / transferred (m.s.)

128

המולדת

hamoledet the homeland

129

קיסר

keisar Caesar

130

בכיכר

bekikar at a square / in a loaf; bakikar at the square / in the loaf

131

במחלוקת

bemakhloket in dispute; bamakhloket in the dispute

132

תושבים

toshavim residents

133

אמצעים

emtsa'im means

134

אירועי

eru'ei events of

135

התנאים

hatna'im the conditions / the provisions

136

התקיימו

hitkaimu existed / took place / were held (pl.)

137

פלוגת

plugat company of (mil.)

138

יוצאי

yotsei veterans of / originated from (m.pl.)

139

להפיק

lehafik to produce

140

השירה

hashira the singing / the poetry; heshira dropped / shed (f.s.)

141

הבנייה

habniya the building (v.)

142

החמצן

hakhamtsan the oxygen

143

קת

kat handle / shaft

144

המרתון

hamaraton the marathon

145

השריקה

hashrika the whistle

146

השיבה

heshiva replied / returned (f.s.)

147

נדמה

nidme apparently

148

החלון

hakhalon the window

149

לו

lu if (wishing)

150

לשים

lasim to place / to put; lashim knead (m.pl.)

151

החדר

hakheder the room; hakhder insert / penetrate (m.s. imperative)

152

פרחים

prakhim flowers

153

יודעים

yod'im know (m.pl.)

154

שאף

sha'af aspired / inhaled (m.s.)

155

למחצה

lemekhetsa half-

156

לפעמים

lif'amim sometimes

157

התברר

hitbarer became clear

158

להוציא

lehotsi to take out / to spend / to publish / excluding

159

להחזיק

lehakhzik to hold

160

אפשרי

efshari possible (m.s. adj.)

161

במחנה

bemakhane at a camp / in a group; bamakhane at the camp / in the group

162

בתא

bata in the cell / in the chamber; beta in a cell / in a chamber

163

בסדר

beseder ok / well

164

בנה

bana built (m.s.)

165

למחרת

lemokhorat the next day

166

למצב

lematsav to a state / to a situation; lamatsav to the state / to the situation

167

לסוף

lasof to the end

168

ארוכים

arukim long (m.pl.)

169

דמוי

dmui -like / -form (m.s.)

170

שחקן

sakhkan player / actor

171

פרסום

pirsum publication / advertisement / fame

172

לקו

lekav to/for a line; lakav to/for the line

173

המוח

hamoakh the brain

174

הקודם

hakodem the former / the previous (m.s.)

175

נפגש

nifgash met (m.s.)

176

שנועדו

sheno'adu that are/were intended for / that are/were destined for / that conferred (pl.)

177

השיטה

hashita the method

178

הרבייה

hareviya the reproductiveness

179

הצטרפו

hitstarfu joined (pl.)

180

בייחוד

beyikhud especially

181

מבצר

mivtsar fort

182

והייתה

vehaita and was (f.s.)

183

הובילה

hovila led / transported (f.s.)

184

כאל

ke'el as a god / as to; ka'el as the god

185

מפלגת

mifleget party of (political)

186

הועברו

hu'avru were passed / were transferred

187

בתנאי

bitnai on the condition / provided that; bitna'ei under the conditions of / under the provisions of

188

עולמית

olamit global / universal (f.s.)

189

נטל

natal took (m.s.)

190

המחתרת

hamakhteret the underground

191

נפרד

nifrad separated / individual (m.s.)

192

שיצר

sheyatsar that/who created / that/who made (m.s.)

193

הסנדק

hasandak the godfather

194

הפירמידות

hapiramidot the pyramids

195

הרומח

haromakh the spear

196

רבייה

reviya reproductiveness

197

דעתי

da'ati my opinion

198

הערב

ha'erev the evening / tonight / this evening; ha'arev the surety / the pleasant / the delicious

199

רצון

ratson will / desire

200

לשיר

lashir to sing

201

דברי

divrei the words of / the things of; dvarai my words / my things

202

מסביב

misaviv around

203

למי

lemi to whom

204

מנה

mana counted / included (m.s.) / portion

205

לבנה

levana white (f.s.); levena brick

206

בשעות

basha'ot in the hours; besha'ot in hours; bish'ot in the hours of

207

קנה

kana bought; kane barrel / shaft / trachea

208

כזו

kazo like this (f.)

209

הקודמת

hakodemet the former / the previous (f.s.)

210

תלויה

tluya hung / depending on (f.s.)

211

נפלו

naflu fell (pl.)

212

מלון

malon hotel; melon melon

213

שלהן

shelahen theirs (f)

214

חלב

khalav milk (n.) / milked (m.s.); khelev tallow

215

הענק

ha'anek give (m.s. imperative)

216

ההצבעה

hahatsba'a the vote / the voting

217

גזע

geza trunk / race / stem

218

באש

be'esh in fire; ba'esh in the fire

219

לתקוף

litkof to attack

220

לעסוק

la'asok to deal with / to engage in / to work in

221

לכאורה

likh'ora apparently / allegedly

222

ובה

uva and in her / and in it

223

שפעלו

shepa'alu that/who acted / that/who operated (pl.)

224

שנותרו

shenotru that/who were left (pl.)

225

פעמיים

pa'amayim twice

226

המעבר

hama'avar the pass / the transfer / the transition

227

הקבר

hakever the grave

228

הזוג

hazug the pair / the couple

229

הסופר

hasofer the author / who counts

230

דגן

dagan grain

231

בפרט

bifrat especially / particularly

232

בבניית

bivniyat in the building of

233

צבע

tseva color

234

התקפה

hatkafa attack

235

מקדש

mikdash temple / shrine

236

שפת

sfat language of / lip of / edge of

237

האמונה

ha'emuna the faith / the belief

238

החינוך

hakhinukh the education

239

עבודות

avodot works

240

נפוצה

nefotsa common (f.s.)

241

מחלות

makhalot illnesses / diseases

242

חברתית

khevratit social (f.s.)

243

תחום

tkhum field / area / range

244

במבנה

bemivne in a building / in a construction; bamivne in the building / in the construction

245

בקבוצה

bikvutsa in a group

246

בפרק

beperek in chapter / in a chapter / in a period; baperek in the chapter;

247

אלמוגים

almogim corals

248

אלוהים

elohim god

249

איתו

ito with him

250

תכף

tekhef immediately / shortly

251

הקרמת

hakramat crusting of

252

זחל

zakhal caterpillar / army vehicle

253

זקן

zaken old (m.s.)

254

קן

ken nest

255

קץ

kets end / termination / ruin; kats was fed up with

256

ומה

uma and what

257

ואחרי

ve'akharei and after

258

הבריאות

habri'ut the health

259

עושים

osim do (m.pl.)

260

שמע

shama heard (m.s.)

261

מקומו

mekomo his place

262

לטפל

letapel to treat

263

דרכי

darki my way / through me

264

בהיר

bahir bright / fair

265

ארגוני

irguni organizational

266

נפתח

niftakh opens / opened (m.s.)

267

מתחיל

matkhil start (m.s.)

268

מושג

musag concept / obtained / achieved (m.s.)

269

מקבל

mekabel receives / accepts (m.s.)

270

מקרים

mikrim cases / events / incidents

271

הזמנים

hzmanim the times

272

מחוז

makhoz district

273

להימנע

lehimana to avoid

274

והחל

vehakhel and starting; vehekhel and started (m.s.)

275

המספרים

hamisparim the numbers; hamesaprim the narrators / the story tellers

276

בתום

betom at the end / upon completion

277

מיוחדים

meyukhadim special (m.pl.)

278

לימים

leyamim subsequently

279

המפורסם

hamefursam the famous (m.s.)

280

התנהגות

hitnahagut behavior

281

הזרים

hazarim the foreign / the strangers (m.pl.)

282

הגורם

hagorem the factor / the cause

283

גודל

godel size

284

בסביבות

bisvivot around / in the area of

285

מצור

matsor siege

286

מפלגות

miflagot parties (political)

287

עבד

avad worked (m.s.)

288

אנשיו

anashav his people

289

בכלי

bikhli in an article / in a dish / in a vessel / with a tool; bikhlei in the vessels of / with/in the tools of

290

הקרוי

hakarui that/who is called (m.s.)

291

החברתי

hakhevrati the social (m.s.)

292

משתמש

mishtamesh uses / user (m.s.)

293

תחנות

takhanot stations

294

פעילותו

pe'iluto his activity

295

גטו

geto ghetto

296

למים

lemayim to/for water; lamayim to/for the water

297

להצביע

lehatsbi'a to vote / to raised a hand / to point at / to indicate

298

הבור

habor the hole / the pit; habur the ignorant / the fallow

299

אתרים

atarim sites

300

האנדרטה

ha'andarta the monument

301

וכדומה

vekhadome and so on / etc.

302

במחקר

bemekhkar in a research / in a study; bamekhkar in the research / in the study

303

החתול

hakhatul the cat

304

שתן

sheten urine

305

האיגרוף

ha'igruf the boxing

306

ביולוגיה

biologia biology

307

הטרופי

hatropi the tropical (m.s.)

308

המעלות

hama'alot the advantages / the virtues / the stairs

309

בעצמי

be'atsmi by myself / personally

310

צעקה

tsa'aka shouted / yelled (f.s.); tse'aka shout / yell

311

איפה

eifo where

312

ראיתי

ra'iti I saw

313

אתמול

etmol yesterday

314

רגלי

ragli my leg / by foot; raglai my legs

315

מקרה

mikre case / event / incident / fortune / chance

316

מבקש

mevakesh asking / asks / requesting / requests (m.s.)

317

האפשר

ha'efshar is it possible

318

עומדת

omedet stands / is about to / endures / succeeds / insists on (f.s.)

319

נסע

nasa drove / traveled (m.s.)

320

מעטים

me'atim little / few (m.pl.)

321

השומר

hashomer the guard / that/who guards / that/who protects (m.s.)

322

גרמו

garmu caused (pl.)

323

שקיבל

shekibel that/who received / that/who accepted (m.s.)

324

אסור

asur forbidden / imprisoned (m.s.)

325

המידע

hameida the information

326

הקהל

hakahal the public / the crowd / the audience

327

בענף

be'anaf [in] a branch / in a field; ba'anaf [in] the branch / in the field

328

מלחמות

milkhamot wars

329

לוחם

lokhem warrior (m.s.)

330

ערכו

erko its/his value; arkhu edited / arranged / held (pl.)

331

אזורי

azori regional

332

הלשון

halashon the tongue / the language

333

הקשת

hakeshet the arch / the bow / the rainbow

334

הטענה

hata'ana the claim / the argument

335

הסדר

haseder the order

336

בשדה

basade in the field; besade in a field

337

בעיה

be'aya problem

338

סלע

sela rock

339

המבצר

hamivtsar the fort

340

סבר

savar thought / assumed (m.s.)

341

קצין

katsin officer

342

היווה

hiva was / constituted (m.)

343

בחירות

bkhirot elections / selections

344

נוצרה

notsra was formed / was created (f.s.)

345

מרחק

merkhak distance

346

פירוק

peruk dismantling / decomposing / liquidating / unloading

347

המציאות

hametsi'ut reality

348

מוסלמים

muslemim Muslims

349

משקל

mishkal weight / scale

350

המבנים

hamivnim the buildings / the constructions

351

העובדים

ha'ovdim the workers

352

מימן

mimen financed; meiman hydrogen

353

מסלול

maslul course / path / track

354

פיתח

piteakh developed

355

התחרות

hatakharut the competition

356

בנוכחות

benokhekhut in the presence

357

תהליכים

tahalikhim processes

358

חלבונים

khelbonim proteins

359

ישבתי

yashavti I sat (pl.)

360

הכנימה

haknima the aphid

361

הבקר

habakar the cattle / the controller; haboker the morning / this morning; haboker the cowboy

362

לשבת

lashevet to sit

363

צריכים

tsrikhim need (m.pl.)

364

מתים

metim dead (m.pl.)

365

מכתב

mikhtav letter

366

טובים

tovim good (m.pl.)

367

מתאים

mat'im suitable / appropriate / applicable / identical (m.s.)

368

שרק

sharak whistled (m.s.); sherak I wish

369

ראשו

rosho his head

370

מתחילה

matkhila start (f.s.)

371

הישן

hayashan the old (m.s.); hayashen the sleeping (m.s.)

372

שחקני

sakhkanei the players of / the actors of

373

עזר

azar helped / assisted (m.s.); ezer aid / auxiliary

374

כיס

kis pocket

375

היסוד

hayesod the foundation

376

מסר

masar gave / delivered (m.s.); meser message

377

לעבוד

la'avod to work / to worship

378

לעצור

la'atsor to stop / to arrest

379

והדבר

vehadavar and the thing / and the object / and the matter / and the item; vehadever and the plague

380

שרידי

sridei remnants of / survivors of

381

התורה

hatora the Torah / the theory

382

הנמצא

hanimtsa that is found / that is [at] (m.s.)

383

בחצר

bekhatser in a yard; bakhatser in the yard

384

לייצר

leyatser to produce

385

להחזיר

lehakhzir to return [something]

386

תקשורת

tikshoret communication / media

387

התקבל

hitkabel was accepted (m.s.)

388

הופך

hofekh inverts / converts / turns / becomes / transforms (m.s.)

389

בדיקת

bdikat examination of / test of

390

רעיונות

ra'ayonot ideas

391

מתוכם

mitokham out of them / from them

392

מוגבל

mugbal limited / restricted (m.s.)

393

מזרחה

mizrakha to the east

394

לח

lakh humid

395

שירי

shiri my song / my poem

396

שווה

shave equals (m.s.) / equal / identical; shava equals (f.s.)

397

פעולת

pe'ulat action of / operation of

398

הדור

hadur elegant; hador the generation

399

גיר

gir chalk / lime

400

במאבק

bema'avak in a struggle / in a fight / in a conflict; bama'avak in the struggle / in the fight / in the conflict

401

בתנאים

betna'im under conditions; batna'im under the conditions

402

בהקשר

beheksher in a context; baheksher in the context

403

נכשל

nikhshal failed (m.s.)

404

המפלגות

hamiflagot the parties (political);

405

Hebrew

Transliteration English

406

ששימשו

sheshimshu that were used [for]

407

לצורכי

letsorkhei for the purpose of

408

המבוסס

hamevusas the well established / the well based / that is based [on] (m.s.)

409

הקולות

hakolot the voices / the sounds

410

מורשת

moreshet legacy / inheritance

411

שנוצר

shenotsar that was formed / that was created (m.s.)

412

המוסלמי

hamuslemi the Muslim (m.s.)

413

הרוב

harov the majority

414

דופן

dofen wall / partition

415

הופיעה

hofi'a appeared / performed (f.s.)

416

השירים

hashirim the songs / the poems

417

הרכב

herkev composition

418

רכבת

rakevet train; rakhavta you rode

419

פתרון

pitron solution

420

כוללים

kolelim include (m.pl.)

421

ההעתקים

hahe'etekim the copies

422

והלח

vehalakh and the humid

423

צבי

tsvi deer

424

פסלים

psalim statues / sculptures

425

הקלאסית

haklasit the classical (f.s.)

426

אשרה

ashra visa / permit

427

תרכובות

tirkovot compounds / compositions

428

חומצות

khumtsot acids

429

האדון

ha'adon the mister / the master

430

לשמוע

lishmo'a to hear

431

נאה

na'e handsome / nice (m.s.)

432

הבר

habar the wild / the son / the bar

433

רוצים

rotsim want (m.pl.)

434

תועלת

to'elet benefit / utility

435

קרה

kara happened / occurred / cold (f.s.) / frost

436

הקיר

hakir the wall

437

עלינו

aleinu on us / about us

438

כאלו

ka'elu like these / like those / such

439

היינו

hayinu we were

440

הספרים

hasfarim the books

441

בשעת

bish'at in the hour of / at a time of / at the time of

442

לשלם

leshalem to pay

443

שבוע

shavu'a week

444

בקצה

bakatse at the tip / at the end; bekatse at a tip / at an end; biktse at the tip of / at the end of

445

בחורף

bekhoref in a winter; bakhoref in the winter

446

ידעו

yad'u knew (pl.)

447

להתקיים

lehitkayem to exist / to take place

448

החצר

hakhatser the yard

449

מידי

midei from

450

מקומי

mekomi local (m.s.)

451

שחקנים

sakhkanim players / actors

452

פרש

parash retired (m.s.) / rider (horse) / cavalier; peresh explained / interpreted (m.s.)

453

הקול

hakol the voice / the sound

454

האמיתי

ha'amiti the real (m.s.)

455

הסכסוך

hasikhsukh the conflict

456

בעיתון

be'iton in a newspaper; ba'iton in the newspaper

457

ואל

ve'el and to / and a god; ve'al and don't

458

ובהמשך

uvehemshekh and later; uvahemshekh and later

459

התהליך

hatahalikh the process

460

הפרטים

hapartim the details / the individuals

461

האצבעות

ha'etsba'ot the fingers

462

דן

dan discussed / judged (m.s.)

463

במסע

bemasa on a journey; bamasa on the journey

464

בקו

bekav [in] a line; bakav [in] the line

465

מטרות

matarot goals / targets

466

מצוק

matsok cliff

467

יתרון

yitaron advantage

468

ובהן

uvahen and in them (f.)

469

שמאל

smol left

470

ששימש

sheshimesh that was used [for] (m.s.)

471

אישי

ishi personal (m.) / private (m.) / my man / my husband

472

בשירה

beshira [in] singing / in poetry; bashira in the singing / in the poetry

473

בחייו

bekhayav in his life

474

בהנהגת

behanhagat led by

475

ציד

tsayid hunt

476

האונייה

ha'oniya the ship

477

סמכות

samkhut authority

478

שכללה

shekalela that included (f.s.)

479

תעלת

te'alat channel of / canal of / trench of

480

שריון

shiryon armor

481

צבאיים

tsva'iyim military (m.pl.)

482

התנגדו

hitnagdu resisted / objected (pl.)

483

הרקע

hareka the background

484

העמים

ha'amim the people / the nations (pl.)

485

האוקיינוס

ha'okyanus the ocean

486

באוויר

ba'avir in the air; be'avir in air

487

וחלק

vekhelek and part; vekhalak and smooth / and slippery (m.s.)

488

חזית

khazit front / frontier

489

הדעות

hade'ot the opinions

490

הבינלאומית

habeynle'umit the international (f.s.)

491

הדתי

hadati the religious (m.s.)

492

תוכניות

tokhniyot programs / plans

493

בתוכנית

betokhnit in a program / in a plan; batokhnit in the program / in the plan

494

מוקשים

mokshim mines / traps

495

מוצרי

mutsrei products of

496

חוקרים

khokrim investigators / researchers / investigate / research / inquire (m.pl.)

497

הפסל

hapesel the statue / the sculpture; hapasal the sculptor

498

הנדסי

handasi geometric / of engineering (m.s.)

499

באותם

be'otam in the same / at the same (m.pl.)

500

אגן

agan basin / pelvis / pan